București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, II, 1965


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) Considerații cu privire la faza a doua a culturii Tei, în lumina noilor săpături arheologice de la Băneasa Studii 3-16 română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Geneza orașului București în lumina cercetărilor recente Studii 17-30 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Aspecte ale vieții sociale în orașul București în perioada de trecere spre capitalism Studii 31-36 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București în timpul Revoluției din 1848 Studii 37-75 română
articol de periodic NETEA, Vasile (autor) Studiul istoriei românilor la Universitatea din București (1864-1964) Studii 77-90 română
articol de periodic CEBUC, Alexandru (autor) Contribuții la istoricul iluminatului din Capitală până în anul 1900 Studii 91-113 română
articol de periodic FELEA, I. (autor) , HUREZEANU, D. (autor) Ideile Internaționalei I în România Studii 115-122 română
articol de periodic PETRIC, Aron (autor) Insurecția armată antifascistă din august 1944 organizată și condusă de Partidul Comunist din România Studii 123-142 română
articol de periodic DAICHE, Petre (autor) Noi construcții în capitala patriei Studii 143-162 română
articol de periodic UNGUREANU, Nicolae (autor) Activitatea științifică și cultural-educativă de masă a instituțiilor muzeale, în atenția sporită a cercetătorilor specialiști Articole de muzeografie 163-167 română
articol de periodic IONESCU, Ștefan (autor) Fr. Mistral către V. Alexandri. Scrisori inedite din colecțiile M.I.B. Articole de muzeografie 169-176 română
articol de periodic BENE, Ana (autor) Expoziția "Orașul București la a XX-a aniversare a eliberării patriei" organizată de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 177-181 română
articol de periodic CRISTEA, Dorina (autor) Pe marginea unei expoziții temporare Articole de muzeografie 183-188 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) , SIRUNI H., Dj. (autor) Tezaurul de la Gîștești și unele probleme privind circulația accelei pe teritoriul orașului București și în împrejurimi Comunicări - Note - Recenzii 189-204 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul I. (autor) O știre nouă privitoare la epidemia de ciumă din București la 1792 Comunicări - Note - Recenzii 205-208 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Funcționarea spitalului Pantelimon în prima jumătate a sec. XIX Comunicări - Note - Recenzii 209-214 română
articol de periodic VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Știri mărunte despre Bucureștii veacului al XIX-lea. (Cișmeaua Roșie, Locul Osândei, Tunurile Meridiane, „Birja" și Birjile bucureștene) Comunicări - Note - Recenzii 215-222 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Date noi privitoare la biografia maiorului Borroczyn Comunicări - Note - Recenzii 223-229 română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) Bucureștii anului 1906 și ai răscoalei din 1907 Comunicări - Note - Recenzii 231-246 română
articol de periodic MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Din activitatea pentru răspândirea cunoștințelor științifice și culturale în rândul populației bucureștene între anii 1949-1964 Comunicări - Note - Recenzii 247-265 română
articol de periodic BOROȘ, Florian (autor) , LEAHU, Valeriu (autor) Revista Muzeelor nr. 1, 1964 Comunicări - Note - Recenzii 267-269 română
articol de periodic Sumar 271-278 română, franceză, engleză, rusă