Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, V, nr. în TOM: 1-4, 1994, Serie Nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 2-4 română; franceză; engleză
articol de periodic NISTOR, Sergiu (autor) Reabilitarea vechilor cartiere – între metodologie și strategie Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 5-6 română
articol de periodic NANU, Adina (autor) O fărădelege – Repictarea bisericii Bălteni, județul Dâmbovița Dosarele distrugerii – monumente dispărute 7-10 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Cercetări arheologice la mănăstirea Polovragi Comunicări şi rapoarte de cercetare 11-18 română
articol de periodic MARCU, Daniela (autor) Șantierul arheologic de la Drăușeni Comunicări şi rapoarte de cercetare 19-24 română
articol de periodic DOBRESCU, Florin (autor) Architecture et paysage des églises fortifiées de Transylvanie Comunicări şi rapoarte de cercetare 25-31 franceză
articol de periodic STROE, Adriana (autor) , STROE, Aurelian (autor) Localitatea Cincu (Grosschenk; județul Brașov – Propuneri pentru impunerea calității de zonă protejată Comunicări şi rapoarte de cercetare 32-42 română
articol de periodic MAREȘ, Ion (autor) Sisteme de încălzire a bisericilor Metodologii şi tehnici de lucru 43-48 română
articol de periodic PĂNOIU, Andrei (autor) Moșii, sate, târguri și orașe (V): Brăila Izvoare 49-60 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Un concurs de pictură din anul 1904. Documente inedite privind istoria restaurării murale Izvoare 61-76 română; franceză
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Activitatea CNMASI în anul 1993 Cronica internă 77-79 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) Vizita la DMASI a delegației comitetului ICOMOS german Cronica internă 79 română
articol de periodic MARCU, Daniela (autor) Seminarul internațional „Protejarea și punerea în valoare a siturilor arheologice”, Dijon, 13–21 septembrie 1993 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 80 română
articol de periodic VERUSSI, Raluca (autor) , VĂRZARU, Cristina (autor) Simpozionul „Teoria și practica reabilitării monumentelor istorice", Tușnad, 21–26 februarie 1994 VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 81 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) Expoziția „Zsámbék – Restaurarea bisericii și a mănăstirii premontreene”, februarie 1994 Recenzii, expoziţii, prezentări 82-83 română
articol de periodic STROE, Adriana (autor) Ars Transilvaniae, (Tom 3/1993, Editura Academiei Română - București) Recenzii, expoziţii, prezentări 84 română
articol de periodic BULAT, Vlad (autor) Materiale de istorie și muzeografie, T. Xl/1992 Recenzii, expoziţii, prezentări 85 română
articol de periodic MARCU, Daniela (autor) La conservation en archéologie Recenzii, expoziţii, prezentări 86-87 română
articol de periodic IOSIPESCU, Sergiu (autor) Dinu C. Giurescu, Distrugerea trecutului României, București, 1994 (95 p. + ilustrații) Recenzii, expoziţii, prezentări 88 română
articol de periodic PIPPIDI, Andrei (autor) Ioan Opriș, Comisiunea Monumentelor Istorice, Editura Enciclopedică, București,1994, 167 pagini Recenzii, expoziţii, prezentări 89-90 română
articol de periodic IGNAT, Sanda (autor) Arhitectul Ștefan Balș NECROLOG 91 română
articol de periodic LIGOR, Alexandru (autor) , ILINCA, Anelisse (autor) , ȘERBAN, Iuliu (autor) Inventarul fondului CMI din arhiva DMASI 93-168 română