Ziridava, XIV, 1982


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , PĂDUREANU, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Arad - Grădiște 2
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) Noi descoperiri eneolitice în județul Arad
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , PASCU, Hurezean (autor) Cercetările arheologice de la Săvîrșin
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) O contribuție la problema drumului roman pe cursul mijlociu al Mureșului
articol de periodic ZDROBA, Mircea (autor) Săpăturile de salvare de la Arad (Bujac) 1981
articol de periodic BEJAN, Adrian (autor) , IAMBOR, Petru (autor) , MATEI, Ștefan (autor) Cercetări arheologice în așezarea feudal - timpurie de la Cenad (1974, 1975)
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Considerații asupra locuirii feudale de la Cladova, județul Arad, în lumina descoperirilor arheologice și a unor noi investigații istorice
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Realitățile societății românești din zona Aradului la mijlocul socolului al XVIII-lea, oglindite în "Carmen Miseranile" a lui Rogerius
articol de periodic CRAINIC, Paul-Dorin (autor) Considerații istorico-arhitecturale privind Aradul secolelor XII-XIV
articol de periodic GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la legăturile Aradului cu Țara Rpmânească și Moldova (pînî la 1700)
articol de periodic MEDELEANU, Horia (autor) Aradul în secolul al XVIII-lea pe baza conscripției străzilor din anul 1873
articol de periodic CRAINIC, Paul-Dorin (autor) Propuneri de reîntegrare în viața social-economică a centrului vecgi din Arad
articol de periodic GREFFNER, Otto (autor) Aspectele vieții economice ale populației șvăbești din Banat între 1890-1918
articol de periodic MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Colaborarea dintre deputații naționalităților în Parlamentul maghiar pentru emancipare socială și națională (1906-1910)
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Țărănimea - forță socială și națională în istoria poprului român
articol de periodic CACIORA, Andrei (autor) , KOVACS, Magdalena (autor) , TIMBUS, Mircea (autor) Noi mărturii documentare despre mișcările țărănești din comitatul Arad sub influența ideilor socialiste (1901-1905)
articol de periodic UNC, Gheorghe (autor) Din lupta soldaților români ardeleni pentru aitideterminare națională și pentru Unirea Transilvaniei cu România (în anii primului război mondial)
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Considerații asupra vieții politice bănățene între anii 1918-1921
articol de periodic ROZ, Alexandru (autor) Acțiunile revoluționare împotriva dictaturii militaro-fasciste și a războiului hitlerist de către oamenii muncii din județul Arad sub conducerea P.C.R. (1940-1944)
articol de periodic MUREȘAN, Ioan (autor) O generație la datorie - Detașamentul "Păuliș" 44
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Ioan II Bălaș de Lisa - un viceprefect de-al lui Avram Iancu
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Onisifor Ghibu și Vasile Goldiș despre dr. Ioan Suciu
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) A patra variantă dintr-o aurobiografie inedită a lui Vasile Goldiș
articol de periodic ROTARU, Lucia (autor) Activitatea lui V. Goldiș pentru apărarea caracterului național aș școlii între anii 1901-1918
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Lupta lui Onisifor Ghibu pentru construirea pedagogiei românești ca mijloc de educație națională
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) , PĂUN, Liana (autor) Gheorghe Pîncotan (1892-1965) - delegat la primul confres al Partidului Comunist Român
articol de periodic MÎRZA, Iacob (autor) Două cărți cumpărate de Gheorghe Șincai pentru școlile Blajului
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Un manuscris transilvănean după Cartea românească de învățătură (1643), executat de copistul Varlaam Moldoveanul
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Un act de cultură premergător revoluției de la 1848: apariția compendiului de geografie Icoana Pămîntului de Ioan Rusu
articol de periodic NEGRILĂ, Iulian (autor) Ion Agîrbiceanu și "Tribuna poporului" din Arad
articol de periodic FAUR, Viorel (autor) Din contribuția Reuniunii orădene de cîntări "Hilaria" la consolidarea unitățiinoastre culturale (1907-19128)
articol de periodic LĂZĂRESCU, Dan (autor) Biblioteca "Semănătirul"
articol de periodic MANEA, George (autor) Inventarul viticol din podgoria Aradului
articol de periodic SASU, Aurel (autor) Textilele populare românești din județul Arad
articol de periodic HERLO, Rodica (autor) Podoabe populare românești din părțile Aradului
articol de periodic BURCESCU, Gheorghe (autor) Particularități de structură și virtuți expresive în variantele mioritice de pe Valea Mureșului
articol de periodic MEDELEANU, Horia (autor) Un document din secolul al XVIII-lea referitor la viticultorii din Arad
articol de periodic MEDELEANU, Horia (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) Organizarea serviciului de pompieri în orașul Arad, în anul 1798
articol de periodic ANDEA, Avram (autor) Două scrisori din 1848 despre evenimentele din părțile Banatului și Aradului
articol de periodic ȚĂRCUȘ, Gheorghe (autor) Registrul speselor publice a comunei Pleșcuța pe anul 1885
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) V. Goldiș: "Poporul este originea, este năsăcatul izvor al acesteu vieți"
articol de periodic NAGHI, Gheorghe (autor) Din însemnările inedite ale dr. Elie Dăianu (1918)
articol de periodic ȘORA, Gheorghe (autor) Documente inedite privind legăturile de prietenie dintre Vasile Goldiș și Ion Luca Caragiale
articol de periodic BRAICA, Alexandru (autor) Piese reprezentative de ceramică în colecții particulare arădene
articol de periodic POPOVICI, Ioan (autor) O spadă din perioada Unirii Principadelor. Munzeul județean Arad
articol de periodic KISS, Nicolae (autor) Locuri istorice în municipiul Arad legate de mișcarea muncitorească și lupta Partidului Comomunist Român în ilegalitate
articol de periodic DASCĂL, Natalia (autor) , ȘERBAN, Virgil (autor) Din patrimoniul Muzeului Județean Arad. Colecția "Mișcarea Muncitorească" - structură, păstrare, evidență, valorificare științifică