Marisia, XXX-XXXI, 2011, seria istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ORBAN, Janos (autor) Date noi despre arhitectura Tîrgu-Mureșului la începutul secolului al XIX-lea. Construcția clădirii Apollo .9-22 română
articol de periodic DOBOZI MILASNDOLINA, Beatrice (autor) Structuri confesionale pe Valea Mureșului Superior (secolul al XIX-lea) 23-26 română
articol de periodic KOVACS, Maria-Marta (autor) Inventarierea obiectelor de argintărie și de cositor în protopopiatul istoric al Tîrnavelor 27-40 română
articol de periodic HANCU, Ana (autor) Români și maghiari în Revoluția de la 1848-1849 41-60 română
articol de periodic BEJAN, Ligia (autor) Aspecte privind viața de familie în satul românesc din comitatul Tîrnava la mijlocul secolului al XIX-lea 61-70 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Orașe, tîrguri și identități culturale în perioada interbelică a județului Mureș. Premise și evoluții ale comerțului cu lemnul prin plutărit pe Mureș (I) 71-82 română
articol de periodic SUCIU, Felician (autor) Medalion - astristul Ladislau Vasiliu baron de Popp (1819-1875) 83-90 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Aspecte ale instaurării administrației românești în orașele fin județul Treiscaune, în perioada 1919-1922. Contribuții documentare 91-129 română
articol de periodic POLOSCA, Cristina (autor) Evoluția edilitară a orașului Hațeg, în primele decenii ale sec. XX. Caz particiular imobilul băncii Hațiegana 131-136 română
articol de periodic BALINT, Nicolae (autor) Aspecte referitoare la activitatea unor instanțe judecătorești mureșene, în primii ani după Marea Unire de la 1918 137-143 română
articol de periodic NISTOR IOAN, Silviu (autor) Regimul administrav - factor determinant în organizarea sistemului vieții publice 145-159 română
articol de periodic POP, Marin (autor) Partidul Național-Țărănesc și alegerile orășenești din Ardeal și Banat (1930). Constituirea noilor Consilii Locale 161-169 română
articol de periodic JUAN GABRIELA, Ana (autor) Școala și comunitățile urbane din Banatul Montan în perioada interbelică 171-179 română
articol de periodic JUAN-PETROI, Constantin (autor) Dezvoltarea urbană a unor așezări din banatul Montan la începutul perioadei interbelice (I) 181-190 română
articol de periodic MIRCEA IONELA, Simona (autor) O cercetare a anilor '30. Marian Sasu, revizor școlar, despre învățămîntul primar din județul Alba între anii 1919-1930 191-201 română
articol de periodic ILIE CORNEL, Constantin (autor) Teatrul Național din Cluj în perioada interbelică 203-209 română
articol de periodic HERBAN, Adela (autor) Așezăminte și societăți de cultură hunedorene cu activitate în perioada interbelică 211-219 română
articol de periodic PANĂ, Virgil (autor) Considerațiuni privind patrimoniul imobil al orașelor transilvănene în primul deceniu după Marea Unire. Situația orașului Tîrgu-Mureș 221-242 română
articol de periodic MAN, Eugen (autor) Cîteva edificii de interes comun în stilul național românesc la Tîrgu-Mureș din perioada interbelică 243-253 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Preocupări de dotare a forului public în orașele transilvănene între cele Două Războaie Mondiale 255-268 română
articol de periodic KOVACS, Barna (autor) , ȘANDOR, Vasile (autor) Viața economică a Municipiului Tîrgu-Mureș. Fabrica de Moilă Ardeleană "Szekely și Reti" S.A.în perioada interbelică 269-294 română
articol de periodic FOLA NICOLAE, Victor (autor) Evoluția economică și social-politică a orașului Tîrnăveni în perioada interbelică 295-306 română
articol de periodic IUGA, Liliana (autor) Monument și spațiu public românesc în Clujul interbelic. Cazul Catedralei Ortodoxe 307-322 română
articol de periodic PORȚEANU, Alexandru (autor) Situația social-politică din Oradea imediat după eliberare (12 octombrie 1944) și problemele reîntoarcerii refugiaților, văzută de un martor ocular 323-324 română