Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 volume
  • 14 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2001 Carte cu autograf. Personalități de ieri și de azi, anul 2001 NEDELCU, Marcela (autor), MANEA, Lăcrămioara (autor)
volum de carte 2013 Circulația cărții vechi românești (manuscrisă și tipărită) în spațiul nord-dobrogean / Circulation of the old Romanian books (handwritten and printed) in northern Dobrudja area, anul 2013, seria Patrimonium 8 MANEA, Lăcrămioara (autor)
volum de carte 2013 Europolis. Destinul unui oraș - titlul unui roman, anul 2013 MANEA, Lăcrămioara (autor), CIOCOIU, Mădălina (autor), COSTEA, Iuliana (autor)
articol de periodic 2017 Acta Musei Porolissensis, XXXIX, seria istorie-etnografie MANEA, Lăcrămioara (autor) Carte românească veche imprimată în Transilvania, Buda și Viena, cu circulație în spațiul nord-dobrogean Carte veche 485-502 română
articol de periodic 2020 Acta Musei Tutovensis, V, seria Memorialistică MANEA, Lăcrămioara (autor) Câteva personalități românești și cărți cu valoare bibliofilă din secolul al XIX-lea 86-98 română
articol de periodic 2009 Peuce, 7, Studii și cercetări de istorie și arheologie, Serie nouă MANEA, Lăcrămioara (autor) Contribuții la bibliografia românească veche. O tipăritură a lui Evghenie Vulgaris 433-444 română
articol de periodic 2010 Peuce, 8, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă MANEA, Lăcrămioara (autor) Ex-librisul familiei Brâncoveanu în colecțiile tulcene 251-258 română
articol de periodic 2011 Peuce, 9, Studii și cercetări de istorie și arheologie. Volum dedicat lui Florin Topoleanu la a 60-a aniversare, serie nouă MANEA, Lăcrămioara (autor) Colecția de carte românească veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Catalog (I) 585-622 română
articol de periodic 2012 Peuce, 10, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă MANEA, Lăcrămioara (autor) Colecția de carte românească veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Catalog (II) 235-308 română
articol de periodic 2014 Peuce, 12, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă MANEA, Lăcrămioara (autor) Cărți din biblioteca familiei Cantacuzino în fondurile muzeului tulcean 341-352 română
articol de periodic 2016 Peuce, 14, Studii și cercetări de istorie și arheologie. Volum dedicat lui Victor-Henrich Baumann la a 75-a aniversare, serie nouă MANEA, Lăcrămioara (autor) Valori patrimoniale elsevieriene în fondurile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea 357-369 română
articol de periodic 2019 Peuce, 17, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă Feminin, MANEA, Lăcrămioara (autor) Igor Cereteu, Cartea bisericească în mănăstirile din Republica Moldova, ediție enciclopedică, ”Tipografia Centrală”, Chișinău, 2016, 503 p. 277-279 română
articol de periodic 2019 Peuce, 17, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă MANEA, Lăcrămioara (autor) Mihai Mitu, Viața lui Ioan Budai-Deleanu (Prefața autorului), Editura Saeculum I.O., București, 2017, 527 p. 280-286 română
articol de periodic 2022 Peuce, 20 MANEA, Lăcrămioara (autor) Carte străină veche și rară (sec. XV-XVI) din patrimoniul muzeului tulcean BIBLIOLOGIE 289-318 română
articol de periodic 2022 Peuce, 20 MANEA, Lăcrămioara (autor) Cristian Nicolae MATEI, Ideea de sănătate în Transilvania iluministă în cărți și documente, Alba Iulia, Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia; Cluj-Napoca: Editura Mega, 2021, 333 p. Recenzii şi note bibliografice 328-333 română
articol de periodic 2017 Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis, seria nouă MANEA, Lăcrămioara (autor) Biblioteca Colegiului Sfântul Sava din București. Încercare de reconstituire, istorie și ex-libris Istoria culturii. Studii şi articole 385-401 română, engleză
articol de periodic 2012 Tulcea 1878-1948. Memoria unui oraș. Lucrările colocviului Recuperarea memoriei orașului Tulcea, 1878-1948: împlinire sau deziderat? Tulcea, 24-26 septembrie 2012 MANEA, Lăcrămioara (autor) Mitropolitul Nichifor de Carpat și sculptorul tulcean Vasile M. Chiriachide în cărți și documente ale colecției de carte veche a ICEM Tulcea 303-340 română