Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 volume
  • 15 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2009-2010 Cibinium, X, anul 2009-2010 GHERGHEL, Mihaela (traducător), CIORAN, Dorana (traducător), GUERMOND, Louis (traducător), COMAN-SIPEANU, Maria (traducător), MONDOC, Mihaela (traducător), MIHĂLȚAN, Gabriela (traducător), Dr., NIEDERMAIER, Paul (redactor), Dr., MOISE, Ilie (redactor), Drd., OLARU, Valeriu (redactor), Dr., BARON, Ovidiu (redactor), Drd., BOZAN, Maria (redactor), CREȚU, Mirela (redactor), DELEANU, Valer (redactor), VOINA, Delia (redactor), OPRESCU, Liliana (dtp), OLĂNESCU, Alexandru (fotograf)
volum de periodic 2012 Cibinium, anul 2012, seria 2012 acad., NIEDERMAIER, Paul (redactor), Dr., MOISE, Ilie (redactor), Drd., OLARU, Valeriu (redactor), Drd., CREȚU, Mirela (redactor), DELEANU, Valer (redactor), Drd., BOZAN, Maria (redactor), Drd., ȘTEFAN, Ciprian (redactor), Dr., BARON, Ovidiu (redactor), VOINA, Delia (secretar de redacție), OLĂNESCU, Alexandru (fotograf)
volum de periodic 2014 Cibinium, XIV, anul 2014 acad., NIEDERMAIER, Paul (redactor), MOISE, Ilie (redactor), OLARU, Valeriu Ion (redactor), CREȚU, Mirela (redactor), DELEANU, Valerie (redactor), BOZAN, Maria (redactor), ȘTEFAN, Ciprian (redactor), BARON, Ovidiu (redactor), BARON, Dumitra (redactor)
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIV NIEDERMAIER, Paul (autor) Turda. Dezvoltarea urbanistică a unui centru minier pînă în sec. XVII 315-336 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI NIEDERMAIER, Paul (autor) Geneza centrului istoric clujean în lumina planimetriei sale Studii 201-213 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1993 Analele Brăilei: AnBr, 1 NIEDERMAIER, Paul (autor) La 625 de ani de vărstă documentară a Brăilei .9-9 română
articol de periodic 1993 Analele Brăilei: AnBr, 1 NIEDERMAIER, Paul (autor) Comerțul și geneza orașelor transilvănene în secolele XII-XIV 161-169 română
articol de periodic 1990 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 3-4, Serie Nouă NIEDERMAIER, Paul (autor) Problematica păstrării patrimoniului arhitectonic țărănesc săsesc din Transilvania Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 4-5 română
articol de periodic 1997 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VIII, nr. 1-4, Serie Nouă NIEDERMAIER, Paul (autor) Das Alte Rathaus in Hermannstadt Comunicări şi rapoarte de cercetare 17-21 germană
articol de periodic 1966 Cibinium NIEDERMAIER, Paul (autor) Proiectul de sistematizare a muzeului din Dumbrava Sibiului 29-40 română, germană
articol de periodic 1968 Cibinium, Studii și materiale privind Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului, seria 1967-68 NIEDERMAIER, Paul (autor) Note de călătorie. Muzee etnografice în aer liber din Austria și R.F.G. 517-520 română, germană
articol de periodic 1978 Cibinium, Studii și materiale privind Muzeul Tehnicii Populare, seria 1974-1978 NIEDERMAIER, Paul (autor) Completări și ameliorări la proiectul de realizare arhitectonică, peisagistică și funcțională a Muzeului Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului 71-80 română, germană
articol de periodic 2006-2008 Cibinium, nr. 1 NIEDERMAIER, Paul (autor) Începuturile muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului (Amintiri) 7-9 română
articol de periodic 1994 Revista Bistriței: RB, VIII NIEDERMAIER, Paul (autor) Dinamica evoluției orașului Bistrița în contextul căilor de comunicație 79-81 română, germană
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVIII, nr. 2 NIEDERMAIER, Paul (autor) Geneza orașului Sighișoara Note 67-74 română
articol de periodic 1982 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 2 NIEDERMAIER, Paul (autor) Cu privire la planul de parcelare al centrului istoric clujean Studii şi Comunicări 63-63 română
articol de periodic 1967 Studii și Comunicări, 13 NIEDERMAIER, Paul (autor) Un momenr important în dezvoltarea arhitecturii feudale din Țara Românească. Construirea bisericii episcopale din Curtea de Argeș 37- română
articol de periodic 1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NIEDERMAIER, Paul (autor) Biserica cetate din Ighișul Nou 185- română