Criterii căutate

  • An de publicare: 1965

Sumarul căutării

  • 501 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II Cuprins V-VIII română
1965 Acta Musei Napocensis, II PASCU, Ștefan (autor) Concepția istorică a lui Nicolae Iorga 1-16 română
1965 Acta Musei Napocensis, II VLASSA, Nicolae (autor) Cercetări arheologice în regiunile Mureș-Autonomă Maghiară și Cluj Studii şi Materiale 19-38 română
1965 Acta Musei Napocensis, II CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Săpături și sondaje în valea mijlocie a Mureșului Studii şi Materiale 39-76 română
1965 Acta Musei Napocensis, II FERENCZI, Istvan (autor) Cimitirul scitic de la Ciumbrud (Partea I) Studii şi Materiale 77-105 română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Hadrian (autor) Coson sau Cotiso? Studii şi Materiale 107-110 română
1965 Acta Musei Napocensis, II CHIDIOȘAN, N. (autor), CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul de monede dace de la Almaș Studii şi Materiale 111-118 română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Ioan (autor) Sarmizegetusa dacică în timpul stăpânirii romane Studii şi Materiale 119-133 română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin (autor) Diploma militară de la Tibiscum Studii şi Materiale 135-139 română
1965 Acta Musei Napocensis, II MACREA, Mihail (autor) Cercetări privind epoca romană în Transilvania de la început până în zilele noastre Studii şi Materiale 141-160 română
1965 Acta Musei Napocensis, II FLOCA, Octavian (autor) Villa rustica și necropola daco-romană de la Cinciș Studii şi Materiale 163-193 română
1965 Acta Musei Napocensis, II MILEA, Z. (autor), POP, Constantin (autor) Monumente sculpturale din Dacia romană în legătură cu cultul lui Liber Pater Studii şi Materiale 195-208 română
1965 Acta Musei Napocensis, II PROTASE, Dumitru (autor) Castrul roman de la Călugăreni (r. Tg. Mureș) Studii şi Materiale 209-214 română
1965 Acta Musei Napocensis, II WINKLER, Iudita (autor) Circulația monetară la Apulum Studii şi Materiale 215-256 română
1965 Acta Musei Napocensis, II PROTASE, Dumitru (autor), ZRINYI, A. (autor) Tezaurul de monede romane imperiale de la Cristești pe Mureș Studii şi Materiale 257-268 română
1965 Acta Musei Napocensis, II MOLNAR, I. (autor), WINKLER, Iudita (autor) Tezaurul de monede romane de la Sălașuri Studii şi Materiale 269-294 română
1965 Acta Musei Napocensis, II RUSSU, Ion (autor) Obârșia împăratului Constantinus I Studii şi Materiale 295-305 română
1965 Acta Musei Napocensis, II EDROIU, N. (autor), GYULAI, Paul (autor) Evoluția plugului în țările române în epoca feudală Studii şi Materiale 307-344 română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAN, Mihail (autor) Din istoria iobăgimii române transilvănene. Iobagi români în Polonia în sec. XVI Studii şi Materiale 345-364 română
1965 Acta Musei Napocensis, II MARICA, V. (autor) Cănile istoriate ale argintarului Sebastian Hann Studii şi Materiale 365-402 română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru (autor) Situația și lupta calfelor din Cluj în a doua jumătate a sec. XVII și prima jumătate a sec. XIX Studii şi Materiale 403-434 română
1965 Acta Musei Napocensis, II BOTEZAN, Liviu (autor), ROȘCA, M. (autor) Contribuții la problema premizelor sociale ale mișcărilor revoluționare de la 1848 pe teritoriul țării noastre Studii şi Materiale 435-463 română
1965 Acta Musei Napocensis, II KOVACS, Iosif (autor) Despre activitatea așa-numitelor "judecătorii urbariale" Studii şi Materiale 465-478 română
1965 Acta Musei Napocensis, II EGYED, A. (autor) Marea industrie a morăritului în Transilvania în a doua jumatate a sec XIX și începutul sec. XX Studii şi Materiale 479-496 română
1965 Acta Musei Napocensis, II VAJDA, Ludovic (autor) Dezvoltarea extracției minereului de fier și a siderurgiei din Transilvania (1848-1867) Studii şi Materiale 497-522 română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Eugenia (autor) Din lupta maselor muncitoare clujene în preajma Primului Război Mondial Studii şi Materiale 523-543 română
1965 Acta Musei Napocensis, II JORDAKY, L. (autor) Documente privind greva generală din 1920 în orașul și regiunea Cluj Studii şi Materiale 545-564 română
1965 Acta Musei Napocensis, II BODEA, Gheorghe (autor) Acțiunile revoluționare ale minerilor de la Aghireș (Șorecani) din anii 1929-1932 Studii şi Materiale 565-580 română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru (autor) Tactica PCR pentru închegarea unui larg front democratic în perioada 23 August 1944 - 6 Martie 1945 Studii şi Materiale 581-608 română
1965 Acta Musei Napocensis, II HĂGAN, T. (autor) Lupta sindicatelor sub conducerea PCR pentru îmbunătățirea condițiilor materiale ale oamenilor muncii (6 Martie 1945-30 Decembrie 1947) Studii şi Materiale 609-634 română
1965 Acta Musei Napocensis, II ALEXA, I. (autor), FERENCZI, Istvan (autor), ȘTEIU, N. (autor) Sondaje arheologice la Huedin - "Bolic" Note şi discuţii 637-643 română
1965 Acta Musei Napocensis, II CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania Note şi discuţii 645-647 română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin (autor) Coniuratus Dacus... Note şi discuţii 649-650 română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin (autor) Tabula Imperii Romani. Drobeta-Romula-Sucidava Note şi discuţii 651-653 română
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin (autor) E Malva la Cioroiul Nou? Note şi discuţii 654-655 română
1965 Acta Musei Napocensis, II MITROFAN, Ioan (autor) Descoperiri arheologice în Cluj și împrejurimi Note şi discuţii 657-666 română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Ioan (autor) Un altar votiv roman în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 667-668 română
1965 Acta Musei Napocensis, II VLASSA, Nicolae (autor) Sabia feudală timpurie de la Ernei Note şi discuţii 669-671 română
1965 Acta Musei Napocensis, II GOLDENBERG, S. (autor) Despre vama (vigesima) Sibiului în secolul al XVI-lea Note şi discuţii 673-677 română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Margareta (autor) Un tipar de sigiliu din sec. XVI Note şi discuţii 679-683 română
1965 Acta Musei Napocensis, II GYULAI, Paul (autor) Un inventar iobăgesc din anul 1676 Note şi discuţii 685-694 română
1965 Acta Musei Napocensis, II SURDU, B. (autor) Știri noi despre Visarion Serai Note şi discuţii 695-700 română
1965 Acta Musei Napocensis, II BODEA, Gheorghe (autor) Date noi despre activitatea utecistului Filimon Sîrbu Note şi discuţii 701-706 română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru (autor), GLODARIU, Eugenia (autor) Din colecția de manifeste și afișe a Muzeului de Istorie Cluj Note şi discuţii 707-719 română
1965 Acta Musei Napocensis, II PROTOPOTESCU, George (autor) Unele aspecte ale muncii științifice în muzeele de istorie Note şi discuţii 721-726 română
1965 Acta Musei Napocensis, II PAP, Francisc (autor) Din activitatea Muzeului de Istorie Cluj (1963-1965) Note şi discuţii 727-737 română
1965 Acta Musei Napocensis, II Lista prescurtărilor 739-741 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II LEAHU, Valeriu (autor) Considerații cu privire la faza a doua a culturii Tei, în lumina noilor săpături arheologice de la Băneasa Studii 3-16 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II OLTEANU, Ștefan (autor) Geneza orașului București în lumina cercetărilor recente Studii 17-30 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Aspecte ale vieții sociale în orașul București în perioada de trecere spre capitalism Studii 31-36 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II GEORGESCU, Florian (autor) Dezvoltarea edilitar-urbanistică a orașului București în timpul Revoluției din 1848 Studii 37-75 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II NETEA, Vasile (autor) Studiul istoriei românilor la Universitatea din București (1864-1964) Studii 77-90 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CEBUC, Alexandru (autor) Contribuții la istoricul iluminatului din Capitală până în anul 1900 Studii 91-113 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II FELEA, I. (autor), HUREZEANU, D. (autor) Ideile Internaționalei I în România Studii 115-122 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II PETRIC, Aron (autor) Insurecția armată antifascistă din august 1944 organizată și condusă de Partidul Comunist din România Studii 123-142 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II DAICHE, Petre (autor) Noi construcții în capitala patriei Studii 143-162 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II UNGUREANU, Nicolae (autor) Activitatea științifică și cultural-educativă de masă a instituțiilor muzeale, în atenția sporită a cercetătorilor specialiști Articole de muzeografie 163-167 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II IONESCU, Ștefan (autor) Fr. Mistral către V. Alexandri. Scrisori inedite din colecțiile M.I.B. Articole de muzeografie 169-176 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BENE, Ana (autor) Expoziția "Orașul București la a XX-a aniversare a eliberării patriei" organizată de Muzeul de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 177-181 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CRISTEA, Dorina (autor) Pe marginea unei expoziții temporare Articole de muzeografie 183-188 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II PANAIT, Panait I. (autor), SIRUNI H., Dj. (autor) Tezaurul de la Gîștești și unele probleme privind circulația accelei pe teritoriul orașului București și în împrejurimi Comunicări - Note - Recenzii 189-204 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CERNOVODEANU, Paul I. (autor) O știre nouă privitoare la epidemia de ciumă din București la 1792 Comunicări - Note - Recenzii 205-208 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Funcționarea spitalului Pantelimon în prima jumătate a sec. XIX Comunicări - Note - Recenzii 209-214 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Știri mărunte despre Bucureștii veacului al XIX-lea. (Cișmeaua Roșie, Locul Osândei, Tunurile Meridiane, „Birja" și Birjile bucureștene) Comunicări - Note - Recenzii 215-222 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II GEORGESCU, Florian (autor) Date noi privitoare la biografia maiorului Borroczyn Comunicări - Note - Recenzii 223-229 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BERINDEI, Dan (autor) Bucureștii anului 1906 și ai răscoalei din 1907 Comunicări - Note - Recenzii 231-246 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Din activitatea pentru răspândirea cunoștințelor științifice și culturale în rândul populației bucureștene între anii 1949-1964 Comunicări - Note - Recenzii 247-265 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II BOROȘ, Florian (autor), LEAHU, Valeriu (autor) Revista Muzeelor nr. 1, 1964 Comunicări - Note - Recenzii 267-269 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II Sumar 271-278 română, franceză, engleză, rusă
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CONSTANTINIU, Margareta (autor), PANAIT, Panait I. (autor) Cercetarea feudalismului timpuriu pe teritoriul orașului București Studii 3-24 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CERNOVODEANU, Paul (autor), VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Considerații asupra "calicilor" bucureșteni în veacurile al XVII-lea și al XVIII-lea. Câteva identificări topografice legate de așezările lor Studii 25-42 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘERBAN, Constantin (autor) Manufactura de basmale (testemeluri) de la Mărcuța (1800-1822) Studii 43-52 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III GEORGESCU, Florian (autor) Aspecte privind împărțirea administrativă și evoluția demografică din Bucureștii anilor 1831-1848 Studii 53-88 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III IONESCU, Ștefan (autor) Locuri și oameni din București reflectați în literatura de la mijlocul secolului al XIX-lea Studii 89-103 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III IONAȘCU, Ion (autor) Condițiile edificării palatului „Academiei” (Universității) din București în anii 1857-1864 Studii 105-118 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III IACOȘ, Ion (autor) Mișcarea grevistă din București în anii 1910-1914 Studii 119-137 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III GEORGESCU, Titu (autor) București în perioada luptei împotriva pericolului fascist și a dictaturii militare fasciste (1933-1944) Studii 139-157 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III DAICHE, Petre (autor) Lupta clasei muncitoare bucureștene oglindită în sălile Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 159-169 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CEBUC, Florica (autor) Muzeul de Istorie a orașului București - documentar prețios în sporirea eficienței lecțiilor în școală Articole de muzeografie 171-175 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III SAVIN, Margareta (autor) Tipuri bucureștene în grafica lui Constantin Jiquidi Articole de muzeografie 177-181 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III BENE, Ana (autor) Ședința festivă de referate științifice organizată de Muzeul de Istorie a orașului București în cinstea celei de a XX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist Articole de muzeografie 183-187 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III COJOCĂRESCU, Maria (autor) O preocupare permanentă a Muzeului de Istorie a orașului București: sporirea patrimoniului muzeistic Articole de muzeografie 189-192 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Sfărâmarea pietrelor de hotar, o formă a luptei antifeudale în orașul București Comunicări - Note - Recenzii 193-194 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CIACHIR, Nicolae (autor) Unele aspecte privind orașul București în timpul Războiului Crimeii (1853-1856) Comunicări - Note - Recenzii 195-204 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III VELESCU, Oliver (autor) O veche medalie românească: "Reedificarea Mitropoliei din București, 1858" Comunicări - Note - Recenzii 205-210 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III VASILESCU, Gheorghe (autor) Cura de ape minerale în Bucureștii veacului al XIX-lea Comunicări - Note - Recenzii 211-215 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III SĂVESCU, Getta (autor) Henry Barbusse la București Comunicări - Note - Recenzii 217-221 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte ale dezvoltării industriei bucureștene în cei 20 de ani de la eliberarea patriei Comunicări - Note - Recenzii 223-248 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III ȘTIRBU, Constanța (autor) Viața culturală a orașului București văzută de oaspeți de peste hotare Comunicări - Note - Recenzii 249-265 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III CERNOVODEANU, Paul (autor), CONSTANTINESCU, Ioana (autor) Orașul București, reședință și capitală a Țării Românești. București, (Editura Științifică), 1963, 300 p. + II. + pl. Comunicări - Note - Recenzii 267-271 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, III Sumar 273-280 română, franceză, engleză, rusă
1965 Cercetări arheologice în București, II CONDURACHI, Emil (autor) Prefața 3-4 română
1965 Cercetări arheologice în București, II GEORGESCU, Florian (autor) Introducere 5-10 română
1965 Cercetări arheologice în București, II LEAHU, Valeriu (autor) Săpăturile arheologice de la Cățelu Nou 11-75 română
1965 Cercetări arheologice în București, II CONSTANTINIU, Margareta (autor), PANAIT, Ioana Cristache (autor), PANAIT, Panait I. (autor) Șantierul arheologic Băneasa-Străulești 75-238 română
1965 Cercetări arheologice în București, II CERNOVODEANU, Paul I. (autor), CONSTANTINESCU, Iulia (autor), PANAIT, Panait I. (autor), TURCU, Mioara (autor) Complexul medieval Tânganu (Cercetări arheologice, numismatice și istorice) 239-297 română
1965 Cercetări arheologice în București, II CERNOVODEANU, Paul I. (autor), MARINESCU, C. (autor), TURCU, Mioara (autor) Considerații privind biserica Visarion Vechi 297-324 română
1965 Cercetări arheologice în București, II CANTACUZINO, Gheorghe (autor) O mare locuință feudală in București descoperită prin săpături arheologice 325-348 română
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 PĂUNESCU, Alexandru (autor) Sur la succession des habitats paléolithiques de Ripiceni-Izvor 005-032
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BITIRI, Maria (autor) Paleolit na Cara Oasuluj i na nastojascem etape issledovanij 033-044
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Observations concernant les rites funéraires néolithiques de la nécropole de Cernica 045-059
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BĂNĂȚEANU, Tancred (autor), DUMITRESCU, Vladimir (autor) À propos d'un soc de charrue primitive, en bois de cerf, découvert dans la station néolithique de Cascioarele 059-068
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 FLORESCU, Marilena (autor) Quelques problèmes concernant le début de la civilization de Monteoru de Moldavie (à la lumière des recherches du sud-ouest de la Moldavie) 069-082
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 ZAHARIA, Eugenia (autor) Remarques sur le Hallstatt anciene de Transylvanie. Fouilles et trouvailles de Medias 1958 083-104
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 VULPE, Alexandru (autor) Zur mittleren Hallstattzeit in Rumänien (die Basarabi-Kultur) 105-132
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) Once more about the Scythian problem in Transylvania 133-146
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 THEODORESCU, Dinu (autor) Trois étapes dans l'évolution du chapiteau dorique à Histria 147-162
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Types de tombes de la nécropoles tumulaire d'Histria 163-184
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 CHIRILĂ, Eugen (autor) Der dakische Münzschatz von Criseni-Berchies. Beiträge zur Typologie der dakischen Reitermünzen 185-200
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BERCIU, Ion (autor), MACREA, Mihail (autor) La citadelle dacique de Capâlna 201-232
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 DIACONU, Gheorghe (autor) Nordnordöstlische Elemente in der Tschernjachow-Sântana de Mures-Kultur 229-306
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 PREDA, Constantin (autor) Découvertes récentes dans la nécropole tumulaire du début de l'époque romaine à Callatis 233-252
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BORDENACHE, Gabriella (autor) Temi e motivi della plastica funeraria di età Romana nella Moesia inferior 253-282
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 COMȘA, Maria (autor) Zur Romaniesierung der Gebiete nördlich der Donau (Muntenien, Südmoldau) in 4. Jh. u.Z. 283-298
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 DIACONU, Petre (autor) Parures du XIe siècle découvertes à Pacuiul lui Soare 307-324
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 TEODOR, Dan Gheorghe (autor) Les haut féodalisme sur le territoire de la Moldavie à la lumière des données archéologiques 325-336
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 NICOLESCU, Corina (autor), POPA, Radu (autor) La céramique émaillée des XIIIe et XIVe siècles de Pacuiul lui Soare 337-350
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 MATEI, Mircea D. (autor) Observations générales sur la stratigraphie de l'établissement médiéval de Suceava 351-360
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 COMȘA, Eugen (autor) Quelques données sur les aiguilles de cuivre découvertes dans l'aire de la civilisation de Gumelnita 361-372
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 GOLENKO, K.V. (autor), ŠEGLOV, A.N. (autor) O kulte Aslepij v Hersonese tavričeskom (po numizmatičeskim i arheologičeskim dannim) 373-382
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 DAICOVICIU, Hadrian (autor) Nouvelles données concernant les sanctuaire-calendrier dace 383-386
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BARBU, V. (autor) Bronzes romains du Musée Archéologiques de Constantza 387-402
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 ROȘU, Titus L. (autor) Hunnenzeitliche Funde aus Oradea 403-406
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BARNEA, Ion (autor) Objéts céramiques peu connus: les couvercles de vases de Scythie Mineure 407-418
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 CULICĂ, Vasile (autor) Croix romano-bysantines découvertes à Pârjoaia (district d'Adamclissi, région de Dobrogea) 419-426
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 BICHIR, Gheorghe (autor) Quelques problèmes des XIIIe et XIVe siècles dans la Plaine Valaque à la lumière des fouilles de souvegarde du village de Bragadiru (district de Zimnicea) 427-440
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 SCORPAN, Constantin (autor) L'ensemble archéologiques féodal de Bâtca Doamnei 441-454
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 CHIȚESCU, Lucian (autor) Novie istoričeskie dannie o mušatinskoj kreposti v Romane v svete arheoločeskih issledovanij 455-462
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 ANDRONIC, Alexandru (autor) La contribution des recherches archéologiques à l'histoire de la ville de Jassy 463-468
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 POPESCU, Dorin (autor) Les fouilles archéologiques de 1964 en Roumanie 469-488
1965 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 9 MITREA, Bucur (autor) Découvertes recentes et plus anciennes des monnaies antiques et byzantines en Roumanie 489-502
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) Sumar 5-7 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Matei G. Nicolau, romanist și istoric al drepturilor antice Comunicări şi studii 9-17 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BĂLTĂCEANU, Maria (autor), NICHITA, Ioana (autor) Activitatea filologică a lui Matei Nicolau Comunicări şi studii 19-27 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) NICHITA, Ioana (autor) Matei Nicolau: Bibliografie, filologie și drept Comunicări şi studii 29-36 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) GAUDEMET, Jean (autor) L'étranger dans le monde romain Comunicări şi studii 37-47 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) LEMOSSE, Maxime (autor) Brèves remarques sur les ἀπόλιδες Comunicări şi studii 49-54 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BESNIER, Robert (autor) Le règlement des successions des affranchis d'après les lois caducaires (Gaius, Institutes III, 42 à 54) Comunicări şi studii 55-65 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) ANDREEV, Mihail (autor) L'objet du procès civil dans le droit romain classique Comunicări şi studii 67-75 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) STURM, Fritz (autor) Gaius, II, 76: fructum petere ou fundum petere? Comunicări şi studii 77-82 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) JACOTĂ, Mihai (autor) Conflictele de legi în Imperiul Roman Comunicări şi studii 83-101 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) OURLIAC, Paul (autor) Droit commun et commune opinion Comunicări şi studii 103-107 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) RUSSU, Ioan Iosif (autor) Etimologii grecești. Cuvinte din «substratul» indo-european, I Comunicări şi studii 109-117 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BARBU, Nicolae Ion (autor) Observații semantico-stilistice asupra unor cuvinte grecești Comunicări şi studii 119-129 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) LUPAȘ, Liana (autor) Une classification fonctionnelle des phonèmes vocaliques du dialecte attique Comunicări şi studii 131-136 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) NICOLAIE, V. (autor) Observații asupra sufixului latin -sco Comunicări şi studii 137-141 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) MITREA, Bucur (autor) Descoperirile monetare și legăturile de schimb ale Histriei cu populațiile locale în sec. V - IV î.e.n. Comunicări şi studii 143-167 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) DASCALAKIS, Apostolos (autor) La jeunesse d' Alexandre et l'enseignement d' Aristote Comunicări şi studii 169-180 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Decrete elenistice din Histria Comunicări şi studii 181-195 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) CIZEK, Eugen (autor) Autour de la date du Satyricon de Pétrone Comunicări şi studii 197-207 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Un fragment necunoscut din inscripția trofeului de la Adamclisi Comunicări şi studii 209-214 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BORDENACHE, Gabriella (autor) Le statue imperiali nella Moesia Inferior e la propaganda ufficiale dell'impero Comunicări şi studii 215-223 italiană
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) WINKLER, Iudita (autor) Personificarea Daciei pe monedele romane imperiale Comunicări şi studii 225-234 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) DAICOVICIU, Constantin (autor) Einige Probleme der Provinz Dazien während des 3. Jahrhunderts Comunicări şi studii 235-250 germană
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) POPESCU, Emilian (autor) Descoperirile arheologice de la Lazu (rn. Constanța) Comunicări şi studii 251-261 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PETRE, Zoe (autor) La pensée historique de Zosime Comunicări şi studii 263-272 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) SUCEVEANU, Alexandru (autor) Cîteva inscripții ceramice de la Histria Note şi discuţii 273-286 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) SLUȘANSCHI, Dan (autor) Considerații asupra urbanității în epoca lui Cicero Note şi discuţii 287-296 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Spicuiri epigrafice Note şi discuţii 297-309 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) FRENKIAN, Aram M. (autor) Le nombre des lettres par ligne du manuscrit plotinien Marcianus Graecus 240 (M) Note şi discuţii 311-313 franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BORDENACHE, Gabriella (autor) Domna Placida Note şi discuţii 315-318 italiană
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 319-333 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIATKOWSKI, Adelina (autor) Concepțiile filozofice ale lui Hesiod și exegeza modernă Studiile clasice în lume 335-347 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) O nouă traducere a operelor lui Philon din Alexandria Studiile clasice în lume 349-351 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BORDENACHE, Gabriella (autor), PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Intorno a un corpus delle stele funerarie di Bisanzio Studiile clasice în lume 353-358 italiană
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) ALEXANDRESCU, Petre (autor) Discuții cu privire la tezaurul de la Panaghiuriște Studiile clasice în lume 359-360 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Congresul Asociației „G. Budé” din Aix-en-Provence (aprilie 1963) Studiile clasice în lume 361-362 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Conferința de studii clasice de la Leningrad (aprilie 1964) Studiile clasice în lume 363-364 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al IV-lea Congres internațional de studii clasice (Philadelphia, august 1964) Studiile clasice în lume 365-366 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Cronica de drept roman. Studiile clasice în lume 367-373 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) MARMELIUC, Dimitrie (autor) Interpretări homerice. Pe marginea Iliadei lui Homer, în traducerea lui G. Murnu III Studiile clasice în R.P.R. 375-393 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) MARINESCU-HIMU, Maria (autor) Romanul grec în literatura română Studiile clasice în R.P.R. 395-405 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1964) Studiile clasice în R.P.R. 407-417 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'année philologique. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité greco-latine. Fondée par Jules Marouzeau, publiée par Juliette Ernst avec la collaboration de Marianne Duvoisin. Tome XXXIII. Paris, Les Belles Lettres, 1964, XXV - 634 p. RECENZII 419 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Mycenaean Studies. Proceedings of the Third International Colloquium for Mycenaean Studies held at 'Wingspread', 4-8 September 1961, edited by Emmett L. Bennett Jr., Madison, The University of Wisconsin Press, 1964, X - 284 p. in 16°. RECENZII 419-421 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) FISCHER, Iancu (autor) ORONZO PARLANGELI, Studi messapici (Iscrizioni, lessico, glosse e indici), Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 1960, 474 p. 8° +XIII pl. RECENZII 421-423 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) RUSSU, Ioan Iosif (autor) LOUIS ROBERT, Noms indigènes dans l'Asie Mineure greco-romaine. Première partie (Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut Français d'Archéologie d'Istanbul, XIII), Paris, 1963, 660 p., in 8°, 13 planșe. RECENZII 421-430 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) LUPAȘ, Liana (autor) M. TULLI CICERONIS Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 18, Oratio pro L. Murena, iterum recognouit H. Kasten. Leipzig, Teubner, 1961, X + 48 p. RECENZII 430-431 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) MIHĂESCU, Haralambie (autor) VARRO Сельское хозяйство. Перевод с латинского, комментарий и вступительная статья. М.Е. Сергеенко. Editura Academiei de Științe, Moscova-Leningrad, 1963, 217 p. RECENZII 431 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) OVIDE, Contre Ibis. Texte établi et traduit par J. André. Paris, Les 'Belles Lettres', 1963, XLIV + 63 pagini în parte duble. RECENZII 432-433 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) FISCHER, Iancu (autor) PLINE L'ANCIEN, Histoire Naturelle. Livre XXX. Texte établi, traduit et commenté par Alfred Ernout. Paris, Les Belles Lettres, 1963, 108 p. RECENZII 433-434 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BARBU, Nicolae Ion (autor) PLUTARQUE, Vies, tome III, Pericles - Fabius Maximus, Alcibiade - Coriolan. Texte établi et traduit par R. Flacelière et E. Chambry. Paris, Les Belles Lettres, 1964, 255 p. in 8°. RECENZII 435-436 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) FISCHER, Iancu (autor) AMBROSII THEODOSII MACROBII Saturnalia apparatu critico instruxit In Somnium Scipionis selecta uarietate lectionis ornauit Iacobus Willis, Leipzig, Teubner, 1963, X + 466 p., 8° (Bibliotheca Teubneriana). RECENZII 436-439 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIATKOWSKI, Adelina (autor) WOLFGANG KULLMANN, Die Quellen der Ilias (Troischer Sagenkreis). Hermes. Einzelschriften. Caietul 14. Wiesebaden, 1960, XIV + 407 p. G. SCHOEK, Ilias und Aithiopis. Kyklische Motive in homerischer Brechung, Zürich, Atlantis, 1961, 142 p. RECENZII 439-444 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) NASTA, Mihai (autor) A. LESKY, Griechische Tragödie, Forschungsbericht, 5. und 6. Fortsetzung în Anzeiger für die Altertumswissenschaft (Innsbruck), XIV, 1961, 1/2, col. 1-26 și XVI, 1963, 3/4, col. 129-156. RECENZII 444-450 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) OPRIȘAN, M. (autor) GLAUCO TOZZI, Economisti greci e romani. Le singolari intuizioni di una scienza moderna nel mondo classico. Milano, Feltrinelli, 1961, 514 p. RECENZII 450-456 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) MIHĂESCU, Haralambie (autor) TORE JANSON, Latin Prose Prefaces. Studies in Literary Conventions. Almquist et Wiksell, Stockholm, 1964, 180 p. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Latina Stockholmiensia, XIII). RECENZII 456 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) CIZEK, Eugen (autor) CESARE QUESTA, Studi sulle fonti degli Annales di Tacito, Edizioni dell' Ateneo, Roma, 1960, 216 p. RECENZII 456-457 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) ALEXANDRESCU, Petre (autor) J. M. COOK, The Greeks in Ionia and the East (Ancient Peoples and Places), Londra, Thames & Hudson, 1962, 268 p., 53 fig., 76 pl. RECENZII 457-459 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) LOUIS ROBERT, Nouvelles inscriptions de Sardes. I-er fascicule: décret hellénistique de Sardes; dédicaces aux dieux indigènes; inscriptions de la synagogue (Archaeological Exploration of Sardis). Paris, Adrien Maisonneuve, 1964, 61 p. in 16°, 11 pl. RECENZII 459-460 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) ALEXANDRESCU, Petre (autor) Apollonia. Les fouilles dans la nécropole d'Apollonia en 1947-1949, Sofia, 1963, 405 p., 109 fig., 180 pl. (în limba bulgară, cu rezumate în limbile rusă și franceză). RECENZII 461-463 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) CALANGIU, Anca (autor) PAUL JAL, La guerre civile à Rome. Etude littéraire et morale - Publications de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Paris, Série • Recherches •, tome IV, Paris, Presses Universitaires de France, 1963, 540 p. RECENZII 463-466 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) MIHĂESCU, Haralambie (autor) M. E. SERGHEENKO, Жизнь древнего Рима, Очерки быта. Академия наук СССР. Институт истории. Ленинградское отделение. Moscova-Leningrad, 1964, 335 p. RECENZII 466-467 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) W. DEONNA et M. RENARD, Croyances et superstitions de table dans la Rome antique (Collection « Latomus », XLVI), Bruxelles, 1961, 154 p. in 16°. RECENZII 467-468 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) JEAN GAGE, La montée des Sassanides et l'heure de Palmyre. Vue d'ensemble (« Le mémorial des siècles » établi par Gérard Walter. Les événements. III-e siècle). Paris, Albin Michel, 1964, 398 p. in 16°. RECENZII 468-469 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) CEAUȘESCU, Gheorghe (autor) GEROLD WALSER und THOMAS PEKARY, Die Krise des römischen Reiches. Bericht über die Forschungen zur Geschichte des 3. Jahrhunderts (193-284 n. Chr.) vol. 1 1939-1959, Berlin, Walter de Gruyter, 1962, XI + 146 p. RECENZII 469-470 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Atti del Colloquio Patavino sulla Historia Augusta (Universita degli Studi di Padova. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia antica, vol. IV). Roma, l'« Erma » di Bretschneider, 1963, 81 p. in 16°. RECENZII 470-473 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) MARCU, Liviu P. (autor) RAPHAEL TAUBENSCHLAG, Opera minora, 2 vol., Varșovia, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959, vol. I: 640 p.; vol. II: 844 p. RECENZII 473-477 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) CEAUȘESCU, Gheorghe (autor) Mittellateinisches Wörterbuch bis zum Ausgehenden 13. Jahrhundert, herausgegeben von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berlin, Akademie-Verlag, 1959-1962. RECENZII 477-478 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) CRĂCIUN, Dumitru (autor) MARIA MARINESCU-HIMU, Metodica predării limbii latine, București, Editura didactică și pedagogică, 1964, 169 p. (litogr.). RECENZII 479-480 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) FISCHER, Iancu (autor) Journal of Classical Studies, vol. XII, 1964, Kyoto, The Classical Society of Japan, 200 p. 8°. RECENZII 480 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) Societatea de Studii Clasice din R.P.R. Dări de seamă ale ședințelor Cronică 481-500 română
1965 Studii și Cercetări Maramureșene, 1 BANDULA, Octavian (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), GLODARIU, Ioan (autor) Cercetările de la Oncești, din Maramureș 27 română
1965 Studii și Cercetări Maramureșene, 1 BANDULA, Octavian (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), GLODARIU, Ioan (autor) Cercetările de la Oncești, din Maramureș 27 română
1965 Studii și Comunicări, 12 PAUL, Iuliu (autor) Un complex de cult descoperit în așezarea neolitică de la Pianul de Jos (r. Sebeș, reg. Hunedoara) .5- română
1965 Studii și Comunicări, 12 SZEKELY, Zsolt (autor) Contribuții la dezvoltarea culturii Noua în sud-estul Transilvaniei 21- română
1965 Studii și Comunicări, 12 HOREDT, Kurt (autor) Un depozit dacic cu vase de metal de la Gușterița-Sibiu 35- română
1965 Studii și Comunicări, 12 RUSSU, Ion (autor) Inscripțiile grecești din Dacia 47- română
1965 Studii și Comunicări, 12 ȚEPOSU, Lucia (autor) Colecția de geme a Muzeului Btukenthal din Sibiu 83- română
1965 Studii și Comunicări, 12 CHIRILĂ, Eugen (autor), LUPU, Nicolae (autor) Tezaurul feudal de la Sadu (r. Sibiu) sec. XVI-XVII 121- română
1965 Studii și Comunicări, 12 HENEGARIU-HALDNER, Anamaria (autor) Cănile de cositor din colecția Muzeului Bruchental 143- română
1965 Studii și Comunicări, 12 ORDENTLICH, Ivan (autor) Un depozit de vase de tip Otomani de la Valea lui Mihai (reg. Crișana) 181- română
1965 Studii și Comunicări, 12 RUSU, Mircea (autor) Fibule nordice în Transilvania 199- română
1965 Studii și Comunicări, 12 RUSU, Ion (autor) Note epigrafice 205- română
1965 Studii și Comunicări, 12 CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Un depozit de unelte descoperit în apropierea Sarmizegetusei 213- română
1965 Studii și Comunicări, 12 BERCIU, Ion (autor) Cremaiera de la Pianul de Jos (r. Sebeș) 223- română
1965 Studii și Comunicări, 12 POPA, Alexandru (autor) Două tipare de lut dedicate lui Serapis și Ceres 231- română
1965 Studii și Comunicări, 12 CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Mormîntul din perioada feudalismului timpuriu de la Galoș-Petreu (r. Marghita) 237- română
1965 Studii și Comunicări, 12 CHIRILĂ, Eugen (autor), MILEA, Z. (autor) Tezaurul de monede feudale de la Moldovenești (r. Turda), sec. XVI-XVII 245- română
1965 Studii și Comunicări, 12 HENEGARIU-HALDNER, Anamaria (autor) O importantă lucrare din epoca renașterii în colecția de cositoare a Muzeului Brukenthal 267- română
1965 Studii și Comunicări, 12 CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul feudal de la Iclozel (r. Cherla), sec. XVI 277- română
1965 Studii și Materiale, I KONYA, Istvan (autor), ROBERT, A. (autor) Unele date despre apariția în masă a speciei Polymitarcis virgo Oliv.()Ephemweroptera) pe Mureș .11- română
1965 Studii și Materiale, I KOHL, Ștefan (autor), KONYA, Istvan (autor) Observații sincronice ornitologice pe de-a lungul Mureșului între Reghin și Tîrgu-Mureș 19- română
1965 Studii și Materiale, I ZRINYI, A. (autor) Însemnări arheologice pe marginea a două morminte găsite în scimitul scitic din Cristești 27- română
1965 Studii și Materiale, I GAAL, C. (autor) Primele sărbători ale zilei de 1 Mai la Tărgu-Mureș 53- română
1965 Studii și Materiale, I MOLNAR, Ștefan (autor) Îmbătitul de odinioară în comunele de pe valwea pîrîului Nico 63- română
1965 Studii și Materiale, I DRAGOMAN, Paul (autor) Contribuții la problemele de bază ale muzeologiei 97- română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie LOVINESCU, Horia (autor) Răspunderea dramaturgului 1–7 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie NARTI, Ana Maria (autor) Coordonate în dezvoltarea dramaturgiei originale 10–16 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie CIULEI, Liviu (autor) Pasionantul drum spre realism 19–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie VOITIN, Al. (autor) Tezaurul lui Justinian (comedie în trei acte) 23–48 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie La masa rotundă … cu colectivul Teatrului din Constanța 52–56 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie SILVESTRU, Valentin (autor) Un dialog posibil despre „Opera de trei parale” de Bertolt Brecht (Premieră la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 58–67 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie DUCEA, Valeria (autor) „Fii cuminte, Cristofor !” de Aurel Baranga (Premieră la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 67–70 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie RÎPEANU, B. T. (autor) Spectacol experimental de pantomimă și dans (Premieră la Teatrul Evreiesc de Stat) 70–72 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie Raid-anchetă: O seară obișnuită de teatru 73–82 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie BANU, George (autor) La arlechin 83–85 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie NASTA, Dan (autor) Călătoria ca drum spre teatru (Șapte zile la Praga) 86–90 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie MARIAN, Eugen B. (autor) Teatrul mexican contemporan 91–93 română
1965 Teatrul, an X, nr. 1, ianuarie REDACȚIA (autor) Note 93–95 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie BELIGAN, Radu (autor) Artist-cetățean 1–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie TEODORESCU, Crin (autor) Revelația începuturilor 5–13 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie PETRESCU, Camil (autor) Inedite la „Jocul ielelor” 14–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie IOSIF, Mira (autor) Două teatre la început de drum: Teatrul Mic 23–34 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie POPOVICI, Ileana (autor) Două teatre la început de drum: Teatrul „Ion Creangă” (cu Ion Lucian despre copilărie și teatru, școala spectatorului, primul spectacol: „Harap Alb”) 35–38 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie NARTI, Ana Maria (autor) Forța afirmativă a satirei („Sonet pentru o păpușă” de Sergiu Fărcășan la teatrul „C.I. Nottara”) 40–43 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie DUCEA, Valeria (autor) La Teatrul popular din Rîmnicu-Vîlcea: pasiune, inițiativă, realizări 44–46 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie OPROIU, Ecaterina (autor) Nu sînt Turnul Eiffel (pseudocomedie în două părți) 47–81 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie BREAZU, Marcel (autor) Rolul concepției despre lume în formarea tînărului actor 83–88 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie MARINESCU, Constantin (autor) Rolul concepției despre lume în formarea tînărului actor 83–88 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie PINTILIE, Lucian (autor) Cîte ceva despre polemică 90–91 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie CRIVĂȚ, Dana (autor) Acasă la Arthur Miller (interviu) 92–94 română
1965 Teatrul, an X, nr. 2, februarie PAVEL, Toma (autor) Realismul și categoriile dramatice 95–96 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie COCEA, Dina (autor) Ziua Mondială a Teatrului – Confruntări cu problemele epocii 1–3 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie ESRIG, David (autor) Stilizare sau esențializare ? 4–6 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie GIURCHESCU, Lucian (autor) Aspecte practice… 7–10 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie FIANU, Andriana (autor) Cultura teatrului (De vorbă cu prof. dr. Alexandru Balaci – interviu) 12–15 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cronica la „Pădurea împietrită” de R. Sherwood (Premieră la Teatrul Muncitoresc C.F.R.) și la „Clipe de viață” de W. Saroyan (Premieră la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 16–26 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie CĂLIMAN, Călin (autor) Cronica la „Constructorul Solness” de H. Ibsen (Premieră la Teatrul Național din Cluj) și la „Rața sălbatică” de (Premieră la Televiziune) 27–34 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Experimentul 3.3.3. – Pirandello, Mortimer, Schisgal („Un caz din oficiu” de John Mortimer, „Omul cu floarea” de Luigi Pirandello, „Tigrul” de Murray Schisgal – Premiere la Teatrul „C.I. Nottara”)) 34–38 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie POPOVICI, Al. (autor) Cronica la „Înșir-te mărgărite” de Victor Eftimiu (Premieră la Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 38–41 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie CAZABAN, Ion (autor) Cronica la „Prietenii” de Lucia Demetrius (Premieră la Teatrul din Constanța) 43–45 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie FLOREA, Mihai (autor) Cronica la „Stăpînul apelor” de Constantin Pastor (Premieră la Teatrul „Barbu Delavrancea”) 45–48 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie BĂIEȘU, Ion (autor) Ariciul de la „Dopul perfect” (comedie în șase tablouri și un epilog) 49–77 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie POPOVICI, Ileana (autor) Moment și perspective în stagiunea craioveană 78–82 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie BANU, George (autor) La arlechin 83–85 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie TORNEA, Florin (autor) Vă prezentăm piesa lui Rolf Hochhuth: "Locțiitorul Domnului (Vicarul)" 86–97 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie MILETINEANU, Gheorghe (autor) Un nou spectacol Tovstonogov: „Trei surori” de Cehov (la Teatrul Mare de Dramă din Leningrad) 98–105 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie KWIECINSKA, Tereza (autor) Stagiunea teatrală varșoviană 106–108 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie ELVIN, B. (autor) Urmuz tradus de Eugen Ionescu 109–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie VRABIE, Irina (autor) Note: Kenneth Tynan despre dramaturgia contemporană 109–111 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie Note: Premieră De Filippo: "Arta comediei" 111–111 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie Note: Jean Vilar și Oppenheimer 111–112 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie Note: După Camus, Ionescu: Ciuma 112–112 română
1965 Teatrul, an X, nr. 3, martie Note: O carte despre dramaturgia americană contemporană 112–112 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie BELIGAN, Radu (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Omagiul nostru 3–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie DEMETRIUS, Lucia (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Ne numise „Ajutoare de nădejde” 4–6 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie ALEXANDRESCU, Sică (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Mai uniți ca oricînd în jurul partidului 6–7 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie ANTONIU, Costache (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Îndemnul pe care ni-l lasă 8–8 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie ATANASIU, Niki (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Privim cu încredere în viitor 8–9 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie COCEA, Dina (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Expresie a înțelepciunii partidului 9–10 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie CIUBOTĂRAȘU, Ștefan (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Această viață exemplară 10–11 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie POPOVICI, Eugenia (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Lumina pe care o iradia 11–12 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie VASILIU-BIRLIC, Gr. (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: O amintire scumpă 12–12 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU, Irina (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Urmîndu-ți pilda 14–15 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie GHEORGHIU, Miluță (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Pe calea trasată de partid 14–14 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie ANGHELESCU, Marcel (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Închinăm puterea noastră creatoare patriei 15–16 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie LOGHIN, George Dem. (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Neclintită credință în forța creatoare a poporului 16–18 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie PENCIULESCU, Radu (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Însuflețiți de marele său exemplu 18–18 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie POPOVICI, Silvia (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Contopit cu istoria romîniei socialiste 18–20 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie BARTON, Geo (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Veșnic viu 20–21 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie COSAȘU, Radu (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Ultima imagine 21–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie PETRUȚ, Emanoil (autor) Oamenii de teatru cinstesc memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej: Strădania noastră – cel mai frumos monument 22–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie TORNEA, Florin (autor) Criteriul fundamental al creației noastre 23–28 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie Rolul teatrului în lumea contemporană (răspund la întrebări: Horia Lovinescu, Al. Mirodan, Dinu Cernescu, Dan Nemțeanu, Sică Alexandrescu) 29–34 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie NARTI, Ana Maria (autor) Ideea rolului și actorul 35–42 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie BLAGA, Lucian (autor) Anton Pann (piesă în trei acte) 43–73 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie NICULESCU, Margareta (autor) Calendar U.N.I.M.A. 75–77 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie BORTNOVSCHI, Paul (autor) Decorul de teatru în lume după 1950 – un panoramic al scenografiei mondiale 78–81 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie CRIVĂȚ, Dana (autor) De vorbă cu dramaturgul american Edward Albee (interviu) 82–84 română
1965 Teatrul, an X, nr. 4, aprilie KARAMBI, Polixenia (autor) Prin teatrele din Grecia 85–86 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai COSAȘU, Radu (autor) Un nasture sau absolutul (comedie în patru acte) 1–31 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai NARTI, Ana Maria (autor) Dialog cu și despre Shakespeare („Trolius și Cresida” la Teatrul de Comedie) 32–40 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai IOSIF, Mira (autor) Tragedia oamenilor singuri („Oameni și șoareci” de John Steinbeck pe scena Teatrului Național „I.L. Caragiale”) 41–48 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai ELVIN, B. (autor) Cronica la „Cinci schițe” de I.L. Caragiale și „Cîntăreața cheală” de Eugen Ionescu la Teatrul Mic 49–56 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai DUMITRESCU BUȘULENGA, Zoe (autor) Cronica la „Să nu te joci cu dragostea” de Alfred de Musset la Teatrul Național „I.L. Caragiale” 57–60 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai CĂLIMAN, Călin (autor) Cronica la „Întîlnire cu îngerul” de Sidonia Drăgușanu la Teatrul Național „I.L. Caragiale” 60–63 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai BANU, George (autor) Cronica la „Școala nevestelor” de Molière la Teatrul „Barbu Delavrancea” 63–67 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai DUCEA, Valeria (autor) Cronica la „Colombe” de Jean Anouilh la Teatrul „C.I. Nottara” 67–70 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai F., M. (autor) Cronica la „Omul care s-a transformat în cîine” de Osvaldo Dragun la Teatrul „C.I. Nottara” 70–72 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai POPOVICI, Ileana (autor) Spectacol de poezie și dans la Teatrul Mic 73–74 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai MOISESCU, Valeriu (autor) „Nu imit natura, lucrez ca ea”… 75–79 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai BANU, George (autor) Gînditorul ca dramaturg (Însemnări despre teatrul lui George Călinescu) 80–83 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai MÎNDRA, Vicu (autor) Mihail Sebastian și publicul muncitoresc 84–85 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai RUSU, Ilie (autor) Teatrul din Sibiu: „Stația de autobuz” de William Inge, „Șeful sectorului suflete” de Al. Mirodan și „Vulpea și strugurii” de G. Figueiredo 89–92 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai FLOREA, Mihai (autor) Teatrul „Al. Davila” din Pitești: „Marele fluviu își adună apele” de Dan Tărchilă, „Fii cuminte, Cristofor !” de Aurel Baranga, „Peripețiile lui Papkin” de Al. Fredro, „Mincinosul” de Goldoni și „Caniota” de Labiche 92–94 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai PARASCHIVESCU, C. (autor) Teatrul „Victor Ion Popa” din Bîrlad: „Jocul de-a vacanța” Mihail Sebastian, „Mitică Popescu” de Camil Petrescu, „Ulise și… coincidențele” de Mircea Șeptilici și Gh. Dumbrăveanu, „Doi tineri din Verona” de Shakespeare, „O familie îndoliată” de Branislav N 94–98 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai EFTIMIU, Victor (autor) Despre Ion Șahighian și Traian Cornescu 100–101 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai VRABIE, Irina (autor) „Sînt om de teatru” (Jean-Louis Barrault la București) 102–104 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai FIANU, Andriana (autor) Teatrul contemporan și contemporaneitatea teatrului (pe marginea Colocviului Internațional de la Viena) 105–106 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai JOHANNES, M. (autor) „Tragedia lui Coriolan” la Berliner Ensemble (Scrisori din Berlin) 107–108 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai Note: 175 de ani de la moartea lui Grillparzer 108–108 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai Note: Un spectacol popular 108–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai Note: "Cazul Oppenheimer" pe scena budapestană 109–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai Note: Un succes parizian 109–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 5, mai Note: Contemporaneitatea clasicilor 109–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie ȘELMARU, Traian (autor) În climatul dezbaterii creatoare 1–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie ȘOVA, Coman (autor) Iubesc pe al 7-lea (comedie în trei acte) 5–31 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie NARTI, Ana Maria (autor) Tot despre munca actorului – colaborarea cu regizorul 34–43 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie MÎNDRA, Vicu (autor) Drama de idei și varietatea expresiei 45–47 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie IOSIF, Mira (autor) De ce Schiller ? De ce „Intrigă și iubire” ? 48–53 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie BĂLEANU, Andrei (autor) Condiția umană în dramaturgia occidentală 54–59 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie CRIVĂȚ, Dana (autor) Prin teatrele din țară – Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași 60–64 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie RIMAN, Emil (autor) Prin teatrele din țară – Teatrul din Timișoara 64–70 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie CAZABAN, Ion (autor) Prin teatrele din țară – Teatrul din Brăila 70–74 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie NARTI, Ana Maria (autor) Prin teatrele din țară – Teatrul din Satu Mare 74–80 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie PARASCHIVESCU, C. (autor) Prin teatrele din țară – Teatrul de Stat „Mihail Eminescu” din Botoșani 80–84 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie RÎPEANU, B. T. (autor) Prin teatrele din țară – Teatrul din Oradea 84–91 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie R., I. (autor) Fotocronica: „Himera” de Paul Everac la Teatrul Mic 92–92 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie IOSIF, Mira (autor) Fotocronica: „Croitorul fermecat” de Șalom Alehem la Teatrul Evreiesc de Stat 93–93 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie TULBURE, Victor (autor) Al. Șahighian 95–96 română
1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie CARABIN, G. (autor) V. Ronea 96–96 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie Telegrama adresată Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român de către oamenii de teatru din R.P.R. 1–1 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie La înălțimea noii etape 2–6 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie ANTONIU, Costache (autor) Artiștii răspund: Prezent ! 7–8 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie ATANASIU, Niki (autor) Arta contemporană în slujba omului 8–9 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie CIUBOTĂRAȘU, Ștefan (autor) Pulsînd cu vremea noastră 9–10 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie DUKÁSZ, Anna (autor) Realizatori ai „Miracolului românesc” 10–11 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU, Irina (autor) O artă de calitate 11–12 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Aprecieri generale 14–14 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie HARAG, György (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Aprecieri generale 14–15 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Aprecieri generale 15–16 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie TEODORESCU, Crin (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Aprecieri generale 16–16 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Dramaturgia originală contemporană 16–17 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COTESCU, Octavian (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Dramaturgia originală contemporană 17–18 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie HARAG, György (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Dramaturgia originală contemporană 18–18 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LOVINESCU, Horia (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Dramaturgia originală contemporană 19–20 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LEONESCU, Adriana (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Dramaturgia originală contemporană 19–19 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie TEODORESCU, Crin (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Dramaturgia originală contemporană 20–21 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 21–21 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COTESCU, Octavian (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 21–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie ESRIG, David (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 22–23 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LOVINESCU, Horia (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 23–24 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 24–24 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie TEODORESCU, Crin (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Repertoriul stagiunii 24–24 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Animatorul și structura ansamblului teatral 25–25 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COTESCU, Octavian (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Animatorul și structura ansamblului teatral 25–26 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie HARAG, György (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Animatorul și structura ansamblului teatral 26–26 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LOVINESCU, Horia (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Animatorul și structura ansamblului teatral 26–26 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Animatorul și structura ansamblului teatral 26–27 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Regia 27–27 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COTESCU, Octavian (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Regia 27–28 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie HARAG, György (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Regia 28–28 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LOVINESCU, Horia (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Regia 28–29 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Regia 29–29 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie TEODORESCU, Crin (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Regia 29–30 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LEONESCU, Adriana (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Scenografia 30–31 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Scenografia 30–30 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COTESCU, Octavian (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Scenografia 30–30 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie TEODORESCU, Crin (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Scenografia 31–31 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Probleme de artă a actorului 32–32 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COTESCU, Octavian (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Probleme de artă a actorului 32–32 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie HARAG, György (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Probleme de artă a actorului 32–33 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LOVINESCU, Horia (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Probleme de artă a actorului 33–33 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie TEODORESCU, Crin (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Probleme de artă a actorului 34–34 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie COCEA, Dina (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Critica teatrală 34–34 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SILVESTRU, Valentin (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Critica teatrală 35–35 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie HARAG, György (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Critica teatrală 35–35 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie LOVINESCU, Horia (autor) Stagiunea 1964 – 1965: Critica teatrală 35–35 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie CĂLIMAN, Călin (autor) Din spectacolele decadei: „Othello” de W. Shakespeare (Teatrul Național din Craiova) 36–40 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie MÎNDRA, Vicu (autor) Din spectacolele decadei: „Răzbunarea sufleurului” de Victor Ion Popa (Teatrul din Timișoara) 40–43 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie RÎPEANU, B. T. (autor) Din spectacolele decadei: „Nu sînt Turnul Eiffel” de Ecaterina Oproiu (Teatrul din Piatra-Neamț) 44–50 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie CAZABAN, Ion (autor) Din spectacolele decadei: „Zoo sau Asasinul filantrop” de Vercors (Teatrul din Ploiești) 50–53 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie SOLOMON, Dumitru (autor) Din spectacolele decadei: „Pălăria florentină” de Labiche – adaptare de Al. Popovici (Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 54–58 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie P., I. (autor) Din spectacolele decadei: „Ștafeta nevăzută” de Paul Everac (Teatrul din Tg. Mureș – secția maghiară) 58–59 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie ELVIN, B. (autor) „Acești mari prieteni ai visului…” 60–66 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie POPOVICI, Ileana (autor) „Adevărul e membru de partid” (la apariția volumului „Teatru” de Al. Mirodan) 67–70 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie FĂRCĂȘAN, Sergiu (autor) Vraja creației - însemnări despre teatru și dramaturgie 71–77 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie ALEXANDRESCU, Mircea (autor) Théâtre de France la București 78–82 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie PAVEL, Toma (autor) Expansiune necărturărească a grotescului. Cronica la „Amphitryon 38” de Jean Giraudoux (Teatrul „Barbu Delavrancea”) 83–86 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie FLOREA, Mihai (autor) Cronica la „Nimic nu se pierde, dragul meu” de I. Hristea (Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra”) 86–90 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie CASSIAN, Nina (autor) Spectacol Prévert la Teatrul Mic 90–92 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie F., M. (autor) Cronica la „Iubesc pe al 7-lea” de Coman Șova (Teatrul „Barbu Delavrancea”) 92–95 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie NARTI, Ana Maria (autor) Prin teatrele din țară: Teatrul din Tg. Mureș – secția română 96–100 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie P., I. (autor) Prin teatrele din țară: Teatrul Maghiar din Cluj 100–105 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie DUCEA, Valeria (autor) Prin teatrele din țară: Teatrul de Stat din Arad 105–108 română
1965 Teatrul, an X, nr. 7, iulie DUCEA, Valeria (autor) Prin teatrele din țară: Teatrul din Baia Mare 108–111 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august CEAUȘESCU, Nicolae (autor) Din Raportul C.C. al P.C.R. cu privire la activitatea partidului în perioada dintre Congresul al VIII-lea și Congrasul al IX-lea al P.C.R. 1–2 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august ȘELMARU, Traian (autor) Pasiunea de a construi 3–5 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august Decada teatrelor dramatice în dezbaterea oamenilor de teatru 6–33 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august MUNTEANU, Nicolae (autor) Repertoriul: realizări și proiecte, criterii și exigențe (expunere la plenara lărgită a Consiliului Teatrelor din C.S.C.A.) 34–39 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august MÎNDRA, Vicu (autor) La 70 de ani de la nașterea lui Victor Ion Popa, o piesă inedită: "Răspîntia cea mare" 40–41 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august POPA, Victor Ion (autor) Răspîntia cea mare (trei acte din război: Înnoptat - Miez de noapte - Zori de zi) 42–78 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august PARASCHIVESCU, C. (autor) Prin teatrele din țară: Teatrul de Stat din Galați 79–82 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august VRABIE, Irina (autor) Prin teatrele din țară: Teatrul de Stat din Reșița 83–84 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august CRIVĂȚ, Dana (autor) Radu Beligan și Liviu Ciulei despre Congresul al XI-lea al I.T.I. 85–88 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august AZERNIKOVA, E. (autor) Teatrul de pe Taganka (scrisori din Moscova) 89–92 română
1965 Teatrul, an X, nr. 8, august NEMȚEANU, Dan (autor) Seri de teatru la Paris 92–95 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie CIOCULESCU, Șerban (autor) Comemorarea lui Vasile Alecsandri: Omagiu 1–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie MÎNDRA, Vicu (autor) Comemorarea lui Vasile Alecsandri: Autorul dramatic și scena 5–12 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie TORNEA, Florin (autor) Comemorarea lui Vasile Alecsandri: Despre teatru – texte din corespondența lui Vasile Alecsandri 13–20 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie NICULESCU, Margareta (autor) A treia ediție a Festivalului Internațional de Păpuși și Marionete: Bine ați venit și succes 21–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie JAKOB, Max (autor) A treia ediție a Festivalului Internațional de Păpuși și Marionete: O punte de legătură între națiuni 23–23 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie R., B. T. (autor) A treia ediție a Festivalului Internațional de Păpuși și Marionete: Oaspeți de peste hotare 24–26 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie BRESLAȘU, Marcel (autor) Ce-o să fie Bondocel ? (piesă numai în trei acte, dar foarte multe tablouri) 27–52 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie POPOVICI, Al. (autor) Păpuși, păpuși lumești... 53–61 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie EFTIMIU, Victor (autor) În amintirea lui Victor Popa 62–62 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie T., Fl. (autor) Introducere la articolul "Un teatru necunoscut: spectacolul folcloric azi" 63–64 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie BARBU OPRIȘAN, Horia (autor) Un teatru necunoscut: spectacolul folcloric azi (cu o introducere de Fl. T.) 64–74 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie BORTNOVSCHI, Paul (autor) Arhitectură, scenografie, teatru 75–80 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie SORBUL, Mihail (autor) Patima roșie – 1965 (Cuvîntul autorului și al realizatorilor: Ion Finteșteanu, Sanda Manu, Alexandru Bocăneț, Melania Niculescu, Florin Măcelaru, Ruxandra Sireteanu, Ion Bog, Alina Dimitrescu, Elena Ionescu) 82–92 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie PAVEL, Toma (autor) "Ubu-Roi" de Jarry 93–95 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie Cu Vlad Mugur, noul director al Teatrului Național din Cluj despre: Rostul unui „Național”; O regrupare de forțe; Un efort de perspectivă; Configurația viitoarei stagiuni 96–99 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie POPVICI, Ileana (autor) Prin teatrele din țară – Teatrul din Bacău 99–103 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie RÎPEANU, B. T. (autor) Prin teatrele din țară – Teatrul din Piatra-Neamț 104–109 română
1965 Teatrul, an X, nr. 9, septembrie RUSU, Ilie (autor) Prin teatrele din țară – Teatrul din Petroșeni 109–112 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie COJAR, Ion (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Pe unii cronicari îi citești cu plăcere, chiar atunci cînd te critică 1–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie LEAHU, Gheorghe (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Nu întotdeauna publicul greșește… 4–5 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie MIRODAN, Alexandru (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Nu există critică, există critici 5–9 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie PINTILIE, Lucian (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Critica este o specie a literaturii, nu a gazetăriei 9–11 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie TEODORESCU, Crin (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Poziția de expectativă prudentă nu poate avea asupra artei decît un efect sterilizant 14–19 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie NARTI, Ana Maria (autor) „De-regizarea” – problema nr. 1 20–25 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie MILETINEANU, Gheorghe (autor) Un teatru al vervei totale – Teatrul de Comedie din Leningrad la București 34–38 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie STORIN, Aurel (autor) Cu cine mă bat (piesă în trei acte) 39–61 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie ANGHELESCU, Marcel (autor) Spor la muncă și noi succese ! 62–63 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie ELVIN, B. (autor) Dialogul prezentului cu trecutul 66–71 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie RÎPEANU, B. T. (autor) Actori și roluri: Liliana Tomescu – Josie Hogan 72–73 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie BĂLEANU, Andrei (autor) Actori și roluri: Cu măturoiul lui Thersit 73–75 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie NARTI, Ana Maria (autor) Actori și roluri: Andrei Csiky 75–76 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie ȘERBAN, Andrei (autor) Festivalul teatrelor studențești de la Zagreb (România: premiul pentru cel mai bun spectacol) 77–81 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie DINESCU, Nicolae (autor) Olimpiada de la „Olimpya” 82–84 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie IOSIF, Mira (autor) Prin teatrele din țară – Constanța (cronica la: „Papa se lustruiește“ de Spiros Melas, „Anna Christie” de Eugen O’Neill, „Doi pe un balansoar” W. Gibson, „Henric al IV-lea” de L. Pirandello 85–92 română
1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie DIMIU, Mihai (autor) „Teatrul românesc în contemporaneitate“ 93–95 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie ATANASIU, Niki (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - …o punte de legătură către cultura publicului 1–4 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie BORTNOVSCHI, Paul (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Lipsă de interes pentru scenografie 4–6 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie COMAN, Ion (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Cronicarii trebuie să fie oameni de teatru și oaameni ai teatrului 6–7 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie FLORIAN, Călin (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - De ce nu se practică o cronică a textului…? 8–9 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie GIURCHESCU, Lucian (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Un critic fără un punct de vedere propriu ? 9–13 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie MOISESCU, Valeriu (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Importanța criteriilor 13–16 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie NICULESCU, Miron (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Fiecare spectator e un critic virtual… 17–21 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie ȚUGULEA, Eugen (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Obiectul central al actului critic trebuie să fie arta spectacolului… 21–22 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Avem același scop 22–25 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie CĂLIMAN, Călin (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Corelația dintre dramaturgie și critică 26–27 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie BĂLEANU, Andrei (autor) Despre experiment 28–30 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie MASSIM, Nicolae (autor) Amintiri despre Nicolae Iorga – omul de teatru 31–34 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie MÎNDRA, Vicu (autor) Premiera unui text memorabil („Jocul ielelor“ de Camil Petrescu pe scena Teatrului Mic) 35–43 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie NARTI, Ana Maria (autor) Aspirația spre nou și inerțiile vechiului („Vlaicu-Vodă” de Al. Davila la Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 44–49 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie POPOVICI, Ileana (autor) Criteriul distribuției („Vedere de pe pod” de Arthur Miller la Teatrul Național „I.L. Caragiale”) 50–55 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie IOSIF, Mira (autor) Dürenmatt: „Grotescul este un paradox estetic, chipul a ceva fără chip” („Fizicienii“ la Teatrul de Comedie) 56–61 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie EFTIMIU, Victor (autor) Nottara 62–63 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie CĂLIMAN, Călin (autor) Prin teatrele din țară – Arad („În căutarea adevărului“ de Eugenia Busuioceanu, „Visul unei nopți de iarnă“ de Tudor Mușatescu, „Capcana” de Robert Thomas, „Don Carlos“ de Friedrich Schiller) 64–68 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie DUCEA, Valeria (autor) Prin teatrele din țară – Bacău („Cetatea Neamțului“ de Vasile Alecsandri, „Anna Christie“ de Eugene O’Neill) 68–70 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie DUCEA, Valeria (autor) Prin teatrele din țară – Brăila („Nu vreți să veniți puțin ? de Aziz Nesin) 70–72 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie PARASCHIVESCU, C. (autor) Prin teatrele din țară – Bîrlad („Noaptea e un sfetnic bun“ de Al. Mirodan, „A doua împușcătură“ de Robert Thomas) 72–74 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie CAZABAN, Ion (autor) Prin teatrele din țară – Craiova („Aurul frumoasei curtezane“ de Marin Drzic) 74–75 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie NARTI, Ana Maria (autor) Prin teatrele din țară – Galați („Citadela sfărîmată“ de Horia Lovinescu, „Aulularia” de Plaut, „Floare de cactus“ de Barillet și Gredy) 75–77 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie BANU, George (autor) Prin teatrele din țară – Pitești („Răzvan și Vidra“ de B.P. Hașdeu, „Copacii mor în picioare“ de A. Cassona) 77–78 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie RÎPEANU, B. T. (autor) Repoetizare, respiritualizare în arta păpușarilor 79–83 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie CRIVĂȚ, Dana (autor) Spectacolele „Comediei” leningrădene 84–85 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie POTRA, Florian (autor) „Oedip“ și „Hecuba“ – Turneul Teatrului Național din Grecia 86–88 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie VRABIE, Irina (autor) De vorbă cu Albert Botbol 89–91 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie NESIN, Aziz (autor) Notații despre realismul în teatru 92–95 română
1965 Teatrul, an X, nr. 11, noiembrie STEFANOV, Vasil (autor) Căi noi de expresie artistică 95–96 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie Ce jucăm ? Pentru cine jucăm ? 1–5 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie MÎNDRA, Vicu (autor) Liviu Rebreanu – dramaturg și critic literar 6–11 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie DINISCHIOTU, Constantin (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Nu poate exista o dezvoltare a mișcării teatrale înafara criticii 14–17 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie ION, Lucian (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Cronicarul – creator de opinie publică 17–21 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie MANIȚIU, Ion (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - …un climat favorabil criticii exigente 22–23 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie NARTI, Ana Maria (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Cauze de nemulțumire 23–28 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie NEMȚEANU, Dan (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Un punct de vedere propriu, consistent, față de fenomenul teatral universal 28–30 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie POPOVICI, Ileana (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Ca orice creator, criticul are un credo 30–33 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie SOLOMON, Dumitru (autor) Cum stăm cu critica teatrală ? - Critica criticii criticii 33–36 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie CAZABAN, Ion (autor) Ion Sava – căutătorul de teatru 37–46 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie SAVA, Ion (autor) Lada (comedie într-un act) 47–58 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie ȘELMARU, Traian (autor) Cronica dramaturgiei originale contemporane („Omul care și-a pierdut omenia” de Horia Lovinescu la Teatrul „C.I. Nottara”, „Nu sînt Turnul Eiffel“ de Ecaterina Oproiu la Teatrul Național din Cluj) 59–65 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie PAVEL, Toma (autor) Anouilh și mitul antic („Antigona“ și „Medeea“ de Jean Anouilh la Teatrul „C.I. Nottara”) 66–70 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie ELVIN, B. (autor) Două personaje în căutarea unei vieți perdute („Scaunele“ de Eugen Ionescu la Teatrul „C.I. Nottara”) 71–75 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie P., I. (autor) Sensul situației comice („Billy mincinosul“ de Keith Walterhouse și Willis Hall la Teatrul Muncitoresc C.F.R.) 76–78 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie NARTI, Ana Maria (autor) Cartea de teatru și cerințele culturii populare 79–83 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie VRABIE, Irina (autor) Paul-Louis Mignon: Păreri despre teatrul francez (interviu) 84–85 română
1965 Teatrul, an X, nr. 12, decembrie Indice bibliografic - Anul 1965 (anul X) 86–91 română