Cercetări de conservare și restaurare a patrimoniului muzeal, nr. în TOM: 2, 1982


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Vicepreședintă a Consiliului Culturii și Educației, DOBRIN, Tamara (autor) Cuvânt de deschidere 7-13 română
articol de periodic Prof. Dr., GEORGESCU, Florian (autor) Conservarea și restaurarea patrimoniului cultural național - necesitate vitală a activității muzeistice 15-21 română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Conservarea-restaurarea ca etapă a cercetării bunurilor culturale 23-31 română
articol de periodic BEȘLIU, C. (autor) , COJOCARU, V. (autor) , COTOROBAI, F. (autor) , DEMERJAN, D. (autor) , GRECU, V. (autor) , IVAȘCU, M. (autor) , MARINCU, E. (autor) , SIMA, O. (autor) , SONOC, S. (autor) , ANTON MANEA, C. (autor) , COLTOȘ, C. (autor) , DRĂGUȘ, D. (autor) , NICULESCU, Gh. (autor) , SFÎRLEA, Mircea (autor) Analiza componenței unor piese de aur din tezaurul național prin metode nucleare 33-40 română
articol de periodic SFÎRLEA, Mircea (autor) Considerații asupra tezaurului de la Hinova 41-43 română
articol de periodic ANTON MANEA, Cristina (autor) Considerații asupra Tezaurului de la Pietroasa "Cloșca cu puii de Aur" 45-46 română
articol de periodic PAPADOPOL, Aurel (autor) Considerații privind unele tehnologii, tehnici, execuții de modele (replici) și cu privire la specializarea personalului în domeniul restaurării și conservare pieselor muzeistice de origine organică. 47-54 română
articol de periodic VARTIC, Gheorghe (autor) Priorități în restaurare 55-59 română
articol de periodic DUMITRESCU, Dan (autor) , MANOLELI, Dan (autor) Asupra formării, perfecționarii și specializării personalului din muzeele de știinte naturale din România 61-78 română
articol de periodic CIOMOCOS, Viorica (autor) Observații asupra unor intervenții empirice si restaurarea științifică a operelor de artă 79-81 română
articol de periodic TURCU-ȘECLĂMAN, Doina (autor) Sistemul de investigare complexă, sursă de informații obiective 83-85 română
articol de periodic Dr., CIOMĂRTAN, Dan (autor) Un nou tip de catalog pentru identificarea substanțelor si fazelor lor cristaline prin metoda difracției razelor x 87-88 română
articol de periodic Dr., COJOCARU, Viorel (autor) Neomogenități la suprafața obiectelor din aliaj Cu-Ag-Au 89-96 română
articol de periodic TORÓ, László (autor) , VINITILĂ, Cristian (autor) Posibilități de utilizare a holografiei în restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural național 97-104 română
articol de periodic ZAGORODNII, Olga (autor) Tehnica defectuoasă a artistului și implicațiile ei în viața operei de artă 107-110 română
articol de periodic IOANID, Manuela (autor) Falsificarea mesajului estetic al unei opere de artă în urma aplicării unui tratament inadecvat 111-114 română
articol de periodic RITIVOIU, Constantin (autor) Identificarea unui tablou în urma procesului de restaurare 115-116 română
articol de periodic PĂTRAȘCU, Gheorghe (autor) O modalitate de valorificare a unei opere de artă de Aert Van Der Neer 117-120 română
articol de periodic BULIGA, IOAN (autor) Restaurarea unei lucrări aparținâd picturii spaniole din sec. al XVII-lea 121-125 română
articol de periodic ISTUDOR, Ioan (autor) , CIOBANU, Gheorghe (autor) Disperse de caseinat de calciu folosite în conservarea picturilor murale în fresca și tempera 127-131 română
articol de periodic NEAGU, Ion (autor) Măiestrie tehnică în restaurarea tabloului "Portret de Bărbat" al lui Constantin Lecca 133-136
articol de periodic EFREMOV, YVONNE (autor) Folosirea voalului de nylon în restaurarea lucrărilor de artă grafică 137-141 română
articol de periodic MANEA, DOINA (autor) , PÎRÂU, Elena (autor) , CRISTEA, Ion (autor) Experimentări asupra unei metode de neutralizare a hârtiei prin electroliza 143-145
articol de periodic PANDELE-BARBU, Aurel (autor) Materiale utilizate în ornamentarea manuscriselor medievale 147-154 română
articol de periodic TOPOLEANU, Vasilica (autor) Materii prime și tehnici tradiționale în procesul de restaurare 157-163 română
articol de periodic BARABĂLATĂ, Victoria (autor) Soluții de abordare a pieselor textile ce au suferit anterior intervenții chimice de consolidare 165-167 română
articol de periodic MACRI, Spiridonia (autor) Studiu asupra unor coloranți textili folosiți în procesul de restaurare 169-173 română
articol de periodic DARVAȘ, Lancuzov Doina (autor) Biodegradarea obiectelor muzeale din lână și blană produsă de molii 175-179 română
articol de periodic VLAD, Ana-Maria (autor) Determinarea naturii pieilor vechi 181-184 română
articol de periodic ing., GEBA, Maria (autor) Investigații chimice asupra unei piei arheologice 185-188
articol de periodic DIACONESCU, Virginia (autor) , CHIVULESCU, Emil-Corneliu (autor) Probleme ridicate de conservarea-restaurarea obiectelor din os și corn 189-192 română
articol de periodic MACRI, Spiridonia (autor) , ȘTEFĂNESCU, Doina (autor) , STOICA, Florica (autor) Contribuții privind noi metode folosite în procesul de restaurare a unor steaguri pictate 193-197 română
articol de periodic COLȚOȘ, Carmen (autor) , NICULESCU, Gheorghe (autor) Stabilirea sursei de materii prime a ceramicii pe baza locurilor de exploatare actuală 201-203 română
articol de periodic NICULESCU, Gheorghe (autor) , COLȚOȘ, Carmen (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) Determinarea pigmenților utilizați la decorarea ceramicii cucuteniene 205-207 română
articol de periodic CĂDARIU, Ștefan (autor) Curățirea și restaurarea ceramicii incrustate 209-211 română
articol de periodic KIS, Lorand Mathe (autor) Fenomenul de degradare a sticlei, generator al metodelor comparative de restaurare 213-219 română
articol de periodic AMANCEI, Minodora (autor) Aplicarea analizei în picături la investigarea obiectelor din metal 221-224 română
articol de periodic MAXIMILIAN, Radu (autor) Redescoperirea unei tehnici folosite în decorarea armelor 225-228 română
articol de periodic CHIVULESCU, Emil-Corneliu (autor) Tehnici de restaurare a obiectelor metalice cu degradări chimice avansate, deteriorate mecanic și cu lipsuri de material 229-232 română
articol de periodic CONTRAȘ, Aurel (autor) , BUJOR, Alexandru (autor) Folosirea replicii și restaurării în rezolvarea problemelor puse de puștile cu cremene de la Muzeul Județean Slatina 233-235 română
articol de periodic MIHALEA, Angela (autor) Din istoricul preocupărilor legate de conservarea bunurilor culturale din țara noastră 239-245 română
articol de periodic Dr., OPREA, Florea (autor) Apariția efectului de cameră umedă în spațiile de depozitare și expunere a bunurilor de patrimoniu 247-252 română
articol de periodic ANDREI, MIRCEA (autor) Câteva considerații privind păstrarea și conservarea mineralelor 253-257 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ion (autor) Protecția anticorozivă a obiectelor de patrimoniu din metal prin păstrarea lor în atmosfera de gaze inerte 259-262 română
articol de periodic ing., STĂNESCU, Ariana (autor) Ignifugarea-modalitate de conservare 263-268 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ion (autor) , ISTUDOR, Ion (autor) Cercetări privind tratarea antivegetativă a monumentelor din piatră și alte materiale de construcții 269-273 română
articol de periodic ALEXIU, Valeriu (autor) , LUCA, Elena (autor) Modalități de realizare a depozitelor la Complexul Muzeal Golești 275-279 română
articol de periodic MARINESCU, Alexandru (autor) , PUȘCAȘU, Niculae (autor) Modele în mărime naturală ale unor animale rare și de mare importanța științifică. Tehnici de realizare și expunere 281-288 română
articol de periodic Dr., MURARIU, Dumitru (autor) Locul si rolul mulajelor și materialelor în expozițiile de bază ale muzeelor de științe naturale 289-294 română
articol de periodic OLARU, Valeriu (autor) , RADOSLAV, Aurelia (autor) Contribuții la activitatea economică din muzeu - execuția de replici după obiecte etnografice textile: tehnică, materiale, coloranți 295-298 română