Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MARCOȘANU, Virgil (autor) Cuvînt de deschidere cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființarea muzeului .7- română
articol de periodic DAVIDESCU, Mișu (autor) Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 13- română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 23- română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 25- română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 29- română
articol de periodic POPILIAN, Gheorghe (autor) Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 31- română
articol de periodic CEBUC, Alexandru (autor) Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 33- română
articol de periodic NEGOIȚĂ, Ana (autor) Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 35- română
articol de periodic UZUM, Ilie (autor) Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 37- română
articol de periodic DACHE, Petre (autor) Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 39- română
articol de periodic GAVRILĂ, Simion (autor) Cuvînt rostit cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la înfințarea muzeului Regiunii Porților de Fier 41- română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Noi date despre locuirea de la km. 865 din Ostrovul Mare 43- română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Drumurile lui Traian la sud de Carpați în războaiele dacice. O nouă interpretare a imaginilor Columnei lui Traian 51- română
articol de periodic TEODORESCU, Aurel (autor) Considerații asupra plasticii arhitecturii romane în perspectiva realizării reconstrucției capului de pod de la Drobeta-Turnu Severin 59- română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) , PISO, Ioan (autor) Diploma militară de la Drobeta 63- română
articol de periodic DAVIDESCU, Mișu (autor) , STÎNGĂ, Ion (autor) Catalogul monedelor descoperite în castelul roman tîrziu de la Hinova 75- română
articol de periodic DAVIDESCU, Mișu (autor) Locul și rolul Severinului în cadrul procesului formării statului feudal Țara Românească 103- română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Cimitirul feudal timpuriu de la Svinița. Km. Fluvial 1004 111- română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) , CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Așezarea și necropola din secolele XIII, XIV de la Ostrovul Mare, km 875 119- română
articol de periodic STUPARU, Constantin (autor) Cercetări asupra așezării și necropolei feudale din secolele XIV-XV din comuna Gruia - Mehedinți 135 română
articol de periodic STÎNGĂ, Ion (autor) Contribuții privind dezvoltarea economico-socială a Țării Românești la sfîrșitul secolului al XIV-lea și începutul secolului al XV-lea în lumina unor descoperiri monetare din județul Mehedinți 145- română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Un document inedit despre Negru Vodă și alt document inedit cu privire la Mihai Viteazul 151- română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Localități mehedințene în cartografia medievală 169- română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Iohann Weiss și monumentele Țării Românești 177- română
articol de periodic IOSA, Mircea (autor) , ROMAN, Ștefan (autor) Unele aspecte ale vieții țărănimii la începutul secolului al XX-lea în județul Dolj 203- română
articol de periodic DINU, Alexandru (autor) Presa din Oltenia și Unirea Transilvaniei cu România 215- română
articol de periodic BAICU, Stelian (autor) Șantierul naval Turnu Severin (1893-1914), întreprindere de importanță națională a statului modern român 223- română
articol de periodic PETRIȘOR, Vasile (autor) Semnificația și caracteristicile acțiunilor insurecționale din Oltenia (23-31 august 1944) 233- română
articol de periodic CĂRBUNARU, Nicolae (autor) Unele aspecte ale luptei maselor populare în județul Mehedinți împotriva dictaturii militaro-fasciste 241- română
articol de periodic BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela (autor) Locuință țărănească de pe valea superioară a Motrului 247- română
articol de periodic PÎRÎU, Steluța (autor) Mutații și schimbări de comportament în funcționarea textilelor decorative și a pieselor de port din județul Tulcea 269- română
articol de periodic BORDEI, Grigore (autor) , LĂPĂDAT, Ștefan (autor) Contrubuții la cunoașterea arhitecturii populare ,ehedințene de pe Valea Coșuștei. Casa Bărbăcioiu 289- română
articol de periodic JUAN-PREDOI, Constantin (autor) Motive antropomorfe pe lările de zrstre din Mehedinți 299- română
articol de periodic BOSOANCĂ, Ecaterina (autor) Cîteva observații privind altița cămășilor românești din Mehedinți 311- română
articol de periodic POPESCU-GORJ, Aurelian (autor) Date preliminare privind lepidopterele din Insula Ostrovul Mare (Porțile de Fier II) 317- română
articol de periodic GHERBAN, Elisabeta (autor) Compoziția ornamentală și cromatica scoarțelor mehedințene 325- română
articol de periodic KESSLER, Eugen (autor) Material fosil si subfosil de răsări din defileul Dunării de la Porțile de Fier 337- română
articol de periodic GĂLDEANU, Nicolae (autor) , MANOLELI, Dan (autor) Cîteva elemente caracteristice ale biocenozelor reofile din Valea Tinala, județul Mehedinți 341- română
articol de periodic MURARIU, Dumitru (autor) , TORCEA, Ștefan (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de mamifere din Ostrovul Mare, Mehedinți 347- română
articol de periodic PAVELOIU, Teodor (autor) Prezența lui Elephas (Parelephas) trogonteeri (Pohlig, 1885) la Batoți, Mehedinți 355- română
articol de periodic BOTU, Eugenia (autor) Colecția de lepidoptere a Secției de științele naturii din Muzeul Regiunii Porților de Fier Drobeta-Turnu Severin 365- română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Din istoria ocrotirii monumentelor antice la Drobeta 377- română
articol de periodic BOLOLOI, Olimpia (autor) Din corespondența lui Alexandru Bărcăcilă 393- română
articol de periodic DAVIDESCU, Rada (autor) Mărturii de prețuire a Liceului "Traian" din Drobeta-Turnu Severin în arhiva Regiunii Porților de Fier 401- română
articol de periodic OLTEANU, Ștefan (autor) Damian P. Bogdan la 75 de ani 407- română