Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXVIII, 2022


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Gravettian and Epigravettian figurines and anthropomorphic representations in the Valleys of the Moldavian Bistrița and of the Danube (Romania) / Figurine și reprezentări antropomorfice gravettiene și epigravetiene din valea Bistriței din Moldova și din valea Dunării (România) Arheologie 7-30 engleză
articol de periodic KOVÁCS, Adela (autor) Statistical analysis of the pottery found in the dwelling L. 14 from Scânteia, Iași County (2016-2017 campaigns) / Analiza statistică a materialului ceramic descoperit în locuința L. 14 de la Scânteia, județul Iași (campaniile 2016-2017) Arheologie 31-52 engleză
articol de periodic VORNICU, Diana-Măriuca (autor) , DIACONU, Vasile (autor) Use-wear analysis of the chipped stone assemblage from the Chalcolithic settlement at Răucești. A preliminary report / Analiza urmelor de uzură asupra ansamblului litic cioplit din așezarea eneolitică de la Răucești. Raport preliminar Arheologie 53-66 engleză
articol de periodic MUNTEANU, Roxana (autor) , GARVĂN, Daniel (autor) Câteva date despre perioada mijlocie a epocii bronzului la Bodeștii de Jos-Cetățuia Frumușica (jud. Neamț) / The Middle Bronze Age features of Bodeștii de Jos-„Cetățuia Frumușica” (Neamț County) Arheologie 67-90 română
articol de periodic DIACONU, Vasile (autor) , PREOTEASA, Constantin (autor) , GAFINCU, Alexandru (autor) , BOGDAN, Doru (autor) , BOBÎNĂ, Bogdan (autor) , BOBÎNĂ, Ancuța-Ioana (autor) , TRIF, CRISTINA (autor) Cercetările arheologice preventive de la Săcălușești-Dealul Buga (com. Agapia, jud. Neamț) și câteva contribuții privind epoca bronzului și prima epocă a fierului în zona subcarpatică a Moldovei / The rescue archaeological research from Săcălușești-„Dealul Buga” (Agapia commune, Neamț County) and some contributions concerning the Bronze Age and the Early Iron Age in the Moldavian Subcarpathians Arheologie 91-128 română
articol de periodic HÂNCEANU, George-Dan (autor) Roșiori – Dulcești (jud. Neamț). Obiecte finite și plăcuțe fragmentare de bronz cu diverse funcționalități din așezarea secolelor II-III p. Chr. / Roșiori – Dulcești (Neamț County). Finished objects and fragmental bronze plaques with various functions from the settlement of the 2nd-3rd centuries AD Arheologie 129-146 română
articol de periodic LAFLI, Ergün (autor) , BUORA, Maurizio (autor) Lead miniature amphorae from southern Türkiye / Amfore miniaturale de plumb din sudul Turciei Arheologie 147-160 engleză
articol de periodic GÎLEA, ADRIAN-IONUȚ (autor) Considerații privitoare la alegerea, instrucțiunile și drepturile mesagerilor și solilor moldoveni în secolele XV-XVII / Considerations about selection, instructions and rights of the Moldavian messengers and emissaries during the XV-XVII centuries Istorie 161-168 română
articol de periodic ASĂNDULESEI, MIHAELA (autor) Mențiuni despre sarea din Moldova în jurnalul de călătorie al lui Baltazar Hacquet (1739/40-1815) / Mentions about salt in Moldavia in the travelling journal of Baltazar Hacquet (1739/40-1815) Istorie 169-186 română
articol de periodic TUDOSĂ, Mihai (autor) Un pistol de salon de tip Derringer din colecțiile Muzeului de Istorie și Arheologie Piatra-Neamț / A Derringer saloon pistol from the collections of the History and Archaeology Museum of Piatra-Neamț Istorie 187-194 română
articol de periodic ȘTEFAN, Andreea (autor) Cartea rară ca sursă de informații cu caracter biografic și micro-social. Studiu de caz: Biblioteca elenistului și bibliofilului Demostene Russo / Rare books as a source of biographical and micro-social information. Case study: The Library of the hellenist and bibliophile Demostene Russo Istorie 195-206 română
articol de periodic MIHĂILĂ, Maria (autor) Medalia aniversară a soților Alexandru și Elisa Blancfort / The anniversary medal of Alexandru and Elisa Blancfort Istorie 207-214 română
articol de periodic MANUEL, Dan (autor) Activitatea Batalionului 13/20 Vânători de Munte Târgu Neamț pe frontul de răsărit în perioada noiembrie-decembrie 1943 / The activity of the 13/20th Mountain Troops Battalion Târgu Neamț on the Eastern Front during the November-December 1943 period Istorie 215-224 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) O schiță despre ultimele cercetările arheologice de la Bâtca Doamnei – Piatra-Neamț / A draft about the last archaeological researches from Bâtca Doamnei – Piatra-Neamț Varia 225-228 română
articol de periodic BOSTAN, Dumitru (autor) Restaurarea și conservarea unor amenajări interioare aparținând sanctuarului cu etaj din etapa Cucuteni B1 de la Poduri-Dealul Ghindaru (județul Bacău) / Restoration and conservation of few interior fittings belonging to the sanctuary with floor of the Cucuteni B1 stage from Poduri-„Dealul Ghindaru” (Bacău County) Restaurare 229-258 română