Marisia, XXVI, 2000, seria arheologie-istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MAN, Eugen (autor) Muzeul etnografic, un monument de seamă al artei baroce din municipiul Tîrgu-Mureș .7-23 română
articol de periodic MOLNAR, Zsolt (autor) , PETICĂ, Mihai (autor) Materiale preistorice de la Tîrgu-Mureș "Cetate" .9- română
articol de periodic URSUȚIU, Adrian (autor) O statuetă neolitică de la Bernadea (județul Mureș) 25- română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Etnografia Cîmpiei Transilvaniei la sfîrșitul secolului al XIX-lea în consemnările prof. Dr. Ambroziu Chețianu 25-33 română
articol de periodic URSUȚIU, Adrian (autor) Date privind așezarea din sec. II-III de la Iernut, catinul Sf. Gheorghe. Ceramica din complexe 29- română
articol de periodic POP, Valer (autor) Colaborarea lui Justin Handrea cu Dimitrie Gusti la Campaniile de cercetare complexă monografică cu echipele studențești 35-39 română
articol de periodic BILȚIU, Pamfil (autor) Miron Elie Cristea și cultura populară 41-52 română
articol de periodic MAN, Nicoleta (autor) Tipologia opaițelor romane descoprite în așezarea romană de la Cristești (județul Mureș) 47- română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Valori de patrimoniu din Valea Mureșului Superior în muzeul etnografic Tîrgu-Mureș 53-62 română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Broderia în portul popular din județul Mureș 63-76 română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Coloranții vegetali în gospodăria țărănească tradițională la începutul sec. XX. (rețete inedite) 77-94 română
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , THEISS, Wilhelm (autor) Contribuții la reconstituirea tramei stradale din Apulum 85- română
articol de periodic BORZAN, Maria (autor) Biserica tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din secția în aer liber a muzeului etnografic din Reghin 95-113 română
articol de periodic BUCUR, Maria (autor) Repertoriul tîrgurilor din Valea Superioară a Mureșului (între Toplița-Deda-Reghin-Tărgu-Mureș-Luduș-Aiud) 115-136 română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Grupul de morminte aparținînd culturii Noua de la Comlod, jud. Bistrița-Năsăud 123- română
articol de periodic GAIU, Corneliu (autor) Grupul de morminte aparținînd culturii Noua de la Comlod, jud. Bistrița-Năsăud 137- română
articol de periodic BUCUR, Maria (autor) Toplița - Bicaz zona de interferențăî etnoculturală 137-141 română
articol de periodic RUSU, Livia (autor) Colacul de mireasă și turtele-simboluri și semnificații 143-155 română
articol de periodic BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan (autor) Săpături arheologice de salvare la Panic, punctul "La Blocuri" (jud. Sălaj) 147- română
articol de periodic ORDOG, Eniko-Melinda (autor) Obiceiuri de peste an. Obiceiuri de iarnă la Brîncovenești 157-162 română
articol de periodic RUS, Dorin (autor) Alegerea sfinților-patroni ai unor bresle din Transilvania (I) 163-170 română
articol de periodic BALTAG, Gheorghe (autor) Considerații generale privind așezarea de la Sighișoara-Albești. Noi elemente inedite în cultura materială din sec. VIII-X d.Hr. 169- română
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Un manuscris românesc inedit, al lui Ioan Șincai, de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 171-194 română
articol de periodic ANTIHI, Adriana (autor) Mărturii ale meșteșugului orologeriei aflate în patrimoniul Muzueului de Istoria Sighișoara - mecanismul actual din Turnul cu Ceas 187- română
articol de periodic RUS, Dorin-Ioan (autor) Table de breaslă din Reghin în colecția Muzeului Județean Mureș 193- română
articol de periodic PODAR, Cornel (autor) Satul - obîrșia și vatra poporului român între conservare și modernitate 195-200 română
articol de periodic POP, Vasile (autor) Toponimie - din toponimia mureșană 201-206 română
articol de periodic MUSCA, Elena (autor) Considerații generale asupra meșteșugurilor sălăjene 203- română
articol de periodic MERA, Elena (autor) Toponimie românească din zona Reghinului 207-213 română
articol de periodic LAZĂR, Ioachim (autor) Un exemplar inedit al proclamației lui Simion Bărnuțiu 219- română
articol de periodic HANCU, Ana (autor) Date privind activitatea notarială a lui Simion Bărnuțiu )1934-1838) 239- română
articol de periodic MIHU, Elena (autor) Documente inedite privind anul revoluționar 1848-1849 pe Valea Mureșului superior și a Gurghiului 263- română
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Motive și contexte pentru asociere național-politică în monarhia Habsburgică - cazul Partidului Național Român (1848-1926) 277- română
articol de periodic BOSOANCĂ, Traian (autor) Alegerile parlamentare din decembrie 1919 în județul Mureș-Turda 283- română
articol de periodic PANĂ, Virgil (autor) Pentru un monument național Avram Iancu la Tîrgu-Mureș 291- română
articol de periodic FOLA NICOLAE, Victor (autor) Aspecte privitoare la teoria istoriei în scrierile lui Ioan Lupaț 299- română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Din însemnările unui contemporan al zilelor impunerii Dictatului de la Viena 309- română
articol de periodic MAN, Nicoleta (autor) Sigilii pentru decorarea ceramicii ștampilate descoperite în așezarea romană dev la Cristești 323- română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Cercetări arheologice pe limesul estic al Daciei romane 327- română
articol de periodic PETICĂ, Mihai (autor) , ZRINYI, Andrei (autor) Materiale arheologice descoperite la Gornești (județul Mureș) - campaniile 1992-1994 331- română
articol de periodic BONIS, Johanna (autor) Despre sigiliile breslei cizmarilor din Tîrgu-Mureș 375- română
articol de periodic HANCU, Ana (autor) Isaia Moldovan - un document inedit 381- română
articol de periodic BONIS, Johanna (autor) Achiziții noi în colecția Muzeului de Istorie Tîrgu-Mureș 383- română
articol de periodic BORDAȘ, Maria (autor) Organizarea depozitului de arheologie al Muzeului Județean Mureș, Tîrgu-Mureș 387- română
articol de periodic Andrei Zrinyi - 1927-1998 391- română
articol de periodic Gaal Kornelia - 1938-2000 395- română