Peuce, 12, 2014, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Cuprins - Summary 5-7 română
articol de periodic POPOVICI, Sergiu (autor) , TOPAL, Denis (autor) , ȚERNA, Stanislav (autor) Akinakai de tip Soloha în contextul unei noi descoperiri de la Nistrul de Jos 9-67 română
articol de periodic SPÂNU, Daniel (autor) O periegeză prin istoricul cercetării protoistorice dobrogene: necropolele "de tip Murighiol" 69-97 română
articol de periodic RADU, Laurențiu (autor) Turibula descoperite la Noviodunum–Isaccea 99-114 română
articol de periodic GAMUREAC, Ștefan-Emilian (autor) , STĂNICĂ, Aurel-Daniel (autor) , TOPOLEANU, Florin (autor) Preliminary Considerations on Roman pottery from a rescue excavation at Noviodunum 115-146 engleză
articol de periodic MOCANU, Marian (autor) Considerații privind ceramica de masă de la (L)Ibida (II). Sectorul extra muros nord I 147-168 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Prelucrarea fierului în officina romană târzie de pe Valea Morilor, Telița, punct Hogea 169-232 română
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) , STĂNICĂ, Aurel-Daniel (autor) , SZTANCS, Diana-Maria (autor) Isaccea–Noviodunum. Artefacte din materii dure animale descoperite în 2012 și 2013 233-268 română
articol de periodic ADAMESCU, Adrian (autor) , AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , CONSTANTINESCU, Mihai (autor) Observații privind înmormântările hallstattiene timpurii din așezarea de la Suceveni–Stoborăni, jud. Galați 269-288 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Cristina-Georgeta (autor) , GUGL, Christian (autor) Troesmis și romanii la Dunărea de Jos. Proiectul Troesmis 2010-2013 289-306 română
articol de periodic SOFICARU, Andrei Dorian (autor) Bioarchaeological Study of the Funeral Finds from Slava Rusă, Tulcea County, Romania 307-340 engleză
articol de periodic MANEA, Lăcrămioara (autor) Cărți din biblioteca familiei Cantacuzino în fondurile muzeului tulcean 341-352 română
articol de periodic MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) Radu Băjenaru, Identități culturale, structuri de putere și conflict militar în nordul Peninsulei Balcanice în mileniile IV–III a.Chr., Ed. Muzeului Național al Literaturii Române, București, 2013, 295 p., inclusiv 4 hărți, ISBN 978-973-167-118-5 353-356 română
articol de periodic BĂJENARU, Radu (autor) Observații pe marginea unei recenzii, Ion Motzoi-Chicideanu, Radu Băjenaru, Identități culturale, structuri de putere și conflict militar în nordul Peninsulei Balcanice în mileniile IV–III a.Chr., Editura Muzeului Național al Literaturii Române, București, 2013, 295 p., inclusiv 4 hărți, ISBN 978-973-167-118-5 357-365 română
articol de periodic MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) Nils Müller-Scheeßel (Hrsg.), 'Irreguläre' Bestattungen in der Urgeschichte: Norm, Ritual, Strafe...?, Akten der Internationalen Tagung in Frankfurt a. M. vom 3. bis 5. Februar 2012, Editura Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 2013, 518 pagini, 239 figuri și 34 tabele în text. ISBN 978-3-7749-3862-2 366-376 română
articol de periodic MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) Priscilla Keswani, Mortuary ritual and society in Bronze Age Cyprus, Seria Monographs in Mediterranean Archaeology, Editura Equinox, London 2004, 257 pag., 18 fig., 38 tabele, toate în text. ISBN 1-904-768 03-2 377-382 română
articol de periodic STAN, Diana Andreea (autor) Sorin-Cristian Ailincăi, Începuturile epocii fierului în Dobrogea. Cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, județul Tulcea, Muzeul Brăilei, Editura Istros, Brăila, 2013. 164 p., 41 figuri incluse în text + 74 planșe 383-385 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) Daniel Spânu, Tezaurele dacice. Creația în metale prețioase din Dacia preromană, Ed. Simetria, București, 2012, 278 p. + 195 Pl. 386-389 română
articol de periodic NICULICĂ, Bogdan Petru (autor) Octavian Liviu Șovan, Repertoriul arheologic al județului Botoșani, Pim Publishing House, Botoșani, 2013, 500 p. + electronic version on the attached CD-ROM. 390-395 engleză
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Adela Bâltâc, Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior și Thracia (secolele I-III p. Chr.), Editura Renaissance, 2011, 526 p. + XIV planșe + 4 hărți (Muzeul Național de Istorie a României. Monografii IV) 396-397 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Livia Buzoianu, Maria Bărbulescu, Tomis. Comentariu istoric și arheologic. Historical and archaeological commentary, Editura Ex Ponto, Constanța, 2012, 276 p. (Bibliotheca Tomitana IX) 398-402 română
articol de periodic LUPU, Daniela (autor) Lăcrămioara Manea, Circulația cărții vechi românești (manuscrisă și tipărită) în spațiul nord-dobrogean. Prefață de prof. univ. dr. Mihai Mitu, Editura Istros, Brăila, 2013, 473 p., 27 pl. 403-406 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Abrevieri - List of abbreviations 407-409 română