Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, 2003-2005, seria 2003-2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Pagina de gardă / Front Page Pagina de gardă (Front Page) 3-4 română
articol de periodic Cuprins / Content Cuprins 5-8 română, bulgară, engleză, franceză, germană, rusă
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede callatiene din perioada autonomiei descoperite în Dobrogea / Autonomous Callatian Coins found in Dobroudja Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 9-11 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi precizări privind descoperirile monetare rezultate în urma săpăturilor arheologice de la „parcul catedralei-Constanța”, din anii 1971-1974 / Some Considerations about the Coin Finds from the Archeological Excavations from „Parcul Catedralei-Constantza”, during the Years 1971-1974 Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 13-17 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede autonome grecești și macedonene descoperite în așezarea greco-autohtonă de la Adâncata-Floriile (Com. Aliman, jud. Constanța) / Autonomous Greek and Macedonian Coins Found in the Greco-Autochthonous Settlement from Adâncata-Floriile (comm. Aliman, Constantza County) Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 19-24 română
articol de periodic GRĂMĂTICU, Steluța (autor) , OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Un depozit de monede autonome histriene descoperit la Călan, jud. Hunedoara / A Small Hoard of Histrian Autonomous Coins Faund at Călan, Hunedoara County Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 25-36 română
articol de periodic PĂRPĂUȚĂ, Tiberiu (autor) Câteva considerații privind prezența monedei în Dacia nord-dunăreană / Quelques remarques sur la présence de la monnaie sur le territoire de la Dacie nord-danubienne Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 37-98 română
articol de periodic MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Comerț fără monedă și monedă fără comerț în Dacia preromană / Trade Without Coins and Coins Without Trade in Pre-Roman Dacia Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 99-103 română
articol de periodic DZANEV, Georgi (autor) Un denar roman republican turnat, descoperit în vecinătatea orașului Isperih, Bulgaria de nord-est / A Cast Roman Republican Denar Found in the Area of the Town Isperih, North-Eastern Bulgaria Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 105-107 română
articol de periodic GÂNDILĂ, Andrei (autor) Sixth-to-seventh century coin circulation in Dobrudja Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 109-166 engleză
articol de periodic ŽEKOVA, Ženia (autor) Evoluția circulației monetare în Šumenul medieval și regiunea învecinată în perioada 971-1204 / Some Developments in the Monetary Circulation in Medieval Šumen and its Hinterland (971-1204) Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 167-181 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Deux trésors des XIIe-XIIIe siecles trouves au nord de la Dobroudja Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 183-191 franceză
articol de periodic TRAVAINI, Lucia (autor) Le monete nella tomba di San Francesco di Assisi / The coins found in the tomb of Saint Francisc of Assisi Numismatică medievală (Medieval numismatics) 193-198 italiană
articol de periodic TOTH, Csaba (autor) Contribution to the Study of the Alloy Standards of the Hungarian Gold Coins Struck during Angevin Period Numismatică medievală (Medieval numismatics) 199-208 engleză
articol de periodic FERRO, Dario (autor) , KUZMENKO, Oleg (autor) Un follaro inedito attribuibile a Caffa Numismatică medievală (Medieval numismatics) 209-213 italiană
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) Ducați munteni descoperiți la mânăstirea Cocoș, județul Tulcea / Ducats valaques découverts à la Monastère Cocoș, dép. de Tulcea Numismatică medievală (Medieval numismatics) 215-223 română
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) Tezaurul de groși moldovenești de secol XIV descoperit la Mărmureni, com. Oniceni, jud. Neamț / Le trésor des gros moldaves du XIVe siècle découvert à Mărmureni, comm. d’Oniceni, dép. de Neamț Numismatică medievală (Medieval numismatics) 225-286 română
articol de periodic GYÖNGYÖSSY, Márton (autor) Der Ungarische Goldgulden – Die bedeutende Währung Mitteleuropas im Spätmittelalter / Cea mai reprezentativă monedă forte a Europei Centrale din Evul mediu târziu: Ducatul de aur maghiar Numismatică medievală (Medieval numismatics) 287-298 germană
articol de periodic OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Emisiunile monetare bătute pe teritoriul Moldovei în vremea lui Ștefan cel Mare (1457-1504) – O analiză critică / Coinage in the Moldavian Territory during Stephan’s the Great Reign (1457-1504) – A Critical Approach Numismatică medievală (Medieval numismatics) 299-388 română
articol de periodic BUGOI, Roxana (autor) , COJOCARU, Viorel (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) Spre o abordare cât mai obiectivă în cercetarea numismatică prin analize compoziționale folosind metode nucleare / Toward a More Objectif Approach in Numismatics Research Using Compositional Analyses Based on Nuclear Methods Numismatică medievală (Medieval numismatics) 389-404 română
articol de periodic ANTON-MANEA, Cristina (autor) Nobilime, pământ, bani și funcții în secolele XVI-XVIII: Cazul familiei Romanescu / Aristocracy, Land, Money and Offices During the 16th-18th Centuries – The Case of the Romanescu Family Numismatică medievală (Medieval numismatics) 405-412 română
articol de periodic ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Dridu-Snagov, jud. Ialomița și unele aspecte ale circulației monetare în Țara Românească în secolul al XVII-lea / The Dridu-Snagov Hoard, Ialomița County and Some Aspects of the Monetary Circulation in Wallachia during the 17th Century Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 413-437 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Un tezaur monetar descoperit în zona orașului Galați / A Coin Hoard Found Nearby the Town of Galatz Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 439-454 română
articol de periodic UNGUREANU, Dragoș (autor) Monedele aflate în circulație în Țara Românească în prima jumătate a secolului al XVIII-lea - Putere de achiziție și cursuri de schimb / Coins Used on the Wallachian Monetary Market during the First Half of the 18th Century - Purchaising Value and Exchange Rates Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 455-468 română
articol de periodic STANCU, Paraschiva (autor) , VÎLCU, Aurel (autor) Tezaurul de monede otomane din secolul al XVIII-lea descoperit la Tamași, jud. Ilfov / Le trésor de monnaies ottomanes du XVIIIe siècle découvert à Tamași, dép. d’Ilfov Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 469-472 română
articol de periodic ŠUSTEK, Zbyšek (autor) Documentația grafică a pregătirii biletelor de tezaur și a bancnotelor pentru reforma monetară din România în anul 1952 / Preparations of Treasury and Bank Notes for the Monetary Reform in Romania in 1952 Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 473-513 română
articol de periodic DUMITRIU, Răzvan (autor) Bancnotele euro și unele dintre contrafacerile lor / The Euros Bank Notes and Some of Their Most Frequent Forgeries Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 515-517 română
articol de periodic DUMITRIU, Răzvan (autor) Noile emisiuni monetare românești metalice și de hârtie. Leul nou – 2005 / The New Romanian Paper and Metalic Coins. The New Leu – 2005 Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 519-525 română
articol de periodic JORDANOV, Ivan (autor) Contribuții sigilografice la istoria eparhiei Vidinului în secolul al XI-lea / Sphragistic Contributions to the History of the Diocese of Vidin during the 11th Century Sigilografie (Sigillography) 527-535 română
articol de periodic OPASCHI, Cătălina (autor) Sigilii ale familiei Văcărescu – Întâmplări din societatea munteană la sfârșitul veacului al XVIII-lea / Sceaux de la famille Vacaresco – Mésaventures de la société valaque à la fin du XVIIIe – siècle Sigilografie (Sigillography) 537-554 română
articol de periodic IONIȚĂ, Mioara (autor) , OPASCHI, Cătălina (autor) Un sigiliu și un destin – Alexandru Suțu Voievod / Un sceau et un destin, Alexandre Soutzou Voïevode Sigilografie (Sigillography) 555-578 română
articol de periodic MINČEV, Alexandăr (autor) Un exagion imperial bizantin timpuriu de la Odessos / an Early Byzantine Imperial Weight from Odessos Metrologie (Metrology) 579-583 română
articol de periodic PÂRVAN, Katiușa (autor) Medalii dedicate regelui Suediei Carol al-XII-lea păstrate la Muzeul Național de Istorie a României / Médailles dédiées au Roi suédois Charles XII dans la Collection du Musée National de Histoire Medalistică şi Faleristică (The Art Of The Medals And Orders) 585-614 română
articol de periodic MARINESCU, Floricel (autor) Observații pe marginea unui studiu privind decorațiile României moderne / Observations sur une étude concernant les ordres de la Roumanie moderne Medalistică şi Faleristică (The Art Of The Medals And Orders) 615-627 română