Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 36 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1992 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XII-XIV ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Unele aspecte ale circulației talerilor în Moldova (tezaurul de la Tanacu, jud. Vaslui, sec. XVII) Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 401-417 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XII-XIV PÎRVAN, Katiușa (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Unele date noi privind proiectele și probele monetare executate pentru România de casa de medalii Huguenin-Freres din Elveția Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 419-430 română
articol de periodic 1992 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XII-XIV BOICESCU, Simona (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Participarea României la primul război mondial și lupta pentru unire reflectate în opera madalistului Tony Szirmai Numismatică-Medalistică-Genealogie-Documente-Note 431-452 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, III ȘTIRBU, Constanța (autor) Viața culturală a orașului București văzută de oaspeți de peste hotare Comunicări - Note - Recenzii 249-265 română
articol de periodic 1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IV ȘTIRBU, Constanța (autor) Date noi privind dezvoltarea învățământului bucureștean în anii puterii populare Comunicări - Note - Recenzii 451-463 română
articol de periodic 1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, V ȘTIRBU, Constanța (autor) Prezențe economice bucureștene peste hotare Comunicări - Note 352-361 română
articol de periodic 1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VI ȘTIRBU, Constanța (autor) București - centru științific al României socialiste Comunicări - Note - Recenzii 353-364 română
articol de periodic 1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VII ȘTIRBU, Constanța (autor) Expoziția "Arta medaliilor în Finlanda" la București Comunicări şi note 295-297 română
articol de periodic 1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XII MARCU, Elena (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Medalii și distinții acordate lui Frederic Storck Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 287-301 română
articol de periodic 1978 Cercetări Numismatice: CN, I ȘTIRBU, Constanța (autor) Informații documentare despre două tezaure de monede bizantine / Informations documentaires sur deux trésors de monnaies Byzantines Numismatică (Numismatique) 25-28 română
articol de periodic 1978 Cercetări Numismatice: CN, I PETOLESCU, Carmen-Maria (autor) , STANCU, Paraschiva (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur din secolul al XVI-lea descoperit în satul Buhăeni, com. Andrieșeni, jud. Iași/ Un trésor du XVIe siècle découvert dans le village de Buhăeni, commune d’Andrieșeni, dép. de Jassy Numismatică (Numismatique) 42-82 română
articol de periodic 1978 Cercetări Numismatice: CN, I ȘTIRBU, Constanța (autor) Noi tezaure monetare intrate în patrimoniul Muzeului de Istorie al R.S. România / Des nouveaux trésors entrées dans le patrimoine du Musée d’Histoire de la R.S. Roumanie Numismatică (Numismatique) 89-94 română
articol de periodic 1979 Cercetări Numismatice: CN, II ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur din secolul al XIII-lea descoperit la Sâmbăteni, jud. Arad / Un dépôt monétaire du XIIIe siècle découvert à Sâmbăteni, dép. d’Arad / A XIIIth century treasure found in Sîmbăteni, Arad county Numismatică (Numismatique, Numismatics) 47-110 română
articol de periodic 1980 Cercetări Numismatice: CN, III ȘTIRBU, Constanța (autor) Valori românești păstrate în muzeele din străinătate – un tezaur de la Petru Mușat/ Valeurs roumaines conservées dans les musées de l’étranger – un trésor de Pierre Mușat/ Romanian valuables kept in foreign museums - A hoard from Pertu Mușat. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 77-86 română
articol de periodic 1980 Cercetări Numismatice: CN, III ȘTIRBU, Constanța (autor) Documente inedite din secolul al XIX-lea privind unele descoperiri monetare/ Documents inédits du XIXe siècle concernant quelques découvertes monétaires/ Unpublished documents from the Nineteenth Century Referring to Some Monetary Finds Numismatică (Numismatique, Numismatics) 149-172 română
articol de periodic 1980 Cercetări Numismatice: CN, III PAMFIL, Rodica (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Trei expoziții internaționale de medalistică la București/ Trois expositions internationales de médailles à Bucarest/ Three International Exhibitions of Medals in Bucharest / Three international medal exhibitions in Bucharest. Medalistică (Science des Médailles, Science of Medals) 199-201 română
articol de periodic 1980 Cercetări Numismatice: CN, III ȘTIRBU, Constanța (autor) ELVIRA E. & VLADIMIR CLAIN STEFANELLI, Monnaies européennes et monnaies coloniales américaines entre 1459 et 1789, Bibliothèques des Arts, Paris, Imprimerie Herting&Co. AG, Bienne, Suisse, 1978 Recenzii (Comptes Rendus, Reviews) 242-243 română
articol de periodic 1982 Cercetări Numismatice: CN, IV BEȘLIU, C. (autor) , COJOCARU, Viorel (autor) , CONSTANTINESCU, M. (autor) , GRECU, V. (autor) , IVAȘCU, M. (autor) , MARINCU, E. (autor) , MATEICIUC, V. (autor) , SPIRIDON, S. (autor) , STANCU, Paraschiva (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Determinarea compoziției unor monede medievale românești prin metode nucleare / Méthodes nucléaires utilisées pour établir la composition de l’aloi de quelques monnaies de Valachie (XIVe-XVe siècles) / Determination of the composition of some romanian medieval coins using nuclear methods. Şedinţă plenară 41-56 română
articol de periodic 1982 Cercetări Numismatice: CN, IV STANCU, Paraschiva (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Observații asupra emisiunilor monetare al Țării Românești (1365-1418) pe baza analizelor prin metode nucleare / Quelques remarques sur les émissions monétaires de Valachie d’après les analyses par des méthodes nucléaires / Observations on Wallachian monetary types (1365-1418) on the basis of nuclear analyzes. Şedinţă plenară 57-93 română
articol de periodic 1983 Cercetări Numismatice: CN, V ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Bălești, jud. Vaslui și importanța lui istorică / Le trésor de Bălești, dép. de Vaslui et son importance historique / The Hoard from Bălești, Vaslui County, and Its Historical Importance Numismatică medievală şi modernă (Numismatique Médiévale et Moderne, Medieval and Modern Numismatic) 97-127 română
articol de periodic 1990 Cercetări Numismatice: CN, VI BEDA, Corneliu (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Tezaurul de monede medievale din secolul al XIV-lea de la Scrioștea, județul Teleorman / Le trésor monétaire du XIVème siècle de Scrioștea, dép. de Teleorman / The 14th century medieval coin hoard from Scrioștea, Teleorman county 106-150 română
articol de periodic 1990 Cercetări Numismatice: CN, VI PĂUNESCU, Emil (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Circulația talerilor în secolele XVI-XVII în Țara Românească - problema falsurilor (Tezaurul de la Urziceni, jud. Ialomița) / La circulation des talers en Valachie durant les XVIe et XVIIe siècles. Le problème des faux (Le trésor de Urziceni, dép. de Ialomița) / The circulation of thalers in the 16th-17th centuries in Wallachia - the problem of forgeries (The coin hord from Urziceni, Ialomița county). 162-188 română
articol de periodic 1996 Cercetări Numismatice: CN, VII ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Aspecte ale circulației dinarilor de Friesach în Transilvania în secolul al XIII-lea / Some Remarks Concerning the Circulation of the Friesachers Dinars in Transylvania during the 13th Century Numismatică (Numismatics) 141-148 română
articol de periodic 2002 Cercetări Numismatice: CN, VIII ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Circulația monedelor de argint cu valoare ridicată emise de către Statele, orașele și autoritățile ecleziastice germane în Țările Române în secolele XVI-XVII / La circulation des monnaies en argent à haute valeur des Etats, des villes et des autorités ecclésiastiques allemands sur le territoire roumain aux XVIe et XVIIe siècles Numismatică medievală şi modernă 273-308 română
articol de periodic 2003-2005 Cercetări Numismatice: CN, IX-XI, seria 2003-2005 ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Dridu-Snagov, jud. Ialomița și unele aspecte ale circulației monetare în Țara Românească în secolul al XVII-lea / The Dridu-Snagov Hoard, Ialomița County and Some Aspects of the Monetary Circulation in Wallachia during the 17th Century Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 413-437 română
articol de periodic 2006-2007 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007 ȘTIRBU, Constanța (autor) Câteva însemnări privind viața și activitatea bijuteriului și gravorului Theodor Radivon / Some remarks regarding the life and the works of the goldsmith and engraver Theodor Radivon. Medalistică şi faleristică (The Art of Medals and Orders) 479-492 română
articol de periodic 1994 Mousaios, IV-1 ȘTIRBU, Constanța (autor) , VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Sapoca, județul Buzău română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I ȘTIRBU, Constanța (autor) Date privind instituirea "Ordinului Unirii" în timpul Domniei lui Alexandru Ioan Cuza / 95 -103 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur de monede de aur din sec. al XIII-lea descoperit în Dobrogea / Un nouveau trésor de hyperpères byzantins du XIIIe siècle, découvert dans la Dobroudja 353-364 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III ȘTIRBU, Constanța (autor) Un tezaur de siliquae din sec. al IV-lea descoperit în satul Viespești com. Sprîncenata, jud. Olt / Un trésor de silique du IV-e siècle, découvert dans le village de Viespești, la commune de Sprincenata, dept. d'Oit 193-204 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV ȘTIRBU, Constanța (autor) Date noi privind emiterea decorațiilor românești dedicate războiului de independență / Nouvelles données concernant la création des décorations roumaines dédiées à la guerre de l'indépendance 545-551 română
articol de periodic 2004 Muzeul Național, XVI ȘTIRBU, Constanța (autor) , TROHANI, George (autor) , TROHANI, Nicolae (autor) Inginerul Constantin C. Orghidan (1874-1944). Studiu genealofic și istoric 235-268 română
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII ȘTIRBU, Constanța (autor) Câteva precizări privind activitatea gravorului german W. Kullrich, pe baza unor mărturii documentare păstrate în România / Some remarks about the activity of the german engraver W. Kullrich 239-254 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 5 ȘTIRBU, Constanța (autor) Organizarea cabinetului numismatic 424-426 română
articol de periodic 1990 Revista Muzeelor: RM, nr. 6-7 ȘTIRBU, Constanța (autor) Al VII-lea simpozion național de numismatică Viaţa muzeală 100-102 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 05, Chronica Valachica ȘTIRBU, Constanța (autor) , POPESCU, Alexandrina (autor) Un tezaur de monede geto-dacice descoperit în comuna Potlogi, județul Dâmbovița Istorie 48-55 română