Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 7 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1982 Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. 2 Dr., COJOCARU, Viorel (autor) Neomogenități la suprafața obiectelor din aliaj Cu-Ag-Au 89-96 română
articol de periodic 1982 Cercetări Numismatice: CN, IV BEȘLIU, C. (autor) , COJOCARU, Viorel (autor) , CONSTANTINESCU, M. (autor) , GRECU, V. (autor) , IVAȘCU, M. (autor) , MARINCU, E. (autor) , MATEICIUC, V. (autor) , SPIRIDON, S. (autor) , STANCU, Paraschiva (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Determinarea compoziției unor monede medievale românești prin metode nucleare / Méthodes nucléaires utilisées pour établir la composition de l’aloi de quelques monnaies de Valachie (XIVe-XVe siècles) / Determination of the composition of some romanian medieval coins using nuclear methods. Şedinţă plenară 41-56 română
articol de periodic 1983 Cercetări Numismatice: CN, V COJOCARU, Viorel (autor) , STANCU, Paraschiva (autor) Notă preliminară asupra unui tezaur de aspri din sec. al XV-lea descoperit în comuna Piua Petrii, jud. Ialomița / Note préliminaire sur un trésor d’aspres du XVe siècle découvert dans la commune Piua Petrii, dép. de Ialomița / Preliminary note on an asper hoard from the 15th century found at Piua Petrii, Ialomița County. Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 85-95 română
articol de periodic 2003-2005 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005 BUGOI, Roxana (autor) , COJOCARU, Viorel (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) Spre o abordare cât mai obiectivă în cercetarea numismatică prin analize compoziționale folosind metode nucleare / Toward a More Objectif Approach in Numismatics Research Using Compositional Analyses Based on Nuclear Methods Numismatică medievală (Medieval numismatics) 389-404 română
articol de periodic 2009 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 5, serie nouă SPÂNU, Daniel (autor) , COJOCARU, Viorel (autor) The Dacian Hoard from București-Herăstrău. Archaeological and Archaeometallurgical Approaches 97-116 engleză
articol de periodic 1997 Pontica, XXX COJOCARU, Viorel (autor) , ȘERBĂNESCU, Done (autor) Analize atomice și nucleare ale unor tezaure de tetradrahme getice descoprite în Cămpia Munteniei 337-350 română
articol de periodic 2016 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2 ȚÂRLEA, Alexandra (autor) , COJOCARU, Viorel (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) , BUGOI, Roxana (autor) , FLOREA, Mihai (autor) Considerations on the XRF analyses on selected prehistoric gold objects from the collections of the National History Museum of Romania Studii 53-83 engleză