Criterii căutate

  • An de publicare: 2019

Sumarul căutării

  • 443 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A Cuprins 4-5 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A NISTORESCU, Laurențiu (autor), POPOVICI, Romulus (autor) Identitatea ulichilor și câteva marginalii metodologice (I) I. Argument 7-14 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A MUSCALU, Bogdan (autor), MUSCALU, Mihaela (autor) Pandantive – Cypraea din mediul sarmatic vestdacic II. Studii şi însemnări 14-27 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A POPESCU, S. Claudia (autor) O consecință juridică a retragerii aureliene: statutul limiganților II. Studii şi însemnări 27-30 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A TIMOC, Carmen (autor) De la zeii păgâni la creștinism. Interferențe spirituale II. Studii şi însemnări 30-33 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A NEGRESCU, Dan (autor) Similitudini vaticinare III. Convergenţe 33-38 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A HAIDUC, Daniel (autor) Pompeius Magnus, o excepție de la damnatio memoriae? III. Convergenţe 38-43 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A FERARU, Remus Mihai (autor) Sărbători consacrate lui Poseidon în coloniile milesiene de la Pontul Euxin III. Convergenţe 43-55 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A ELEN, Constantin (autor) O rocadă balcanică de acum 1400 de ani IV. Evocări 55-60 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A TIMOC, Călin (autor) Doina Benea și castrul roman de la Tibiscum V. Lecturi critice 58-59 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A CĂLĂRĂȘANU, Valeriu D. (autor) Quaestiones Romanicae VII/1-2/2019 V. Lecturi critice 61-61 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A DAMIAN, Sorin (autor) Tyragetia XII (XXVII)/2018, Arheologie-Istorie antică V. Lecturi critice 62-64 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A ELEN, Constantin (autor) Tradiția discursivă greco-latină V. Lecturi critice 64-64 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A PETCU, Andreea (autor) Traduceri studențești, începuturile salutare ale unei colecții V. Lecturi critice 66-68 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A DAMIAN, Sorin (autor) Sub semnul Caesarului/Caesarilor V. Lecturi critice 68-68 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A NISTORESCU, Laurențiu (autor) Populația Daciei în momentul cuceririi romane. Considerații derivate din ”recensământul Lydus” VI. Dosar ACL - Demografie istorică 70-81 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A CĂLĂRĂȘANU, Valeriu D. (autor) Considerații cu privire la amplitudinea locuirii în municipiul daco-roman Tibiscum și în territorium-ul acestuia VI. Dosar ACL - Demografie istorică 82-91 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B Cuprins 3-4 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B DRINCU, Sergiu (autor) Etimologia și istoria I. Argument 6-15 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B FERARU, Remus Mihai (autor) Sărbători consacrate Demetrei în coloniile megariene de la Pontul Euxin II. Studii şi însemnări 15-26 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B ELEN, Constantin (autor) Un sanctuar al lui Dionyssos la frontiera ținutului geților II. Studii şi însemnări 26-29 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B MUSCALU, Bogdan (autor), MUSCALU, Mihaela (autor) O așezare sarmatică identificată pe raza localității Sânpetru Mare (jud. Timiș) II. Studii şi însemnări 30-51 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B NISTORESCU, Laurențiu (autor), POPESCU, S. Claudia (autor) Continuități administrative romane în structura Țaratului Bulgar II. Studii şi însemnări 52-61 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B NEGRESCU, Dan (autor) Despre noi (note și traducere) III. Convergenţe 63-64 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B CEIA, Valy (autor) Paradigme existențiale: Penia sau cornul abundenței? III. Convergenţe 65-72 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B PETCU, Andreea (autor) Statutul de Pontifex Maximus în Roma Republicană III. Convergenţe 73-78 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B HAIDUC, Daniel (autor) Este vorba despre greci? III. Convergenţe 79-83 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B CĂLĂRĂȘANU, Valeriu D. (autor) O blocadă a Strâmtorilor de acum 21 de secole IV. Evocări 85-88 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B DAMIAN, Sorin (autor) Dacia acum 1750 de ani: avanpremiera unei așa-zise abandonări IV. Evocări 89-96 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B NISTORESCU, Laurențiu (autor) 1400 de ani de la abandonarea limes-ului dunărean IV. Evocări 97-104 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B GENESCU, Antuza (autor) Un magistru al clasicismului, spre neuitare IV. Evocări 105-105 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B NISTORESCU, Laurențiu (autor) Un nou pas spre reîntregirea română a operei ieronimiene V. Lecturi critice 107-109 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B CĂLĂRĂȘANU, Valeriu D. (autor) Aeneas: Premisa matricei inițiatice. O incursiune până la cavalerul medieval V. Lecturi critice 109-109 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B ELEN, Constantin (autor) Semnale V. Lecturi critice 110-110 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B POPOVICI, Romulus (autor) Reviste de istorie V. Lecturi critice 111-111 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B Colocviul Internațional Comunicare și cultură în Romania europeană (CICCRE), ediția a IX-a, Timișoara, 12-13 iunie 2020 112-113 română
2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B Colocviul Internațional Receptarea Antichității Greco-Latine în Culturile Europene, ediția a XI-a, Craiova, 29 mai 2020 114-115 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII Cuprins Cuprins 5-10
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII DIACONESCU, Maria (autor) Date noi privind Epoca Bronzului în lumina descoperirilor de la Vorniceni (Jud. Botoșani) Istorie Veche şi Arheologie 19-54 română (rezumat în franceză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII OLENIUC, Florentina (autor) Date arheozoologice privind pescuitul în comunitatea umană preistorică de la Vorniceni - Pod Ibăneasa (Cultura Cucuteni faza A-B) din Județul Botoșani, România Istorie Veche şi Arheologie 55-73 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII OLENIUC, Florentina (autor) Culesul moluștelor și întrebuințarea exoscheletului de către populația umană preistorică în situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa (județul Botoșani) Istorie Veche şi Arheologie 74-88 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII CORNACI, Mihai (autor) Contramărci pe monede histriene din perioada autonomă Istorie Veche şi Arheologie 89-93 română (rezumat în franceză şi română)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII CIUCĂLĂU, Daniel (autor) Un vas de sticlă inedit aflat în colecția Muzeului Județean Botoșani Istorie Veche şi Arheologie 94-98 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII CIOBANU, Igor (autor), COTRUȚĂ, Artur (autor) Înfăptuirea dreptății în materie de drept penal în Moldova și Țara Românească în Evul Mediu EVUL MEDIU 101-110 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII CIOBANU, Igor (autor), COTRUȚĂ, Artur (autor) Infracțiunile pasibile de răspundere penală în dreptul medieval românesc din statele extracarpatice EVUL MEDIU 111-124 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII CIOBANU, Igor (autor), COTRUȚĂ, Artur (autor) Sancțiunile în Moldova și Țara Românească în Evul Mediu EVUL MEDIU 125-141 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII GICOVEANU, Mihai (autor) Un izvod de documente (1575 - 1835) referitor la satul Tudora din județul Botoșani EVUL MEDIU 142-153 română (rezumat în franceză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII MAXIM, Mihai (autor) Trei documente otomane referitoare la bunurile mobile confiscate mazilitului Constantin Brâncoveanu în mai - iunie 1714 EVUL MEDIU 154-176 română (rezumat în franceză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII BOTEZATU, Daniel (autor) Catastiful târgului Botoșani EVUL MEDIU 177-181 română (rezumat în franceză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII GOROVEI, Ștefan (autor) Genealogie: istorie socială, istorie familială GENEALOGIE 185-195 română (rezumat în franceză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII GOROVEI, Ștefan (autor) Artur Gorovei – Sever Zotta: crâmpeie de dialog epistolar GENEALOGIE 196-202 română (rezumat în franceză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII GICOVEANU, Mihai (autor) Jitnicerul Gheorghe Canano și familia sa GENEALOGIE 203-217 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII VIERU, Paul-Narcis (autor) Scurt istoric asupra dezvoltării comerțului în orașul Botoșani (secolele XV - XX) MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 221-239 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII CARANFILOF, Bogdan (autor) Imigrarea evreilor în Principatele Române /România în secolul al XIX-lea MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 240-254 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII MANOLE, Gică (autor) Unirea Transilvaniei cu România (18 noiembrie / 1 decembrie 1918) MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 255-284 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII PRODAN, Dan (autor) Județul Dorohoi și primele alegeri parlamentare din România Mare (noiembrie 1919) MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 285-303 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII BOTOȘINEANU, Cătălin (autor) Învățământul normal din orașul Botoșani în perioda interbelică. Documente MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 304-312 română (rezumat în franceză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII PRODAN, Dan (autor) Începutul celei de-a doua conflagrații mondiale (septembrie - decembrie 1939) în Jurnalul lui N. Iorga MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 313-322 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII RÂPEANU, Valeriu (autor) Un martir al luptei pentru independența națională: Gheorghe I. Brătianu. File din istoria unei ediții MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 323-342 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII ȘOPTELEA, Liviu (autor) Simbolul Crucii la români MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 343-347 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Maria Ventura - o stea a dramaturgiei românești și pariziene și legăturile ei cu Botoșanii MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 348-354 română (rezumat în franceză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII CARANICA, Emil (autor) Lăutarii din Săveni MODERNITATE - CONTEMPORANEITATE 355-363 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII PRODAN, Dan (autor) Academicianul Alexandru Zub - 85. Cetățeanul – Model și Istoricul - Instituție ANIVERSĂRI: ACADEMICIANUL ALEXANDRU ZUB - 85 367-377 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII PRODAN, Dan (autor) Ioan Iordachi, Biserica botoșăneană și Marea Unire, Carte tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan , Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, cu o Prefață de prof. dr. Dan Prodan, Editura Doxologia, Iași, 2018 NOTE BIBLIOGRAFICE 381-382 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII PRODAN, Dan (autor) Silvia Lazarovici, Dicționar biobibliografic. Scriitori și publiciști botoșăneni, ediția a IV-a, Editura Agata, Botoșani, 2018 NOTE BIBLIOGRAFICE 382-385 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII PRODAN, Dan (autor) Ion Istrate, Dorina Rodu, Revista Luceafărul. Crestomație. Publicistică și Versuri, Prefață de Dan Prodan, Cuvântul înainte de Ion Istrate, Postfață de Dorina Rodu, Editura Agata, Botoșani, 2019 NOTE BIBLIOGRAFICE 385-387 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII PRODAN, Dan (autor) Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII, 2018, Colegiul de redacție: d-r Dan Prodan, muzeograf Eduard Setnic, Editura Quadrat, Botoșani, 2018, 465 p NOTE BIBLIOGRAFICE 387-391 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Otilia Bălinișteanu, Moldova bisericilor de lemn. Album de reportaj NOTE BIBLIOGRAFICE 392-393 română (rezumat în engleză)
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Ligia Fulga, Discursul ritual și costumul tradițional din sud-estul Transilvaniei NOTE BIBLIOGRAFICE 398-405 română
2019 Arheologia Moldovei, 2017 Cuprins 5-6 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 5 Cuprins 2 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 5 MARCU, Felix (autor) Introducere 3 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 5 Dr., OPRIȘ, Carol Ioan (autor), RAȚIU, Alexandru (autor) Vama romană de la Capidava 4-9 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 5 TIMOC, Călin (autor) Dierna – Orșova (jud. Mehedinți). O fortificație romană dispărută sub apele Dunării 10-17 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 5 BĂJENARU, Constantin (autor) Un nou castru de marș la Ulmetum 18-21 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 5 ȚENTEA, Ovidiu (autor) Arcașii sirieni de pe frontiera dunăreană 22-29 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 5 GRUMEZA, Lavinia (autor) Tibiscum și Barbaricum 30-35 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 5 Muzee care dețin în colecții materiale arheologice descoperite pe limesul românesc 36-37 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 5 Hartă limes 38-39 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6 Cuprins 2 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6 MARCU, Felix (autor) Introducere 3 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6 OPRIȘ, Carol Ioan (autor) Cetatea romană de la Cius (Gârliciu, jud. Constanța). De la împăratul Valens la Theodor Mommsen 4-9 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6 BODA, Imola (autor), BOUNEGRU, George (autor), VARGA, Rada (autor) Castrul auxiliar și așezarea civilă de la Războieni – Cetate 10-14 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6 TIMOC, Călin (autor) Tibiscum, un castru roman din Banat de formă atipică 15-19 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6 ȚENTEA, Ovidiu (autor) Băile romane din Dacia 20-25 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6 SIDO, Katalin (autor), SZILAMER PETER, Panczel (autor) Ce se gătește în principia de la Călugăreni? 26-31 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6 MUSTAȚĂ, Silvia (autor) Vasele de bronz în castrele Daciei Porolissensis 32-35 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6 Muzee care dețin în colecții materiale arheologice descoperite pe limesul românesc 36-37 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6 Hartă limes 38-39 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie SANDU, Dan (autor) Nu văd cu ochii-nlăcrimați… 1 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie „Iar deasupra tuturora...“ 1-2 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie GHICA, vasile (autor) Soarta Unirii Principatelor Române s-a decis la Țigănești, lângă Tecuci 3-6 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie HANGANU, C. (autor) Unirea națiunea a făcut-o! 6 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie C.S.G. (autor) Cu Mihaela Băbușanu despre personalitățile băcăuane 7 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie IDORAȘ, Cornel (autor) Amintiri și gânduri despre o personalitate militară 8-9 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie Jubilee 9 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie SIMION, G. C. (autor) Veronica Stănilă - 55 10 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie SIMION, G. C. (autor) Mihai Nechita Burculeț - 70 11 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie SIMION, G. C. (autor) Sarina Cassvan - 125 12 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie SIMION, G. C. (autor) Remember Gheorghe Drăgan 13-14 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie C, H (autor) Prezentarea revistei Contexte 14 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie C.G. (autor) Plasticieni băcăuani în colecțiile Muzeului de artă 15 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie HANGANU, C. (autor) Premierea spectacolului Momo, după Michael Ende, o adaptare liberă de Gheorghe Balint 15 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie DINVALE, Ion (autor) La foc sărman... / Lăsați discipolii să vină... / Sfielnic și sărman encomion / Trecut-au anii... Manuscris 16 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie IOVIAN, Ion Tudor (autor) și va fi liniște și va fi seară dar nu pentru tine nu / când vor muri păpușile/se vor închide toate ușile Manuscris 17 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie IACOB, Leonid (autor) Satul de la iaz 18 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie GHEORGHIȚĂ, G. (autor) Georgina venea din colonii 19-20 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie CĂLIN, Constantin (autor) Arta și moralul Zigzaguri 21-22 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie MUNTEANU, Ștefan (autor) Octavian Vuia despre factorul metafizic eminescian (I) Zigzaguri 23-24 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie CODRESCU, Grigore (autor) Celebritatea unei femei frumoase Lecturi aleatorii 25-26 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie GALBEN, Cornel (autor) Un cronicar șugubăț 27 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie KALMUSKI ZAREA, Ozana (autor) Ciprian Porumbescu - Dragoste sfântă și alchimie interioară (IV) 28 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie KALMUSKI ZAREA, Ozana (autor) Primul concert al anului la ateneu Caleidoscop muzical 29 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie KALMUSKI ZAREA, Ozana (autor) Medalion Mozart Caleidoscop muzical 29 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie KALMUSKI ZAREA, Ozana (autor) Săptămână internațională Caleidoscop muzical 29 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie SIMION, G. C. (autor) Alaiul Datinilor și Obiceiurilor de Iarnă 30-31 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie DONEA, Constantin (autor) O, ce veste minunată! 31 română
2019 Cadran Cultural, 2, ianuarie-februarie ZAVATI GARDNER, Mariana (autor) O zi de mari promisiuni! Meridiane româneşti 32 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie RADU, Gyr (autor) Denie 1 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie CONSTANTIN, Donea (autor) Remember 1 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie GALBEN, Cornel (autor) „Sub cer cu cântece și flori“ 1-2 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie Pr. prof., NIFON, Bârdan (autor) Spovedanie și duhovnicie în contemporaneitate 3 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie MUNTEANU, Ștefan (autor) Octavian Vuia despre factorul metafizic eminescian (II) 4-6 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie SAVU, Violeta (autor) Când pictura se face cu sufletul 6 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie GALBEN, Cornel (autor) Cu Mihai buznea despre... Vârste 7-8 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie PERȘA, Dan (autor) Este Bacăul un oraș bacovian? 9 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie Jubilee 9 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie SIMION, G. C. (autor) Alexandru Tiron (Sphinx) - 110 10 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie SIMION, G. C. (autor) Val Andreescu - 70 11 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie SIMION, G. C. (autor) Dan Petrușcă - 65 12 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie SIMION, G. C. (autor) Remember Doru Kalmuski 13 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie Cântec de prieten 14-15 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie ZGHERAN, Aurel V. (autor) Elegie pentru Maria Teslaru 15 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie STOICA, Dorina (autor) Duminica Manuscris 16 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie PETRIMAN-ȚARĂLUNGĂ, Elena (autor) Mă voi sfârși Manuscris 16 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie PETRIMAN-ȚARĂLUNGĂ, Elena (autor) Când sosi-va al meu ceas… Manuscris 16 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie BĂLUȚĂ, Mioara (autor) *** Manuscris 17 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie DASCĂLU, Rodica (autor) dezechilibre Manuscris 17 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie DASCĂLU, Rodica (autor) însingurare Manuscris 17 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie PLOPEANU, Nina-Elena (autor) Zugravul 18 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie PARASCHIV, Mara (autor) Agonia păianjenului* 19-20 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie CĂLIN, Constantin (autor) În plină lumină* Zigzaguri 21-22 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie BARDAN, Vasile (autor) Cosmologia lirică a elegiilor 23-24 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie ADAMESCU, Cezarina (autor) Există un timp al tuturor lucrurilor* Lecturi aleatorii 25-26 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie VELISAR-CODRESCU, Mariana (autor) Confesiunile lirice ale Gabrielei Melinescu* Lecturi aleatorii 27 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie KALMUSKI ZAREA, Ozana (autor) Caleidoscop muzical Caleidoscop muzical 28-29 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie SIMION, c (autor) Joc și cântec românesc 30 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie Lansarea volumului Vitregii suportabile de Neculai Tăicuțu 31 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie Reviste moldovalahe 31 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie Semnal 31 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie HANGANU, C. (autor) Ștefetă literară la Academia Bârlădeană 31 română
2019 Cadran Cultural, 2, martie-aprilie „Omul renăscut“ 32 română
2019 Carpica, XLVIII Cuprins 6-9 română
2019 Crisia, XLIX ANANIE, Doina-Gabriela (autor) Memento Ovidiu Drimba 301-313 română
2019 Crisia, XLIX Cuprins 5-7 română
2019 Crisia, XLIX SAVA, Victor (autor) Așezarea eneolitică Ghioroc “CFR Situl 1”, județul Arad 9-21 română
2019 Crisia, XLIX GHEMIȘ, Călin (autor) Toporul aparținând epocii bronzului, descoperit la Loranta, com. Brusturi, jud. Bihor 21-27 română
2019 Crisia, XLIX LIE, Marian Adrian (autor) Un nou sit arheologic descoperit la Toboliu „Râtu’ Alceului” (jud. Bihor) 29-49 română
2019 Crisia, XLIX DRIMBA, Gheorghe (autor), FAZECAȘ, Gruia (autor) O perspectivă istorică asupra evoluției mediului geografic în preajma tell-ului aparținând epocii bronzului de la Sântion “Dealul Mănăstirii/ Klastromdomb” (județul Bihor) 49-63 română
2019 Crisia, XLIX GOGÂLTAN, Florin (autor), SAVA, Victor (autor) Înainte de apariția mega-forturilor bronzului târziu de la Mureșul de Jos (2000/1900-1600/1500 BC) 65-95 română
2019 Crisia, XLIX FECHETE-PORSZTNER, Kitti (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice preventive efectuate în Oradea – Salca/Pepinieră în perioada 2016-2017 95-105 română
2019 Crisia, XLIX MARTA, Doru (autor), NANDOR, Mihalka (autor) Contribuții arheologice la istoria medievală a Cetății Adrian, județul Bihor 105-149 română
2019 Crisia, XLIX BODEA, Diana (autor), FAZECAȘ, Gruia Traian (autor), GOGÂLTAN, Florin (autor) Aplicații GIS în studiul siturilor arheologice. Studiu de caz: situl arheologic Oradea–Salca “Pepinieră” 149-169 română
2019 Crisia, XLIX CRIȘAN, Ioan (autor) Cercetarea arheologică a satului și a târgului ca tipuri de așezări din Bihorul medieval. Metode, realizări, priorități 169-173 română
2019 Crisia, XLIX SIPOS, Sorin (autor) Prolegomen to a history of Courage. Nobles from Bihor Serving the King (13th - 14th centuries) 175-182 română
2019 Crisia, XLIX NEMETH, Gizella (autor), PAPO, Adriano (autor) La testimonianza di Tamás Nádasdy al processo per l’assassinio di Frate Giorgio Martinuzzi 183-199 română
2019 Crisia, XLIX TOMA, Corina (autor) Tezaurul monetar descoperit la Groși (jud. Bihor): studiu de caz privind datarea tezaurelor incomplete 199-203 română
2019 Crisia, XLIX CIURE, Florina (autor) Informații despre Transilvania în Relazioni di Vittorie Delle Armi Cesaree Sopra Turchi (sfârșitul sec. XVII) 203-213 română
2019 Crisia, XLIX GHEMIȘ, Călin (autor), ZGARDAN, Constantin (autor) Oradea 1706-1710. Monedele blocadei 213-223 română
2019 Crisia, XLIX FERRACCIOLI, Marcella (autor), GIRAUDO, Gianfranco (autor) Due venturieri senza ventura in Madagascar Pierantonio Gratarol, Veneziano, e Maurycy August Beniowski, Polacco-Magiaro-Slovacco 223-247 română
2019 Crisia, XLIX MUREȘAN, Augustin (autor) Sigilii comune ale unor localități rurale din comitatul Bihor (secolele XVIII-XIX). Opinii 247-257 română
2019 Crisia, XLIX CÂMPEAN, Viorel (autor), CORDEA, Marta (autor) Trei scrisori ale generalului Pavel Papp de Popa 257-263 română
2019 Crisia, XLIX ANDREI-POPA, Mirela (autor) Rapoartele consilierului școlar Pavel Vasici. Școlile ortodoxe române din sud și sud-estul Transilvaniei în anii liberalismului austriac 263-273 română
2019 Crisia, XLIX NEAGU, Răzvan Mihai (autor) Personalități ale Marii Uniri: avocatul Ioan Vescan, primul prefect român al județului Mureș-Turda (1877-1946) 273-281 română
2019 Crisia, XLIX MILIAN, Radu (autor) Aspecte ale reorganizării învățământului românesc din Bihor în contextul Marii Uniri 281-289 română
2019 Crisia, XLIX DRECIN, Mihai (autor), LENARTH, Raluca (autor) Refugiul românilor din teritoriul ocupat în anii Primului Război Mondial. Studiu de caz: Familia Partenie Cosma în Italia (toamna 1917-toamna 1919) 289-301 română
2019 Crisia, XLIX BARTA, Florentina (autor) Aspecte privind activitatea Cercului de Istorie de la Liceul „Emanuil Gojdu” din Oradea, coordonat de prof. Titus Roșu 313-321 română
2019 Crisia, XLIX TURCUȘ, Șerban (autor), TURCUȘ, Veronica (autor) Papa Pius al XII-lea, decretul de condamnare a comunismului și Patriarhul Justinian Marina în atenția diplomației italiene 321-339 română
2019 Crisia, XLIX CULICIU, Cristian (autor) Contribuții la cunoașterea activității Uniunii Tineretului Comunist din Oradea. Acțiuni culturale și recreative (1968-1972) 339-351 română
2019 Crisia, XLIX MOISA, Gabriel (autor) Despre amorsarea evenimentelor din decembrie 1989 din România 351-363 română
2019 Crisia, XLIX HOCHHAUSER, Roland (autor) Colecția Muzeului Țării Crișurilor de aparate de muzică mecanică 363-369 română
2019 Crisia, XLIX CULICIU, Cristian (autor) Kupán Árpád, Francmasonii în Oradea. Notații istorice, Editura Convex, Oradea, 2018, 208 p. 369-371 română
2019 Crisia, XLIX BĂLAN, Mihai (autor) Niall Ferguson, Piața și Turnul - Rețele. Ierarhii și lupte pentru putere, Editura Polirom, Iași, 2018, 440 p. 371-374 română
2019 Crisia, XLIX GOUDENHOOFT, Gabriela (autor) Florin Ardelean, Istoria presei culturale din Oradea, Editura Eikon București, 2019, 328 p. 374-379 română
2019 Crisia, XLIX CHIRIAC, Aurel (autor) Dr. Ioan Crișan (1951-2019) 379-379 română
2019 Dunărea de Jos, 203, ianuarie Cuprins română
2019 Dunărea de Jos, 206, aprilie Cuprins română
2019 Dunărea de Jos, 207, mai Cuprins română
2019 Dunărea de Jos, 204, februarie Cuprins română
2019 Dunărea de Jos, 205, martie Cuprins română
2019 Hyperion, 37, nr. 1-2-3 Cuprins română
2019 Hyperion, 37, nr. 4-5-6 Cuprins română
2019 I.D.E.I. (Informare, Documentare, Educație, Implicare), 15 Cuprins română
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.1 APOSTU, Andra (autor) De vorbă cu Mihai Măniceanu INTERVIURI 3-16 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.1 VASILE, Vasile (autor) Deșteaptă-te, române – de la practica folclorică la Imn Național – imn al identității și unității românești (III) Studii 17-43 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.1 BRÂNDUȘ, Nicolae (autor) Muzicologia – Obiect al muzicii (și nu invers) (III) Studii 44-51 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.1 ȚIPLEA TEMEȘ, Bianca (autor) Remiză Kurtág – Beckett? Premiera operei „Fin de partie” la Scala din Milano Creaţii 52-58 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.1 PETECEL THEODORU, Despina (autor) Hronicul Operei Române din București. Încercare paratextuală de lectură Creaţii 59-74 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.1 ȘUTEU, Cristina (autor) „Muzica din sunetul tăcut” RECENZII 75-81 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.1 BALINT, George (autor) Privirea estetică (IX) Eseuri 82-100 română
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.2 APOSTU, Andra (autor) De vorbă cu Carmen Petra Basacopol INTERVIURI 3-9 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.2 ZAMFIR, Oana Diana (autor) Caragiale în tonuri de cabaret. Dialog cu compozitorul Dan Dediu INTERVIURI 10-17 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.2 ȘUTEU, Cristina (autor) Revista MUZICA la ceas aniversar (1908-2018) Istoriografie 18-54 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.2 GRĂJDIAN, Maria (autor) On Musical Vulnerability. The Joy of Life and the Power of Love as Expressed in Hisaishi Joe's Anime Soundtracks Studii 55-81 engleză
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.2 BĂLAN, George (autor) Un meloman insolit se destăinuie (I) Eseuri 82-91 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.2 BALINT, George (autor) Privirea estetică (X) Eseuri 92-100 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.3 APOSTU, Andra (autor) De vorbă cu Maya Badian INTERVIURI 03-14 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.3 RUS, Maria Iulia (autor) Despre granița imaginară dintre muzică și matematică: o discuție cu compozitoarea Violeta Dinescu INTERVIURI 15-19 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.3 ȘUTEU, Cristina (autor) Revista MUZICA la ceas aniversar (1908-2018) (V, 1) Istoriografie 20-38 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.3 PAPANĂ, Ovidiu (autor) Un demers pentru o posibilă integrare a fenomenului muzical în cadrul manifestărilor bazate pe legile imuabile ale ordinii universale Studii 39-47 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.3 VASILIU, Alex (autor) Richard Oschanitzky. Tradiție, avangardă, world music (I) Portrete 48-61 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.3 MUȘAT, Gheorghe (autor) Dirijorul ERICH BERGEL Portrete 62-67 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.3 BĂLAN, George (autor) Un meloman insolit se destăinuie (II) Eseuri 68-94 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.3 BALINT, George (autor) Cum să-i cunoaștem pe compozitorii vremii noastre Eseuri 95-100 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.4 APOSTU, Andra (autor) De vorbă cu Liviu Marinescu INTERVIURI 3-19 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.4 ȘUTEU, Cristina (autor) Revista MUZICA la ceas aniversar (1908-2018) (V, 2) Istoriografie 20-50 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.4 BRÂNDUȘ, Nicolae (autor) Clasicismul muzical – o perspectivă transdisciplinară Studii 51-59 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.4 VASILIU, Alex (autor) Richard Oschanitzky. Tradiție, avangardă, world music (II) Portrete 60-81 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.4 BĂLAN, George (autor) Un meloman insolit se destăinuie (III) Eseuri 82-91 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.4 BALINT, George (autor) Constitutive ale omului cultural Eseuri 92-100 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.5 APOSTU, Andra (autor) De vorbă cu Sebastian Androne INTERVIURI 3-12 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.5 GEORGESCU, Corneliu Dan (autor) Narativitate și anti-narativitate muzicală Studii 13-38 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.5 ȘERBESCU, Liana (autor) Tinerețe fără Bătrânețe: Compozitorul ALEXANDRU HRISANIDE (15 iunie 1936 - 19 noiembrie 2018). Gânduri la intrarea lui în VIAȚA FĂRĂ DE MOARTE Portrete 39-56 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.5 GRIGORAȘ, Cezar Bogdan Alexandru (autor) Karlheinz Stockhausen. Klavierstück XI și antrenamentul ființei supraumane Creaţii 57-74 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.5 COMAN, Lavinia (autor) George Bălan. Un meloman insolit se destăinuie (IV) Eseuri 75-95 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.5 BALINT, George (autor) Intonațional și / sau instrumental Eseuri 96-100 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.6 APOSTU, Andra (autor) De vorbă cu Nicolas Simion INTERVIURI 3-24 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.6 GEORGESCU, Corneliu Dan (autor) Nicolae Teodoreanu („Nucu”), așa cum l-am cunoscut eu. Cu referințe la opera sa etnomuzicologică Portrete 25-72 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.6 VASILE, Vasile (autor) Vasile Tomescu la 90 de ani Aniversări 73-82 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.6 CIORNENCHI GRIGORAȘ, Andreea Aura (autor) Benjamin Britten – Concertul pentru Vioară și Orchestră Creaţii 83-94 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.6 BALINT, George (autor) AUDIȚIA KITSCH-oasă Eseuri 95-100 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.7 APOSTU, Andra (autor) De vorbă cu Cristian Lolea INTERVIURI 3-9 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.7 ANGI, Ștefan (autor) Cornel Țăranu. Cântece nomade Creaţii 10-48 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.7 VĂIDEAN, Vlad (autor) Arta de a plimba rama – tăcerea ca muzică a lumii în viziunea lui John Cage Studii 49-74 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.7 COMAN, Lavinia (autor) George Bălan. O privire asupra creației muzicologice Portrete 75-94 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.7 BALINT, George (autor) Patru cardinale în compunerea formei muzicale Eseuri 95-100 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.8 APOSTU, Andra (autor) De vorbă cu Bogdan Vodă INTERVIURI 3-31 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.8 BALINT, George (autor) Despre narativitate Studii 32-56 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.8 SEBAT, Elmira (autor) Dez-mărginiri artistice: Irinel Anghel și realitatea fictivă Studii 57-67 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.8 COMAN, Lavinia (autor) Valentin Lipatti, un diplomat român din „epoca de aur” Portrete 68-79 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Muzica, Serie nouă, Anul XXX, Nr.8 VASILE, Vasile (autor) O statuie muzicologică pentru Paul Constantinescu RECENZII 80-100 română (şi un rezumat în engleză)
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie Contens 3-4 engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie BÂSCEANU, Marius (autor), PĂTROI, Cătălin Nicolae (autor) Phallus-ul – o prezență secundară în cadrul plasticii antropomorfe eneolitice din Oltenia Archaeology / Arheologie 5-49 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie VASILEVA, Hristina (autor) A Comparison between the Decoration of the Early Bronze Age Ceramics of the Northern and the Southern parts of the West Pontic Area Archaeology / Arheologie 50-69 engleză; română
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) La culture Žuto Brdo - Gârla Mare à l’est des Portes de Fer Archaeology / Arheologie 70-82 franceză; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie PĂTROI, Cătălin Nicolae (autor) Comori antice din Oltenia. Între legendă și adevăr, pasiune și știință Archaeology / Arheologie 83-109 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor), FILIP, Gabriela (autor) Jupiter Fulminans de la Cioroiu Nou Archaeology / Arheologie 110-116 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie FILIP, Gabriela (autor) Câteva reprezentări ale zeiței Minerva pe gemele de la Romula și din împrejurimi Archaeology / Arheologie 117-123 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) O nouă inscripție de la Cioroiu Nou Archaeology / Arheologie 124-131 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin C. (autor) Numele Traianus în onomastica romană Archaeology / Arheologie 132-140 română; franceză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi informații privind descoperirea monedelor histriene din tipul „cu roata” în Dobrogea Numismatics / Numismatică 141-156 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul-M (autor) Câteva monete de la Nicolae Redwitz descoperite în Banatul sârbesc Numismatics / Numismatică 157-161 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor), MUNTEANU, Claudiu (autor) Medalii dedicate regelui Ludovic al XIV-lea din colecția Muzeului Național Brukenthal Numismatics / Numismatică 162-173 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie GAVRILĂ, Cornel Cătălin (autor) Câteva tipuri de erori identificate la monedele românești moderne și contemporane Numismatics / Numismatică 174-184 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie MOGA, Septimiu (autor) Unificarea monetară din 1920 – 1921. Provocări, dileme și realități economice Numismatics / Numismatică 185-193 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie TABĂRĂ, Radu (autor) Însemne de identificare a specializării militare folosite de Ministerul de Interne în perioada 1948-1989 Numismatics / Numismatică 194-200 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie NEDELCU, Constantin Silviu (autor) Contribuții la biografia Sfântului Dionsie Exiguul. Călătoria sa din Scythia Mynor (Dobrogea) la Roma History / Istorie 201-220 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie PETROVA, Denitsa (autor) Wallachian note from 1772 in the Shumen Damaskin Book as a source from the bulgarian history History / Istorie 221-223 engleză; română
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor), POPESCU, Valentina (autor) O diplomă de boier de neam din vremea lui Vodă Bibescu History / Istorie 231 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma (autor) In memoriam acad. Ștefan Ștefănescu (1929-2018). Câteva aspecte de demografie din zona istorică a mahalalelor craiovene Madona Dudu și Brândușa în anii 1832-1910 History / Istorie 232-294 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie TRANDAFIR, Marinela (autor) Considerații cu privire la foile de zestre din patrimoniul Muzeului Județean Buzău History / Istorie 295-305 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie NECȘULEA, Angelica (autor) Nașterea sub semnul ritului în Oltenia epocii moderne. Rolul magicoreligios al moașei în lumea satului History / Istorie 306-311 română; franceză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie ONCESCU, Iulian (autor) O mărturie spaniolă despre România la 1877 History / Istorie 312-321 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie ȚUSCANU, Aurel Florin (autor) Episcopul Gherasim Safirin (1849-1922) History / Istorie 322-350 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie RADU, Aurel (autor) Proprietățile orașului Pitești. Moșia Dobrogostea History / Istorie 351-362 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie VAVA-POPESCU, Lucian (autor) Începuturile legislației sanitare moderne românești (1874-1910) History / Istorie 363-371 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie CEACÂRU, Cristian Iulian (autor) Viața culturală craioveană la începutul secolului XX History / Istorie 372-381 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie MITU, Narcisa Maria (autor) Firme deținute de comercianți străini sau „etnici români” pe strada Unirii din Craiova, în perioada interbelică History / Istorie 382-396 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie VOLCU, Ion (autor) Aspecte privind cenzura la Brăila în documente de arhivă. 1938-1944 History / Istorie 397-404 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie BROJBOIU, Luiza (autor) Sfârșitul celui de-al doilea război mondial și începutul luptei pentru instaurarea regimului comunist în România (23 august 1944 - 6 martie 1945): confruntări politice între comuniști și partidele istorice History / Istorie 405-411 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie DUMITRAȘCU, Lavinia (autor) Să ne amintim de revoluția română din decembrie 1989 citind presa columbiană History / Istorie 419-423 română; engleză
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie CEACÂRU, Cristian Iulian (autor) Gerhard Velburg, În spatele frontului. Marele Război, așa cum l-am văzut eu: decembrie 1916 - iunie 1918: însemnările unui soldat german în România ocupată, București: Humanitas, 2018, 353 p. Reviews / Recenzii 424-425 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă Cuprins 2-2 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă PETRICĂ, Oana-Gabriela (autor) O publicație necesară Editorial 3-3 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă cercetător, MIHĂESCU, Corina (autor) Altița, de la mâneca iei la umărul taierului Studii 4-8 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă cercetător, BĂNCESCU, Iuliana (autor) Colinda contemporană din Moldova Cercetare aplicată 9-14 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă STĂNESCU, Anamaria (autor) Dinamica obiceiului tradițional al Cucilor din Brănești Cercetare aplicată 15-17 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă cercetător, BĂNCESCU, Iuliana (autor) Plugul Inventarul naţional al elementelor de patrimoniu cultural imaterial 18-20 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă cercetător, MIHĂESCU, Corina (autor) Oportunități europene pentru artizanii și meșteșugarii români Ecouri 21-22 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă referent de specialitate, HERAC, Angelica-Telica (autor) Vasile Popovici din Valea Almăjului - la 89 de ani INTERVIURI 23-24 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă GAVRILUȚIU, Elena (autor) Calendarul principalelor activități și evenimentelor etnofolclorice Agenda 25-40 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă STĂNESCU, Anamaria (autor) Ștefan Dănăilă - reper al savoir-faire-ului dulgheriei Portrete 41-44 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă MIHĂILĂ, Mirela (autor) Sylvain Gabriel, Alexandra Mihailciuc, „Arta feroneriei. Ghid practic de fierărie pentru copii și adulți”, București, 2017 Apariţii editoriale 45-48 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă cercetător, MIHĂESCU, Corina (autor) Ligia Fulga, Gabriela Chiru, „Discursul ritual și costumul tradițional din sud-estul Transilvaniei”, Muzeul de Etnografie Brașov, 2018 Apariţii editoriale 49-51 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă MIHĂILĂ, Mirela (autor) Eivind Falk, Hans-JØrgen Wallin Weihe, „Living Crafts”, Hertervig Akademisk, 2009 Apariţii editoriale 52-55 română
2019 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1-2, nr. 1-2, Iulie-Decembrie, Serie nouă STĂNESCU, Anamaria (autor) Cordun Val, „Timpul în răspăr. Încercare asupra anamnezei în basm”, Ediție îngrijită și Prefață de I. Oprișan, Colecția Mythos, Editura Saeculum I.O., București, 2019 Apariţii editoriale 56-56 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII VÎNTDEVARĂ, Dumitru Ciprian (autor) Planetariul Bârlad - 10 ani de existență Editorial 5-7 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII UZA, Dan (autor) Despre precizia determinării punctelor cardinale cu metoda ceasului 8-12 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII DIAMANDI, Constanța (autor), ENESCU, Mihai (autor) Scurtă istorie în cei 50 de ani de activitate (1969-2019) 13-17 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII CURELARU, Lucian (autor), VĂDUVESCU, Ovidiu (autor) Dataminingul, o nouă metodă de a obține date în astronomia observațională 18-22 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII VÎNTDEVARĂ, Dumitru Ciprian (autor) Vânătoarea de supernove. Metode de observare a noilor transiente în galaxii apropiate și îndepărtate 23-28 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII BURDA, Alexandru (autor) Clasificarea roiurilor de stele în observația astronomică vizuală 29-31 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII VELEA, Maria (autor), VELEA, Salomeea (autor) Orizonturi noi la marginea Sistemului Solar 32-36 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII STOIAN, Andrei Marian (autor), TERCU, Ovidiu (autor) Determinarea formei asteroidului 7986 România la Observatorul Astronomic al Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați în cinstea Centenarului României 37-39 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII ANGHEL, Radu Mihai (autor) Astronomie și mitologie babiloniană 40-44 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII NIȚESCU, Ovidiu Vasile (autor) Problema neutrinilor solari 45-49 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII STAVINSCHI, Magda (autor) 1919 - Eclipsa lui Einstein 50-53 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII CIUCHE, Alexandra (autor) Sonda solară Parker. O misiune mai aproape de Soare 54-58 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII TIRON, Ștefan D. (autor) Un punct geodezic Struve din Republica Moldova. Obiect din patrimoniul Mondial UNESCO 59-63 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII LUPU, Sergiu (autor), POCORA, Andrei (autor) Planetariul și Observatorul Astronomic al Academiei Navale "Mircea cel Bătrân" Constanța 64-69 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII COZAN, Dorin (autor) Telescopul din bibliotecă și drobul de sare 70-72 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII DASCĂLU, Mihai (autor) Astronomia, o necesitate ancestrală mereu contemporană 73-76 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII CARBARĂU, Jeny (autor) Istoria se repetă. Vaporii de apă, combustibilul viitorului! 77-78 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII HAMBLETON, Roger (autor) My experience with astronomy in the Middle East 79-81 engleză
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII GHEORGHE, Andrei Dorian (autor), GRIGORE, Valentin (autor) ASTROFEST 2018 - Festivalul Internațional de Astronomie 82-89 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII BERTEȘTEANU, Daniel (autor) Observații spectroscopice la stelele de tip WOLF-RAYET 90-94 română
2019 Revista Bistriței, XXXIII Cuprins 5-6 română, franceză, germană, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII VIZAUER, Victor (autor) Primele supranume de familie în Transilvania medievală (secolul al XIV-lea) 7-15 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII HASAN, Mihai Florin (autor) Încă ceva despre Mircea cel Bătrân, înrudirile și rubedeniile sale. Completări genealogice și familiale 16-60 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII GROSS, Lidia (autor) Considerații privind actele și scriptele breslelor din Transilvania (secolele XV-XVI) 60-72 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII MĂȚAN DRAGOSTE, Emilia (autor) Implicațiile ornamentului arhitectural în discursul identitar național. Studiu de caz: Ungaria în perioada Dualismului 73-76 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII CHITUȚĂ, Alexandru Constantin (autor) Spre o pictură național-bisericească sau integrarea motivelor identitar-naționale în decorația compozițiilor monumentale bisericești promovate de Octavian Smigelschi 79-93 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII DIN, Petre (autor) Grigore Romalo și Primul Război Mondial. Anul 1917 94-100 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Participarea românilor din fostul județ Timiș-Torontal la Primul Război Mondial (1914-1918) 101-123 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII BUCUR, Alexandru (autor), MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Contribuția fostului județ Mureș-Turda la «Fondul Jertfelor Liniei Demarcaționale» (1919) 124-128 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII ONOFREIU, Adrian (autor) Contribuții documentare referitoare la situația administrației județului Năsăud (1928-1929) 129-143 română, germană
2019 Revista Bistriței, XXXIII NICOARĂ, Simona (autor) Serbările «înfrățirii culturale» din 1924. Astra la București, Breaza și Vălenii de Munte 144-149 română, franceză
2019 Revista Bistriței, XXXIII NICOARĂ, Toader (autor) Universitatea din Cluj și relațiile interuniversitare cu străinătatea (1919-1940) 150-163 română, engleză
2019 Revista Bistriței, XXXIII DĂRĂBAN, Alexandru (autor) Propuneri de trimitere în lagărele de muncă forțată a unor locuitori din fostul județ Năsăud (actual Bistrița-Năsăud) 164-206 română, franceză
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 OLARIU, Elena (autor) Pinacoteca Muzeului Municipiului București - De la un concept interbelic la o mare galerie a secolului XXI I. Proiect cultural 11-25 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 IONIȚĂ, Cristian (autor) Restaurarea monumentelor istorice - Recuperarea esenței într-un context urban desacralizat VI. Restaurare 249-260 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 Cuprins 4-4 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 Argument 5-6 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 IACOB, Angelica (autor) Restituiri: documente inedite din corespondența Anastase Simu II. Artă românească în context european 25-51 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 ȘUȘARĂ, Pavel (autor) Ultimul Mattis-Teutsch II. Artă românească în context european 51-70 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 BĂDESCU, Dalina (autor) Rendez-vous cu George Apostu II. Artă românească în context european 70-75 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 CERNĂIANU, Emilia (autor) Monumentul alegoric din România II. Artă românească în context european 75-88 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 CODĂU, Loredana (autor) Povestea unei reclame Belle époque pentru țigări românești, ilustrată de artistul Nicolae Vermont, din colecția arhivei orașului Bruxelles II. Artă românească în context european 88-98 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 MĂCIUCĂ, Ana Maria (autor) Corneliu Michăilescu – un artist al României Mari II. Artă românească în context european 98-110 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 BOROGHINĂ, Steluța (autor) Importanța modelului școlii de artă de la Institutul Cantacuzino pentru colecționismul românesc. Pasiunea pentru arta extrem-orientală în România începutului de secol XX III. Deschideri spre lume 123-138 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 CIONTU, Oana Maria (autor) Călătoriile artistice ale secolului al XVII-lea. Roma văzută prin ochii artiștilor Bamboccianti III. Deschideri spre lume 138-151 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 POPA, Carmen Emanuela (autor) Picasso și vestimentația în opera sa III. Deschideri spre lume 151-158 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 ȘUTEU, Greta (autor) Primitivism și spiritualitate la Picasso III. Deschideri spre lume 158-165 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 VIERU, Vlad (autor) Patrick Nagel și extravaganța anilor ’80 - Între Pop Art și mișcarea feministă III. Deschideri spre lume 165-179 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 ȘERBAN, Ionela Bucșa (autor) Muzeul Theodor Aman - 111 ani de existență IV. Patrimoniu 179-192 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 ION, Rodica (autor) File din istoria casei memoriale Gheorghe Tattarescu - Primul atelier de pictor din București – 1858 IV. Patrimoniu 192-200 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 IVAN-GHILIA, Liana (autor) O capodoperă din patrimoniul Pinacotecii M.M.B. „Portret” de Vilma Von Parlaghy (1893) IV. Patrimoniu 206-213 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 MANOLACHE, Mădălina (autor) Consemnări asupra colecției de pictură a Dr. Nicolae Minovici IV. Patrimoniu 206-213 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 RUSAN-GÖRBE, Ana (autor) Ileana, o prințesă talentată și devotată datoriei față de țară V. Personalităţi 213-219 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 PELIGRAD, Nazen (autor) Biserica și Lumea în pictura de la Drăgănescu V. Personalităţi 219-230 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 CÎRSTEA, Irina (autor) Tratamentul lacunelor în restaurarea picturilor murale recuperate din biserica Mănăstirii Văcărești VI. Restaurare 230-240 română
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 BARBU, Diana Iuliana (autor) Beiträge zur Erforschung des Christus als Hohepriesterhinterglasikone VI. Restaurare 240-249 germană
2019 Revista de artă și Istoria Artei, 2019 MOȚ, E Ovidiu (autor) Restaurarea unui ceaslov (București, 1785) din colecțiile Dr. Nicolae Minovici VI. Restaurare 260-266 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V VIRAG, Cristian (autor) Câteva considerații privind vasele antropomorfe în neoliticul timpuriu din Nord-Vestul României Arheologie / Archaeology 13-21 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V MĂRGĂRIT, Monica (autor), VINTILĂ, Camelia-Mirela (autor) Fără context, fără relevanță? Descoperiri neo-eneolitice de artefacte din materii osoase conservate în colecțiile Muzeului Municipiului București Arheologie / Archaeology 22-69 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V YORDANOVA, Rumyana (autor) Some remarks on the transition of the Boian-Gumelnița households – architecture and pottery assemblages Arheologie / Archaeology 70-89 engleză
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V DARIE, Adelina Elena (autor), DIMACHE, Mădălina (autor), MIREA, Dragoș (autor) XRF analyses performed on the Eneolithic copper bracelets from the Chirnogi – Șuvița Iorgulescu necropolis Arheologie / Archaeology 90-102 engleză
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V NEAGU, Dragoș-Nicolae (autor) Câteva simboluri din arta cucuteniană Arheologie / Archaeology 103-120 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V DIACON, Vasile (autor), GAVRILĂ, Elena (autor) A previously unknown stone mortar and some considerations on similar artefacts attributed to the Bronze Age in Eastern Romania Arheologie / Archaeology 121-126 engleză
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V BĂRBAT IOAN, Alexandru (autor), COLȚEANU, Petre (autor), OPRIȘ, Vasile (autor), VLEJA, Decebal (autor) O scurtă prezentare a așezării din epoca bronzului târziu de la Brănișca-Pescărie Vest (județul Hunedoara, România) Arheologie / Archaeology 127-170 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V EL SUSI, Georgeta (autor) Ofrande animale în necropola Latene (B2-C1) de la Nădlac, Situl 7, județul Arad Arheologie / Archaeology 171-180 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V CLEȘIU, Sorin (autor), MIREA, Dragoș (autor) Obiecte de port și podoabă din epoca romană timpurie aflate în colecția „Maria și Dr. George Severeanu”. Tradiții și influențe Arheologie / Archaeology 181-214 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V STREINU, Alina (autor) Roman coarse wares from the rural settlement at Acic Suhat Arheologie / Archaeology 215-235 engleză
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V BORLEAN, Oana (autor), STREINU, Alina (autor), STREINU, Marius (autor) Collecting violence. Revisiting the Roman artefacts with gladiatorial iconography from the “Maria and dr. George Severeanu” collection Arheologie / Archaeology 236-251 engleză
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V CIOBOTARU, Paul (autor) Notă privind două recipiente din ceramică, destinate stocării și transportului vitriolului Arheologie / Archaeology 252-265 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V DIMA, Mihai (autor) Pe urmele monedelor histriene timpurii de argint apărute în ultimii ani în comerțul de antichități Numismatică / Numismatics 269-282 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V PÎRVULESCU, Alina (autor), VÎLCU, Aurel (autor) Staterii de aur de tip Lysimach din colecția „Maria și dr. George Severeanu”, izvoare ale istoriei orașelor grecești pontice în secolele III-I a. Chr. Numismatică / Numismatics 283-298 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V PETAC, Emanuel (autor) War and peace. Symbolic elements on the early Lysimachus type staters from the west pontic cities. Spear and herald staff (Polybius, IV, 52) Numismatică / Numismatics 299-307 engleză
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V BAKIC, Ljiliana (autor), PETAC, Emanuel (autor) Liberating Corinth. From Cassander to Demetrios. About a rare Alexander type stater. Numismatică / Numismatics 308-315 engleză
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V IONIȚĂ, Virgil (autor), MARIN, Steluța (autor) Activitatea atelierului monetar de la Callatis în vremea lui Commodus Numismatică / Numismatics 316-350 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V MARIN, Steluța (autor), TALMAȚCHI GABRIEL, Mircea (autor) Two greco-roman medallions found in Dobruja from the first half of the 3rd century AD Numismatică / Numismatics 351-360 engleză
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V MIHAYLOV, Stoyan (autor) Some remarks about monetary policy in the reign of byzantine emperors Phocas (602–610) and Heraclius (610–641) Numismatică / Numismatics 361-376 engleză
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V DUMITRACHE, Paul (autor), MIREA, Dragoș (autor) Activitatea monetară în Transilvania în lumina încercărilor de reformă a monedei de argint din anii 1442 și 1444 Numismatică / Numismatics 377-396 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V DUȚU, Aurelia (autor) Documente privind constituirea colecției numismatice a muzeului Al. Saint-Georges în anii 1932-1949 Numismatică / Numismatics 397-406 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V ROȘCA, Adriana (autor) Orașul Giurgiu reflectat în medalii, plachete și insigne păstrate în colecția Muzeului Municipiului București Numismatică / Numismatics 407-414 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V DUMITRESCU, Radu Gabriel (autor) Ordine, cruci și medalii din colecția Muzeului Olteniei. Marele Război Numismatică / Numismatics 415-444 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V Laerke Recht (2018), Human Sacrifice: Archaeological Perspectives from around the World, Cambridge: Cambridge University Press, 135 pages, 40 figures. ISBN: 9781108728201 Recenzie de carte/Book review 447-450 engleză
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V Cronica Simpozionului „Cercetări Arheologice și Numismatice” (2015-2019) The Chronicle of the Symposium "Archaeological and Numismatic Research" (2015-2019) Cronică/Chronicle 453-465 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V Lista abrevierilor Lista abrevierilor/Abbreviations 466-467 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V Normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării Normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării 468-469 română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă Sumar - Sommaire - Inhalt - Contents 3-8 română, franceză, germană, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă BĂEȘTEAN, Gică (autor) Din nou despre stratigrafia Sarmizegetusei și o colonia de veterani Arheologie. Studii şi articole 11-32 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă CRISTESCU, Cătălin (autor) Materiale ceramice de la Piatra Coziei aparținând La Tène-ului mijlociu Rapoarte şi note arheologice 35-50 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă FERENCZ, Iosif Vasile (autor), MICLE, Dorel (autor), STAVILĂ, Andrei (autor) Importuri în mediul cultural dacic de la Unip, jud. Timiș Rapoarte şi note arheologice 51-62 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă BARBU, Marius Gheorghe (autor), TUTILĂ, Oana Cornelia (autor) Monumente funerare romane descoperite la Vețel, jud. Hunedoara Rapoarte şi note arheologice 63-75 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă BARBU, Marius Gheorghe (autor), GONCIAR, Andrei (autor) O statuetă romană din bronz reprezentându-l pe Mercurius – Hermes-Thot descoperită în villa de la Rapoltu Mare, jud. Hunedoara Rapoarte şi note arheologice 77-86 română, franceză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă DÎSCĂ, Andrei-Cătălin (autor) Situri și descoperiri de epocă romană din împrejurimile Potaissei (I). Date noi despre situl dintre hotarele satelor Rediu și Mărtinești Rapoarte şi note arheologice 87-102 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă BERETEU, Dinu Ioan (autor), DÎSCĂ, Andrei-Cătălin (autor), VASILACHE, Ștefan (autor) Situri și descoperiri de epocă romană din împrejurimile Potaissei (II). Date noi și clarificări privind siturile de la Vâlcele Rapoarte şi note arheologice 103-129 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă BOLDEA, Ligia (autor) Femei din Banatul medieval în fața scaunelor de judecată comitatense și capitulare (1350-1450) Istorie. Studii şi articole 133-151 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă DOBREI, Florin (autor) Protopopul Iosif Sânziana al Trestiei – repere biografice Istorie. Studii şi articole 153-164 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă CURELEA, Daniela (autor), CURELEA, Dragoș (autor) Școala civilă de fete a „Astrei” din Sibiu între anii 1886-1919 Istorie. Studii şi articole 165-187 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă GROZA, Mihai-Octavian (autor) Timpul Nou, oficios al Senatului Militar Român Central al Ofițerilor și Soldaților din Viena (noiembrie-decembrie 1918) Istorie. Studii şi articole 189-197 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă LAZĂR, Ioachim (autor) Solidaritatea ardelenilor cu bănățenii pentru păstrarea integrității Banatului Istorie. Studii şi articole 199-212 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă LAZĂR, Ioachim (autor) Participarea armatei române și a voluntarilor ardeleni la campania din anul 1919 pentru apărarea României Mari Istorie. Studii şi articole 213-232 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă LAZĂR, Liviu (autor) Tratatul de la Trianon și acțiunea Ungariei revizioniste în perioada interbelică Istorie. Studii şi articole 233-250 română, franceză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă ORDEAN, Adela Emanuela (autor) Reforma agrară din 1945. Studiu de caz: Sașii din Romos, jud. Hunedoara Istorie. Studii şi articole 251-257 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă BELDIMAN, Corneliu (autor), BELDIMAN, Diana-Maria (autor) Activitatea grupului de rezistență anticomunistă Dabija-Macavei (Munții Apuseni). 70 de ani de la moartea maiorului Nicolae Dabija și a camarazilor săi Istorie. Studii şi articole 259-270 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă OMETA, Oana (autor) Scrisul istoric și jurnalismul cultural. Microistoriile și renașterea narațiunii Istorie. Studii şi articole 271-281 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă TEȘCULĂ, Nicolae (autor) De la meșteșug la artă. Viața muzicală la Sighișoara în secolul al XIX-lea Istoria culturii. Studii şi articole 285-292 română, germană
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă ALMAZÁN MORALES, Laura (autor) Valencian Heritage: Valorisation of the Ayora Garden Istoria culturii. Studii şi articole 293-307 engleză, română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă DAMIAN, Minodora (autor) Produse cosmetice folosite în saloanele Timișoarei interbelice Istoria culturii. Studii şi articole 309-322 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă PANTEA, Diana Loredana (autor) Sculpturi din patrimoniul muzeului din Deva, semnate Ioan Șeu Istoria culturii. Studii şi articole 323-329 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă BĂRBAT, Ioan Alexandru (autor), CIULAVU, Florin (autor) A Portion of the Rákóczi Poltura Hoard Discovered in Nădăștia de Jos (Hunedoara County) and Associated Discussion of Coin Minting During the Time of Francis II Rákóczi Numismatică. Studii şi articole 333-343 engleză, română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă SCHÄFFER, Erwin (autor) Rumänien – Neue Wertmarken mit deutscher Inschrift Numismatică. Studii şi articole 345-351 germană, română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă DUȘAN, Cecilia Monica (autor) Ciorolița, Ciorolesa, Ciurlicatul – vechi obicei, regăsibil în arealul Zarandului de munte Etnografie. Studii şi articole 355-368 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă BOGDAN, Maria Iustina (autor), ȘENDROIU, Daniela Cristina (autor) Piese săsești din colecția Muzeului de Etnografie și Artă Populară Orăștie Etnografie. Studii şi articole 369-382 română, germană
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă IAMANDI, Daniela (autor) Re – restaurarea unui vas de provizii ce aparține culturii Gumelnița Restaurare şi conservare. Studii şi articole 385-393 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă GHEARĂ, Daniela (autor), MOISE, Cristian (autor), NEGULA, Iulia Dana (autor), POPIȚIU, Ioana (autor), RIȘCUȚA, Nicolae Cătălin (autor) Restaurarea, valorificarea științifică și expozițională a unui vas de cult aparținând epocii bronzului târziu din așezarea de la Șoimuș – Teleghi, jud. Hunedoara Restaurare şi conservare. Studii şi articole 395-403 română, engleză
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă BAROI, Anda Maria (autor), BECEANU, Mihaela (autor), BRAZDIȘ, Roxana Ioana (autor), FIERĂSCU, Irina (autor), FIERĂSCU, Radu Claudiu (autor), FISTOȘ, Toma (autor), POPIȚIU, Ioana (autor), RIȘCUȚA, Nicolae Cătălin (autor) Application of Scientific Methods for the Characterisation of Archaeological Materials Restaurare şi conservare. Studii şi articole 405-412 engleză, română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă MIRCEA, Ionela (autor) Un proiect, o expoziție, un volum. Catedrala Încoronării. Istorie și Har (octombrie 2017 – noiembrie 2018) Cronică muzeală 415-425 română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă TRIFESCU, Valentin (autor) Susana-Monica Tapodi, Itinerare textuale. Studii și eseuri de istoria culturii și de literatură comparată [Itinéraires textuels. Etudes et essais d’histoire de la culture et de la littérature comparée], Iași, Ed. Vasiliana ’98, 2017, 326 p., (ISBN 978-973-116-573-8) Recenzii şi note de lectură 429-431 română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă BĂLOS, Angelica (autor) Dr. Adriana (Rusu) Pescaru la a 70-a aniversare Aniversare 435-436 română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă STĂNCESCU, Roxana (autor) Marius Râza (1 noiembrie 1986 – 14 decembrie 2018) In memoriam 439-440 română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă FERENCZ, Iosif Vasile (autor) Dr. Alexandru Szentmiklosi (27 septembrie 1971 – 12 ianuarie 2019) In memoriam 441-445 română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă TUTILĂ, Oana Cornelia (autor) Profesor universitar emerit Doina Benea (8 iunie 1944 – 16 martie 2019) In memoriam 447-449 română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă RIȘCUȚA, Nicolae Cătălin (autor) Prof. univ. dr. Petre I. Roman (29 iunie 1935 – 25 iulie 2019) In memoriam 451-452 română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 453-456 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 Cuprins română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 CIOBANU, Cornelia (autor) Noutate, Vitalitate, Inedit 1-3 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 AZAMFIREI, Mirel (autor) Festivalul-Concurs George Hazgan, al romanței, cântecului de petrecere și satiric. Ediția aVII-a, 23-24 noiembrie 2018, Botoșani, Casa Tineretului 4-5 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 AZAMFIREI, Mirel (autor) Festivalul-Concurs Coral de Colinde „O, Ce Veste Minunată”, ediția a IX-a, Botoșani, 15 decembrie 2018, Sala Mihai Eminescu, Hotel Rapsodia„ 6-9 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 AZAMFIREI, Mirel (autor) Festivalul-Concurs Național de Muzică Ușoară Românească „Mărțișor Dorohoian”, Ediția a XXXVI-a, Dorohoi, 1-3 martie 2019 10-11 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 AZAMFIREI, Mirel (autor) Festivalul-Concurs Coral de Muzică Sacră, Ediția a II-a, Sâmbătă, 6 aprilie 2019, ora 12:00, Botoșani, Hotel Rapsodia, Sala „Mihai Eminescu” 12-15 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 MIHALACHE, Margareta (autor) Târgul „Mărțișorului”, ediția a XI-a, 26 februarie-1 martie 2019 16-17 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 MIHALACHE, Margareta (autor) Festivalul-Concurs de Ouă Încondeiate 18-19 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 MIHALACHE, Margareta (autor) Premii acordate în cadrul ediției a VI-a a FESTIVALULUI - CONCURS DE OUĂ ÎNCONDEIATE, Rogojești, 6 - 7 aprilie 2019 20-21 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 MIHALACHE, Margareta (autor) Târgul Meșterilor Popular 22-25 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 LAVRIC, Dumitru (autor) Frunză verde 26-27 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 GAFTONEANU, Dorel Mihai (autor) Rondelul Marelui Poet 28 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 BÂCU, Vasile (autor) Trenul Morții (în memoria românilor deportați) 29 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 FILIP, Iulian (autor) Sonetul Oului Roș 29 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 CIORNOHAC, Georgiana (autor) Debut Poetic 30 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 PINTILIE, Lucian Mihai (autor) Debut Poetic 31 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Maria Ventura, o stea a dramaturgiei românești și pariziene și legăturile ei cu Botoșanii 34 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 CHELĂRESCU, Mihai (autor) Folclor Coregrafic din Județul Botoșani 40 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 1-2 PRICOPIE, Elena (autor) Șezătorile Iernii - acțiuni culturale tradiționale 51-56 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 Cuprins română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 CIOBANU, Cornelia (autor) Semnal 1-2 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 AZAMFIREI, Mirel (autor) Festivalul-Concurs al Tarafurilor „Constantin Lupu", Ediția a IV-a 3-4 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 AZAMFIREI, Mirel (autor) Festivalul-Concurs al Fanfarelor, Ediția a XIV-a 5-6 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 AZAMFIREI, Mirel (autor) Curs de Masterclass Dirijat Coral condus de Sabin Păutza 7-9 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 AZAMFIREI, Mirel (autor) Festivalul-Concurs Coral de Cântece Naționale Românești, Ediția a V-a 10-12 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 TEODORESCU, Dan (autor) „Naivii" din Iași au ajuns la Botoșani 13-14 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 MATEI GHERMAN, Corina (autor) Între culoare și cuvânt 15-16 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 ACSINTE, Felicia (autor) Salonul Internațional de Artă Naivă, Ediția a VII-a 17 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 MIHALACHE, Margareta (autor) Impresii II - Salonul Internațional de Artă Naivă, Ediția a VII-a 18 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 ACSINTE, Felicia (autor) Arta naivă - Expresia sinceră a sinelui 19-21 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 OLARU NENATI, Lucia (autor) Cultura de toamnă 22-24 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Moldova bisericilor de lemn -Album de reportaj 25-29 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 AZAMFIREI, Mirel (autor) Festivalul de Gastronomie Tradițională Moldovenească 30-31 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 GAVRIL, Irina (autor) Trăinicia Tradițiilor Locale 32-36 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 PRICOPIE, Elena (autor) Festivalul Internațional ,,Vasile Andriescu", Ediția a XIV-a 37 română
2019 Țara de Sus. Revistă de conservare și promovare a culturii tradiționale, XIV, nr. 3-4 PRICOPIE, Elena (autor) Lada cu Zestre - program de descoperire a izvoarelor folclorice botoșănene 38-40 română