Marisia, XXIII-XXIV, 1994, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SZEKELY, Zsolt (autor) The beginning of the Iron Age in the South-East Transylvania 13-15 engleză
articol de periodic HUSAR, Adrian (autor) Celts and Germans in Dacia. Celto-Germanic athno-cultural elements in the Trajanic province 17-30 engleză
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) Materiale celtice aflate în colecțiile arheologice ale Muzeului Județean Mureș 31-37 română
articol de periodic MAN, Nicoleta (autor) Tipuri de instrumente medicale în Dacia Romană 39-49 română
articol de periodic COCIȘ, Sorin (autor) Podoabe din Dacia Romană 51-57 română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , STOICOVICI, Eugen (autor) Studiul numismatic și metalografic al monedelor antice descoperite la Alba Iulia (1969-1981) 59-74 română
articol de periodic PROTASE, Dumitru (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Castrul roman și așezarea civilă de la Brîncovenești (jud. Mureș) Săpăturile din anii 1970-1987 73-169 română
articol de periodic AMLACHER, Eberhard (autor) , BALTAG, Gheorghe (autor) Noi contribuții la repertoriul arheologic al zonei Tîrnava Mare 171-193 română
articol de periodic MUNTEANU, Carmen (autor) O carte romînească veche și rară dib biblioteca județeană Mureș (fondul Teleki - Bolyai) 197-202 română
articol de periodic TURC, Corina (autor) Cartea și prețuirea ei. Atitudini individuale și colective în Transilvania în secolul al XVII-lea 203-212 română
articol de periodic MAN, Ioan Eugen (autor) Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. III. Tîrgu-Mureș sub stăpînirea habsburgică pînă la 1848 213-279 română
articol de periodic HANCU, Ana (autor) Revoluția de la 1848 oglindită în colecția de documente a Muzeului Județran Mureș (I) 281-288 română
articol de periodic BUTA ANA-MARIA, Alexandra (autor) , PLOEȘTEANU, Grigore (autor) Un publicist de seamă - Grigore Maior (1859-1901) 289-344 română
articol de periodic BONIS, Johanna (autor) Sticlărie transilvăneană din secolele XVII-XIX în colecția Muzeului din Tîrgu-Mureș 345-364 română
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Carte veche românească pe Valea Beicii (județul Mureș) 365-390 română
articol de periodic BOAR, Liviu (autor) Date referitoare la romănii din scaunele secuiești - Ciuc, Giurgeu și Ca;in în secolul al XIX/lea 391-408 română
articol de periodic GAL, Cornelia (autor) Aspecte din istoria fotografiilor din Tîrgu-Mureș 409-413 română
articol de periodic FIRCZAK, Gheorghe (autor) Ovid Densușianu. Contribuții la istoriografia iluminismului 415-424 română
articol de periodic PANĂ, Virgil (autor) Cîteva considerații privind întregirea neamului românesc și principiul naționalităților 425-434 română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Situația social-economică a țărănimii din Cîmpia Transilvaniei la sfîrșitul primului război mondial 443-462 română
articol de periodic GALEA, Aurel (autor) Nicolae Iorga patriot și luptător antirevizionist 463-504 română
articol de periodic MELINTE, Șerban (autor) Căminul cultural "Avram Iancu" al refugiațiilor ardeleni din București 505-522 română
articol de periodic POP, Valer (autor) Raporturi interumane la comunitățile rurale contemporane 523-531 română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Obiecte de metal din inventarul de bucătărie în locuința țărănească 533-542 română
articol de periodic FEȘTEU, Maria (autor) Școala și slujitorii ei în pregătirea și înfăptuirea Marii Uniri 535-441 română
articol de periodic PETRUȚIU, Floarea (autor) Simbolul solar în arta populară a lemnului din județul Mureș 543-548 română
articol de periodic RUSU, Livia (autor) Portul popular de pe Valea Beicii - satele Șerbeni, Urisiu de Sus, Chiheru de Jos, la începutul secolului al XX-lea 549-560 română
articol de periodic MERA, Elena (autor) Opinia satului - stimulent al creației populare 561-573 română
articol de periodic RUSTOIU, Aurel (autor) Catarame în formă de "liră" în Dacia preromană 577-580 română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , BOTEZATU, Dan (autor) Morminte daco-romane (sec. II e.n) de la Ghirbom (comuna Berghin, jud. Alba) 581-586 română
articol de periodic CIUPEA, Ioan (autor) , COSTEA, Florea (autor) Așezarea daco-romană de la Șercaia (jud. Brașov) 587-598 română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Cercetările de sondaj efectuate în localitățile Deda Bistra, Ideciu de Jos, Cîmpu Cetății și Măgherani (judetul Mureș) 599-603 română
articol de periodic GRAMA, Viorel (autor) Evoluția populației de pe Valea Nirajului din secolul al XVIII-lea pînă în a doua jumătate a secolului al XIX - lea 605-617 română
articol de periodic POP, Vasile (autor) "Drăculea" - un toponimic cu rezonanță istorică în Transilvania 619-623 română
articol de periodic CRISTUREAN, Vasile (autor) Cîteva observații în legătură cu microetnotoponimele satelor Ivănești, Lăureni, Moșuni, Poienița, Sînișor, Șard și Veța din județul Mureș 625-628 română
articol de periodic SĂMPĂLEAN, Cornel (autor) Reflexe ale mitologiei autohtone în unele etnotoponime românești din Transilvania 629-634 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Ioan M. Maloș - Folclorist și etnograf 635-641 română