Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 volume
  • 32 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1971 Târgoviște, anul 1971 MIHĂESCU, Gabriel (autor), FRUCHTER, Eugen (autor)
volum de periodic 1969 Valachica, 1, anul 1969 ALEXANDRESCU, Mircea (redactor), BERBECARU, VALERIU (redactor), FRUCHTER, Eugen (redactor), GAVRILA, Ion (redactor), GIOGLOVAN, Radu (redactor), MANOLESCU, Constantin (redactor), MIHAESCU, Gabriel (redactor), VASILIU, Ion (redactor)
volum de periodic 1970 Valachica, 2, anul 1970 MIHAESCU, Gabriel (redactor), FRUCHTER, Eugen (redactor)
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, II FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Date noi despre activitatea lui Raicu Ionescu-Rion la Târgoviște Note 519-524 română
articol de periodic 1981 Hierasus, IV FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHAILESCU, Gabriel (autor) Eminescu, Iorga, Enescu, Onicescu și Tîrgoviștea 303- română
articol de periodic 1983 Hierasus, V FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHAILESCU, Gabriel (autor) Alte personalități ale culturii botoșănene la Tîrgoviște 537- română
articol de periodic 1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cărturari transilvăneni participanți la ședințele cercului academic tîrgoviștean de la jumătatea secolului al XVII-lea 83- română
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 2 MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Tîrgoviște. Considerații asupra începuturilor orașului medieval Studii 25-35 română
articol de periodic 1980 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIX, nr. 1 MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Câte porți avea Tîrgoviștea? Contribuții la cunoașterea topografiei istorice a orașului medieval Studii şi Comunicări 37-41 română
articol de periodic 1969 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 01 FRUCHTER, Eugen (autor) Acțiuni de luptă ale proletariatului dâmbovițean, premergătoare grevei generale din octombrie 1920 Studii şi cercetări 123-149 română
articol de periodic 1970 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 02 FRUCHTER, Eugen (autor) Propaganda socialistă din județul Dâmbovița în perioada premergătoare Grevei generale 45-72 română
articol de periodic 1972 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 03, Acta Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Noi documente privind activitatea socialiștilor dîmbovițeni în preajma creării P.C.R. 50 de ani de luptă sub steagul partidului 17-40 Română
articol de periodic 1972 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 03, Acta Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHAESCU, Gabriel (autor) 325 ani de învățământ liceal în Târgoviște. Semnificația unei aniversări și adevăratele începuturi ale studierii logicii în România Istoria Culturii 305-312 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 05, Chronica Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Date noi despre premisele istorice ale înființării Academiei Române ISTORIE A CULTURII 207-216 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 05, Chronica Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) Începuturile filosofiei și literaturii în România CENTENARUL „GHEORGHE N. COSTESCU” 247-256 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 05, Chronica Valachica MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Pentru un muzeu al învățământului târgoviștean Muzeografie 295-298 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 05, Chronica Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , CRISTEA, Petre (autor) Leagănul tiparului romînesc „mutat” la Fedeleșoiu-Vâlcea? CRONICA - RECENZII 321-322 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 04, Scripta Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Locul Târgoviștei în viața ilustrului militant socialist Raicu Ionescu-Rion Raicu Ionescu-Rion - 100 de ani de la naştere 81-89 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 04, Scripta Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Note evocatoare: Sediul primei biblioteci a Cantacuzinilor munteni (G.M.-E.F.): 75 ani de la moarte. Dr. Ștefan Stîncă - medic de plasă în Dâmbovița (E.F.): Date inedite despre George Vraca (E.F.); Un episod tragic din rezistența antifascistă iugoslavă (E.F.) Evocări 363-382 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Harta istorică „Contribuția maselor dâmbovițene la pregătirea și înfăptuirea Eliberării țării de sub dominația fascistă” 30 DE ANI DE LA ELIBERAREA ROMÂNIEI DE SUB DOMINAŢIA FASCISTĂ 14 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) Un erou al luptei împotriva ocupanților Istorie 199-202 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica CRISTEA, Petre (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Radu Mihnea - ctitor la biserica domnească din Târgoviște ISTORIE A CULTURII 205-219 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Al III-lea Congres Internațional de Studii Sud-Est Europene, București, 4-10 septembrie 1974 Cronica 304 română
articol de periodic 1974 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 06, Documenta Valachica MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Masa rotundă „Locul și rolul publicațiilor muzeale” și Salonul național al publicațiilor muzeale. Târgoviște, 31 martie 1974 Cronica 309-313 română
articol de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, Bibliotheca Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Unirea de la 1600 în lumina unor noi interpretări din teoria națiunii 375 DE ANI DE LA UNIREA ŢĂRILOR ROMÂNE SUB MIHAI VITEAZUL 37-42 română
articol de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, Bibliotheca Valachica MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Considerații asupra prezentării muzeistice a istoriei culturii românești Muzeografie 381-387 română
articol de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, Bibliotheca Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Al doilea Congres internațional de tracologie Cronica 408 română
articol de periodic 1975 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 07, Bibliotheca Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Plagiat sau rezumat? Cronica 411-414 română
articol de periodic 1976 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 08, Archiva Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Precizări istorice și lingvistice asupra genezei orașului Târgoviște Istorie 93-101 română
articol de periodic 1976 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 08, Archiva Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Componente ale filozofiei orientale în concepția despre lume a geto-dacilor SIMPOZIONUL „INFLUENŢE ORIENTALE ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ” 205-209 română
articol de periodic 1976 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 08, Archiva Valachica FRUCHTER, Eugen (autor) 75 de ani de la înființarea Liceului agro-industrial din Nucet Cronică 453 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Considerații asupra caracterului Răscoalei din 1907 70 DE ANI DE LA RĂSCOALELE ŢĂRĂNEŞTI DIN 1907 69-74 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 MIHĂESCU, Gabriel (autor) , FRUCHTER, Eugen (autor) Elemente de demografie istorică în evoluția orașului Târgoviște Istorie 189-195 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Contribuția gândirii antice din Dacia la conturarea profilului spiritual al poporului român ISTORIE A CULTURII 313-317 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) Sincronismul cultural, coordonată a progresului spiritual al poporului român ISTORIE A CULTURII 335-343 română