Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 volume
  • 38 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2010 Angustia, 14, anul 2010, seria arheologie-etnografie-educație muzeală VALERIU, Cavruc (redactor), DAN LUCIAN, Buzea (redactor), KOVÁCS, Adela (redactor), RADU, Zăgreanu (redactor), ANDREA, Deak (redactor), CRISTINA, Felea (redactor)
volum de periodic 2014 Angustia, nr. în TOM: 17-18, anul 2014 VALERIU, Cavruc (redactor), ALEXANDRU, Popa (redactor), DAN LUCIAN, Buzea (redactor), KOVÁCS, Adela (redactor), DOBREANU, Ana (redactor), ANDREEA, Chiricescu (redactor)
volum de carte 2016 Temple, sanctuare, altare în Neoliticul și Epoca Cuprului din sud-estul Europei, I, anul 2016 KOVÁCS, Adela (autor)
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVI KOVÁCS, Adela (autor) Expoziția Cultura Cucuteni - de la simbolism la artă desfășurată la Accademia di Romania din Roma-Italia – un succes al patrimoniului botoșănean Muzeul Judeţean Botoşani 122-127 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2016 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare KOVÁCS, Adela (autor) The anthropomorphic statuettes from the site Stânca Doamnei, Ștefănești, Botoșani County Neolitic 103-117 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2015 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XI KOVÁCS, Adela (autor) Monumental: Elemente arhitectonice și inventar din cadrul sanctuarelor neolitice și eneolitice din Europa 31-72 română
articol de periodic 2015 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XI RUSU, Adrian (autor) , BUZEA, Dan Lucian (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) Evidențierea urmelor papilare pe obiecte Cucuteni-Ariușd descoperite la Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetății” (jud. Harghita) 73-82 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XII, nr. 1 KOVÁCS, Adela (autor) Semn, simbol, decor – perspective asupra băncilor de cult din neoliticul și epoca cuprului din sud-estul Europei 73-109 română
articol de periodic 2017 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIII KOVÁCS, Adela (autor) Coloana în spațiile de cult. Element arhitectonic, funcționalitate și simbol 55-99 română
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIV, seria Istorie veche și arheologie KOVÁCS, Adela (autor) Vasele antropomorfe din Muzeul Județean Botoșani și metafora corpului feminin 17-39 română
articol de periodic 2019 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XV, seria Istorie veche și arheologie KOVÁCS, Adela (autor) , DIACONESCU, Maria (autor) Bucranii din colecțiile Muzeului Județean Botoșani. Descoperirile de la Vorniceni-Pod Ibăneasa și Roma-Balta lui Ciobanu, jud. Botoșani 16-35 română
articol de periodic 2019 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XV, seria Istorie veche și arheologie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor) , MISCHKA, Doris (autor) , MISCHKA, Carsten (autor) , ȚURCANU, Senica (autor) , OANCĂ, Mircea (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) , HONCU, Ștefan (autor) , BERZOVAN, Alexandru (autor) Un sanctuar casnic sau comunitar la Scânteia. Studiu de etnoreligie, etnoarheologie, arheologie 35-77 română
articol de periodic 2020 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XVI, seria Istorie veche și arheologie KOVÁCS, Adela (autor) , NECHIFOR, Alexandru (autor) Analiza statistică a materialului ceramic din Locuința 3 de la Ștefănești-Stânca Doamnei, jud. Botoșani 7-20 română
articol de periodic 2021 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XVII, seria Istorie veche și arheologie KOVÁCS, Adela (autor) , NECHIFOR, Alexandru (autor) Plastica antropomorfă rezultată din cercetările de la Ștefănești-Stârcea, jud. Botoșani (Campania 1974-1975) 42-54 română
articol de periodic 2022 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XVIII, seria Istorie veche și arheologie KOVÁCS, Adela (autor) Cristian Eduard ȘTEFAN, Cercetări interdisciplinare în așezarea neolitică de la Milcovu din Deal (jud. Olt, România), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2021 RECENZII 158-162 română
articol de periodic 2021 Analele Banatului: AnB, XXIX KOVÁCS, Adela (autor) Methodological considerations on the dactyloscopic analysis performed on an anthropomorphic statuette from the Cucuteni A-B phase Arheologie şi Istorie Veche 95-105
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală KOVÁCS, Adela (autor) Statistic analysis on the Neolithic and Eneolithic shrine hearths from south-eastern Europe .11-26 engleză
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BUZEA, Dan (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) Pintadere descoperite la Păuleni-Ciuc "Dîmbul Cetății". Cultura Cucuteni-Ariușd 129-140 română
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BROWN, A. (autor) , BRUNNING, Richard (autor) , BUZEA, Dan (autor) , CAVRUC, Valeriu (autor) , HARDING, Anthony (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) , MARINESCU, George (autor) , WAZNY, Tomasz (autor) Cercetări privind exploatarea sării în nord-estul Transilvaniei (2006-2010). Raport preliminar 165-245 română
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală KOVÁCS, Adela (autor) Import and Imitation in Archeology - Biehl P., Rassamakin Y. 543-549 română
articol de periodic 2012 Angustia, 16, seria istorie-socologie BUZEA, Dan (autor) , FELEA, Cristina (autor) , FILIP, Eugenia (autor) , HERȚEG, Florin (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) , PARVU, Sebastian (autor) Digitizarea colecției ecleziastice de la Catedra ortodoxă din Sfîntu Gheorghe, jud. Covasna 303-308 română
articol de periodic 2014 Angustia, nr. 17-18 KOVÁCS, Adela (autor) Despre vasele ritualice din sanctuarele neolitice sud-est europene ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 67-89 română
articol de periodic 2014 Angustia, nr. 17-18 CAVRUC, Valeriu (autor) , BUZEA, Dan Lucian (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) , ZĂGREANU, Radu (autor) Cercetări arheologice efectuate la Băile Figa în anii 2013-2014. Secțiunea XV. Raport preliminar ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 151-181 română
articol de periodic 2015 Angustia, 19 KOVÁCS, Adela (autor) Pereții sanctuarelor și templelor neolitice din sud-estul Europei: pictură, culoare, motive și simboluri STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE 9-34 română
articol de periodic 2015 Angustia, 19 DAN LUCIAN, Buzea (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) Noi date cu privire la statuetele antropomorfe de dimensiuni mari descoperite la Păuleni-Ciuc „Dâmbul Cetății” (jud. Harghita). Cultura Cucuteni-Ariușd STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE 35-54 română
articol de periodic 2018 Angustia ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) , DAN LUCIAN, Buzea (autor) , DAN, Ștefan (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) , JOZSEF, Puskas (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor desfășurate la Reci-Doboika, jud. Covasna, un sit cu depuneri în gropi din epoca fierulu STUDII ŞI CERCETĂRI DE ARHEOLOGIE 137-166 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 1 HAMAT, Ana Cristina (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) A roman cameo with the representation of Gorgo Medusa from the collection of Botosani County Museum 393-398 română
articol de periodic 2008-2009 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis KOVÁCS, Adela (autor) Definirea spațiului sacru: între monumental și ritualic 75-88 română, engleză
articol de periodic 2015-2016 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXI-XXXII, Acta Musei Petrodavensis KOVÁCS, Adela (autor) Plastica antropomorfă cucuteniană de la Ștefănești-Stânca Doamnei (județul Botoșani) Arheologie 79-96 română, engleză
articol de periodic 2020 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXVI KOVÁCS, Adela (autor) Considerații asupra unui vas antropomorf miniatural descoperit la Cervicești Deal-La Morișcă (comuna Mihai Eminescu, județul Botoșani) Arheologie 35-41 română
articol de periodic 2020 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXVI KOVÁCS, Adela (autor) Considerations on a miniatured anthropomorphic vessel discovered in Cervicești Deal-„La Morișcă” (Mihai Eminescu commune, Botoșani County) Arheologie 42-50 engleză
articol de periodic 2020 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXVI KOVÁCS, Adela (autor) STANISLAV ȚERNA, MARIANA VASILACHE, Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean (în baza colecțiilor Muzeului Național de Istorie a Moldovei) / Anthropomorphic Figurines from Cucuteni A stage from the Prut-Dniester interfluves (the collections of the National Museum of History of Moldova), Bibliotheca „Tyragetia”, XXXI, Tipografia „Bons Offices”, Chișinău, 2019, 263 p. RECENZII 191-194 română
articol de periodic 2021 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXVII KOVÁCS, Adela (autor) DORIS MISCHKA, CARSTEN MISCHKA, CONSTANTIN PREOTEASA (Eds.), Beyond excavation. Geophysics, aerial photography and the use of drones in Eastern and South-east european archaeology. Proceedings of the International Colloquium, 5-8 December 2016, Piatra-Neamț, Romania, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XL, Erlanger Studien zur Prähistorischen Archäologie, 3, Editura „Constantin Matasă”. Piatra-Neamț, 2019, 172 p. RECENZII 287-290 română
articol de periodic 2022 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XXXVIII KOVÁCS, Adela (autor) Statistical analysis of the pottery found in the dwelling L. 14 from Scânteia, Iași County (2016-2017 campaigns) / Analiza statistică a materialului ceramic descoperit în locuința L. 14 de la Scânteia, județul Iași (campaniile 2016-2017) Arheologie 31-52 engleză
articol de periodic 2014 Revista Bistriței: RB, XXVIII KOVÁCS, Adela (autor) , PÂRVU, Sebastian (autor) Carte de învățături creștinești, editată de Ioan Bob, partea a treia, Blaj, 1805. Analiza generală a volumului și informații despre exemplarul din Muzeul Spiritualității Românești, Sfântu Gheorghe 252-265 română, engleză
articol de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1 KOVÁCS, Adela (autor) Muluri decorative și piese masive din lut aparținând culturii Cucuteni din Muzeul Județean Botoșani Studii şi Materiale 59-76 română
articol de periodic 2019 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 1 BERZOVAN, Alexandru (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) , NECHIFOR, Alexandru (autor) O nouă cetate din epoca fierului la Bucecea / Cervicești - Pădurea Găvanului, județul Botoșani (sec. V-III î.Chr.) Studii şi Materiale 183-194 română
articol de periodic 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 2 KOVÁCS, Adela (autor) Miniature with anthropomorphic features. Observations on a vessel discovered at Cervicești Deal-La Morișcă (Mihai Eminescu commune, Botoșani County) Studii şi Materiale 31-40 engleză
articol de periodic 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 2 KOVÁCS, Adela (autor) Dumitru Boghian, Sergiu-Constantin Enea, Sorin Ignătescu, Luminița Bejenaru, Simina Margareta Stanc, Comunitățile cucuteniene din zona Târgului Frumos. Cercetări interdisciplinare în siturile de la Costești și Giurgești, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2014, 350 pagini, Format: 21 x 29,7 cm, ISBN: 978-606-714-065-1 RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE 346-355 română
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 KOVÁCS, Adela (autor) , MELINTE, Ionela-Luiza (autor) Determinări dactiloscopice pe un vas ceramic aparținând culturii Cucuteni, faza A STUDII, MATERIALE ŞI NOTE 7-36 română
articol de periodic 2022 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI KOVÁCS, Adela (autor) Unelte din cultura Cucuteni: polonicele din lut între utilitate practică și simbol STUDII / MATERIALE / NOTE 39-66 română