Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2012 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 49-I, seria prehistory-ancient history-archaeology DIACONESCU, Alexandru (autor) , BOGDAN, Doru (autor) , GĂZDAC, Cristian (autor) , RUSU-BOLINDEȚ, Viorica (autor) , VASS, Lorant (autor) , ARDELEANU, Sorana (autor) , ARDELEANU, Marius (autor) Excavations at „Central Store", Cluj-Napoca Archaeological reports 125-176 engleză
articol de periodic 2022 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXVIII DIACONU, Vasile (autor) , PREOTEASA, Constantin (autor) , GAFINCU, Alexandru (autor) , BOGDAN, Doru (autor) , BOBÎNĂ, Bogdan (autor) , BOBÎNĂ, Ancuța-Ioana (autor) , TRIF, CRISTINA (autor) Cercetările arheologice preventive de la Săcălușești-Dealul Buga (com. Agapia, jud. Neamț) și câteva contribuții privind epoca bronzului și prima epocă a fierului în zona subcarpatică a Moldovei / The rescue archaeological research from Săcălușești-„Dealul Buga” (Agapia commune, Neamț County) and some contributions concerning the Bronze Age and the Early Iron Age in the Moldavian Subcarpathians Arheologie 91-128 română
articol de periodic 2012 Peuce, 10, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă BOGDAN, Doru (autor) , HAYNES, Ian (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Salsovia: chronological landmarks 101-144 engleză
articol de periodic 1976 Ziridava, VI BOGDAN, Doru (autor) Reforma agrară din 1921 în județul Arad reflectată în fondul "Serviciului agricol" al Filialei Arhivelor Statului din Arad
articol de periodic 1977 Ziridava, VIII BOGDAN, Doru (autor) Cultură și civilitație în concepția lui Vasile Goldiș
articol de periodic 1978 Ziridava, IX BOGDAN, Doru (autor) Vasile Goldiș și unele probleme ale epocii sale
articol de periodic 1978 Ziridava, IX BOGDAN, Doru (autor) Scrieri ales - Lupaș Ioan
articol de periodic 1978 Ziridava, X BOGDAN, Doru (autor) Semnificația istorico-culturală a "Almanahului Muguri" (Arad, 1859)
articol de periodic 1979 Ziridava, XI BOGDAN, Doru (autor) Sprijinul acordat de România luptei de eliberare națională a românilor din Transilvania
articol de periodic 1980 Ziridava, XII BOGDAN, Doru (autor) Pavel Vasici în slujba învășămîntului românesc (1870-1881)
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII BOGDAN, Doru (autor) Semnificațiile istorice contemporane ale făuririi Partidului Comunist Român
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII BOGDAN, Doru (autor) Ioan Popovici Desseanu - luptător pentru libertate și unitate națională (1831-1892)
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV BOGDAN, Doru (autor) Țărănimea - forță socială și națională în istoria poprului român
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV BOGDAN, Doru (autor) Ioan II Bălaș de Lisa - un viceprefect de-al lui Avram Iancu
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV BOGDAN, Doru (autor) Onisifor Ghibu și Vasile Goldiș despre dr. Ioan Suciu
articol de periodic 1982 Ziridava, XIV BOGDAN, Doru (autor) V. Goldiș: "Poporul este originea, este năsăcatul izvor al acesteu vieți"
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI BOGDAN, Doru (autor) Poporul izvor și fauritor de istorie
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI BOGDAN, Doru (autor) Onisifor Ghibu, Nu din partea aceea - Popeagă Vasile