Hierasus, V, 1983

  • Anul publicației: 1983
  • Publicată de: Muzeul Județean Botoșani
  • Tipul publicației: periodic
  • Vezi publicația: Hierasus


Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
CHIRICA, Vasile (autor) Unele probleme privind paleoliticul superior la est de Carpați .7- română
URSULESCU, Nicolae (autor) Unele date privind posibilitatea practicării agriculturii de tip ciclic în cadrul primelor culturii neolitice pe teritoriul Moldovei 37- română
POPOȘOI, Eugenia (autor) Unele probleme ale culturii Starcevo-Criș la est de Carpați 45- română
COMȘA, Eugen (autor) Creșterea animalelor domestice în cursul epocii neolitice pe teritoriul Moldovei 51- română
CHIRICA, Vasile (autor) Un vas antropomorf descoperit la Scînteia - Iași 71- română
CHIRICA, Vasile (autor) , ȘOVAN, Octavian (autor) Noi descoperiri sarmatice în Cîmpia Moldovei 79- română
IONIȚĂ, Ion (autor) , ȘOVAN, Octavian (autor) Necropola dacică de la Stînca (comuna Ștefănești, județul Botoșani) 89- română
ȘOVAN, Octavian (autor) Noi descoperiri de amfore romane în nordul Moldovei 123- română
PALADE, Vasile (autor) Matalurgia bronzului și a fierului în așezarea Sîntana de Mureș de la Bîrlad-Valea Seacă 127- română
COMȘA, Maria (autor) Cu privire la originea tipului de bordei cu cuptor scobit din epoca feudală timpurie în zona extracarpatică a României 147- română
PANAITESCU, A. (autor) Un monument de epocă prefeudală de la Adamclisi 157- română
CÎRCIUMARU, Marin (autor) Considerații paleobotanice asupra semințelor carbonizate din așezarea din secolele IX-X de la Fundu-Herții 161- română
EMANDI, Emil (autor) , ȘERBAN, Constantin (autor) Date noi și sublinieri privind habitatul din nord-vestul Moldovei la sfărșitul secolului al XVIII-lea 163- română
BELENIUC, G. (autor) , HAIMOVICI, Sergiu (autor) Un exemplar de Bos taurus acornut, găsit în turbăria de la Lozna, în stratul de epoca dacică 205- română
HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic din așezarea română de la Barboș din secolele II-III e.n. 211- română
PĂUNESCU, Alexandru (autor) , ȘADURSCHI, Paul (autor) Repertoriul arheologic al României. Județul Botoșani. I. Comuna Albești 221- română
ANDRONIC, Alexandru (autor) Tipologia feudalismului european și rolul obștilor agrare în procesul de feudalizare 271- română
ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Modul de producție feudal pe pămîntul românesc. Esență și aparențe 279- română
STĂNCIULESCU-BÎRDA, Alexandru (autor) Fond și formă în studiul istoric după concepția lui Nicolae Bălcescu 297- română
IONIȚĂ, Ion (autor) Idei despre romanizarea lumii dace în opera lui Pîrvan 329- română
CIUTĂ, Jean (autor) Concepția istorică a lui Vasile Pârvan reflectată în monumentala sa lucrare "Getica" 335- română
MURARIU, Ioan (autor) Obligațiile și privilegiile negustorilor din Moldova între anii 1774 și 1832 341- română
BEJENARU, Ionel (autor) Revoluționarul și umanistul Dimitrie Scarlat Miclescu (1820-1896) 347- română
BOTEZ, C. (autor) , SAIZU, I. (autor) Probleme agrosilvice în dezbaterea congreselor economice din România (Iași, 1882 și 1884) 353- română
URSU, Fănică (autor) Congresul studenților societății de la Bîrlad din anul 1886 363- română
CRÎȘMARU, Aristotel (autor) Regimul învoielilor agricole pe moșia Drăgășani și Săveni la începutul secolului al XX-lea 369- română
GIOSAN, Stela (autor) Mișcări țărănești din județul Botoșani premergătoare răscoalei din 1907 379- română
CRÎȘMARU, Valerian (autor) Memoria străzilor - Calea Națională din Botoșani 385- română
CLAPA, Gheorghe (autor) Mișcarea socialistă din orașul Bîrlad și județul Tutova din anul 1918 393- română
IONESCU, Vasile (autor) Contribuții la studiul procesului de făurire a partidului revoluționar al clasei muncitoare din România (1918-1921) 403- română
MAXIMIUC, Ioan (autor) Publicații și publiciști din Nordul Moldovei (I) 409- română
BEJENARU, Ionel (autor) Din istoria presei botoșănene "Vîltoarea" (1919) 443- română
AGRIGOROAIEI, Ion (autor) România în relațiile internaționale din perioada 1918-1929 447- română
DOBRINESCU VALERIU, Florin (autor) , PÎRVU, Sorin (autor) Neutralitatea României în 1914-1916 și 1939-1940: un studiu comparativ 453- română
MEDIAN, Gheorghe (autor) Aspecte ale luptei împotriva exploatării capitaliste și a pericolului fascist duse de forțele democratice din județul Botoșani sub conducerea Partidului Comunist Tomân în perioada interbelică 461- română
CIUBOTARU, Ștefan (autor) Ion Veniamin Adrian (1835-1875) - un pionier al învățămîntului și culturii botoșănene 473- română
POPA, Gheorghe (autor) Unul din primele monumente ridicate lui Cuza Vodă la Mărășești 479- română
NAGHIU, Iosif (autor) Nicolae Iorga - sprijinitorul revistei "Bizantion" (1924-1940) 487- română
NAGHIU, Iosif (autor) Nicolae Iorga - profesor la Universitatea din București 489- română
STHIHI-BOSS, Constantin (autor) Unele probleme de situare în contextul istoric-artistic just ridicate de creația enesciană: Raporturile ei cu Impresionismul 493- română
BALAN, Ion (autor) George Enescu - muzician-pedagog 503- română
APROTOSOAIE, Filaret (autor) Academicianul Mihai Ciucă - savant de renume mondial 511- română
HALLER, Iacob (autor) Folcloristul Dumitru Furtună (1890-1965) 517- română
COMANICI, Maria (autor) Un devotat slujitor al medicinii românești - doctor Cornelia Gancevici 521- română
MAXIMIUC, Ioan (autor) Personalități de înaltă marcă în ziarul "Clopotul" 531- română
FRUCHTER, Eugen (autor) , MIHAILESCU, Gabriel (autor) Alte personalități ale culturii botoșănene la Tîrgoviște 537- română
ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Nicolae Iorga ca utentic precursor al muzeografiei contemporane 541- română
ALDEA, Ion (autor) Constantin Graur si Galații (1904-1908) 555- română
PAVEL, Emilia (autor) Ornamentica scoarțelor moldovenești 563- română
ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Pictură țărănească pe sticșă în "Colecția de artă comparată Rita și prof. dr. doc. Ion Chiricuță" din Bîrlad 571- română
HARȚUCHE-VICOL, A. (autor) Particularități ale valorii documentare a cărții postale ilustrate 581- română
PRICOP, G. (autor) Carte poștală ilustrată - element de reconstituire a atmosferei Brăilei de odinioară 585- română
FILIP, Corneliu (autor) Din arhitectura lemnului în județul Botoșani 601- română
APOSTU, Ion (autor) O ctitorie lăpușneană necunoscută: schitul Unsa 605- română
IONESCU, Cleopatra (autor) Tipărituri moldovenești aflate pe teritoriul județului Dîmbovița 619- română
BUCĂTARU, Maria (autor) Un reprezentant de seamă al culturii botoșănene - pictorul Andronic Țăranu 623- română
DOROFTEI, Constantin (autor) Eugen Ispir în căutarea specificului artei 627- română
GHENCIULESCU, Ileana (autor) Explozia demografică a orașelor dîmbovițene în anii socialismului - expresie a ridicării nivelului de trai 635- română
SLAVIC, Gheorghe (autor) Contrubuții la cunoașterea regimului vînturilor în Podișul Sucevei 639- română
BOIȘTEANU, T. (autor) , COMĂNESCU, G. (autor) , HAIMOVICI, Sergiu (autor) Cu privire la caracteristicile unor parametri biometrici, sanguini și biochimici, evidențiați în perioada de dinaintea realizării maturității sexuale la păstrăvul de lac 645- română
AIOANEI, Varvara (autor) Surse documentare referitoare la pădurile sucevene 653- română
KIS, Bela (autor) , LEHRER, Andy (autor) , LEHRER, Maria (autor) Cartografierea orthopterelor Ensifera în zonele rețelei Universal Transverse Mercator din nord-estul României 657- română
LEHRER, Andy (autor) , LEHRER, Maria (autor) Repere pe harta biogeografică U.T.M. a României. IV. Stațiuni balneare, termale și climaterice 665- română