Noi cercetări arheologice preventive la Cetatea Enisala. Date arheologice şi arheozoologice

  • Subiect: Situl arheologic de la Cetatea Enisala este situat la circa 2 km V de localitatea Enisala, pe un deal calcaros, care domină zona de contact a lacurilor Razim şi Babadag. Cercetările arheologice sistematice şi preventive efectuate la Enisala oferă o imagine privind locuirea din sec. XIV‐XV în nordul Dobrogei. Săpăturile arheologice în punctul Cetatea Enisala-Parcare au avut loc în anul 2014, fiind cercetate două suprafeţe în care au fost identificate 13 de gropi menajere. Cele 13 complexe menajere au formă de clopot, şi în ele s-a găsit un material divers: fragmente ceramice, oase de animale, oase de peşte, solzi de peşte, corn de cerb în stare brută, vârfuri de săgeţi din fier, ac de cusut, lamă de cuţit, manşon din fier, potcoavă din fier. În partea inferioară a amenajărilor amintite s‐a descoperit un număr mic de fragmente ceramice, la care se adaugă materialul osteologic. Resturile faunistice colectate provin de la peşti, păsări şi mamifere, ultimul grup fiind predominant. Au fost identificate resturi osoase şi dentare provenind de la şase specii de mamifere domestice (Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus domesticus, Equus caballus şi Canis familiaris) şi şase specii de mamifere sălbatice (Cervus elaphus, Sus scrofa, Bos primigenius, Lepus europaeus, Capreolus capreolus, Canis lupus).
  • Limba de redactare: română
  • Vezi publicația: Peuce
  • Editura: Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
  • Loc publicare: Tulcea
  • Anul publicaţiei: 2019
  • Referinţă bibliografică pentru nr. revistă: 17; anul 2019; subtitlu: Studii şi cercetări de istorie şi arheologie; serie nouă
  • Paginaţia: 249-274
  • Navigare în nr. revistă:  |<  <  11 / 18   >  >|