Core issues of Late La Tène Periodization in Romania

  • TITLU în română: Probleme de bază ale periodizării La Tène-ului târziu în România
  • Subiect: Periodizarea epocii La Tène târziu în România este determinată de trei fluxuri de importuri distincte: (1) importul de amfore de Rhodos şi Cnidos în sec. al II-lea a.Chr., (2) importul de drahme şi denari din prima jumătate a sec. I a.Chr. şi (3) importul de fibule romane imperiale timpurii de la răspântia dintre milenii. Importul amforelor rhodiene şi cnidiene poate fi sincronizat cu începuturile culturii Poieneşti - Lucaşeuca (în faza LT C2) şi cu grupul Cetăţeni - Vadul Vacilor. Aceste amfore nu au pătruns în interiorul Arcului Carpatic. Declinul acestui import a fost urmat de afluxul masiv de drahme şi denari care au pătruns de această dată şi în Transilvania. Noul import de monede din argint a determinat o reconfigurare a structurilor culturale locale. Foarte probabil, elitele Padea - Panagjurski Kolonii au fost implicate în procesele de receptare şi redistribuire dincolo de munţi a monedelor importate din argint. Tezaurele cu podoabe reflectă o etapă în care stipendiile romane au fost absorbite deja în fondul cultural local. Apariţia lor permite o diferenţiere între o fază LT D1 (fără tezaure) şi o fază LT D2 (cu tezaure). Mai mult, analiza tezaurelor permite o distincţie între fazele LT D2a şi LT D2b. Această tranziţie corespunde cu abandonarea fibulelor de schemă mijlocie La Tène. Impunerea fibulelor de schemă târzie La Tène (în faza LT D2b) poate fi sincronizată importului celor mai timpurii fibule romane imperiale, cu intensificarea locuirii în aşezările locale şi cu ridicarea fortificaţiilor şi a sanctuarelor montane. La finele fazei LT D2b, depunerea de tezaure cu podoabe a încetat şi unele aşezări au fost abandonate. Astfel, cele mai reprezentative monumente ale grupei Grădiştea de Munte - Poiana (mici oppida, fortificaţii montane şi tezaure cu podoabe) pot fi datate numai în cea de a doua jumătate a epocii La Tène târziu (LT D2). Faza post-La Tène a culturii Grădiştea de Munte - Poiana (sec. I p.Chr.) este caracterizată de adoptarea progresivă a bunurilor şi modelelor culturale romane concentrate în anumite aşezări şi fortificaţii montane. Totodată, practicile depoziţionale şi funerare s-au diminuat drastic.
  • Limba de redactare: engleză
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2019
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 17; anul 2019; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; serie nouă
  • Paginaţia: 167-168
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  8 / 18   >  >|