Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 9 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1967 Acta Musei Napocensis, IV UNC, Gheorghe (autor) Solidaritatea maselor muncitoare din România cu Marea Revoluției Socialistă din Octombrie Studii şi Materiale 307- română
articol de periodic 1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX UNC, Gheorghe (autor) Bucureștiul important centru al luptei pentru crearea Partidului Comunist Român (1918-1921) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 317-323 română
articol de periodic 1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V UNC, Gheorghe (autor) Proletariatul arădean pe coordonatele tradițiilor de luptă ale mișcării muncitorești din România
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII UNC, Gheorghe (autor) Aportul mișcării muncitorești și socialiste la Unirea Transulvaniei cu România
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI UNC, Gheorghe (autor) Formarea comandei supreme a gărzilor naționale române arădene și rolul ei în Uniunea Transilvaniei cu România
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII UNC, Gheorghe (autor) Contribuția muncitorimii arădene la unificarea organizatorică a mișcării socialiste din România (1918-1921)
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII UNC, Gheorghe (autor) Conferința națională a mișcării socialiste din mai 1919 și semnificația ei
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV UNC, Gheorghe (autor) Din lupta soldaților români ardeleni pentru aitideterminare națională și pentru Unirea Transilvaniei cu România (în anii primului război mondial)
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI UNC, Gheorghe (autor) Aportul arădenilor la opera de consolidare și dezvoltare a statului național unitar român (1918-1923)