Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LUPU, Nicolae (autor) Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .7- română
articol de periodic NAGLER, Doina (autor) O casulă venețiană la Muzeul Brukenthal - importantă operă de artă din sec. XV-XVI 15- română
articol de periodic HALDNER, Anamaria (autor) Cîteva probleme în legătură cu podoabele săsești medievale 23- română
articol de periodic NIEDERMAIER, Paul (autor) Un momenr important în dezvoltarea arhitecturii feudale din Țara Românească. Construirea bisericii episcopale din Curtea de Argeș 37- română
articol de periodic IONESCU, Teodor (autor) Renașterea germană în galeria Brukenthal 51- română
articol de periodic TARANGUL, Tinca (autor) Patru gravuri de Albrecht Durer la Muzeul Brukenthal 57- română
articol de periodic IRIMIE, Cornel (autor) Profilul, creșterea și valorificarea colecțiilor de etnografie și artă populară 63- română
articol de periodic HOFFMANN, Herbert (autor) Contribuții la istoricul centrului ceramic Agnita 73- română
articol de periodic STAHL, Paul (autor) Interioare țărănești din Romania (secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea) 85- română
articol de periodic BUCUR, Corneliu (autor) Importanța izvoarelor arheologice în cercetarea etnografică: fenomene din cultura materială a populațiilor din sec. III-IV e.n. de pe teritoriul Moldovei și Munteniei răsăritene 105- română
articol de periodic LUPU, Nicolae (autor) Activitatea cultural-științifică din Muzeul Brukenthal, cu specială privire asupra cercetărilor arheologice 123- română
articol de periodic HOREDT, Kurt (autor) Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat în Transilvania 137- română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea Coțofeni - "Măgura Căpudului" 157- română
articol de periodic MILEA, Zaharia (autor) , RUSSU, Ion (autor) Volkanus Augustus în Dacia 165- română
articol de periodic LUPU, Nicolae (autor) , MUREȘAN, Alexe (autor) Sondajul arheologic de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 175- română
articol de periodic NAGLER, Thomas (autor) În legătură cu numele "Siebenburgen" 185- română
articol de periodic CHIRILĂ, Eugen (autor) , FENEȘAN, V. (autor) Tezaurul de monede feudale de la Mihai Viteazul (Turda), sec. XVI-XVII 197- română
articol de periodic NAGLER, Thomas (autor) O colecție de documente ale breslei pielarilor din Siviu, donată Muzeului Brukenthal 209- română
articol de periodic NAGLER, Doina (autor) Colecția de lazi de breaslă a Muzeului Brukenthal 212- română
articol de periodic DOLTU, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea organizării și dezvoltării zonelor verzi sibiene 221- română
articol de periodic PLATTNER, Hans (autor) Asupra speciei Lestes barbarus FABR. (Odonada) 239- română
articol de periodic RUSSU, Ion (autor) Despre influența românească asupra limbii maghiare. Cuvinte românești la populația din raionul Huedin 247- română
articol de periodic JUGĂREANU, Veturia (autor) Identificarea unor noi incunabule în Biblioteca Muzeului Brukenthal 263- română
articol de periodic CRISTEA, Marina (autor) Primul ziar românesc "Fama Lipschii", o valoroasă contribuție la istoria presei române 273- română
articol de periodic JUGĂREANU, Veturia (autor) Cărți prețioase din secolul XVI în Biblioteca Muzeului Brukenthal 285- română
articol de periodic SOFRONIE, Mihai (autor) Ideile social-politice ale poetului George Coșbuc 305- română
articol de periodic SOFRONIE, Mihai (autor) Muzeul Astrei (1905-1950) 313- română
articol de periodic HOFFMANN, Herbert (autor) , WIENER, R. (autor) Unele probleme pe marginea muncii expoziționale în muzeu 329- română
articol de periodic PAUL, Iuliu (autor) Cu privire la organizarea și planificarea activității la Secția de istorie a Muzeului Brukenthal 341- română
articol de periodic CRISTEA, Marina (autor) Activitatea Muzeului Brukenthak în publicații și presă 347- română