Cibinium, X, 2009-2010


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-4 română
articol de periodic STREZA, Marius-Florin (autor) Reconstrucția gospodăriei-atelier de prelucrare a pietrei din comuna Cupșeni, județul Maramureș Cercetări etnografice 7-11 română
articol de periodic ALEXE, Adrian (autor) Casa tradițională din Scheii Brașovului reprentată în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra Cercetări etnografice 12-17 română
articol de periodic BARON, Ovidiu (autor) Muzee și comunități. Satul Găleșoaia Cercetări etnografice 18-23 română
articol de periodic POPA, Constantin (autor) Date privind ocupațiile tradiționale ale unor comunități rurale din Valea Hârtibaciului Cercetări etnografice 24-28 română
articol de periodic PENCIU, Irina (autor) Alimentație și obiceiuri culinare în spațiul german și în Transilvania. Secolele XIII-XVIII Cercetări etnografice 29-40 română
articol de periodic GHERGHEL, Mihaela (autor) Alimentația tradițională în localitatea Gura Râului, județul Sibiu Cercetări etnografice 41-49 română
articol de periodic BREZAN ANDREEA, Petra (autor) Două biserici de lemn din satele Schela și Horezu (județul Gorj). O cercetare privind imaginarul rural românesc din secolul al XIX-lea Cercetări etnografice 50-71 română
articol de periodic KLUSCH, Horst (autor) , ROȘCA, Karla (autor) Tehnologia de producție și caracteristicile vaselor din Vințu de Jos, județul Alba Cercetări etnografice 72-78 română
articol de periodic MONDOC, Mihaela (autor) Găteala capului și podoabele portului tradițional femeiesc din Țara Oașului. O frântură de frumos dintr-o țară îndepărtată Cercetări etnografice 79-97 română
articol de periodic DELEANU, Valerie (autor) Un sistem al transporturilor populare din România Cercetări etnografice 98-114 română
articol de periodic WOLLMANN, Volker (autor) Schwarzwalder flosser aus schiltach in Siebenburgen Cercetări etnografice 115-130 germană
articol de periodic BĂJENARU, Elena (autor) Considerații privind începutul picturii pe sticlă în Țara Făgărașului Cercetări etnografice 131-138 română
articol de periodic COMAN-SIPEANU, Olimpia (autor) Pictura pe sticlă contemporană. Tradiție, inovație, kitsch Cercetări etnografice 139-150 română
articol de periodic MAIOR, Carmina (autor) Sate și obiceiuri: mironosițele Cercetări etnografice 151-157 română
articol de periodic BURCEA, Oana (autor) Lăutarii din Zece Prăjini - studiu de caz - Cercetări etnografice 158-169 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Valori identitare culturale din zona Topliței Mureșului Superior în colecțiile Muzeului Asociațiunii Astra din Sibiu Cercetări etnografice 170-184 română
articol de periodic IONESCU, Alina (autor) Icoane atribuite zugravului Savu Moga din colecția Muzeului Astra și din colecția Arhiepiscopiei Sibiului Cercetări etnografice 185-192 română
articol de periodic MALEAROV, Simona (autor) Piese reprezentative de mobilier pictat săsesc în colecțiile Muzeului de Etnografie Săsească „Emil Sigerus” Cercetări etnografice 193-200 română
articol de periodic ZIDARU, Claudia (autor) Considerații istorice și etnografice asupra podoabelor costumului de sărbătoare săsesc. Paftale, cordoane, ace de vălitură Cercetări etnografice 201-209 română
articol de periodic BOZAN, Maria (autor) Obiecte japoneze în colecțiile Muzeului de Etnografie Universală „Frantz Binder” din Sibiu Cercetări etnografice 210-223 română
articol de periodic BUȘIE, Raluca (autor) O donație inedită la Muzeul de Etnografie Universală „Frantz Binder”: Colecția de păpuși etnografice indiene. Miresele Cercetări etnografice 224-231 română
articol de periodic SPÎNU, Anda-Lucia (autor) Culturile Asiei, Africii și Americii în colecțiile și expozițiile Museum für Völkerkunde din Viena și Nasprstek Museum din Praga Cercetări etnografice 232-244 română
articol de periodic OLARU, Valeriu (autor) Oportunități pentru dezvoltarea, conservarea și restaurarea patrimoniului Muzeului Astra. Mecanismul financiar al spațiului economic european Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 245-252 română
articol de periodic IUGA, Marius (autor) Analiza privind efectele luminii asupra patrimoniului mobil din depozitul Muzeului de Etnografie și Artă Populară Săsească „Emil Sigerus” Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 253-263 română
articol de periodic NOVAC, Lucica (autor) , VOINA, Delia (autor) Depozitul „Aparat complementar”. Organizare și funcționare Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 264-268 română
articol de periodic IZDRAILĂ, Vasilica (autor) , KERTESZ, Cornelia (autor) Aspecte privind documentarea și restaurarea unor broderii de fileu Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 269-283 română
articol de periodic MOGA, Florența (autor) Restaurarea unei piese de îmbrăcăminte Kürschner din secolul al XIX-lea Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 283-289 română
articol de periodic FOGARASCHER, Sorin (autor) Metode și tehnici de restaurare a obiectelor ceramice din colecțiile Muzeului Astra Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 290-293 română
articol de periodic CURSARU-HERLEA, Simona (autor) Considerații privind conservarea și restaurarea unei cahle din secolul al XIX-lea de la Mădăraș (județul Harghita) Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 294-303 română
articol de periodic NEGOESCU, Gabriela (autor) Mobilier pictat din Transilvania: prezentare și restaurare Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 304-318 română
articol de periodic DĂNEASĂ, Cristina (autor) Restaurarea unei cruci de altar din colecția Complexului Național Muzeal „Astra” Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 319-328 română
articol de periodic OPRESCU, Liliana (autor) Centrul de Informare și Documentare în Etnologie „Cornel Irimie” la 20 de ani (1990-2010) Conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional 329-336 română
articol de periodic VOINA, Delia (autor) Publicațiile Muzeului Astra 2009-2010 Recenzii. Note bibliografice 337-338 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Alina Geanina Ionescu, „Icoane pe lemn și sticlă din principalele colecții sibiene”, Editura „ASTRA Museum", Sibiu, 2009, 147 p. Recenzii. Note bibliografice 338-339 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Alina Geanina Ionescu, „Conservarea și restaurarea icoanelor din colecțiile Muzeului ASTRA”, Sibiu, Editura „ASTRAMuseum", 2010, 108 p. Recenzii. Note bibliografice 340-341 română
articol de periodic VOINA, Delia (autor) Karla Roșca, Horst Klusch, „Ceramica de breaslă, habană și manufacturieră din Transilvania”, Sibiu, Editura Honterus, 201O,328 p. Recenzii. Note bibliografice 341-341 română
articol de periodic VOINA, Delia (autor) Olimpia Coman-Sipeanu, „Icoane pe sticlă din patrimoniul Muzeului ASTRA Sibiu. Colecția „Cornel lrimie"„, Sibiu, Editura „ASTRA Museum", 201O,195 p. Recenzii. Note bibliografice 342-342 română
articol de periodic NECULA, Constantin (autor) Alina Geanina Ionescu, „Povestiri din Muzeul ASTRA”, Sibiu, Editura „ASTRA Museum", 201O,49 p. Recenzii. Note bibliografice 343-343 română
articol de periodic SPÂNU, Anda-Lucia (autor) , VOINA, Delia (autor) Cibinium 2006-2008, Sibiu, Editura „ASTRA Museum", Partea I, 2008, 350p.; Partea a II-a, 2009, 350 p. Recenzii. Note bibliografice 343-346 română
articol de periodic Colaboratori 347-350 română