Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 22 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi așezări din epoca bronzului în județul Arad Note şi discuţii 507-528 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2004 Analele Banatului: AnB, X-XI-1, seria arheologie-istorie PĂDUREANU, Eugen (autor) Două accesorii vestimentare descoperite în zona Mureșului 101-107 română
articol de periodic 1973 Banatica, 2 PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri neolitice și din epoca bronzului în județul Arad V. Repertorii arheologice şi bibliografii 395-402 română
articol de periodic 1982 Crisia, XII PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea eneolitică fortificată de la Pecica-Forgaci I. Studii 29-60 română
articol de periodic 1985 Crisia, XV PĂDUREANU, Eugen (autor) Contribuții la repertoriul arheologic de pe Valea Mureșului Inferior și a Crișului Alb II. Arheologie şi istorie 27-53 română
articol de periodic 1988 Crisia, XVIII PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezări de sec. III-IV pe cursul inferior al Mureșului III. Articole şi note 381-405 română
articol de periodic 1994 Rélations Thraco-Illyro-Helléniques. Actes du XIVe Symposium National de Thracologie (à participation Internationale). Băile Herculane (14-19 septembre 1992) PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea dacică timpurie de la Cuvin - jud. Arad Archéologie - Histoire 286-294 română
articol de periodic 1978 Ziridava, X PĂDUREANU, Eugen (autor) O așezare eneolitică la Tăuț
articol de periodic 1979 Ziridava, XI PĂDUREANU, Eugen (autor) Descoperiri arheologice în hotarul comunei Vladimirescu
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Strada Voievod Moga
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Grădiște 2
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri eneolitice în județul Arad
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV PĂDUREANU, Eugen (autor) O contribuție la problema drumului roman pe cursul mijlociu al Mureșului
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi fortificații pe teritoriul județului Arad
articol de periodic 1993 Ziridava, XVIII PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul județului Arad
articol de periodic 1996 Ziridava, XIX-XX PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea daco-romană de sec. IV d-Hr. de la Arad-Gai (I)
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII PĂDUREANU, Eugen (autor) Cu privire la așezarea fortificată de la Groșeni-Jidovină (jud- Arad)
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII MAGHIȘ, Ruxandra (autor) , PĂDUREANU, Eugen (autor) , RIȘCUȚIA, Cantemir (autor) Ad Declamandum - poezie anonimă?
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII PĂDUREANU, Eugen (autor) , PĂUNESCU, Alexandru (autor) O descoperire înpîmplătoare din municipiul Arad atribuită Aurignacianului
articol de periodic 2002 Ziridava, XXIII PĂDUREANU, Eugen (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Arad
articol de periodic 2005 Ziridava, XXIV ALBU, Lavinia (autor) , PĂDUREANU, Eugen (autor) Toponimie și realități istorico-arheologice în județul Arad
articol de periodic 2010 Ziridava, XXV PĂDUREANU, Eugen (autor) Despre etimologia termenilor limigantes și arcaragantes