Criterii căutate

  • An de publicare: 2014

Sumarul căutării

  • 889 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2A Cuprins 3 română
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2A NISTORESCU, Laurențiu (autor) Invitatul ediției: Zoe Petre - "Sunt greu de presupus interferențe de cult și tradiție între spațiul getic și cel elen” Secolul preburebistan 5-11 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2A NISTORESCU, Laurențiu (autor) Cooperarea militară geto-dacică în epoca preburebistană. Dosarul Cloilios Secolul preburebistan 12-30 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2A NISTORESCU, Laurențiu (autor) Elemente de arhitectură organizațională în societatea geto-dacică preburebistană Secolul preburebistan 31-44 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2A VELCESCU, Leonard (autor) Arcul lui Traian de la Beneventum: 1900 de ani de la inaugurare (114-2014) Romanitate şi romanizare 45-66 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2A CEIA, Valy (autor) Ordo et rusticitas sau despre romanitatea exemplară Romanitate şi romanizare 67-75 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2A TIMOC, Calin (autor) Dacii în armata romană târzie Romanitate şi romanizare 76-78 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2A DAMIAN, Sorin (autor) Repere evenimențiale în evoluțiile de la Dunăre din secolul VII Romanitate şi romanizare 79-83 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2A POPESCU, S. Claudia (autor) Un exercițiu de ficționalizare a istoriei: “Misteriile lui Zalmoxis” Lecturi critice 84-89 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2A HAIDUC, Daniel (autor) Cronica cercetărilor arheologice din România - campania 2013 Lecturi critice 90-95 română
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2A CĂLĂRĂȘANU, Valeriu D. (autor) “Arheologia Moldovei”, nr. XXXVI Lecturi critice 96-98 română
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2A Quaestiones Romanicae II Lecturi critice 98 română
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B Cuprins 3-4 română
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B NISTORESCU, Laurențiu (autor) Ficțiunea retragerii aureliene și destructurarea sa conceptuală Argument 6-17 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B CĂLĂRĂȘANU, Valeriu D. (autor) Însemnări privind relația regalității geto-dacice cu sacerdoțiul dionisiac Studii şi însemnări 18-22 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B MUSCALU, Bogdan (autor) Tradiții romane în istoria serviciilor de intelligence Studii şi însemnări 23-37 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B ELEN, Constantin (autor) Din nou despre termenul limigantes Studii şi însemnări 37-38 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B NEGRESCU, Dan (autor) Despre o mențiune ieronimiană Studii şi însemnări 39-41 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B FERARU, Remus (autor) Relațiile dintre Biserică și stat în viziunea Sfântului Maxim Mărturisitorul Studii şi însemnări 42-56 română
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B ENACHE, Sergiu (autor) Două topoare de luptă din fier descoperite la Gătaia (jud. Timiș) Convergenţe 57-61 română
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B Repere evenimențiale în evoluțiile de la Dunăre din secolele VIII-IX Convergenţe 62-66 română
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B POPESCU, S. Claudia (autor) Chestiunea celților intracarpatici și câteva prezumții de relativizat Lecturi critice 67-70 română
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B DAMIAN, Daniela (autor) Semnal: Peuce XII/2014 Lecturi critice 71-72 română
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B BASARAB, Constantin (autor) Kallatida, prefigurarea unei monografii Lecturi critice 73-75 română
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B HAIDUC, Daniel (autor) DakkHabbit: Investigații cartodinamice ale habitatului Daciei preromane Dosar DakkHabbit 76-81 română
2014 Acta Centri Lucusiensis, nr. 2B BERZOVAN, Alexandru (autor), BORANGIC, Cătălin (autor) Concepte despre cetatea dacică (I) Dosar DakkHabbit 82-143
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII DIACONESCU, Maria (autor) Cu privire la vasele suport tip „horă” de la Vorniceni SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE: STUDIU DE CAZ: VORNICENI-BOTOŞANI 16-22 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII OLENIUC, Florentina (autor) Date arheozoologice privind resturile osteologice patologice, recuperate din nivelul Cucuteni A-B al sitului arheologic Vorniceni – „Pod Ibăneasa” din județul Botoșani SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE: STUDIU DE CAZ: VORNICENI-BOTOŞANI 23-32 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII CORNACI, Mihai (autor) Un dublu gros de la Alexandru cel Bun SECŢIUNEA a II-a: MEDIEVISTICĂ: OAMENI, LOCALITĂŢI, OBICEIURI, IZVOARE ISTORICE 34-38 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII BOTEZATU, Daniel (autor) Când au devenit Botoșanii târg al Doamnei? SECŢIUNEA a II-a: MEDIEVISTICĂ: OAMENI, LOCALITĂŢI, OBICEIURI, IZVOARE ISTORICE 39-47 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII PÎNZAR, Alexandru (autor) Ascendenți prin femei ai lui Bogdan Vodă Petriceico SECŢIUNEA a II-a: MEDIEVISTICĂ: OAMENI, LOCALITĂŢI, OBICEIURI, IZVOARE ISTORICE 48-51 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII AIOANEI, Oana (autor) Trilogia vieții. Câteva aspecte privind nașterea, nunta și moartea în familiile suveranilor român SECŢIUNEA a II-a: MEDIEVISTICĂ: OAMENI, LOCALITĂŢI, OBICEIURI, IZVOARE ISTORICE 52-57 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII MAXIM, Mihai (autor) Trei documente otomane inedite despre Constantin Brâncoveanu (1703-1704, 1706, 1714) SECŢIUNEA a II-a: MEDIEVISTICĂ: OAMENI, LOCALITĂŢI, OBICEIURI, IZVOARE ISTORICE 58-68 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII GAVRIȘ, Simion-Alexandru (autor) Ein Bildungsroman: educația lui Grigore Mihail Sturdza SECŢIUNEA a III-a: SECOLELE XIX – XX: POLITICĂ, EDUCAŢIE, IDEOLOGIE, PROMOVARE 70-78 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII ȘTIRBĂȚ, Gheorghe-Florin (autor) Aspecte ale vieții politice în primii ani ai guvernării liberale (1876-1878) (II) SECŢIUNEA a III-a: SECOLELE XIX – XX: POLITICĂ, EDUCAŢIE, IDEOLOGIE, PROMOVARE 79-92 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII MANOLE, Gică (autor) Titu Maiorescu, premier – apoteoza învinsului SECŢIUNEA a III-a: SECOLELE XIX – XX: POLITICĂ, EDUCAŢIE, IDEOLOGIE, PROMOVARE 93-123 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII CARANFILOF, Bogdan (autor) „Iuda” sub vremuri. O contribuție la istoria antisemitismului românesc SECŢIUNEA a III-a: SECOLELE XIX – XX: POLITICĂ, EDUCAŢIE, IDEOLOGIE, PROMOVARE 124-159 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII ȘEVCIUC, Alexei (autor) Dezvoltarea etno-demografică a Sudului Basarabiei în perioada interbelică SECŢIUNEA a III-a: SECOLELE XIX – XX: POLITICĂ, EDUCAŢIE, IDEOLOGIE, PROMOVARE 160-178 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII PRODAN, Dan (autor) Personalitatea României Mari în tratatele de pace din 1919 – 1923 SECŢIUNEA a III-a: SECOLELE XIX – XX: POLITICĂ, EDUCAŢIE, IDEOLOGIE, PROMOVARE 179-182 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII HARIUC, Marian (autor) Spațiul istoriografiei românești și ambivalența discursului ideologic. Cazul istoricului Andrei Oțetea (1956-1965) SECŢIUNEA a III-a: SECOLELE XIX – XX: POLITICĂ, EDUCAŢIE, IDEOLOGIE, PROMOVARE 183-202 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII PRODAN, Andrei-Liviu (autor) Evoluția mijloacelor și tehnicilor de promovare a turismului pe WEB SECŢIUNEA a III-a: SECOLELE XIX – XX: POLITICĂ, EDUCAŢIE, IDEOLOGIE, PROMOVARE 203-214 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII FLORESCU, Gheorghe (autor) Intrarea României în Primul Război Mondial și The New York Times SECŢIUNEA a IV-a: UN SECOL DE LA DECLANŞAREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (1914-2014) ŞI ROMÂNIA 216-266 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII LUCA, Cătălin (autor) Neutralitatea României în comentariile și discursurile lui Nicolae Iorga SECŢIUNEA a IV-a: UN SECOL DE LA DECLANŞAREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (1914-2014) ŞI ROMÂNIA 267-275 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII PRODAN, Dan (autor) O istorie militară românească din 1930 a Primului Război Mondial SECŢIUNEA a IV-a: UN SECOL DE LA DECLANŞAREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL (1914-2014) ŞI ROMÂNIA 276-282 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII ADĂSCĂLIȚEI, Vasile (autor) Școala dorohoiană în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea. Cadrul legislativ SECŢIUNEA a V-a: ZONA BOTOŞANI – FILE DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE 284-296 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII NECHIFOR, Iulian-Cătălin (autor) Începuturile învățământului comercial și economic la Botoșani SECŢIUNEA a V-a: ZONA BOTOŞANI – FILE DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE 297-305 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII NECHIFOR, Iulian-Cătălin (autor) Aspecte ale proprietății în secolul XX la Bucecea SECŢIUNEA a V-a: ZONA BOTOŞANI – FILE DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE 306-238 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII MIHALACHE, Margareta (autor) Valoarea piselor fundamentale de port popular din zona etnografică Botoșani SECŢIUNEA a V-a: ZONA BOTOŞANI – FILE DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE 329-336 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII VIERU, Paul Narcis (autor) Etapele urbanizării în teritoriul reședințelor de județ din Moldova SECŢIUNEA a V-a: ZONA BOTOŞANI – FILE DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE 337-370 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII PAVEL, Emilia (autor) Satul românesc în viziunea Poetului Național Mihai Eminescu SECŢIUNEA a V-a: ZONA BOTOŞANI – FILE DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE 371-375 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII BĂLUȚĂ, Steliana (autor) Expoziția permanentă a Secției de Etnografie a Muzeului Județean Botoșani în „Casa Ventura” SECŢIUNEA a V-a: ZONA BOTOŞANI – FILE DE ISTORIE ŞI ETNOGRAFIE 376-383 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII PRODAN, Dan (autor) Nicolae Iorga – inițiatorul comemorării lui Constantin Brâncoveanu în 1914 SECŢIUNEA a VI-a: OMAGIERE ŞI MEMORIALISTICĂ 385-387 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII MATEI, Mihai (autor) Omagiu octogenarilor Școlii Normale de la Șendriceni, județul Botoșani SECŢIUNEA a VI-a: OMAGIERE ŞI MEMORIALISTICĂ 388-395 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII PRODAN, Dan (autor) Academicianul Alexandru Zub - octogenar. Cetățeanul și istoricul – instituție SECŢIUNEA a VI-a: OMAGIERE ŞI MEMORIALISTICĂ 396-403 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII ALEXIE, Lidia (autor) Corespondență inedită între Costache Enescu și George Enesscu aflată în patrimoniul Muzeului Memorial „George Enescu” – Dorohoi SECŢIUNEA a VI-a: OMAGIERE ŞI MEMORIALISTICĂ 404-406 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII PÂRVAN, Lucica (autor) Rudolf Schweitzer – Cumpăna. 40 de ani de la moartea artistului SECŢIUNEA a VI-a: OMAGIERE ŞI MEMORIALISTICĂ 407-415 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII CARANICA, Emil (autor) Tenorul Giovanni Dimitrescu, figură emblematică a teatrului liric românesc și universal SECŢIUNEA a VI-a: OMAGIERE ŞI MEMORIALISTICĂ 416-425 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII RÂPEANU, Valeriu (autor) Un loc de onoare în istoria presei românești: Valentin Păunescu (1933 – 2004). La un deceniu de neființă și de permanentă aducere aminte SECŢIUNEA a VI-a: OMAGIERE ŞI MEMORIALISTICĂ 426-430 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII CORNACI, Mihai (autor) O medalie dedicată Patriarhului Teoctist SECŢIUNEA a VI-a: OMAGIERE ŞI MEMORIALISTICĂ 431-432 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII PRODAN, Dan (autor) Iorga după Iorga. Noutăți editoriale despre viața și opera Titanului român (II) SECŢIUNEA a VII-a: NOTE BIBLIOGRAFICE 434-441 română
2014 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII PRODAN, Dan (autor) Recenzii și note bibliografice (IV) SECŢIUNEA a VII-a: NOTE BIBLIOGRAFICE 442-477 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X Cuprins română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X TODINCA, Gheorghe (autor) Centenar Ioan Mihalyi de Apșa (1844-1914) ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 11-50 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X PETROVAI, Ion (autor) Contribuția Țării Maramureșului la dezvoltarea culturii naționale ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 51-59 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X BATIN, Laurențiu (autor) Originea haiducului Pintea Viteazul ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 60-68 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X BATIN, Laurențiu (autor) Caracterul corifesional al mișcării haiducești condusă de Pintea Viteazul ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 69-78 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X VOINAGHI, Marius (autor) Pintea Viteazul - repere istorice ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 79-86 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X TEOFIL, Ivanciuc (autor) Contribuții la istoria militară a Maramureșului. Atacuri străine în secolul al XVII-lea ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 87-94 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X TOȘA, Ioan (autor) Câteva informații privind proprietatea asupra pământului În satul românesc de la sfârșitul secolului al XIX-iea ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 95-115 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X PRALEA, Alin Spiridon (autor) Contribuții la Istoria evreilor din Sighetu Marmației și Maramureș, de la începuturi până la Primul Război Mondial ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 116-121 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X GHERHEȘ, Maria Cristina (autor) Societăți, asociații și instituții culturale în Maramureșul anilor 1939-1940 ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 122-129 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X DĂNCUȘ, Ioana (autor) Măștile în ceremonialurile ritualurilor de trecere ETNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR - MUZEOLOGIE 133-144 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X BARZ, Mirela (autor) Viflaimul în Maramureș ETNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR - MUZEOLOGIE 145-155 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X BILȚIU, Maria (autor) Colectivitatea feminină maramureșeană în cadrul unor obiceiuri, tradiții și practici ritualo-magice ETNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR - MUZEOLOGIE 156-160 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X BILȚIU, Pamfil (autor) Magia dragostei în Țara Chioarului ETNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR - MUZEOLOGIE 161-167 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X COLOȘENCO, Mircea (autor) Bal-maske' în Țările Române (sec. XIX) ETNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR - MUZEOLOGIE 168-174 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X GHERHEȘ, Ilie (autor) Colecționarii de artefacte etno-istorice, între bastioane ale muzeologiei și/sau impostori ai memoriei naționale ETNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR - MUZEOLOGIE 175-178 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X DĂNCUȘ, Mihai (autor) Din istoria muzeelor din Sighetul Marmației, Palatul Cultural și Muzeul Maramureșului ETNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR - MUZEOLOGIE 179-191 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X HOTICO, Grigore (autor) Tipuri de piatră și lut, materiale de construcție utilizate de locuitorii Maramureșului din cele mai vechi timpuri ETNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR - MUZEOLOGIE 192-193 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X CHIȘ, Timur Vasile (autor) Băile locale din localitatea Crasna Vișeului -Maramureș ŞTIINŢELE NATURII 197-200 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X IUȘAN, Claudiu (autor) Măsuri de management propuse pentru habitatele de interes comunitar din situl Natura 2000 Munții Rodnei (ROSC/0125) ŞTIINŢELE NATURII 201-212 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X CHIȘ, Timur Vasile (autor) Tăul Scărișoara din Munții Lăpușului (Munții Văratecului}, România ŞTIINŢELE NATURII 213-216 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X BRENER, Beatrix Medea (autor) Date asupra populației de marmotă alpină (Marmota marmota, Linnaeus, 1758) din Parcul Național 213 Munți Rodnei ŞTIINŢELE NATURII 217-223 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X GUBKO, Victoria (autor) Experience of the Carpathian Biosphere Reserve in participative tourism management involving stakeholders ŞTIINŢELE NATURII 224-228 engleză
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X ȘIȘEȘTEANU, Gheorghe (autor) Maramureșul - între tradiție și deconstrucție identitară ESEU - PERSONALITĂŢI - RECENZII- VARIA 231-243 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X IUGA, Nicolae (autor) Eseu despre măști ESEU - PERSONALITĂŢI - RECENZII- VARIA 244-250 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X MARCHIȘ, Ioan (autor) Nodul și crucea cu trei dimensiuni ESEU - PERSONALITĂŢI - RECENZII- VARIA 251-281 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X COVACI, Stela (autor) Poeți și colinde. 13 decembrie 1983 - 30 de ani de la moartea poetului Nichita Stănescu ESEU - PERSONALITĂŢI - RECENZII- VARIA 282-286 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X ZANEA, Corneliu (autor), ZANEA, Cosmina (autor), ZANEA, Damiana (autor) Muzica și conservarea etnicității ESEU - PERSONALITĂŢI - RECENZII- VARIA 287-290 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X VERDEȘ NEMEȘ, Maria (autor) Povestea emisiunii „Zestrea Maramureșului'' ESEU - PERSONALITĂŢI - RECENZII- VARIA 291-293 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X COTÂRLĂ, Ioan (autor) Alexandru Filipașcu (cărturar maramureșean) ESEU - PERSONALITĂŢI - RECENZII- VARIA 294-295 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X HODOR, Nicolaie (autor) În amintirea unui dascăl de legendă, Alexandru Diaconescu (1936-1998) ESEU - PERSONALITĂŢI - RECENZII- VARIA 296-300 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X GHERHEȘ, Ilie (autor) Vasile Iuga de Săliște: „Dicționar istoric al localităților din județul Maramureș" - o carte de nișă care răspunde unui anumit orizont de așteptare ESEU - PERSONALITĂŢI - RECENZII- VARIA 301-305 română
2014 Acta Musei Maramorosiensis, X DĂNCUȘ, Mihai (autor) In memoriam Tiberiu Graur ESEU - PERSONALITĂŢI - RECENZII- VARIA 306 română
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology Contents 5-6 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology BINDEA, Diana (autor), POP, Xenia (autor) The archaeozoological material in the Noua settlement at Bolduț (Cluj county) ARTICLES AND STUDIES 9-20 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology ALONSO, Santos (autor), DE LA RÚA, Concepción (autor), HERVELLA, Monserrat (autor), MAXIM, Zoia (autor), NETEA, Mihai G. (autor), RĂCHITĂ, Mircea (autor), ROTEA, Mihai (autor), TECAR, Tiberiu (autor) The archaeological contexts of DNA samples collected from prehistoric sites in Transylvania ARTICLES AND STUDIES 21-60 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology PUPEZĂ, Luca-Paul (autor) The immortal Thracians. Graves disappearance at the end of the Iron Age in the Carpatho-Danubian area ARTICLES AND STUDIES 61-74 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology CUPCEA, George (autor), MARCU, Felix (autor) The archaeological cadaster of Apahida (Cluj county) ARTICLES AND STUDIES 75-94 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology PÎSLARU, Mariana (autor) The Roman kilns group from Potaissa and its dating ARTICLES AND STUDIES 95-106 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology NEMETI, Sorin (autor), PÎSLARU, Mariana (autor) The “Danubian riders” on a relief from Potaissa ARTICLES AND STUDIES 106-112 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology MARCU, Felix (autor), VARGA, Rada (autor) A bronze fascinum discovered at Polus Center (Florești, Cluj county) ARTICLES AND STUDIES 113-120 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology WIEGELS, Rainer (autor) Zwei bemerkenswerte Bronzestatuetten des Sol mit Inschrift ARTICLES AND STUDIES 121-132 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology PETRUȚ, David (autor), ZĂGREAN, Radu (autor) The funerary aediculae of Porolissum ARTICLES AND STUDIES 133-160 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology CIONGRADI, Carmen (autor) Monumente von Prokuratoren der Provinz Dacia Porolissensis ARTICLES AND STUDIES 161-186 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology FENECHIU, Carmen (autor), LALU, Ștefania (autor) The vocabulary of metals in Latin inscriptions from Dacia ARTICLES AND STUDIES 187-194 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology ANTAL, Adriana (autor) A god of convalescence. Telesphorus/Genius cucullatus in Roman Dacia ARTICLES AND STUDIES 195-206 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology HERRMANN, Claus Daniel (autor), SCHAFER, Alfred (autor) A Roman harbour gate in Cologne ARTICLES AND STUDIES 207-222 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology PETRUȚ, David (autor) Vincze Zoltán, A kolozsvári régészeti iskola a Pósta Béla-korszakban (1899–1919) [The archaeological school of Cluj during the Béla Pósta era (1899–1919)], Eme Kiadó, Kolozsvár 2014, 812 pages Reviews 225-228 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology NEMETI, Sorin (autor) Mihai Bărbulescu, „Inscripțiile din castrul legionar de la Potaissa / The Inscriptions of the Legionary Fortress at Potaissa”, Editura Academiei Române, București 2012, 288 pages, 150 figures Reviews 229-232 engleză
2014 Acta Musei Napocensis, 51-I, seria prehistory-ancient history-archaeology Abbreviations 233-236 engleză
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie Cuprins 3-8 română, engleză, franceză, germană
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie Cornel Grad. In honorem 9-10 română
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie GHERHEȘ, Ilie (autor) Epopeea așezării ucrainienilor în bazinul de jos al râului Vișeu (secolele XIV-XVII) Istorie 13-20 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie GROSS, Lidia (autor) Testamentul doamnei Ursula Paulin: reflecții pe marginea unui document de la începutul secolului al XVI-lea Istorie 21-34 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie DIN, Petre (autor) Aspecte ale vieții religioase a românilor transilvăneni în percepția călătorilor străini în secolul al XVIII-lea Istorie 35-42 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MITU, Sorin (autor) Identități locale din Transilvania în epoca modernă Istorie 43-52 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie BENEDEK, Vasile (autor) Aplicarea principiilor liberale pe domeniul Wesselényi din Jibou Istorie 53-70 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie FAUR, Andrei-Sabin (autor) Construirea românului și a națiunii române. Ideea de națiune în textele juridice și ideologice din spațiul românesc în secolul al XIX-lea Istorie 71-92 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie RUȘEȚ, Răducu (autor) Gazeta Transilvania: punct de referință al presei românești din Ardeal Istorie 93-102 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Între libertate și constrângere. Statutul asociaționismului din Transilvania (1850 - 1900) Istorie 103-110 română (şi un rezumat în germană)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie GHEORGHE, Lavinia (autor) Atitudinea locuitorilor din Dobrogea față de autoritățile maghiare în procesul Memorandumului Istorie 111-130 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie LAZĂR, Cosmin-Cătălin (autor) Învățământul confesional ortodox în Transilvania și Protopopiatul Ungurașului în a doua jumătate a secolului la XIX-lea Istorie 131-146 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MACAVEI, Anamaria (autor) Timpuri tulburi. Reflectarea legii căsătoriei în paginile presei transilvănene Istorie 147-154 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie RIGMAN, Ciprian-Doru (autor) Fenomenul natalității în cuprinsul Protopopiatului Ortodox Turda la sfârșitul secolului al XIX-lea (1880 - 1900) Istorie 155-170 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie HOCHHAUSER, Ronald (autor) Pagini din istoria alimentării orașului Oradea cu apă. 120 de ani de la inaugurarea Uzinei Vechi de Apă Istorie 171-184 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie BACIU, Crucița Loredana (autor) Hrană sau medicament: terapiile naturiste la începutul secolului XX Istorie 185-194 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie PUIE, Iulia-Maria (autor) Eutanasia - repere istorice ale unui concept controversat Istorie 195-204 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie FABIAN, I. (autor) Biografia lui Teodor Neș racordată la realitățile istorice și culturale de la început de secol XX Istorie 205-212 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie CIOBANU, Vasile (autor) Reorganizarea Partidului Național Român în anii 1919 - 1922. Studiu de caz: județul Sibiu Istorie 213-240 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie CÂMPEAN, Viorel (autor) Din viața și activitatea protopopului greco-catolic Ludovic Rezei Istorie 241-248 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MORARIU, Iuliu-Marius (autor) Organizarea bisericească a românilor ortodocși din teritoriile alipite țării după Marea Unire Istorie 249-256 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie BOC, Ovidiu-Valentin (autor) Istoricul Ștefan Meteș, Director al Arhivelor Statului din Cluj (1922 - 1949). Preliminarii Istorie 257-262 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MUSCA, Elena (autor) Activități economice sălăjene reflectate în documentele Camerei de Comerț și Industrie Sălaj, în prima jumătate a secolului XX Istorie 263-270 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Generalul Georgescu Pion - ctitorul monumentului Mihai Eminescu de pe dealul Comja de lângă Seini Istorie 271-282 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie POP, Marin (autor) Înființarea și activitatea gărzilor „Iuliu Maniu” și a gărzilor țărănești din Ardeal și Banat (1934 - 1938) Istorie 283-301 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie PORUMBĂCEAN, Claudiu (autor) Un studiu documentar inedit semnat de Emil Tișcă în anul 1937 referitor la viața economico-financiară din nord-vestul Transilvaniei interbelice Istorie 301-328 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie TRAȘCĂ, Ottmar (autor) Situația politică din România în viziunea Abwehrstelle Rumänien. Iulie 1941 Istorie 329-346 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie ROPA, Lucian (autor) Modificările administrativ-teritoriale din nord-vestul României între anii 1950-1960 Istorie 347-356 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MANESI, Beáta (autor) DGPT și structurile sale teritoriale. Înființarea și evoluția colectivelor de împuterniciți / cenzori din nord-vestul României Istorie 357-364 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie UNGUR-BREHOI, Carmen (autor) The press in Transylvania under the communist control (1968 - 1969) Istorie 365-372 engleză
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie DAT, Gheorghe Viorel (autor) Dosarul de anchetă penală al istoricului Ștefan Meteș Istorie 373-380 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie FÜRTÖS, Robert (autor) Ierarhi greco-catolici în atenția Securității. Studiu de caz: canonicul Coriolan Tămâian Istorie 381-396 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie GAVRA, Augustin (autor), NĂPRĂDEAN, Horațiu (autor) Contribuții privind colectivizarea forțată a agriculturii în comuna Benesat Istorie 397-402 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MOISA, Gabriel (autor) Muzeele de istorie și propagandă oficială în România anilor ‘60–‘80 ai secolului trecut. Studiu de caz: muzeele și „lupta pentru pace” Istorie 403-410 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MESEȘAN (CHIȘ), Anarela (autor) Destinul unei biblioteci: biblioteca familiei Monica Lovinescu-Virgil Ierunca Istorie 411-416 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie LAKATOS, Arthur (autor), VARGA-BURKHARDT, Levente (autor) Considerații cu privire la naționalizarea industriei clujene (1948) Istorie 417-426 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MÂNDRUȚ, Stelian (autor) Paradigma „Holocaustului / Shoahului” în istoriografia românească actuală (1990 - 2010) Istorie 427-436 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MOISA, Gabriel (autor) Romanian community of Trianon Hungary. About beginnings in view of romanian researchers in Hungary Istorie 437-442 engleză
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie SCURTU, Costin (autor) Integrarea Republicii Moldova în spațiul euro-atlantic Istorie 443-451 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MARC, Dorel (autor) Cultura populară identitară în discursul clerical transilvan. Elie Miron Cristea și invocarea consecventă a virtuților sorgintei țărănești Etnografie 455-462 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie BEJINARIU, Corina (autor) Fotografia de mormânt - prolegomene la o antropologie vizuală a morții Etnografie 463-482 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie BURGHELE, Camelia (autor) Crize magice și antidoturi rituale. Magie erotică, terapeutică și antiterapeutică la Peceiu - Sălaj Etnografie 483-492 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie POP, Laura (autor) Modificarea obiceiurilor de înmormântare din Transilvania, ca urmare a propagandei antialcoolice, în preajma Primului Război Mondial Etnografie 493-510 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie BILȚIU, Maria (autor), BILȚIU, Pamfil (autor) Ceremonialul funebru în Vrancea (contribuții) Etnografie 511-524 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie MUREȘAN, Olimpia (autor) Moartea și ritualurile funerare în comunitățile de la Motiș și Surduc (unitate și diferențe specifice) Etnografie 525-536 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie CÎMPEAN, Simona (autor) Migrația românească în contextul multiculturalismului european Etnografie 537-544 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie CUTEAN, Smaranda (autor), MIRCEA, Gabriela (autor) Din nou despre calendarele românești din colecțiile Muzeului Național al Unirii - Alba Iulia (secolele XVIII–XX) Carte veche 547-584 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie OROS, Ioan (autor) Diacul Ioan Rada din Domnin sau despre ex-librisul de strană (I) Carte veche 585-598 română (şi un rezumat în franceză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie CIOBANU, Viorel-Horațiu (autor) O familie din negura vremii Artă 601-604 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie BĂBĂNAȘ, Marcela (autor) Omul, muza și artistul Artă 605-617 36-Acta-Mvsei-Porolissensis-XXXVI-2014-Zalau_606.pdf
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie CORPADE, Ana-Maria (autor), CORPADE, Ciprian (autor) Aspecte de geografie istorică în Țara Maramureșului Ştiinţele naturii. Geografie 621-630 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie BENEDEK, Rozalia (autor) Disparități economico-geografice de tip industrial, la nivelul anului 2008, în regiunea de dezvoltare nord-vest a României (I) Ştiinţele naturii. Geografie 631-650 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie BENEDEK, Rozalia (autor) Particularități și aspecte specifice ale industriei din arealul regiunii de dezvoltare nord-vest a României Ştiinţele naturii. Geografie 651-663 română (şi un rezumat în engleză)
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie Conf. Dr., ȘTIUCĂ, Narcisa (autor) O carte necesară: La nuntă în satele sălăjene. O lectură antropologică a tradițiilor nupțiale, de Camelia Burghele, Ed. Etnologică / Caiete Silvane, București / Zalău, 2014 (conf. dr. Narcisa Alexandra Știucă) RECENZII 667-668 română
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie DEMETER, Constantin-Liviu (autor) Gheorghe I. Brătianu, „File rupte din cartea războiului”, postfață de Acad. Șerban Papacostea, București, editura Scripta, 2006, 200 p. RECENZII 668-671 română
2014 Acta Musei Porolissensis, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie BURGHELE, Camelia (autor) In Memoriam Ioan Godea: Moartea ca lecție etnologică RECENZII 673-674 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Un muzeu centenar, muzeul "Vasile Pîrvan" Bărlad. Scurt istoric .9-17 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BUZATU, Dumitru (autor) Gînduri la ceas aniversar 17-17 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CONSTANTINESCU, Constantin (autor) Muzeul - școala patrotismului local și național 17-18 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X OPRIȘ, Ioan (autor) Un secol de muzeografie la Bîrlad 18-22 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X VASILESCU, Corneliu (autor) Crochiuri sentimentale 22-24 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CÎNDEA, Ionel (autor) Centenarul muzeului "Vasile Pîrvan" din Bîrlad (1914-2014) 24-25 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X TEODOR, Dan (autor) Un muzeu centenar 25-26 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Muzeul din Bîrlad și oamenii săi 26-28 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X SAVA, Eugen (autor) Cuvînt de salut 28-29 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X URSULESCU, Nicolae (autor) Gînduri la aniversarea unui muzeu secular 29-30 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CIUCĂ, Valentin (autor) Muzeul - întîlnire cu noi înșine 30-30 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ANGHEL, Marcel (autor) Gînduri la ceas aniversar 31-31 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Remember Bîrlad 31-32 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BUBULICI, Valeriu (autor), CIOBANU, Larisa (autor), VORNIC, Vlad (autor) Impresii despre colaborarea cu Muzeul "Vasile Pîrvan" din Bîrlad a arheologilor de la Chișinău 32-33 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BOB, Ioan (autor) Gînduri la ceas aniversar 34-34 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CROITORU, Costin (autor) Despre muzee și elite 34-35 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X HÎNCEANU, George (autor) Muzeul "Vasile Pârvan" din Bîrlad. Impresii la ceas de sărbătoare 35-36 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X DIAMANDI, Constanța (autor) Muzeul "Vasile Pîrvan" instituție de tradiție pentru municipiul Bîrlad, ls doi pași de împlinirea a 100 de ani de existență 36-36 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CODREA, Vlad (autor) Muzeul "Vasile Pîrvan" din Bîrlad: Cîteva gînduri, cîteva rînduri, la centenar 37-38 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X LUPEȘ, Corneliu (autor) Am venit, am văzut, m-am convins 39-39 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ULMU, Bogdan (autor) Adintiri din Bîrlad 39-39 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Mărturii din existența centenară a muzeului bîrlădean neconsemnate în documentele de arhivă 40-44 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CREȚU, Nicolae (autor) Muzeul viu 44-45 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ZELETIN, C. (autor) Gînduri la ceas aniversar 45-45 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X COLOȘENCO, Mircea (autor) La ceas aniversar: Muzeul "Vasile Pârvan" din Bărlad - Centenar (1914-10 aprilie 2014) 46-47 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CHIRIAC, Laurențiu (autor) Muzeul "Vasile Pârvan" Bărlad - 100 de ani 48-49 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ZGUTTA, Viorica (autor) Remember 48-48 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X COLOȘENCO, Mircea (autor) Secvențe muzeale 49-50 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X HORGAN, Dan (autor) Gînduri la ceas aniversar 50-51 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X COȘEREANU, Ioana (autor) Gînduri la ceas aniversar 51-51 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X NĂNESCU, Monica (autor) Gînduri la ceas aniversar 52-53 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Muzeul Bîrlădean la centenar 53-54 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BRANDEA, Sergiu (autor) Cînd muzeele s-au întîlnit 55-56 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ȘERBAN, Cecilia (autor) Gînduri colegiale la centenarul Muzeului "Vasile Pârvan" 56-57 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X SOLOMON, Adrian (autor) De la un "Muzău al județului Tutova" la Muzeul "Vasile Pârva" Bîrlad - un secol de eforturi și sacrificii dar cu realizări pe măsură 57-57 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X URSULESCU, Nicolae (autor) Despre problema figurinelor de piatră ale culturii Cucuteni -Tripolye 58-67 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CROITORU, Costin (autor), PANDREA, Stănică (autor) Un punct arheologic mai puțin cunoscut pe harta județului Galați. Așezarea eneolitică din cartierul Dunărea 68-78 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CEAUȘU, Silviu (autor), GARVĂN, Daniel (autor), HÎNCEANU, George (autor), ROMAN, Cristian (autor) Date generale privind așezarea carpică de la Piatra Neamț-Dărmănești 79-86 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Tezaure descoperite, tezaure pierdute, tezaure regăsite 87-91 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X POPA, Alexandru (autor) Despre vasele de argint din hinterlandul provinciilor romane Dacia și Moesia Inferior 92-107 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CIOBANU, Larisa (autor), TABUNCIUC, Sergiu (autor), VORNIC, Vlad (autor) Descoperiri din așezarea de tip Sîntana de Mureș-Cerneahov de la Tamciogi-Valea Tișovei (com. Rădeni, r. Strășeni, Republica Moldova) 108-130 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X OANCĂ, Mircea (autor), ONEL, Cristian (autor), ROTARU, Marin (autor), URSACHI, Laurențiu (autor) Noi situri aparținînd culturii Sîntana de Mureș-Cerneahov descoperite pe teritoriul județului Vaslui 131-144 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X IONIȚĂ, Ion (autor), ȘOVAN, Octavian (autor) Jetoane de sticlă romane descoperite în așezări ale dacilor liberi din Moldova 145-150 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Sondajul arheologic din punctul "Călăboia" sat polocin, comuna Pogonești (jud. Vaslui) 151-164 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CONSTAMTINESCU, Eugen-Marius (autor) Despre datarea ansamblului arheologic de la Pietroasa/Pietroasele, județul Buzău. Studiu preliminar 165-183 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X TEODOR, Dan (autor) Ornamentica ceramicii lucrate cu mîna din secolele VI-IX Hr. De la est de Carpați 184-201 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X LANGU, Sorin (autor) Aspecte ale circulației menedelor bizantine în secolul IX și problema unei formațiuni prestatale în zona Vaslui - Iașiu 202-204 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CREȚU, Nicolae (autor) Dăruiții dăruitori 205-209 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BULEI, Dumitra (autor) George Enescu și concertele sale la Tîrgoviște 210-213 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ILIE, Elena (autor) Vasile Băncilă - a teacher calling (1st of January 1897, Braila - 10th June 1979, Bucharest) 214-223 engleză
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X LUPEȘ, Corneliu (autor) Ceasul cel rău al romanului românesc 224-229 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X NĂNESCU, Monica (autor) Alianțe familiale reprezentative la nivelul elitelor: Matilda Cugler și Petru Poni 230-236 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CHIRIAC, Laurențiu (autor) Elitele occidentului medieval 237-242 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X JOSANU, Rocsana (autor) Ion Creangă - precursorul didacticii românești moderne 243-248 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X DIACONU, Roxana (autor) Rarități documentare despre Ion Creangă și familia sa 249-259 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X ȘELARU, Mihai-Cristian (autor) Gheorghe G. Mironescu și actul Unirii de la 1918 260-270 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Bîrlădeni în războiul de întregire a neamului (1916-1919) 271-279 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MOGORICI, Cristina (autor), NICOARĂ, Igor (autor) Rezervații (monumente) geologice și paleontologice din nord-estul Republicii Moldova 280-288 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X MOGORICI, Cristina (autor), RĂȚOI, Gabriel (autor) Fauna de moluște miocene de la Draxeni: Date preliminare 289-296 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CUZIC, Mariana (autor), CUZIC, Viorel (autor), LAPOSI, Alexandru (autor), LAZĂR, Anamaria (autor), LAZĂR, Cătălin (autor) Valențe educative ale conceptului de junior ranger și ale activităților desfățurate în cadrul taberei naționale S.O.R., 2013 - Delta Dunării 297-304 română
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie Cuprins Cuprins 5-7 română
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie BONSALL, Clive (autor), BORONEANȚ, Adina (autor), MCSWEENEY, Kath (autor) Schela Cladovei 1982 – A Supplement to the Original Excavation Report of Vasile Boroneanț Arheologie şi Istorie Veche 17-32 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor) Despre cronologia relativă și a absolută a neoliticului și eneoliticului timpuriu din răsăritul Bazinului Carpatic. O abordare Bayesiană Arheologie şi Istorie Veche 33-68 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie DIACONESCU, Dragoș (autor) Despre cultura Turdaș și poziția sa cronologică Arheologie şi Istorie Veche 69-90 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie GLIGOR, Mihai (autor) Începuturile eneoliticului timpuriu în Transilvania: o abordare bayesiană Arheologie şi Istorie Veche 91-106 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Despre marile teme religioase din cultura Vinča Arheologie şi Istorie Veche 107-155 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie ȘTEFAN CRISTIAN, Eduard (autor) Câteva date despre locuirea de tip Boian-Vidra de la Radovanu-La Muscalu, jud. Călărași Arheologie şi Istorie Veche 155-164 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie SCHUSTER, Cristian (autor) CAPUT STENARUM nach den Jahren 117/118 N. Chr. Arheologie şi Istorie Veche 165-172 germană (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie COSMA, Călin (autor) O locuință de războinic din secolul VII de la Iernut/Sfântu Gheorghe (jud. Mureș) Arheologie şi Istorie Medievală 175-194 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie GÁLL, Erwin (autor), HARHOIU, Radu (autor) Necropola din secolul XII de la Sighișoara-Dealul Viilor, punctul „Necropolă”. Contribuții privind habitatul epocii medievale timpurii în Transilvania estică Arheologie şi Istorie Medievală 196-260 română (rezumat în engleză şi germană)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie BUCKO, Peter (autor) The Romance Population in the Medieval Kingdom of Hungary Arheologie şi Istorie Medievală 261-266 engleză
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor), MAGINA, Livia (autor) O ascultare de martori și realități bănățene într-un document din 1539 Arheologie şi Istorie Medievală 267-274 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Tradiție și continuitate în lumea demnitarilor români ai Banatului de Caransebeș și Lugoj-Gârleștenii de Rudăria Arheologie şi Istorie Medievală 275-291 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie FENEREȘAN, Costin (autor) O descriere a cetății Timișoara din august 1716 Istorie Modernă şi Contemporană 295-300 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie MITU, Sorin (autor) Analiza identităților țărănești din Transilvania prin intermediul izvoarelor folclorice Istorie Modernă şi Contemporană 301-308 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie GRAUR, Cristian (autor) „Argint și soare”. Originile fotografiei prin evoluții tehnice între 1800 și 1900 Istorie Modernă şi Contemporană 309-338 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie KAKUCS, Lajos (autor) Gărzile civice și societățile de tir din Banat între anii 1717–1919 Istorie Modernă şi Contemporană 339-382 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie DEMIAN, Nicoleta (autor) Despre medaliile familiei Weifert din Pančevo Istorie Modernă şi Contemporană 383-396 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie IUDEAN, Ovidiu (autor), POPOVICI, Vlad (autor) Romanian election newssheets in Banat and Transylvania before 1918 Istorie Modernă şi Contemporană 405-417 engleză
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie MILIN, Miodrag (autor), NJEGOVAN, Drago (autor) Voivodina în octombrie – noiembrie 1918 (Banatul, Bacica, Barania și Sremul – unificarea cu Serbia) Istorie Modernă şi Contemporană 405-417 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie RĂMNEANȚU, Vasile (autor) Contribuția Primăriei municipiului Timișoara la dezvoltarea mișcării teatrale interbelice timișorene Istorie Modernă şi Contemporană 419-433 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie DUDOI, Marian-Alin (autor) Slamming the door in Bucharest: Soviet Steps in imposing the Groza Government (March 1st to 6th, 1945) Istorie Modernă şi Contemporană 435-444 engleză
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie MILIN, Andrei (autor), MILIN, Miodrag (autor) Clisura bănățeană (a Dunării) – enclavă iugoslavă nord-dunăreană în anii 1944–1947 sau experiment comunist românesc „avant la lettre” Istorie Modernă şi Contemporană 445-475 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie CORA, Delia (autor) Propaganda politică pentru și în timpul naționalizării comuniste Istorie Modernă şi Contemporană 475-486 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie BLASEN, Henri Philippe (autor) Darstellung der Deutschen und der deutschen Minderheiten Rumäniens in den rumänischen Schulbüchern für Geschichte und für Erdkunde der 3. bis 10. / 12. Klasse 1948–1989: Eine Periodisierung Istorie Modernă şi Contemporană 487-518 germană (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie POPOVICI DONICI, Mihail Corneliu (autor) Metodă de reconstituire a construcțiilor, D–1, pe baza datelor arheologice Muzeologie, Muzeografie, Restaurare, Conservare, Varia 521-528 română (rezumat în engleză)
2014 Analele Banatului, XXII, seria Arheologie-Istorie SZENTMIKLOSI, Alexandru (autor) International exhibition “The Vikings”, Berlin, 10.09.2014 – 04.01.2015. Muzeologie, Muzeografie, Restaurare, Conservare, Varia 529-533 engleză
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE KOVACS, Adela (autor) Despre vasele ritualice din sanctuarele neolitice sud-est europene (About Ritual vessels from Neolithic sanctuaries of Southeastern Europe ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 67-89 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE WHITLOW, Raymond (autor) Geographic Information Systems (GIS) analysis on the Ariușd occupation at Păuleni-Ciuc “dâmbul Cetății”, harghita County (Analiza GIS (Sisteme de Informații Geografice) a așezării Ariușd de la Păuleni-Ciuc “dâmbul Cetății”, județul harghita) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 89-95 engleză
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE BRIEWIG, Björn (autor), BUZEA, Dan Lucian (autor), CAVRUC, Valeriu (autor), WHITLOW, Raymond (autor) Datări radiocarbon aparținând locuirii Cucuteni-Ariușd de la Păuleni-Ciuc, „dâmbul Cetății”, jud. Harghita (Radiocarbon data from the Cucuteni-Ariușd levels at Păuleni-Ciuc (Ciomortan) „dâmbul Cetății”, harghita County) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 95-107 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE DIACONU, Vasile (autor), SÎRBU, Mariana (autor) Butonii de os și corn descoperiți în mediul culturii Noua (Bone and antler buttons found within the territory of Noua culture) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 125-137 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE KELEMEN, Imola (autor) Cercetări arheozoologice în așezarea de epoca bronzului târziu (cultura Noua) de la Olteni - "Cariera de nisip", jud. Covasna (Archaeozoological researches in the late Bronze Age settlement (Noua culture) from Olteni "Sand Quarry", Covasna County) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 137-151 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE BUZEA, Dan Lucian (autor), CAVRUC, Valeriu (autor), KOVACS, Adela (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Cercetări arheologice efectuate la Băile Figa în anii 2013-2014. Secțiunea XV. Raport preliminar (Archaeological researches in the Băile Figa site in 2013-2014. Preliminary Report) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 151-181 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE HUEBNER, Karl-Uwe (autor) Dendrochronologische datierung des bronze zeitlichen Salzbergbaues im Gebiet von Băile Figa, Rumänien (datarea dendrocronologică a urmelor mineritului de sare de epoca bronzului din zona Băile Figa, România) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 181-191 germană
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE BUCUR, Eugen (autor), ROMAN, Cristian (autor), TINCU, Sorin (autor) Considerații etnoarheologice privind exploatarea surselor saline din Țara Făgărașului (II) (Ethno-archaeological considerations upon the exploitation of Salt sources in Țara Făgărașului (II)) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 191-199 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE SUCIU, Cosmin (autor) Un ciocan de piatră de la Ocna Sibiului- Fața Vacilor (A Stone hammer from Ocna Sibiului- Fața Vacilor) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 199-205 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE MATEI-POPESCU, Florian (autor) Trupele auxiliare pe limesul estic al daciei. Stadiul problemei (Auxiliary troops on the Eastern limes of dacia. State of the Art) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 205-217 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE RAȚIU, Alexandru (autor), ȚENTEA, Ovidiu (autor) Figlinae din Dacia ( Figlinae from Dacia) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 217-223 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE ZĂGREANU, Radu (autor) O conductă romană din localitatea Măgheruș (jud. Covasna) (A Roman ceramic tube from Măgheruș, Covasna County) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 223-235 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE POPA, Alexandru (autor) Câteva consemnări asupra castrului roman de la Brețcu în lumina noilor cercetări (Some records on the Roman camp from Brețcu in the light of new researches) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 235-245 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE POPOVICI, Dan (autor) Construirea cuptorului de tip roman, topirea și suflarea sticlei la foc de lemne. Între experiment artistic și arheologie experimentală ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 245-263 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE BORDI, Zsigmond Lóránd (autor) „Cetatea Neagră” de la Apața (jud. Brașov) (The "Black Castle" from Apața (Brașov County)) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 263-273 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE MUSTEAȚĂ, Sergiu (autor) Patrimoniul cultural al Republicii Moldova. Considerații generale (Cultural heritage of the Republic of Moldova. General considerations) ARHEOLOGIE- STUDII ŞI CERCETĂRI 273-281 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE CAVRUC, Valeriu (autor), HARDING, Anthony (autor) Explorations in Salt Archaeology in the Carpathian zone - Jozsef Puskás RECENZII 281-284 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE CHIRICESCU, Andreea (autor) Civilizația tradițională a sării în estul Transilvaniei: raport de cercetare - Mihaela Asăndulesei RECENZII 284-288 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE BELDIMAN, Corneliu (autor), BUZEA, Dan Lucian (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Animale, tehnologie și artefacte preistorice din materii dure animale descoperite a Păuleni-Ciuc,, jud. Harghita. Catalog - Adela KOVáCS RECENZII 288-290 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE BELDIMAN, Corneliu (autor), ILIE, Costel (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Artefacte din materii dure animale în colecția Muzeului de Istorie Galați: Eneolitic - Dan-Lucian Buzea RECENZII 290-292 română
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE FISCHER, Thomas (autor) Die Armee der Caesaren. Archäologie und Geschichte - Alexandru POPA RECENZII 292-299 germană
2014 ANGVSTIA, nr. 17-18, REVISTA MUZEULUI NAȚIONAL AL CARPAȚILOR RĂSĂRITENI, seria ARHEOLOGIE CHIRICESCU, Andreea (autor) Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni în perioada 2011–2013 (Activity chronicle of the National Museum of Eastern Carpathians during 2011–2013) - Andrea ChIRICESCu Cronica 299-311 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie Sumar 3-6 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor), DUMITRESCU, Ion (autor), PĂDURARU, Marius (autor) Cercetările arheologice din biserica Mănăstirii Valea, jud. Argeș (campania 2012) Arheologie 7-24 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Din simbolistica medievală în spațiul istoric argeșean Istorie medievală 25-32 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie NEAGOE, Claudiu (autor) Cultura orală și rolul ei social în Țările Române (sec. XV-XVIII) Istorie medievală 33-40 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie PALADE, Lucian Constantin (autor) Vlad Țepeș și Înalta Poartă Istorie medievală 41-84 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie STÂLPEANU, Elena (autor) Pagini din trecutul unei vechi așezări argeșene: satul Flămânzești Istorie medievală 85-88 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie VERGATTI, Radu-Ștefan (autor) Din relațiile domnului Constantin Vodă Brâncoveanu cu țarul Petru I cel Mare Istorie medievală 89-106 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie SOLCAN, Șarlota (autor) Imaginea lui Constantin Brâncoveanu în cronicile transilvănene maghiare și săsești din secolul al XVIII-lea Istorie medievală 107-118 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Pomelnicul Mănăstirii Brâncoveni Istorie medievală 119-138 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie PETRESCU, Ioana Maria (autor), STANCIU, Constantin Bogdan (autor) Conacele din Izvoru de Sus, județul Argeș Istorie medievală 139-156 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie DINA, Teodor (autor) Ștefan Bellu, protagonist al vieții politice și economice din Țara Românească în perioada ultimelor domnii fanariote Istorie medievală 157-162 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie MAVRODIN, Teodor (autor) Vizita generalului Pavel Dimitrievici Kiselev în fostul județ Mușcel Istorie Modernă şi Contemporană 163-168 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie PUNGOI, Ancuța Elena (autor) Lăcașuri de cult ale comunei Moșoaia și ctitorii lor Istorie Modernă şi Contemporană 169-178 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie DUMITRESCU, Ionel-Claudiu (autor) Livrările de armament ale Antantei Istorie Modernă şi Contemporană 179-188 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie CHISTOL, Dragoș (autor) Măsuri de prevenire a manifestațiilor comuniste cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 Mai 1929, la Pitești Istorie Modernă şi Contemporană 189-192 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie SAFTA, Sanda (autor) Aspecte din Câmpulung între anii 1938-1940 Istorie Modernă şi Contemporană 193-198 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie NIȚU, Ionela (autor), PINTILIE, Dan (autor) Comitetul Județean de Patronaj al Operelor Sociale Mușcel 1941-1945 Istorie Modernă şi Contemporană 199-222 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie POPESCU, Cornel (autor), UNGUREANU, George (autor) Aspecte ale politicii României în sud-estul Europei sub guvernarea Armand Călinescu Istorie Modernă şi Contemporană 223-236 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie MAVRODIN, Teodor (autor) Băile din Brădet și Bughea de Sus, județul Argeș istoria culturii, personalităţi 237-240 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Biserica Flămânda din Câmpulung, monument de cult creștin ortodox cunoscut și sub denumirea de ,,Biserica Miresei” istoria culturii, personalităţi 241-246 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie GEORGESCU, George (autor) Autorul Cântării României istoria culturii, personalităţi 247-252 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Maior Barbu D. Nicolae istoria culturii, personalităţi 253-262 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie VERGATTI, Radu-Ștefan (autor) George G. Potra, „Titulescu, după 50 de ani din nou acasă”, Editura Fundația Europeană Titluescu, Sebeș, 2013, 573 p., inclusiv indice și 98 ilustrații color Recenzii şi note bibliografice 263-264 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie VERGATTI, Radu-Ștefan (autor) Sfâtul Antim Ivireanul, „Scrisori”, carte tipărită cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ediție îngrijită de Arhimandrit Mihail Stanciu și Academician Gabriel Ștrempel, Editura Basilica a Patriarhiei Române, București, 2014, 189 p. și anexe foto (Radu Ștefan Vergatti) Recenzii şi note bibliografice 265-268 română
2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie VERGATTI, Radu-Ștefan (autor) Florin Marinescu, Ion-Marian Croitoru, „Tipărituri românești ale Sfintei Mănăstiri Pantocrator din Sfântul Munte”, Ediție a Sfintei Chilii Sfântul Gheorghe Livadogheni Capsala, Sfântul Munte, 2014, ediție bilingvă în limba română și în limba greacă, 231 p. Recenzii şi note bibliografice 269-270 română
2014 Arheologia Moldovei, 2014 Cuprins 3-5 română
2014 Biharea, 2014 Cuprins 2 română
2014 Biharea, 2014 HORVATH, Sabina (autor) Informații documentare privind modul de aprovizionare cu alimente a Spitalului Public din Oradea la începutul secolului al XX-lea I. Etnografie 9-20 română
2014 Biharea, 2014 GOMAN, Ioan (autor) Activități cu caracter meșteșugăresc în sate din zona Vașcăului la mijlocul secolului al XX-lea I. Etnografie 21-50 română
2014 Biharea, 2014 TODINCA, Vasile (autor) Însemnări despre scriitorul și folcloristul bihorean Antoniu Popp I. Etnografie 51-70 română
2014 Biharea, 2014 MARTIN, Ana (autor) Doi maeștri gravori austrieci de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și prima jumătate a secolului al XIX-lea: Vincent Kininger și Jeremias Gotlob Rugendas II. Artă 71-80 română
2014 Biharea, 2014 CHIFOR, Agata (autor) Lucrări în stil biedermeier în Colecția Muzeului Țării Crișurilor – Oradea II. Artă 81-94 română
2014 Biharea, 2014 TAMAS, Alice (autor) Piese de artă decorativă japoneză din colecția Muzeului Țării Crișurilor și colecțiile particulare din Oradea II. Artă 95-124 română
2014 Biharea, 2014 ROȘU, Aurel (autor), SARCA, Vasile (autor) Artiști plastici de la finele secolului al XIX-lea și din prima jumătate a celui de-al XX-lea, stabili și activi la Oradea și prezența lor la școala / colonia de creație plastică ori centrul de la Baia Mare (I) II. Artă 125-148 română
2014 Biharea, 2014 ZINTZ, Maria (autor) Artiști plastici contemporani orădeni: Ovidiu Budurean, Maria Urszinyi și Holló Barna II. Artă 149-176 română
2014 Biharea, 2014 CIOMAGA, Raluca (autor) Așezării și gospodării din Bihor în secolele XVIII-XX III. Articole şi note 177-198 română
2014 Biharea, 2014 BALA, Simona (autor) Biharea 1973-2013. Repertoriu bibliografic III. Articole şi note 199-232 română
2014 Biharea, 2014 MOZES, Tereza (autor) Despre începutul Secției de Etnografie a Muzeului Țării Crișurilor IV. Memorialistică 233-254 română
2014 Biharea, 2014 MOZES, Tereza (autor) Figuri de creatori populari din a doua jumătate a secolului al XX-lea IV. Memorialistică 255-294 română
2014 Biharea, 2014 SZILAGYI MARIA, Ildiko (autor) Lucrări scoase din colecția Secției de Artă a Muzeului Țării Crișurilor din Oradea între anii 2006 – 2014 V. Muzeografie 295-305 română
2014 Biharea, 2014 CHIRIAC, Aurel (autor) La cincizeci de ani V. Muzeografie 305-307 română
2014 Biharea, 2014 ZINTZ, Maria (autor) Pictura murală a bisericilor românești din Țara Făgărașului în secolul al XVIII-lea și în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Editura Academiei Române, București, 2011, 560 p. VI. Recenzii 311-316 română
2014 Biharea, 2014 CHIRIAC, Aurel (autor) Ioan Godea VII. In memoriam 317-318 română
2014 Biharea, 2014 Piese din colecția Secției de Artă a Muzeului Țării Crișurilor clasate în categoria tezaur - Artă Românească VIII. Patrimoniu 322-339 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII MAJURU, Adrian (autor) Editorial 5-6 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII SANDU, Vasilica (autor) Descoperiri arheologice pe șantierul de amenajare a lacului Dâmbovița din municipiul București Arheologie 9-35 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII ENE, Camelia (autor) Costumul tradițional românesc de patrimoniu din colecția de costum și accesorii a Muzeului Municipiului București Patrimoniu şi muzeografie 39-76 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII RAFAILĂ, Grina-Mihaela (autor) Documentele domniei lui Mavrogheni aflate în colecția Muzeului Municipiului București Patrimoniu şi muzeografie 77-109 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII VELESCU, Oliver (autor) Casa Eraclie Duro. Calea Griviței nr. 91 (fost 63) Patrimoniu şi muzeografie 110-122 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII IVAN-GHILIA, Liana (autor) Temele luptei, autorității, puterii, în sculpturile din patriomoniul MMB Patrimoniu şi muzeografie 123-130 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII BADEA, Anca (autor) Palatul de la Mogoșoaia Patrimoniu şi muzeografie 131-142 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII CONSTANTIN, Marian (autor) Contractul de construcție al Casei Aman Patrimoniu şi muzeografie 143-145 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII BUIUMACI, Cezar (autor) Nașterea unui monument - Ion. I.C. Brătianu Patrimoniu şi muzeografie 146-160 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII RĂDULESCU MIHAI, Sorin (autor) Scrisori de la Paul Cernovodeanu Patrimoniu şi muzeografie 161-183 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII CHITILĂ, Magdalena (autor) Biserica lui Bucur între adevăr și legendă Istorie 187-205 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII CONSTANTIN, Gabriel (autor) Orașul București în vremea lui Șerban Cantacuzino Istorie 206-215 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII DUMITRESCU, Daniela (autor) Teatrul românesc la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX. C. I. Nottara și "generația de aur" Istorie 216-220 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII VELESCU, Oliver (autor) Popa Ivașcu. Numele a doua mahalale bucureștene. O confuzie ce trebuie lămurită Istorie 221-225 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII CIOTORAN, Gabriel (autor) Orașul București în ultimele luni de domnie ale regelui Carol I Personalităţi 229-238 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII ILIESCU, Corina (autor) 155 de ani de la nașterea maestrului maeștrilor Teatrului Național - C. I. Nottara Personalităţi 239-243 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII ZAMANI, Lelia (autor) Eminescu și Caragiale la București Personalităţi 244-249 română
2014 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXVIII Cuprins 250-250 română
2014 Carpica, XLIII Cuprins 6-9 română
2014 Cercetări Arheologice, XXI Cuprins
2014 Cercetări Arheologice, XXI MARINESCU, Lucia (autor) Gânduri despre George Trohani Aniversaria 11 română
2014 Cercetări Arheologice, XXI Activitatea lui George Trohani Aniversaria 12-20 română
2014 Cercetări Arheologice, XXI BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), CERNĂU, Ioan (autor), CERNEA, Cătălina (autor), HAITĂ, Constantin (autor), HOVSEPAYAN, Roman (autor), ILIE, Ana (autor), MĂRGĂRIT, Monica (autor), NIȚU, Loredana (autor), POPOVICI, Dragomir (autor), RADU, Valentin (autor), RANDOIN, Bernard (autor) Programul de colaborare româno-francez de la Hârșova-tell, jud. Constanța. Campania 2013 Rapoarte arheologice 25-54 română (rezumat în franceză)
2014 Cercetări Arheologice, XXI BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), CERNĂU, Ioan (autor), CERNEA, Cătălina (autor), DIMACHE, Mădălina (autor), HAITĂ, Constantin (autor), HOVSEPAYAN, Roman (autor), MĂRGĂRIT, Monica (autor), NIȚĂ, Loredana (autor), PARNIC, Valentin (autor), POPOVICI, Dragomir (autor), RADU, Valentin (autor) Șantierul arheologic Bordușani-Popină, jud. Ialomița (2012-2014) Rapoarte arheologice 55-118 română (rezumat în franceză)
2014 Cercetări Arheologice, XXI CLEȘIU, Sorin (autor), DUMITRAȘCU, Emil (autor), MUNTEANU, Florentin (autor), PETCU, Radu (autor) Cercetări arheologice preventive în așezarea din epoca bronzului de la Stejeriș I (jud. Cluj) Rapoarte arheologice 119-150 română (rezumat în engleză)
2014 Cercetări Arheologice, XXI BORȘ, Corina (autor), DOBROTĂ, Sebastian (autor), RISCUȚA, Cătălin (autor), RUMEGA-IRIMUȘ, Vlad (autor), RUMEGA-IRIMUȘ, Luciana (autor), ȚUȚUIANU, Costin (autor) Un nou sit de la sfârșitul epocii bronzului pe Valea Mureșului Mijlociu. Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice preventive de la Aurel Vlaicu-Obreza Rapoarte arheologice 151-210 română (rezumat în engleză)
2014 Cercetări Arheologice, XXI HEROIU, Andrei (autor), PETCU, Radu (autor), SIMION, Mihaela (autor), STOICA, Nicolae (autor), VASILESCU, Florela (autor), VLEJA, Decebal (autor) Contribuții la cunoașterea epocii romane pe valea Mureșului mijlociu. Cercetări arheologice preventive în situl de la Tărtăria II, com. Săliște, jud. Alba Rapoarte arheologice 211-258 română (rezumat în engleză)
2014 Cercetări Arheologice, XXI ȚENTEA, Ovidiu (autor), VOIȘIAN, Valentin (autor)