Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 volume
  • 27 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1994 Catalogul monedelor principatului Transilvaniei - colecția ing. Constantin Orghidan, 1994 VELTER, Ana-Maria (autor)
volum de carte 2007 Coin Hoards of Dobrudja, I, anul 2007 CUSTUREA, Gabriel (autor), DIMA, Mihai (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor), VELTER, Ana-Maria (autor)
volum de carte 2012 Tezaurul de secol XVII de la Șopteriu. Studiu de orfevrărie și de numismatică., anul 2012 VELTER, Ana-Maria (autor), DUMITRIU, Luminița (autor)
articol de periodic 1992 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XII-XIV ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Unele aspecte ale circulației talerilor în Moldova (tezaurul de la Tanacu, jud. Vaslui, sec. XVII) Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 401-417 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2005 Cercetări arheologice în București: CAB, VI VELTER, Ana-Maria (autor) Probleme mai vechi și mai noi de numismatică medievală românească. Completări la Corpus Nummorum Valahorum Numismatică 329-335 română
articol de periodic 2007 Cercetări arheologice în București: CAB, VII ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe (autor) , RĂDULESCU, Venera (autor) , CÂRSTOIU, Monica Mărgineanu (autor) , APOSTOL, Claudia (autor) , APOSTOL, Virgil (autor) , BÂLICI, Ștefan (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) , PÂRVAN, Katiușa (autor) Cercetări arheologice preventive pe strada General Florescu nr. 23. sector 3. București Arheologie / Archaeology 229-296 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2013 Cercetări arheologice în București: CAB, IX VELTER, Ana-Maria (autor) , MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) Monede scoase la lumină din situl arheologic din Piața Universitătii din București Numismatică 169-193 română
articol de periodic 1978 Cercetări Numismatice: CN, I VELTER, Ana-Maria (autor) Date privitoare la un tezaur din secolul al XV-lea descoperit la Turda / Données concernant un trésor du XVe siècle découvert á Turda Numismatică (Numismatique) 32-41 română
articol de periodic 1980 Cercetări Numismatice: CN, III VELTER, Ana-Maria (autor) Câteva probleme de numismatică românească – monedele atribuite lui Nicolae Redwitz/ Quelques problèmes de numismatique roumaine. Les monnaies attribuées a Klaus von Redwitz/ Problems of Romanian Numismatics – The Coins attributed to Nicolae Redwitz Numismatică (Numismatique, Numismatics) 93-115 română
articol de periodic 1982 Cercetări Numismatice: CN, IV VELTER, Ana-Maria (autor) Un tezaur monetar din sec. XV-XVI, descoperit la Ghimpați, jud. Giurgiu/ Un trésor monétaire du XVe-XVIe siècle découvert à Ghimpați, dép. de Giurgiu / A coin hoard from the 15th-16th centuries, found at Ghimpați, Giurgiu county. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 133-139 română
articol de periodic 1983 Cercetări Numismatice: CN, V ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Bălești, jud. Vaslui și importanța lui istorică / Le trésor de Bălești, dép. de Vaslui et son importance historique / The Hoard from Bălești, Vaslui County, and Its Historical Importance Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 97-127 română
articol de periodic 1990 Cercetări Numismatice: CN, VI PĂUNESCU, Emil (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Circulația talerilor în secolele XVI-XVII în Țara Românească - problema falsurilor (Tezaurul de la Urziceni, jud. Ialomița) / La circulation des talers en Valachie durant les XVIe et XVIIe siècles. Le problème des faux (Le trésor de Urziceni, dép. de Ialomița) / The circulation of thalers in the 16th-17th centuries in Wallachia - the problem of forgeries (The coin hord from Urziceni, Ialomița county). 162-188 română
articol de periodic 1996 Cercetări Numismatice: CN, VII VELTER, Ana-Maria (autor) Die Kupferstück von Bela III - Kriegsprägung oder ein Ausrihtungsversuch auf Byzantinisches Wahrungssystem? / Moneda de bronz a lui Bella al III-lea – emisiune de război sau încercare de aliniere la sistemul monetar bizantin Numismatică (Numismatics) 129-136 germană
articol de periodic 1996 Cercetări Numismatice: CN, VII VELTER, Ana-Maria (autor) Considerații de ordin economic și politic privind începutul pătrunderii monedelor vest-europene în Transilvania / Economic and Politic Remarks on the Beginning of the Currency of the Western European Coins in Transylvania Numismatică (Numismatics) 137-140 română
articol de periodic 1996 Cercetări Numismatice: CN, VII ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Aspecte ale circulației dinarilor de Friesach în Transilvania în secolul al XIII-lea / Some Remarks Concerning the Circulation of the Friesachers Dinars in Transylvania during the 13th Century Numismatică (Numismatics) 141-148 română
articol de periodic 2002 Cercetări Numismatice: CN, VIII IACOB, Mihaela (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Monede dintr-o colecție particulară din Babadag / Some Coins from a Private Collection from Babadag Numismatică antică şi bizantină 39-57 română
articol de periodic 2002 Cercetări Numismatice: CN, VIII ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Circulația monedelor de argint cu valoare ridicată emise de către Statele, orașele și autoritățile ecleziastice germane în Țările Române în secolele XVI-XVII / La circulation des monnaies en argent à haute valeur des Etats, des villes et des autorités ecclésiastiques allemands sur le territoire roumain aux XVIe et XVIIe siècles Numismatică medievală şi modernă 273-308 română
articol de periodic 2003-2005 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005 ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Dridu-Snagov, jud. Ialomița și unele aspecte ale circulației monetare în Țara Românească în secolul al XVII-lea / The Dridu-Snagov Hoard, Ialomița County and Some Aspects of the Monetary Circulation in Wallachia during the 17th Century Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 413-437 română
articol de periodic 2003-2005 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005 CUSTUREA, Gabriel (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Un tezaur monetar descoperit în zona orașului Galați / A Coin Hoard Found Nearby the Town of Galatz Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 439-454 română
articol de periodic 2006-2007 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007 VELTER, Ana-Maria (autor) Unele remarci cu privire la exploatarea și comercializarea sării în Transilvania, în secolele XI-XIII, pe baza documentelor de epocă / Some Remarks Concerning the Exploitation and Trading of Salt in Transylvania During the 11th and 13th centuries Numismatică medievală (Medieval numismatics) 209-228 engleză
articol de periodic 2006-2007 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007 VELTER, Ana-Maria (autor) Câteva exemplare numismatice de excepție , intrate recent în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Some Outstanding Numismatic Specimens Recently Bought by the National History Museum of Romania Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 451-463 română
articol de periodic 2010 Cercetări Numismatice: CN, XVI VELTER, Ana-Maria (autor) In memoriam Constanța Știrbu (1933-2013) In Memoriam Constanţa Ştirbu 13-17 română
articol de carte 2007 Coin Hoards of Dobrudja, I CUSTUREA, Gabriel (autor) , DIMA, Mihai (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Coin Hoards of Dobrudja - Foreword .7-10 engleză
articol de carte 2007 Coin Hoards of Dobrudja, I CUSTUREA, Gabriel (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Medieval coins hoards from the 16th-17th century found in Dobrudja 115-293 engleză
articol de periodic 2008 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXVI, Numismatică VELTER, Ana-Maria (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , PÎRVULESCU, Cosmin-Dan (autor) Monnaies européennes occidentales découvertes dans la nécropole de Tunari – église (2005). 149-176 franceză, română
articol de carte 2000 Istro-Pontica: muzeul tulcean la a 50-a aniversare (1950 - 2000) VELTER, Ana-Maria (autor) , CUSTUREA, Gabriel (autor) Emisiuni spaniole descoperite în Dobrogea Numismatică, sigilografie, medalistică 573-588 română
articol de periodic 2007 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 3 MĂNUCU ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , MĂGUREANU, Andrei (autor) , PANAIT, I. Panait (autor) , BORONEANȚ, Adina (autor) , GAVRILĂ, Elena (autor) , POPESCU, Raluca Iuliana (autor) , RĂDULESCU, Venera (autor) , TODERAȘ, Meda (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) , TOTH, Boglarka (autor) , BOTÁR, István (autor) București - centrul istoric. Campania 2007. Raport preliminar privind cercetările arheologice efectuate pe strada Smârdan 163-230 română
articol de periodic 2001 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXII, Acta Musei Petrodavensis HORDILĂ, Domnița (autor) , URSACHI, Vasile (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de monede poloneze (sec. XVII) descoperit la Săbăoani, jud. Neamț Materiale şi cercetări arheologice 321-332 română, franceză
articol de periodic 1994 Mousaios, IV-1 ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Sapoca, județul Buzău română
articol de periodic 2017 Pontica, L CUSTUREA, Gabriel (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Monede medievale și moderne descoperite în Dobrogea (1223 - 1872) / Medieval and Modern Coins Discovered in Dobrudja (1223 – 1872) NOMISMATA 573-631 română