Hierasus, IX, 1994

  • Anul publicației: 1994
  • Publicată de: Muzeul Județean Botoșani
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Hierasus


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României (județul Botoșani). Municipiul Botoșani .11-48 română
MOSCALU, Emil (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Topoarele de piatră descoperite accidental, în zona comunei Suharău, județul Botoșani 49-55 română
COMȘA, Eugen (autor) Mormintele cu ocru din Movila IV - 1994 de la Glăvăneștii Vechi 57-63 română
COMȘA, Eugen (autor) Așezarea cu ceramică liniară de la Glăvăneștii Vechi 65-124 română
DIACONESCU, Maria (autor) Așezarea cucuteniană de la Răzima-Copălău, din județul Botoșani 125-134 română
DASCĂLU, Lidia (autor) Probleme ale bronzului tîrziu din nord-estul României. Rot și ritual funerar în cultura Noua 135-165 română
ȘADURSCHI, Paul (autor) Rezultatele sondajului arheologic de la Ghilănești-Botoșani (1989) 167-180 română
NIȚU, Anton (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Săpăturile de salvare de la "Stînca Doamnei" (sat Stînca - Ștefănești, județul Botoșani) 181-193 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic depus ca ofrandă în mormintele din necropola birituală de la Mohălășeni (județul Botoșani) aparținînd culturii Sîntana de Mureș (sec. IC e.n,) 195-228 română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic medieval (secolul XIV) descoperitîn cătunul Hudum, județul Botoșani 229-234 română
EMANDI, Emil (autor) Civilizația medieval-urbană. Un depozit de marfă din vremea lui Ștefan cel Mare, descoperit la Suceava 235-291 română
COMȘA, Eugen (autor) Contactele intre comunitățile Precucuteni-Cucuteni-Tripolie cu acelea vecine din ținuturile de nord și nord-vest de Marea Neagră 295-301 română
COMȘA, Maria (autor) Raportul dintre agricultură și mediul natural (pădure, stepă, luncă= în mileniul I și în primele secolele ale mileniului II-lea e.n. pe teritoriul României 303-312 română
EMANDI, Emil (autor) Urbanism și demografie istorică (Suceava în secolele XV-XIX) 313-362 română
SPINEI, Michaela (autor) , SPINEI, Victor (autor) Însemnările cu caracter istorico-etnografic asupra principatelor române ale Contelui de Langeron 363-395 română
EMANDI, Ioan (autor) , ROMAN, Louis (autor) Bucovina și spațiul demografic românesc. Studiu demopolitic și statistic (1775-1940) 397-455 română
BEJENARU, Ionel (autor) Din istoria presei botoșănene "Săptămîna" 457-461 română
SAIZI, Ioan (autor) , TACU, Alexandru (autor) Context geopolitic european la finele primei conflagrații mondiale (I) 463-471 română
CONSTANTIN, Ion (autor) Geopolitică și ideologie. Problema Basarabiei în contextul raporturilor româno-sovietice în epoca postbelică 473-492 română
CUCU, Vasile (autor) Romania - considerații geopolitice 493-503 română
CIUBOTARU, Ștefan (autor) Războiul de independență și Botoșanii 505-510 română
BEJENARU, Ionel (autor) Botoșani - Monumerntul unui erou: căitanul Grigore Ignat 511-514 română
MIHĂILESCU, Maria (autor) George Enescu și Ținutul Vrancei 515-520 română
FURTUNĂ, Filaret (autor) Centenarul Dumitru Furtună 521-529 română
DORCU, Aurel (autor) Un gînd despre George Enescu la aniversarea sa 531-533 română
BEJENARU, Ionel (autor) Iulian Antonescu -un părionte al muzeelor 535-536 română
MEDIAN, Gheorghe (autor) Tiberiu Crudu și Nicolae Iorga - corespondență 537-546 română
BEJENARU, Ionel (autor) Documente cu privire la Samson Bodnărescu - activitatea la Pomîrla - în colecțiile Muzeului Județean Botoșani 547-550 română
BEJENARU, Ionel (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Muzeul și satul. Marginalii la i manifestare cultural-sătească - Vorona, 29 mai 1993 551-552 română
DAMASCHIN, Violeta (autor) Memoria străzilor - Strada Marchian din orașul Botoșani 553-556 română