Cibinium, 1978, Studii și materiale privind Muzeul Tehnicii Populare, seria 1974-1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-4 română, germană
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) , IRIMIE, Cornel (autor) Muzeul Tehnicii Populare la zece ani (1967-1977). Bilanț și perspective 5-8 română, germană
articol de periodic IRIMIE, Cornel (autor) Unitate, continuitate și specificitate în civilizația, cultura și arta populară românească 9-24 română, germană
articol de periodic HERSENI, Traian (autor) Probleme și orientări noi în etnografia românească 25-36 română, germană
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) Conservarea monumentelor de arhitectură populară și integrarea lor în modul de viață contemporan 37-44 română, germană
articol de periodic IRIMIE, Cornel (autor) Dezvoltarea și profilarea tematică a muzeelor etnografice în aer liber în România. Activitatea lor științifică și cultural-educativă în lumina celor mai recente realizări 45-52 română, germană
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Civilizația tehnică populară. Concept, structură, caracteristici. Prezentarea sa în cadrul Muzeului Tehnicii Populare 53-70 română, germană
articol de periodic NIEDERMAIER, Paul (autor) Completări și ameliorări la proiectul de realizare arhitectonică, peisagistică și funcțională a Muzeului Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului 71-80 română, germană
articol de periodic RUȘDEA, Hedwiga (autor) Principii și criterii pentru structurarea tematică a sectorului alimentar din Muzeul Tehnicii Populare 81-94 română, germană
articol de periodic POPA, Constantin (autor) Problematica păstoritului, prezentă în Muzeul Tehnicii Populare 95-110 română, germană
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Evoluție și tipologie sistematica instalațiilor tradiționale din România 111-182 română, germană
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Moara de apă în Dacia romană, în lumina descoperirilor arheologice 183-198 română, germană
articol de periodic RUȘDEA, Hedwiga (autor) Morile cu ciutură de pe Valea Tismanei 199-220 română, germană
articol de periodic POPA, Constantin (autor) Aspecte ale vieții pastorale în Munții Călimani 221-228 română, germană
articol de periodic PALADA, Ștefan (autor) Contribuții la cunoașterea arhitecturii laice din Valea Cosăului (Maramureș) și prezentarea acesteia în Muzeul Tehnicii Populare 229-248 română, germană
articol de periodic OSTAP, Melania (autor) Meșteșugul dogăritului în satele Baia și Bogata (județul Suceava) 249-272 română, germană
articol de periodic TEODORESCU, Virginia (autor) Industria casnică textilă din Cârțișoara (jud. Sibiu) 273-296 română, germană
articol de periodic ISPAS, Anca (autor) Variante ale războiului de țesut bete 297-300 română, germană
articol de periodic DELEANU, Valerie (autor) Sistemul mijloacelor de transport tradiționale într-o localitate sătească Mohu (jud. Sibiu) 301-324 română, germană
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Documentația tehnico-științifică a monumentelor de arhitectură și tehnică populară din muzeele etnografice în aer liber 325-334 română, germană
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) , NEAGU, Corneliu (autor) Probleme și studii privind metodologia reconstrucției și restaurării monumentelor în cadrul Muzeului Tehnicii Populare 335-358 română, germană
articol de periodic BUCȘA, Corneliu (autor) , BUDILEANU, Ioan (autor) Rezultate și obiective ale perfecționării activității de conservare a patrimoniului muzeal din lemn, la Muzeul Tehnicii Populare - Sibiu 359-364 română, germană
articol de periodic OPRIȘ, Ion (autor) Muzeele etnografice și școala, pe coordonatele moderne ale cooperării, în cadrul procesului instructiv educativ 365-372 română, germană
articol de periodic NECULA, Marcela (autor) Concluzii și sarcini de viitor pe linia activității cultural-educative evidențiate de rezultatele anchetei psiho-sociologice desfășurate, timp de trei ani, la Muzeul Tehnicii Populare 373-386 română, germană
articol de periodic WIENER, Raymonde (autor) Muzeele sătești cu profil etnografic în lumina Legii ocrotirii patrimoniului național 387-398 română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Activitatea de cercetare științifică și organizare expozițională la Muzeul Tehnicii Populare în perioada 1974-1977 399-414 română, germană
articol de periodic CSILLERY, Klara (autor) Muzeul în aer liber de la Szentendre 415-430 română, germană
articol de periodic IVANOVICI, Olga (autor) Ocupații, meșteșuguri, industrii populare, sisteme și mijloace tradiționale de transport și comunicație în România. Bibliografie selectivă (1972-1975) 431 română, germană