Marisia, XXIX, 2009, seria arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic TATAR, Arpad (autor) Azezarea neolitică de la Herina (județul Bistrița-Năsăud) .7-13 română
articol de periodic MAN IOAN, Eugen (autor) Un valoros monument de artă populară românească. Biserica ortodoxă de lemn "Sf. Nicolae" din Cuștelnic, județul Mureș .11- română
articol de periodic HAGO, Attila-Nandor (autor) Descoperiri din Neoliticul dezvoltat și tîrziu din zona Careiului (jud. Satu-Mare) 15-47 română
articol de periodic BUCUR, Maria (autor) Colecția de cămăși bărbătești a Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tîrgu-Mureș 45- română
articol de periodic BERECKI, Sandor (autor) A late Bronze Age Pit discovered at Sîngeorgiu de Mureș (Mureș County) 49-55 engleză
articol de periodic BEJINARIU, Ioan (autor) , SANA, Dan (autor) , SZEKELY, Zsolt (autor) Săpături arheologice de salvare pe șoseaua de centură a orașului Nyregyhaza. Descoperirile arheologice din epoca bronzului din punctul "Ur-Csere" (26 și 33 LH) 57-85 engleză
articol de periodic BOGDAN, Florin (autor) Piese de mobilier din colecția muzeului etnografic Reghin. Lăzi de zestre 75- română
articol de periodic NAGY, Jozsef-Gabor (autor) , REZI, Botond (autor) Rescue excavations at Chinari "Mociar" (Mureș County) 87-129 engleză
articol de periodic RUS, Dorin-Ioan (autor) Aspects from the life of saddler journey men from eighteenth-century Sibiu 99- engleză
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Elemente privind structura habitatului și arhitectura populară în zona Tîrnavei Mici. Plastica arhitecturală și decorativă a caselor. Interferențe 111- română
articol de periodic BORDI ZSIGMOND, Lorand (autor) Roman Age discovreries from Tîrnăveni (Mureș County) 131-144 engleză
articol de periodic KOROSFOI, Zsolt (autor) Un complex al culturii Sîntana de Mureș - Cerneahov în curtea cetății din Tîrgu Mureș 145-160 engleză
articol de periodic DUMITRESCU, Ionuț (autor) Considerații asupra habitatului rural de pe Valea rîului Olănești 159- română
articol de periodic FABIAN, Istvan (autor) Artefacts and ethic groups in the North-Danubian area in the 4th-7th centuries 161-164 engleză
articol de periodic GAL-MLAKAR, Viktor (autor) A 23-14. Szazadi keramia kutatastortenete eszakkelet-mahyarorszagon 165-184 maghiară
articol de periodic SAVA, Eleonora (autor) The concept of time in romanian contemporary holidays. A case study 171- engleză
articol de periodic GYORFI, Zalan (autor) Un pinct nou în topografia arheologică medievală a roașului Tîrgu Mure. Palatul Primăriei 185-198 engleză
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Restituiri: Visul lui Aurel Filimon de a învința un muzeu bisericesc în Tărgu Mureș. Manuscrise românești provenite din colecția sa 187- română
articol de periodic SOOS, Zoltan (autor) Coat of arms representations on the stove tiles of the Tîrgu Mureș Medieval Franciscan Friary 199-210 engleză
articol de periodic GAL SZILARD, Sandor (autor) Anthropological study of the medieval cemetery from Adămuș. Morfo-taxonomical measurements of the osteological material 211-216 engleză
articol de periodic BORZAN, Maria (autor) Nunta la Pietriș-Vale (Deda) 215- română
articol de periodic CIUTĂ, Beatrice (autor) Analize arheobotanice efectuate asupra probelor provenite din situl arheologic Tîrgu Mureș "Cetate" (campania 2006) 217-224 engleză
articol de periodic RUSU, Livia (autor) Pușcatul cocoșului la sași 231- română
articol de periodic ANTIHI, Adriana (autor) Pictura țărănească pe sticlă la români, din centrul Nicula dlată în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara. Exemplificarea a două teme "Adam și Eva" și "Circumciziunea" 239- română
articol de periodic VAJDA, Andras (autor) Problematica hermeneutică a textelor populare scrise 247- română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Contribuții la cercetarea magiei în Maramureșului istoric și Țara Lăpușului 257- română
articol de periodic MOCA, Rudolf (autor) Diversitatea fondului de creație și cultură a comunității tomilor - culegere de texte folclorice rome 271- română
articol de periodic BEJINARIU, Corina (autor) Aspecte privind contribuția predicației finerare (sec. XVII) la dezvoltarea discursului asupra morții 309- română
articol de periodic POP, Laura (autor) Obiceiurile de înmormîntare din județul Mureș, între structurile de rudenie și cele comunitare 323- română
articol de periodic MERA, Elena (autor) Descîntece din Ibănești, județul Mureș 345- română
articol de periodic MUREȘAN, Vasile (autor) Oul sacru 381- română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) De la colecțiile "Aurel Filimon" la patrimoniul etnografic de azi 401- română
articol de periodic POP, Angela (autor) Rezultate ale proiectului "Sate contemporane din România. Deschideri spre Europa. Aplicație zonală - județul Mureș 413- română
articol de periodic JOZSEF, Gagyi (autor) Comunitățile locale și autostrada Transilvania. Raport de (pre) cercetare 423- română
articol de periodic MARC, Livia (autor) , POP, Angela (autor) Școala și muzeul - instituții de promovare a culturii tradiționale populare. Din primele etape ale desfășurării programului cultural 431- română
articol de periodic MARC, Livia (autor) Aplicații de pedagogie muzeală la Muzeul de Etnografie și artă populară din Tîrgu-Mureș 441- română
articol de periodic STAICU, Ramona (autor) Colecția de Grafică Documentară a Muzeului de Istorie. Aspecte generale de conservare 457- română
articol de periodic DUMITRESCU, Raluca (autor) Ansambul mural al bisericii cu hramul "Bunavestire" de la Căcuci-Valea Beicii 465- română
articol de periodic DUMITRESCU, Raluca (autor) Două piese de mobilier pictat de secol XIX din zona Sighișoana; studiu de caz: restaurarea piesei de tip "almerei 473- română