Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 05, 1973, Chronica Valachica