București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, IV, 1966


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul (autor) , VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Considerații privitoare la pecețile orașului București în secolele al XVI-lea și al XVII-lea Studii şi materiale de istorie 3-14 română
articol de periodic CRONȚ, Gheorghe (autor) Începuturile Academiei Domnești din București Studii şi materiale de istorie 15-24 română
articol de periodic PALL, Francisc (autor) Date noi despre istoria Bucureștilor la mijlocul sec. al XVIII-lea Studii şi materiale de istorie 25-34 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Probleme de urbanism și sistematizare în București în anii 1931-1848 Studii şi materiale de istorie 35-68 română
articol de periodic IONESCU, Ștefan (autor) Orașul București în timpul domniei lui N. Mavrogheni (1786-1789) Studii şi materiale de istorie 69-86 română
articol de periodic GEORGESCU, Florian (autor) Realizări edilitare în Bucureștii anilor 1831-1848 Studii şi materiale de istorie 87-122 română
articol de periodic VÎRTOSU, Emil (autor) Bucureștii și sigiliografia Studii şi materiale de istorie 123-129 română
articol de periodic GHIȚĂ, Florea (autor) Radu Ionescu - pionier al literaturii noastre moderne din epoca unirii Studii şi materiale de istorie 131-146 română
articol de periodic VASILESCU, Gheorghe (autor) Din istoricul cartierului Giulești Studii şi materiale de istorie 147-166 română
articol de periodic IONESCU, Matei (autor) Episoade din epoca începuturilor industriei moderne bucureștene. În legătură cu înființarea întreprinderii comunale de la Colentina Studii şi materiale de istorie 167-175 română
articol de periodic KANDEL, Mauriciu (autor) Reflecții în legătură cu lucrarea lui Nicolae Iorga - "Istoria Bucureștilor" Studii şi materiale de istorie 177-187 română
articol de periodic DAICHE, Petre (autor) Probleme ale administrației Bucureștilor între cele două războaie mondiale Studii şi materiale de istorie 189-201 română
articol de periodic CEBUC, Alexandru (autor) Naționalizarea principalelor mijloace de producție din București - 11 iunie 1948 Studii şi materiale de istorie 203-244 română
articol de periodic SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Un document cartografic bucureștean din 1803-1805 Articole de muzeografie 245-255 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ion (autor) Un exemplar de veche arhitectură din București dispărut Articole de muzeografie 257-263 română
articol de periodic CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) În legătură cu drapelele instituite în timpul revoluției muntene de la 1848 Articole de muzeografie 265-272 română
articol de periodic TINCU, Bucur (autor) Primele expoziții economice organizate în București în anii 1864 și 1865 Articole de muzeografie 273-280 română
articol de periodic DUȚU, Aurel (autor) Documente privind bombardamentele aeriene și începutul ocupației germane în București în Primul Război Mondial Articole de muzeografie 281-300 română
articol de periodic LEAHU, Valeriu (autor) Fotografii de la Vasile Pârvan în colecțiile MIB Articole de muzeografie 301-308 română
articol de periodic CEBUC, Alexandru (autor) Dimitrie Leonida, întemeietorul Muzeului Tehnic din București Articole de muzeografie 309-317 română
articol de periodic CONSTANTINIU, Margareta (autor) Noi forme de prezentare a materialului arheologic în expoziția de bază a Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 319-324 română
articol de periodic TURCU, Mioara (autor) Expozițiile itinerante, mijloc de popularizare a cercetărilor arheologice pe teritoriul orașului București Articole de muzeografie 325-327 română
articol de periodic GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Cocarde emise între anii 1944-1947 din colecțiile Muzeului de Istorie a orașului București Articole de muzeografie 329-335 română
articol de periodic PANTELIMON, Georgeta (autor) Metode de restaurare și conservare a osului și fildeșului Articole de muzeografie 337-346 română
articol de periodic PANAIT, Panait I. (autor) Începuturile orașului reflectate în primele lucrări de istoriografie bucureșteană Comunicări - Note - Recenzii 347-354 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Legăturile economice ale orașului București cu sud-estul european în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea Comunicări - Note - Recenzii 355-358 română
articol de periodic ROMAN, Victoria (autor) Aspecte din dezvoltarea meteșugului tăbăcăriei din București până la jumătatea sec. al XIX-lea Comunicări - Note - Recenzii 359-368 română
articol de periodic CLEJA, Claudia (autor) Date privind dezvoltarea bazei tehnico-materiale a cinematografiei (1944-1965) Comunicări - Note - Recenzii 465-471 română
articol de periodic WEINBERG, I. (autor) Frantz Liszt și Johann Strauss în Bucureștii anilor 1847-1848 Comunicări - Note - Recenzii 369-378 română
articol de periodic CÎRSTEA, Dorina (autor) Aspecte ale ocrotirii sănătății populației în București în anii puterii populare Comunicări - Note - Recenzii 373-479 română
articol de periodic FLORESCU, George (autor) Aspecte privind începuturile învățământului muzical superior în București Comunicări - Note - Recenzii 379-387 română
articol de periodic PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (autor) Memorii bucureștene din anii premergători Unirii Principatelor Comunicări - Note - Recenzii 389-396 română
articol de periodic IONESCU, Ștefan (autor) Stiluri arhitectonice în Bucureștii epocii moderne Comunicări - Note - Recenzii 397-405 română
articol de periodic GEORGESCU-TISTU, N. (autor) G.I. Ionescu-Gion Comunicări - Note - Recenzii 407-416 română
articol de periodic ANGHELOVICI, Elisabeta (autor) Tipografii și tipografi în București la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea Comunicări - Note - Recenzii 419-424 română
articol de periodic DAICHE, Petre (autor) Aspecte ale dezvoltării urbanistice în București (1918-1944) Comunicări - Note - Recenzii 425-440 română
articol de periodic IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Liga contra brutalităților, organizație de masă, legală, condusă de P.C.R. (1935) Comunicări - Note - Recenzii 441-449 română
articol de periodic ȘTIRBU, Constanța (autor) Date noi privind dezvoltarea învățământului bucureștean în anii puterii populare Comunicări - Note - Recenzii 451-463 română
articol de periodic MOLDOVEANU, Constantin (autor) Baze sportive bucureștene după 23 August 1944 Comunicări - Note - Recenzii 481-488 română
articol de periodic CERNOVODEANU, Paul (autor) A. Elian, C. Bălan, H. Chirică și O. Diaconescu, Inscripțiile medievale ale României. Orașul București - Vol. I 1395-1800 București, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1965, 936 p. Comunicări - Note - Recenzii 489-494 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Ioana (autor) Presa muncitorească și socialistă din România, Vol I (1865-1900). București, Edit. politică, 1964 ; partea I (1865-1889), 641 p.; partea a II-a (1890-1900), 744 p. Comunicări - Note - Recenzii 495-498 română
articol de periodic BERINDEI, Dan (autor) Florian Georgescu, Paul Cernovodeanu și Alexandru Cebuc, Monumente din București București, Editura Meridiane, 1966, 216 p. X 1 pl. Comunicări - Note - Recenzii 499-500 română
articol de periodic Sumar 501-503 română