Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 15 volume
  • 17 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2012 Biserici de lemn ale românilor din ținuturile mureșene, anul 2012 MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 2004 Biserici de lemn din județul Mureș: monumente de artă populară românească, anul 2004 MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 2014 Biserici tradițional românești din Târgu-Mureș realizate după 1989, anul 2014 MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 2016 Deda: evoluția urbanistică de la începuturi până în anul 1990, anul 2016 MAN, Ioan Eugen (redactor)
volum de carte 2012 File de monografie: Cristești Mureș, anul 2012 PETROVAN, Teofil (autor), SÂNPĂLEAN, Ioan (autor), MAN, Ioan Eugen (autor), NAZNAN, Anna (autor)
volum de carte 1978 Istoria orașului Târgu-Mureș, anul 1978, Din cele mai vechi timpuri și până la revoluția din anul 1848 MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 1978 Istoria orașului Târgu-Mureș, anul 1978 MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 2015 Monumente de arhitectură civilă din municipiul Târgu-Mureș: studii de caz, anul 2015 MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 2017 Monumente de arhitectură religioasă românească din Târgu-Mureș, anul 2017 MAN, Ioan Eugen (redactor)
volum de carte 2018 Reghin - istorie urbană, de la începuturi până în 1945, anul 2018 MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 2018 Târgu-Mureș în cartografie și imagini istorice, anul 2018 MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 2006 Târgu-Mureș: istorie urbană, anul 2006, De la începuturi până în anul 1850 MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 2009 Târgu-Mureș: istorie urbană, II, anul 2009, Din anul 1850 până la Primul Război Mondial MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 2010 Târgu-Mureș: istorie urbană, anul 2010, Perioada interbelică MAN, Ioan Eugen (autor)
volum de carte 2011 Târgu-Mureș: istorie urbană, anul 2011, Anii 1945 - 1990 MAN, Ioan Eugen (autor)
articol de periodic 1983-1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MAN, Ioan Eugen (autor) Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. I. De la începuturi pană la sfîrșitul sec. XVI. 147-175 română
articol de periodic 1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MAN, Ioan Eugen (autor) Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. II Orașul Tîrgu-Mureș în secolul XVII 159-188 română
articol de periodic 1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MAN, Ioan Eugen (autor) Contribuția cartografiei la interpretarea unor etnotoponime românești din municipiul Tîrgu-Mureș și împrejurimi 527-550 română
articol de periodic 1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MAN, Ioan Eugen (autor) Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. III. Tîrgu-Mureș sub stăpînirea habsburgică pînă la 1848 213-279 română
articol de periodic 1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie MAN, Ioan Eugen (autor) Un monument transilvănean mai puțin cunoscut: Biserica Evanghelică din Reghin 47-58 română
articol de periodic 1996 Marisia, XXV, seria etnografie-artă populară-artă MAN, Ioan Eugen (autor) Valoarea informativ-documentară a hărților cartografice pentru interpretarea interdisciplinară a etnotoponimelor și microetnotoponimelor românești 233-287 română
articol de periodic 2000 Marisia, XXVI, seria etnografie-artă populară-artă MAN, Ioan Eugen (autor) Muzeul etnografic, un monument de seamă al artei baroce din municipiul Tîrgu-Mureș .7-23 română
articol de periodic 2003 Marisia, XXVII, seria etnografie-artă populară-artă MAN, Ioan Eugen (autor) Două vechi monumente de artă românească de pe Valea superioară a Mureșului .7-48 română
articol de periodic 2003 Marisia, XXVII, seria etnografie-artă populară-artă MAN, Ioan Eugen (autor) Valori urbane și artistice la Tîrgu-Mureș în secolul al XVIII-lea 173-215 română
articol de periodic 2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă MAN, Ioan Eugen (autor) Vechi biserici de lemn din județul Mureș dipărute în ultimele decenii .7-92 română
articol de periodic 2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MAN, Ioan Eugen (autor) "Prefectura Veche" - monument de arhitectură barocă din Tîrgu-Mureș 361- română
articol de periodic 2009 Marisia, XXIX, seria arheologie MAN, Ioan Eugen (autor) Un valoros monument de artă populară românească. Biserica ortodoxă de lemn "Sf. Nicolae" din Cuștelnic, județul Mureș .11- română
articol de periodic 2011 Marisia, XXX-XXXI, seria istorie MAN, Ioan Eugen (autor) Cîteva edificii de interes comun în stilul național românesc la Tîrgu-Mureș din perioada interbelică 243-253 română
articol de periodic 2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară MAN, Ioan Eugen (autor) Biserica de lemn "Sf. Arhangheli Mihail și Gavril" din Troița (un valoros monument istoric și de artă populară românească) 93-117 română
articol de periodic 2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară MAN, Ioan Eugen (autor) Un monument de artă populară românească, biserica de lemn din Iclănzel - Mădărășeni 119-141 română
articol de periodic 2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie MAN, Ioan Eugen (autor) Camera de comerț și industrie din Tîrgu-Mureș, monument reprezentativ al artei 1900 201-207 engleză
articol de periodic 2009-2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, X-XI, seria Științele Naturale și Medicale MAN, Ioan Eugen (autor) , FETSCHER, Peter (autor) , BOBOTAN, Cristina (autor) Date privind avifauna din aria de protecție specială avifaunistică ”Heleșteele de la Moftinu Mic” inclusă în situl Natura 2000 ROSPA0016 ”Câmpia Nirului – Valea Ierului” 113-120 română