Crisia, XV, 1985


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-8 română
articol de periodic TRACHE, Maria (autor) Medalii ale unor organisme internaționale acordate președintelui țării noastre, tovarășului Nicolae Ceaușescu, simboluri ale prestigiului său în lumea contemporană I. Studii 9-14 română
articol de periodic CIARNĂU, Ion (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Descoperiri neolitice pe Valea Ierului II. Arheologie şi istorie 15-25 română
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) Contribuții la repertoriul arheologic de pe Valea Mureșului Inferior și a Crișului Alb II. Arheologie şi istorie 27-53 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Descoperirile arheologice din Valea Crișului Negru și semnificația lor istorică II. Arheologie şi istorie 55-60 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Un atelier de lucrat piepteni descoperit la Biharea II. Arheologie şi istorie 61-96 română
articol de periodic BORCEA, Liviu (autor) Contribuții la istoria campaniei militare turco-tătare în Transilvania (august-octombrie 1658) II. Arheologie şi istorie 97-118 română
articol de periodic MUREȘAN, Camil (autor) Secolul luminilor în Europa II. Arheologie şi istorie 119-127 română
articol de periodic COVACI, Veronica (autor) , ILEA, Ana (autor) Frămîntări țărănești în districtul Beiușului la începutul secolului al XIX-lea II. Arheologie şi istorie 129-145 română
articol de periodic CĂLUȘER, Iudita (autor) , STELARU, Constantin (autor) Informații documentare inedite privind reconstituirea unor biblioteci bihorene.Biblioteca Liceului din Beiuș II. Arheologie şi istorie 147-157 română
articol de periodic FLEISZ, Ioan (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești și socialiste din Bihor în perioada 1901-1907 II. Arheologie şi istorie 159-169 română
articol de periodic APAN, Mihai (autor) , FAUR, Viorel (autor) Noi informații documentare despre manifestările politice și culturale ale românilor bihoreni (1907-1910) II. Arheologie şi istorie 171-178 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 în plasa Sălard, județul Bihor II. Arheologie şi istorie 179-191 română
articol de periodic TINCUȚ, Ioan (autor) Cercetări referitoare la istoricul organizației județene Bihor a Partidului Comunist Român în perioada 1944-1982 (I) II. Arheologie şi istorie 193-209 română
articol de periodic BONDAR, Traian (autor) Integrarea intelectualității în activitatea economică și social-politică a orașului Dr. Petru Groza II. Arheologie şi istorie 211-215 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Documente bihorene relative la răscoala lui Horea (II) III. Documente 217-233 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Din corespondența lui Iosif Vulcan cu Fr. Hossu-Longin și A. Bîrseanu III. Documente 235-241 română
articol de periodic CLUCIU, Dumitru (autor) , FAUR, Viorel (autor) Noi documente despre Stîna de Vale (perioada interbelică) III. Documente 243-254 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția diviziei "Tudor Vladimirescu" la eliberarea Bihorului (I) III. Documente 255-273 română
articol de periodic IGNAT, Doina (autor) Un mormînt de incinerație descoperit în așezarea neolitică de la Suplacu de Barcău (județul Bihor) IV. Articole şi note 275-278 română
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Observații pe marginea unui material ceramic inedit de la Bodrogu Nou (către vale) IV. Articole şi note 279- 290 română
articol de periodic MĂLINAȘ, Constantin (autor) Coligatul vechi românesc de la Talpoș (jud. Bihor) IV. Articole şi note 291-293 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Răscoala de la 1784 și Bihorul. Considerații istoriografice IV. Articole şi note 295-299 română
articol de periodic POP, Alexandru (autor) Elemente ale nomenclaturii lui Lavoisier în Transilvania, la începutul sec. XIX IV. Articole şi note 301-307 română
articol de periodic CRIȘAN, Ioan (autor) Aspecte privind evoluția demografică a localității Sînnicolau Român în a doua jumătate a secolului al XIX-lea IV. Articole şi note 309-322 română
articol de periodic PAINA, Mircea (autor) Note privind unele probleme de apicultură în revista "Familia" IV. Articole şi note 323-325 română
articol de periodic DRECIN, Mihai (autor) Mișcarea cooperatistă la Românii din Transilvania la începutul secolului al XIX-lea oglindită în paginile "Revistei Economice" din Sibiu IV. Articole şi note 327-332 română
articol de periodic ȘTIRBAN, Marcel (autor) Vasile Goldiș în cetatea Marii Uniri la 1 Decembrie 1918 IV. Articole şi note 333-336 română
articol de periodic ROȘU, Elisabeta (autor) Momente din activitatea progresistă a femeilor din Bihor în perioada interbelică IV. Articole şi note 337-341 română
articol de periodic CORNEA, Lucia (autor) Revista culturală orădeană "Muguri Noui" (1932) (Contribuții la cunoașterea istoriei presei culturale locale în perioada interbelică) IV. Articole şi note 343-348 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Participarea locuitorilor zonei Beiușului la muncile agricole din cîmpie (I) V. Etnografie 349-365 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Implicații ecologice ale agriculturii tradiționale de munte V. Etnografie 367-373 română
articol de periodic CHIRIAC, Aurel (autor) Rolul manufacturii de fier de la Vașcău în dezvoltarea meșteșugului sătesc al fierăritului din Nord-Vestul României V. Etnografie 375-387 română
articol de periodic MOZES, Tereza (autor) Contribuții la cunoașterea centrelor de olărit din Beiuș, Marghita și Tileagd V. Etnografie 389-396 română
articol de periodic MUDURA, Gheorghe (autor) Sigiile localităților bihorene - izvoare etnografice (III) V. Etnografie 397-421 română
articol de periodic COLȚEA, Dumitru (autor) "Grăitul colacului" în satele de pe Valea Nimăieștilor V. Etnografie 423-428 română
articol de periodic NOVICOV, Ramona (autor) Aspecte ale arhitecturii orădene (neo-goticul) VI. Artă 429-432 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) O etapă necunoscută din activitatea lui Ștefan Ionescu Valbudea VI. Artă 433-436 română
articol de periodic ZINTZ, Maria (autor) Contribuții la cunoașterea creației pictorului Nicolae Irimie VI. Artă 437-442 română
articol de periodic IOANOVICI, Eugenia (autor) Asociația "Arta" (1937-1947) VI. Artă 443-446 română
articol de periodic CODREA, Vlad (autor) Noi date privind cunoașterea Liasicului Mediu de la Șuncuiuș (jud. Bihor) VII. Ştiinţele naturii 447-466 română
articol de periodic GHERGARI, Lucreția (autor) , PETRESCU, Iustinian (autor) , SIMUȚ, Dumitru (autor) Aprecieri paleoclimatice și paleogeografice asupra Sarmațianului de la Altileu (Oradea) pe baza studiului mineralelor argiloase (notă preliminară) VII. Ştiinţele naturii 467-471 română
articol de periodic CSAK, Coloman (autor) Un nou punct fosilifer în Badenianul de la Rîpa (bazinul Crișului Negru) Notă preliminară VII. Ştiinţele naturii 473-478 română
articol de periodic HORGE, Anuța (autor) , HORGE, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea faunei malacologice fosile din bazinul neogen al Beiușului (Comuna Buntești) VII. Ştiinţele naturii 479-483 română
articol de periodic KESSLER, Eugen (autor) Contribuții noi la studiul avifaunelor cuaternare din România VII. Ştiinţele naturii 485-491 română
articol de periodic VĂLENAȘ, Liviu (autor) La morphologie de la "Peștera de la Izvorul Gabor" (Monts Pădurea Craiului) VII. Ştiinţele naturii 493-498 franceză
articol de periodic IURKIEWICZ, Adrian (autor) , VĂLENAȘ, Liviu (autor) Morfologia Peșterii din Hoanca Apei (Munții Bihor) VII. Ştiinţele naturii 499-501 română
articol de periodic GEORGESCU, Adriana (autor) Fauna de gamaside (acarieni) din unele soluri din Munții Bihor VII. Ştiinţele naturii 503-513 română
articol de periodic PAINA, Mircea (autor) Cîteva date asupra biologiei speciei Hydrometra stagnorum L. (Ins., Het.) VII. Ştiinţele naturii 515-518 română
articol de periodic PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Date asupra biologiei unor specii de vespide (Ins., Hym., Vespoidea) VII. Ştiinţele naturii 519-529 română
articol de periodic BABUȚIA, Teodor (autor) Contribuții la cunoașterea ecologiei speciilor de păsări acvatice de importanță vînătorească și faunistică din Vestul țării VII. Ştiinţele naturii 531-564 română
articol de periodic BĂNĂRESCU, Petru (autor) Croizat's biogeographical principles, Pangaea and freshwater zoogeography VII. Ştiinţele naturii 565-577 engleză
articol de periodic PAINA, I. Mircea (autor) In memoriam 1984 VII. Ştiinţele naturii 579-583 română
articol de periodic PAINA, Mircea (autor) Personalia VII. Ştiinţele naturii 585-589 română
articol de periodic IONIȚĂ, Maria (autor) Considerații privind constituirea patrimoniului Muzeului național, înființat în București la 1834 VIII. Muzeografie 591-495 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Cronica activității științifice și cultural-educative a Secției de Istorie pe anul 1984 VIII. Muzeografie 597-603 română
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Activitatea filialei bihorene a Comisiei Române de Istorie Militară (1985) VIII. Muzeografie 605-610 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Cartea veche străină din Colecția secției de Istorie a Muzeului Mării Crișurilor, secolul al XVII-lea VIII. Muzeografie 611-630 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Eneoliticul din Sud-Estul României. Aspectul cultural Stoicani-Aldeni - Dragomir Ion IX. Recenzii 631-632 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Istoria Suediei IX. Recenzii 632-636 română
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Răscoala lui Horea. Studii și interpretări istorice - Edroiu N., Teodor P. IX. Recenzii 637-638 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Relațiile diplomatice ale României de la 1859 la 1877 IX. Recenzii 639-640 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Dicționar de Artă Populară Românească - Stoica G., Petrescu P., Bocșe M. IX. Recenzii 640-642 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Mărginenii Sibiului. Civilizație și cultură populară românească - Irimie C., Dunăre N., Petrescu P. IX. Recenzii 643-645 română
articol de periodic Publicitate 647-664 română