Marisia, XXVIII, 2006, seria arheologie-istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BERECKI, Sandor (autor) A settlement belonging to the Coțofeni Culture from Ogra (Mureș County) .7- engleză
articol de periodic MOLDOVAN, Emil (autor) Obiecte preistorice descoperite în preajma orașului Reghin (jud. Mureș) 25- română
articol de periodic BEJINARIU, Ioan (autor) Două topoare de piatră din județul Sălaj 33- română
articol de periodic MEDER, Lorant-Laszlo (autor) Hallstattische Keramik aus Poian-Kohat 43- germană
articol de periodic CIOATĂ, Daniel (autor) O monedă romană descoperită la Tușinu, Sîmpetru de Cîmpie (jud. Mureș) 61- română
articol de periodic CIOATĂ, Daniel (autor) , CRIȘAN, Coralia (autor) , MAN, Nicoleta (autor) Așezarea "La Tău", loc. Cecălaca, com. Ațintis (jud. Mureș), secolele II-III p. Vhr. 67- română
articol de periodic CRIȘAN, Coralia (autor) , GAL, Szilard (autor) Un mormînt de înhumație descoperit la Cecălaca - "La Tău#. Analiza morfo-taxonomică 81- română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) Așezări rurale de epocă romană pe limesul estic al Daciei 87- română
articol de periodic MAN, Nicoleta (autor) Ceramica ștampilată descoperită în castrul roman de la Călugăreni 113- română
articol de periodic FABIAN, Istvan (autor) Legăturile economice ale fostei provincii Dacia cu lumea romană și romano-bizantină (sec. IV-VII) 119- română
articol de periodic BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) Complexe medievale timpurii la Zalău "Str. Lupului/ Karkas Domb" (jud. Sălaj) 125- română
articol de periodic GYORFI, Zalan (autor) Spade medievale din colecția Muzeului Județean Mureș 133- română
articol de periodic LASZLO, Keve (autor) O monedă de aur din monetăria de la Baia Mare descoperită la Neaua (jud. Mureș) 141- română
articol de periodic PONCEA, Traian-Valentin (autor) Geneză urbană medievală în spațiul intracarpatic românesc 151- română
articol de periodic MĂNĂRĂZAN, Mihaela (autor) Evoluția monetăriei din orașul Baia Mare în secolele XV.XVI 163- română
articol de periodic MUSCA, Elena (autor) Meșteșugari urbani în istoria sălăjană 169- română
articol de periodic MUREȘAN, Ionel (autor) Cazul "Florian Micaș" în dezbaterile adunărilor naționale de la Blaj din 1848 și alte demersuri pentru eliberarea arestatului 179- română
articol de periodic FOLA MICOLAE, Victor (autor) Aspecte referitoare la evoluția instituțiilor de învățămînt arhidiecesane ale Blajului și realizarea educației în spirit național între anii 1880-1918 227- română
articol de periodic DOBOZI MILANDOLINA, Beatrice (autor) Căsătorii și divorțuri la românii din protopopiatul greco-catolic Reghin la sfîrșit de secol XIX 243- română
articol de periodic STAN, Constantin (autor) Activitatea parlamentară a lui Iuliu Maniu (1906-1910) 255- română
articol de periodic TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Albert Ziegler la Sighișoara. Impactul primelor demonstrații aciatice la nivelul conștiinței colective 269- română
articol de periodic CIOBANU, Vasile (autor) Muzeele săsești din Transilvania în perioada interbelică 277- română
articol de periodic RADU, Sorin (autor) Problema obligativității exercitării dreptului de vot în legisla electorară din Romania interbelică 285- română
articol de periodic BALINT, Nicolae (autor) Vasile Horga - un pomîn cu un destin de excepție 297- română
articol de periodic COSTEA, Maria (autor) Relații diplomatice româno-bulgare. Criza din martie 1939 303- română
articol de periodic OCHEA, Lionede (autor) Percepții ale serviciului special de informații al României despre situația din Turcia în timpul celui de-al doilea război mondial 309- română
articol de periodic PANĂ, Virgil (autor) Considerații privind constituitrea și activitatea grupului etnic ferman din România. Privire specială asupra județului Tîrnava Mare 337- română
articol de periodic FLOREA, Călin (autor) Acțiunile informativ-operative din penitenciarele comuniste. Detenția lui Alexandru Todea în penitenciarul de la Dej 345- română
articol de periodic MAN IOAN, Eugen (autor) "Prefectura Veche" - monument de arhitectură barocă din Tîrgu-Mureș 361- română
articol de periodic ANTIHI, Adriana (autor) Despre activitatea muzeelor din Sighișoara 381- română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Valorificarea patrimoniului cultural - național în cadrul caselor memoriale "Crișan" și "Vlaicu Bîrna", din satul Crișan (județul Hunedoara) 395- română
articol de periodic AVRAM, Lavinia-Carmen (autor) O carte veche descoperită în satul Mihai Viteazul (jud. Mureș) 407- română
articol de periodic BOGDAN, Florin (autor) Carte și societate în județul Mureș. Studiu de caz: comuna Vătava 415- română
articol de periodic PLOSCĂ, Cristina (autor) Un patrimoniu mai puțin valorificat: reprezentări picturale ale cultului romano-catolic în județul Hunedoara - Mănăstirea Franciscană din Deva 427- română
articol de periodic Mihai Petică (1948-2004) 433- română
articol de periodic Traian Bosoancă (1946-2005) 437- română
articol de periodic Bonis Johanna (1950-2006) 441- română