Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 34 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1980 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VI-VII ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Un document inedit privitor la frîmîntările politice din Bucovina premergătoare destrămării imperiului austro-ungar 485-489 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, II ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Aspecte ale vieții sociale în orașul București în perioada de trecere spre capitalism Studii 31-36 română
articol de periodic 1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Sfărâmarea pietrelor de hotar, o formă a luptei antifeudale în orașul București Comunicări - Note - Recenzii 193-194 română
articol de periodic 1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IV ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Legăturile economice ale orașului București cu sud-estul european în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea Comunicări - Note - Recenzii 355-358 română
articol de periodic 1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, VIII ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Teritoriul orașului București în perioada precapitalistă Comunicări şi note 273-283 română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Orașul București în perioada de trecere de la feudalism la capitalism Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 199-203 română
articol de periodic 1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, X ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Comerțul bucureștean, factor important în determinarea prevederilor cu caracter economic ale tratatului de la Cuciuc-Cainargi - 1774 Studii şi articole 43-51 română
articol de periodic 1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, X ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Toynbee Arnold, Orașele în mișcare Editura Politică, București, 1979, 348 pagini RECENZII 293-297 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. 2 ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Nicolae Iorga și monumentele istorice 12-16 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Valențe naționale și internaționale ale proclamării independenței de stat a României la 9 mai 1877 115-120 română
articol de periodic 1979 Carpica, XI ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Orașele în mișcare - Toynbee Arnold 321-325 română
articol de periodic 1980 Carpica, XII ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Elemente ale suprastructurii politice românești moștenite de la geto-daci 25-34 română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean HOMER, Radu (autor) , ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) , TOMESCU, Gheorghe (autor) Muzeologia în noua etapă de dezvoltare a societății românești 41-45 română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Nord vestul României în secolului al XVIII-lea 245-251 română
articol de periodic 1981 Cercetări arheologice în București: CAB, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Contributii la cunoașterea etnogenezei românilor Comunicări 154-163 română
articol de periodic 1979 Crisia, IX ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Comerțul bucureștean în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea I. Studii 183-196 română
articol de periodic 1983 Crisia, XIII ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Activitatea cultural-educativă muzeografică în etapa actuală IV. Muzeografie 607-619 română
articol de periodic 1985 Crisia, XV ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Eneoliticul din Sud-Estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni - Dragomir Ion IX. Recenzii 631-632 română
articol de periodic 1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Le prince Alexandre Ioan Cuza - le createur de l'Etat National Roumain 193- franceză
articol de periodic 1985 Drobeta, VI ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Un document inedit despre Negru Vodă și alt document inedit cu privire la Mihai Viteazul 151- română
articol de periodic 1983 Hierasus, V ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Modul de producție feudal pe pămîntul românesc. Esență și aparențe 279- română
articol de periodic 1983 Hierasus, V ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Nicolae Iorga ca utentic precursor al muzeografiei contemporane 541- română
articol de periodic 1981-1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Constituirea statelor feudale românești 691- română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Proprietatea funciară bucureșteană în perioada precapitalistă / La propriété foncière bucarestoise pendant la période précédant le capitalism 81- 94 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Viața științifică și manifestări cultural educative: 8 mai 1972 - 31 decembrie 1973 / Vie scientifique et manifestations culturelles- éducatives : 8 mai 1972—31 décembre 1973 301-308 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Despre economia bănească românească în sec. XVII-XVIII /Sur l'économie monétaire roumaine pendant les XVIIe—XVIIIe siècles 423-425 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Teze și ipoteze privind perioada prefeudală / Thèses et hypothèses concernant la période preféodale 205-214 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Observarea directă în cercetarea muzeografică cultural-educativă / L'observation directe dans les recherches de muséographie qui se proposent des buts culturels-éducatifs 497- 500 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 5 ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Sondaj în rândul primilor vizitatori ai Muzeului Național de Istorie 432-434 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 4 ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Muzeul și funcția educativ-civică a istoriei Muzeu-instrucţie-educaţie 304-306 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 5 ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Noi acțiuni în cadrul protocolului cu ministerul educației și învățământului 470-470 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LIGOR, Alexandru (autor) , ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) În legătură cu palanca lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște 277-284 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Teze și ipoteze în problema trecerii de la feudalism la capitalism 301-308 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Societatea geto-dacă din vremea lui Burebista în lumina concepției marxiste despre formațiunea social-economică 223-229 română