Peuce, 17, 2019, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Cuprins - Summary 5-6 română
articol de periodic TELEAGĂ, Emilian (autor) , GEORGESCU, Migdonia (autor) , Masculin, NICULESCU, Gheorghe (autor) Analizele compoziției metalice a pieselor de harnașament și mărgelelor de argint de la Agighiol și comparația lor cu monedele histriene de argint de la Capul Dolojman 7-26 română
articol de periodic ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor) , ȘTEFAN, Dan (autor) Connected peripheries – North Danube Thrace in the 4th-3rd centuries BC. Exploring settlement patterns in the environs of the ostentatious grave of Peretu 27-98 engleză
articol de periodic RADU, Laurențiu (autor) Note despre cultul Afroditei la Callatis 99-112 română
articol de periodic LIȚU, Alexandra (autor) , ANGELESCU, Mircea (autor) Histria. Timbres amphoriques inédits (II) 113-138 franceză
articol de periodic LIȚU, Alexandra (autor) , CLIANTE, Laurențiu (autor) Timbres amphoriques découverts à Tomis pendant les fouilles archéologiques de 2017 et 2018 (11 Rue Arhiepiscopiei) 139-162 franceză
articol de periodic LIȚU, Alexandra (autor) , CLIANTE, Laurențiu (autor) Note sur deux timbres amphoriques découverts dans le Secteur (Centre Nord) dʹHistria 163-166 franceză
articol de periodic SPÂNU, Daniel (autor) Core issues of Late La Tène Periodization in Romania 167-168 engleză
articol de periodic Masculin, CHRZANOVSKI, Laurent (autor) , ŽURAVLEV, Denis (autor) , Masculin, TOPOLEANU, Florin (autor) Opaițe romane târzii decorate cu ”Fațadă de temple” 207-234 română
articol de periodic CLIANTE, Laurențiu (autor) , ȚÂRLEA, Alexandra-Clara (autor) The 6th century AD glass stemmed goblets from excavations in Histria (Centre-North Sector) 235-248 engleză
articol de periodic STANC, Simina Margareta (autor) , STĂNICĂ, Aurel (autor) Noi cercetări arheologice preventive la Cetatea Enisala. Date arheologice și arheozoologice 249-274 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Tudor Soroceanu, Botond Rezi, Rita E. Németh, Der Bronzedepotfund von Bandul de Câmpie, jud. Mureș / Mezőbánd, Moros-Megue. Beitrage zur Erforschung der spätbronzezeitlichen Metallindustrie in Siebeburgen, Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 307, Habelt-Verlag, Bonn, 2017, 208 p., 240 Taf. 275-276 română
articol de periodic Feminin, MANEA, Lăcrămioara (autor) Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova, ediție enciclopedică, ”Tipografia Centrală”, Chișinău, 2016, 503 p. 277-279 română
articol de periodic MANEA, Lăcrămioara (autor) Mihai Mitu, Viața lui Ioan Budai-Deleanu (Prefața autorului), Editura Saeculum I.O., București, 2017, 527 p. 280-286 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Abrevieri 287-288 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Publicațiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale ”Gavrilă Simion”, Tulcea 289-292 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Condiții de prezentare a manuscriselor pentru revista PEUCE 293-294 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Submission of manuscripts for PEUCE N.S. - History and Archaeological Studies and Research Journal 295-296 engleză