Ziridava, XIII, 1981


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CRIȘAN, Horațiu (autor) Burebista
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Note de geografie istorică
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Strada Voievod Moga
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) , EMODI, I. (autor) Descoperiri arheologice hallstattienne de la Biharea
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) Sfîrșitul emisiunilor monetare dace în Dacia intracarpatică
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Sistemele de fortificații dacice și romane de pe valea inferioară a Mureșului
articol de periodic BLĂJAN, Mihai (autor) , BOTEZATU, Dan (autor) Mormîntul de incinerație din secolul II-III e.n. De la Șeitin (jud. Arad)
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la istoricul cetății de la Ineu
articol de periodic ILEA, Ana (autor) Organizarea domeniului Beliu în secolul al XVIII-lea
articol de periodic CACIORA, Andrei (autor) Contribuții privind organizarea prefecturii Auraria Gemina
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Mișcarea socialistă în rîndurile țărănimii din județul Arad la începutul secolului al XX-lea
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Privind rolul voluntarilor ardeleni din armata română în lupta pentru unitatea națională
articol de periodic UNC, Gheorghe (autor) Conferința națională a mișcării socialiste din mai 1919 și semnificația ei
articol de periodic OANCEA, Gheorghe (autor) Lupta maselor populare din Banat organizată și condusă de P.C.R. Pentru apărarea independenței și suveranității statului român (1918-1944)
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Semnificațiile istorice contemporane ale făuririi Partidului Comunist Român
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Ioan Popovici Desseanu - luptător pentru libertate și unitate națională (1831-1892)
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Vasile Goldiș într-o autobiografie inedită
articol de periodic GREFFNER, Otto (autor) Date cu privire la perioada de formare a scriitorului german din Arad, Nikolaus Schmidt
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Rețeaua școlară a districtului Oradea în anul 1825-1826
articol de periodic ANDEA, Avram (autor) Cultura românească și filozofia kantiană. De la luminism la romantism
articol de periodic ADAMIK, Pavel (autor) Aspecte din dezvoltarea învățămîntului slovac în România în trecut și în prezent
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Cîteva date privind societatea Ady din Arad (1926)
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Unele date despre ocrotirea patrimoniului cultural în județul Arad (1919-1948)
articol de periodic LĂZĂRESCU, Dan (autor) Un artist plastic arădean uitat. Florin Mureșianu
articol de periodic BRAICA, Alexandru (autor) Lucrări reprezentative de pictură aparținînd școlii de la Baia-Mare în colecții particulare arădene
articol de periodic MANEA, George (autor) Un manuscris din anul 1805 despre viticultura județului Arad
articol de periodic SASU, Aurel (autor) Contribuțiila cercetarea și cunoașterea unor vechi centre de ceramică din județul Arad
articol de periodic HERLO, Rodica (autor) Portul popular din Chereluș
articol de periodic GORUN, Gheorghe (autor) Un document referitor la starea țărănimii de pe domeniul Beliu la mijlocul secolului al XVIII-lea
articol de periodic NEGHI, Gheorghe (autor) Noi contribuții privind mișcarea națională din Banat (1861-1872)
articol de periodic CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Apărarea frontierei de vest a României împotriva agresiunii fasciste, deziderat național- patriotic al popoulației județului Arad
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Repertoriul cetăților feudale de pe teritoriul județului Arad (III)
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) , KISS, Nicolae (autor) Monumente și locuri istorice din județul Arad legate de mișcarea națională pentru desăvărșirea unității statale românești (secolele XVIII-XX)
articol de periodic DASCĂL, Natalia (autor) Evoluția urbanistică a municipiului Arad în perioada 1918-1938 reprezentată în colecția Muzeului județean Arad