Biharea, 1994


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 2 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Secția de Etnografie - 30 I. Etnografie 9-12 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Secția de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor între 1974-1990 I. Etnografie 13-20 română
articol de periodic ILIEȘ, Alexandru (autor) Harta etnică a județului Bihor, conform recensămîntului din 1992 I. Etnografie 21-26 română
articol de periodic MOZES, Tereza (autor) Contribuții la cunoașterea arhitecturii populare din Valea Ierului I. Etnografie 27-41 română
articol de periodic GOȚIA, Ioan (autor) Etape ale procesului de integrare spațială păstorit-cultivarea plantelor în satele cu păstorit local-agricol din Nordul Transilvaniei. Implicații tipologice I. Etnografie 43-69 română
articol de periodic BUCȘE, Maria (autor) Tradiții ale extracției aurifere în Bihor - argumente de străveche civilizație românească I. Etnografie 71-86 română
articol de periodic GOMAN, Ioan (autor) Modalități de comunicare interumană în satul tradițional bihorean I. Etnografie 87-107 română
articol de periodic PĂDUREANU, Dominuț (autor) Nedeile carpatice românești - dovezi incontestabile ale originalității, unității și continuității spiritualității noastre populare (cu referiri speciale la "Tîrgul de pe muntele Găina") I. Etnografie 109-136 română
articol de periodic BALA, Simona (autor) "Lioara" I. Etnografie 137-141 română
articol de periodic TODINCĂ, Vasile (autor) Folclor din Pădurenii Hunedoarei I. Etnografie 143-148 română
articol de periodic RACOVIȚĂ, Emil (autor) Însemnări etnografice din Munții Apuseni I. Etnografie 149-153 română
articol de periodic CRĂCIUN, Cornel (autor) Libertatea de creație. Considerații asupra raporturilor stabilite între artistul plastic, comanda socială a Statului și gustul public în deceniul al treilea al secolului XX II. Artă 157-164 română
articol de periodic CRĂCIUN, Cornel (autor) Mijlocul de transport ca motiv în pictura românească II. Artă 165-185 română
articol de periodic TAMAS, Alice (autor) Arta sticlăritului în Bihor. Studiu asupra stilisticii produselor de sticlă de la huta din Beliu II. Artă 187-198 română
articol de periodic MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Donația Nicolae Brana II. Artă 199-212 română
articol de periodic CRISTEA, George (autor) On the African origin of Dionysos - Old Hypothesis and New Arguments - A Pluridisciplinary Study of Dionysos II. Artă 213-228 engleză
articol de periodic KORNOOUH, Claude (autor) De la voix des dieux a la voie des choses (du mithe a la science) III. Colocviile Muzeului Ţării Crişurilor 231-240 franceză
articol de periodic TODINCĂ, Vasile (autor) Tehnica agricolă și ritm de muncă (sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea) - Ștefănescu Barbu IV. Recenzii 243-345 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Muzeul Etnografic Brașov. Ghid IV. Recenzii 246-247 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) La Ceramique - Godea Ioan IV. Recenzii 345-346 română