Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XV, 2019, seria Istorie veche și arheologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic CORDOȘ, Cristina (autor) Arheologia copilăriei. Actorii nevăzuți ai preistoriei 7-16 română
articol de periodic KOVÁCS, Adela (autor) , DIACONESCU, Maria (autor) Bucranii din colecțiile Muzeului Județean Botoșani. Descoperirile de la Vorniceni-Pod Ibăneasa și Roma-Balta lui Ciobanu, jud. Botoșani 16-35 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor) , MISCHKA, Doris (autor) , MISCHKA, Carsten (autor) , ȚURCANU, Senica (autor) , OANCĂ, Mircea (autor) , KOVÁCS, Adela (autor) , HONCU, Ștefan (autor) , BERZOVAN, Alexandru (autor) Un sanctuar casnic sau comunitar la Scânteia. Studiu de etnoreligie, etnoarheologie, arheologie 35-77 română
articol de periodic BERZOVAN, Alexandru (autor) Cetăți din Epoca Fierului în zona nordică a Podișului Central Moldovenesc (sec. V-III î.Hr.) 77-102 română
articol de periodic GRUMEZA, Lavinia (autor) Fibule emailate în formă de roată (tip Feugère 27d1): tipologie și răspândire 102-109 română
articol de periodic HÂNCEANU, George Dan (autor) Descoperiri arheologice din așezarea dacilor liberi de la Săbăoani, județul Neamț (Punctul La Izlaz Zoosab) 109-131 română
articol de periodic MISCHKA, Carsten (autor) , RUBEL, Alexander (autor) , VARGA, Rada (autor) Castrul Alei I Batavorum Milliaria și așezarea civilă de la Războieni-Cetate (jud. Alba) 131-156 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Galați. Comuna Cavadinești 156-191 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Din nou despre biritualism 191-206 română
articol de periodic MAMALAUCĂ, Mircea (autor) , OANCĂ, Mircea (autor) Un cuptor de uz casnic descoperit în așezarea din Punctul „Călălboaia”, sat Polocin, com. Pogonești, jud. Vaslui 206-219 română
articol de periodic MAMALAUCĂ, Mircea (autor) , OANCĂ, Mircea (autor) Conservarea în muzeu a unui cuptor de uz casnic, descoperit în așezarea de secol IV d.Chr., din Punctul „Călălboaia”, sat Polocin, com. Pogonești, jud. Vaslui 219-232 română
articol de periodic IONICĂ, Doina (autor) O necropolă din secolul al IV-lea d. Hr. la Tătărăni (jud. Vaslui) 232-238 română
articol de periodic SIMALCSIK, Angela (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Necropola de tip Sântana de Mureș - Cerneahov de la Tigheci (campania 2017). Date paleoantropologice 238-254 română
articol de periodic TEODOR, Dan Gh. (autor) Izvoarele scrise și descoperirile arheologice despre romanicii de la nordul Dunării de Jos, în secolele IV-VIII d.Hr. 254-259 română
articol de periodic TENTIUC, Ion (autor) , BUBULICI, Valeriu (autor) Depozitul de unelte și arme medievale timpurii descoperit la Sadova-Călărași, Republica Moldova 259-284 română
articol de periodic PORUCIUC, Adrian (autor) Evoluția termenului gotic hansa (ceată, trupă, mulțime) ca împrumut în română și slavă 284-300 română
articol de periodic MUNTEANU, Lucian (autor) , OANCĂ, Mircea (autor) O monedă macedoneană descoperită la Fedești (com. Șuletea, jud. Vaslui) 300-308 română
articol de periodic LANGU, Sorin (autor) Tezaurul de la Sărățenii Vechi (r. Telenești, Republica Moldova) 308-335 română
articol de periodic MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Epistole istorice (IX) 335-342 română