Criterii căutate

  • An de publicare: 1967

Sumarul căutării

  • 509 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTOPOPESCU, George (autor) Republica noastră la 20 de ani V-VIII română
1967 Acta Musei Napocensis, IV Cuprins IX-XII română, engleză, franceză, germană
1967 Acta Musei Napocensis, IV DEAC, A. (autor), VAJDA, Ludovic (autor) 1907 și Transilvania 1-15 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV FERENCZI, Istvan (autor) Cimitirul „scitic” de la Ciumbrud (partea de III-a) Studii şi Materiale 19-45 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTASE, Dumitru (autor) Legiunea III Flavia la nordul Dunării și apartenența Banatului și Olteniei de vest la Provincia Dacia Studii şi Materiale 47-72 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV DAICOVICIU, Constantin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor) Noi considerații asupra Daciei Malvensis Studii şi Materiale 73-83 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV RUSSU, Ion (autor) Tracii în Dacia romană Studii şi Materiale 85-105 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BADER, T. (autor), DUMITRAȘCU, ever. (autor) Așezarea dacică de la Medieșul Aurit Studii şi Materiale 107-126 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BELU, S. (autor), GOLDENBERG, S. (autor) Două registre privind postăvăritul și comerțul cu postav la Brașov în sec. XVI Studii şi Materiale 127-151 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV IMREH, Ștefan (autor), PATAKI, I. (autor) Contribuții la studiul agriculturii transilvănene (1570-1610) Studii şi Materiale 153-185 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV NAGLER, D. (autor) Tablete de breaslă ale Muzeului Brukenthal Studii şi Materiale 187-198 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BUNTA, Magdalena (autor), IOSUB, V. (autor) Tablete și semnele de breaslă în lecțiile Muzeelor de Istorie Cluj și Sighișoara Studii şi Materiale 199-213 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV ARDOS, Alexandru (autor), MIREL, Maria (autor) Date privind începuturile învățământului profesional în Transilvania Studii şi Materiale 215-235 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VAJDA, Ludovic (autor) Extracția și prelucrarea metalelor neferoase în Transilvania (1848-1867) Studii şi Materiale 237-263 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV CSETRI, A. (autor), KOVACS, I. (autor) Repartizarea mașinilor agricole în Transilvania la sfârșitul secolului al XIX-lea Studii şi Materiale 265-280 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTOPOPESCU, George (autor) Mărășești, 1917 Studii şi Materiale 281-319 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV UNC, Gheorghe (autor) Solidaritatea maselor muncitoare din România cu Marea Revoluției Socialistă din Octombrie Studii şi Materiale 307- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BOTORAN, C. (autor), DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Greva muncitorilor metalurgiști de la Uzinele Ferdinand și Nădrag (martie 1939) Studii şi Materiale 321-334 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BUNTA, Petru (autor) Structura socială și situația materială a maselor în România (deceniile 4-5 ale sec. XX) Studii şi Materiale 335-365 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV TOTH, M. (autor) Aspecte ale controlului de stat și activității sindicatelor în anii 1945-1947 Studii şi Materiale 367-387 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV HĂGAN, T. (autor) Contribuția minerilor din Valea Jiului la refacerea economiei națională (1945-1947) Studii şi Materiale 389-400 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VLASSA, Nicolae (autor) Unele probleme ale neoliticului Transilvaniei Note şi discuţii 403-423 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV SEREȘ, A. (autor), VASILIEV, Valentin (autor) Materiale arheologice de pe teritoriul comunei Crizbav Note şi discuţii 425-429 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV MITROFAN, Ioan (autor) Așezarea hallstattiană de la Teleac Note şi discuţii 431-438 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Despre agatârși Note şi discuţii 439-443 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV DAICOVICIU, Hadrian (autor) „Regatul” lui Rhemaxos Note şi discuţii 445-447 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV STOICOVICI, Eugen (autor), WINKLER, Iudita (autor) Studiul constituției și compozițieiunor monede antice prin cercetări metalografice Note şi discuţii 449-456 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV CHIRILĂ, Eugen (autor), LUCĂCEL, V. (autor), PEPELEA, V. (autor), TOGAN, G. (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine în Transilvania Note şi discuţii 457-459 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PROTASE, Dumitru (autor), ZRINYI, A. (autor) O pușculiță cu denari romani imperiali de la Cristeștii de Mureș Note şi discuţii 461-467 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV DAICOVICIU, Constantin (autor) Un nou „Sacerdos Arae Augusti” în Dacia Note şi discuţii 469-470 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV GLODARIU, Ioan (autor) Două fiare de plub de la Bicfalău Note şi discuţii 471-472 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV GLODARIU, Ioan (autor) Lei funerari romani la Valea Sângeorgiului Note şi discuţii 473-476 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VASILIEV, Valentin (autor) Un relief funerar roman în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 477-480 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV POP, Constantin (autor) O amuletă romană (?) Note şi discuţii 481-487 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV POP, Constantin (autor) Precizări în legătură cu câteva piese sculpturale antice din Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 489-493 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV RADU, D. (autor) O monedă din sec. IV e.n. descoperită la Cluj Note şi discuţii 495-497 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV NEMETI, I. (autor) Descoperiri funerare din sec. V e.n. lângă Carei Note şi discuţii 499-507 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV HOREDT, K. (autor) Cu privire la locul de descoperire a sabiei de la Morești Note şi discuţii 509-510 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VLASSA, N. (autor) Tot despre locul de descoperire a sabiei "de la Morești" Note şi discuţii 511-512 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV KORODI, I. (autor) Restaurarea și conservarea unui scut dacic Note şi discuţii 513-524 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PINTEA, V. (autor) Cu privire la așezarea feudală de la Sopor-Iacobeni Note şi discuţii 525-541 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV GYULAI, Paul (autor) Trei călimări medievale în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 543-547 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV EDROIU, Nicolae (autor) Un izvor narativ transilvănean privind „răscoala holerei” din Slovacia de Est (1831) Note şi discuţii 549-552 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PASCU, Ștefan (autor) Secția de istorie medievală a Muzeului de Istorie Cluj Note şi discuţii 553-561 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV MAIOR, L. (autor) Aspecte ale organizării administrației românești din anii 1848-1849 în Transilvaniei Note şi discuţii 563-570 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV CORDOȘ, Nicolae (autor), TEODOR, P. (autor) Activitatea economică a doctorului Pavel Vasici Note şi discuţii 571-580 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui T. Cipariu cu G. Barițiu referitoare la editarea unui organ de presă al "Astrei" Note şi discuţii 581-588 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV Mihail Macrea (1908-1967) 589-590 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV Lista prescurtărilor 591-595 română
1967 Arheologia Moldovei, 1967 Cuprins 3-4 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GEORGESCU, Florian (autor) Prefață Studii 5-6 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V PANAIT, Panait (autor) Începuturile orașului București în lumina cercetărilor arheologice Studii 7-24 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V IONAȘCU, Ion (autor) Academia Domnească de la Sf. Sava în perioada 1716-1775 Studii 25-37 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GEORGESCU, Florian (autor) Regimul construcțiilor în București în deceniile IV-V din sec. al XIX-lea Studii 38-68 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CERNOVODEANU, Paul (autor), OPULSKI, Albert (autor) Lev Tolstoi la București (1854) Studii 69-79 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GHIȚĂ, Florea (autor) Precizări în legătură cu paternitatea romanului "Donjuanii din București" Studii 80-99 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V IONESCU, Ștefan (autor) Considerații privind dezvoltarea industrială a orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii 100-109 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V DAICHE, Petre (autor) Producerea și utilizarea energiei electrice în București (1900-1944) Studii 110-131 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V IONESCU, Matei (autor) Bucureștii în timpul răscoalelor țărănești din 1907 Studii 133-144 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V BENE, Ana (autor) Aspecte ale dezvoltării industriale bucureștene între cele două războaie mondiale Studii 145-153 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CEBUC, Alexandru (autor) Aspecte ale evoluției demografice și teritoriale a Bucureștilor în anii puterii populare Studii 154-166 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V TURCU, Mioara (autor) Fibule Latène din colecțiile Muzeului de Istorie a orașului București Materiale de muzeografie 167-176 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CRĂCIUNESCU, Virgilia (autor) Statuete de piatră din colecția "Maria și dr. George Severeanu" Materiale de muzeografie 177-184 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V ROMAN, Victoria (autor) Cărți tipărite în București pînă la 1821 aflate în biblioteca muzeului Materiale de muzeografie 185-197 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V GRIGORUȚĂ, Maria (autor) Edificii social-culturale și lucrări edilitare bucureștene din sec. al XIX-lea reflectate în medalistică Materiale de muzeografie 198-207 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V ANGHELOVICI, Elisabeta (autor) Un catalog de librărie din București din prima jumătate a sec. al XIX-lea Materiale de muzeografie 208-225 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CÎRSTEA, Dorina (autor) Proiecte de construire a unui local al primăriei orașului București Materiale de muzeografie 226-231 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V LEAHU, Valeriu (autor) Obiecte și fotografii de la George Georgescu in colecțiile Muzeului de istorie a orașului București Materiale de muzeografie 232-254 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V SARCEDOȚEANU, Aurelian (autor) O schiță topografică a curții Bisericii Măgureanu din București la 1780 Comunicări - Note 255-261 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V STAN, Maria (autor) Contribuții la istoricul morilor Vlădichii (Sfântul Eefterie) din București Comunicări - Note 262-269 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V Cronica 262-363 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CIACHIR, Nicolae (autor), MAKSUTOVICI, G. (autor) Orașul București, centrul de sprijin al mișcării de eliberare din Balcani (1848-1912) Comunicări - Note 271-282 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V COJOCĂRESCU, Maria (autor) Date referitoare la biografia lui Carol Valstein - primul muzeograf al Bucureștilor Comunicări - Note 284-293 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V BERINDEI, Dan (autor) Orașul București și viața academică în Romania Comunicări - Note 294-302 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V SAVIN, Margareta (autor) Unele date privind învățământul bucureștean în perioada 1848-1864 Comunicări - Note 303-307 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V DUȚU, Aurel (autor) Preocupări ale Consiliului Municipal din București privind modernizarea industriei morăritului (1848-1900) Comunicări - Note 308-317 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CLEJA GÎRBEA, Claudia (autor) Aspecte ale învățământului superior bucureștean între cele două războaie mondiale Comunicări - Note 318-329 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V SĂVESCU, Getta (autor) Dezvoltarea editurilor bucureștene în anii puterii populare Comunicări - Note 330-340 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V VASILESCU, Gheorghe (autor) Dezvoltarea cartierului Giulești după 1944 Comunicări - Note 341-351 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V ȘTIRBU, Constanța (autor) Prezențe economice bucureștene peste hotare Comunicări - Note 352-361 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V Lucrări publicate de Muzeul de istorie a orașului București 364-364 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V Cuprinsul 365-374 română, franceză, engleză, germană, rusă
1967 Cumidava, I GHIRAN, Ioan (autor) Cumidava - Cuvînt înainte .5- română
1967 Cumidava, I MORARIU, Iuliu (autor) Vegetația acvatică și palustră din Depresiunea Bîrsei .9- română
1967 Cumidava, I CIOCHIA, Victor (autor), CONSTANTINEANU, Mihai (autor) Ichniomonide din depresiunea Țara Bîrsei și împrejurimi 33- română
1967 Cumidava, I CIOCHIA, Victor (autor) Observații asupra biologiei Ichneumonidului Rhyssa persuasoria L. 61- română
1967 Cumidava, I CĂPUȘE, Iosif (autor), KOVACS, Alexandru (autor) Cymatophoridae, Drepanidae, Notodontidae și cîteva Noctuidae din colecția de lepidoptere L. Dioszeghy de la Muzeul regional Sfîntu Gheorghe 75- română
1967 Cumidava, I SZEKELY, Zoltan (autor) Contribuție la studiul culturii Precucuteni în Valea Oltului 85- română
1967 Cumidava, I MARCU, Mariana (autor) Monede dacice aflate în colecția Muzeului regional Brașov 93- română
1967 Cumidava, I BAKO, Geza (autor) Invazia tătarilor din anul 1241 în sud-estul Transilvaniei 115- română
1967 Cumidava, I BINDER, Pavel (autor) Contribuții la localizarea Cruceburgului și unele probleme legate de ea 121- română
1967 Cumidava, I HAȘDEU, Titus (autor) Cetatea Bran sub stăpînirea orașului Brașov (secolele XV-XVII) 137- română
1967 Cumidava, I NAGLER, Thomas (autor) Un depozit de plăci ornamentale descoperit la Roșia (r.Sibiu) 145- română
1967 Cumidava, I TEODORESCU, Caius (autor) Date privind instituirea plăieșiei în Transilvania în secolele XVII-XVIII 151- română
1967 Cumidava, I CĂLIMAN, Valeria (autor) Căutatea urmei animalelor furate și "colacul" mărturii ale obiceiului pănîntului în Țara Bîrsei 169- română
1967 Cumidava, I POPESCU, Constantin (autor) Contribuții la cunoașterea situației social-economice a colibașilor din zona Branului în secolele XVIII-XIX 175- română
1967 Cumidava, I ERHARD, Andree (autor), SAVU, Cornel (autor) Date necunoscute privitoare la viața și opera lui August Treboniu Laurian 183- română
1967 Cumidava, I BĂLTESCU, Mircea (autor) Contribuții la istoricul "Reuniunii Femeilor Române" din Brașov 191- română
1967 Cumidava, I MORARU, Olivia (autor) Colecția de port popular femeiesc a Muzeului regional Brașov 215- română
1967 Cumidava, I DRĂGOESCU, Ion (autor), VAINER, Florica (autor) Ornamentica obiectelor din corn pentru praf de pușcă 229- română
1967 Cumidava, I VASIU, Dinu (autor) Idealul de libertate și unitate națională manifestat în arta pictorilor brașoveni Constantin Lecca și Mișu Popp 237- română
1967 Cumidava, I NUSSBACHER, Gernot (autor) Contribuții cu privire la tabloul județului Brașovului Lucas Hirscher 247- română
1967 Cumidava, I NISTOR, Minerva (autor) Cetatea Brașovului și fortificațiile din Țara Bîrsei 259- română
1967 Cumidava, I MATTIS, Ion (autor) Secția de artă a Municipiului regional Sf. Gheorghe 269- română
1967 Cumidava, I SEIDEL, Klaus (autor) Conservarea obiectelor din metal la Muzeul regional Brașov 273- română
1967 Cumidava, I FORIS, Pal (autor) Fotografierea pieselor metalice mici 279- română
1967 Cumidava, I PARDUCZ, M. (autor) Die etnischen Probleme der Hunnenzeit in Ungarn 283- germană
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 ZAHARIA, Eugenia (autor) Angaben über die Boian-Giulesti-Kultur. Die Siedlung von Let 005-038
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Quelques remarques au sujet de la culture néolithique Précucuteni et de la station de Traian-Dealul Viei 039-046
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 MARINESCU-BÂLCU, Silvia (autor) Die Bedeutung einiger Gesten und Haltungen in der jungsteinzeitlichen Skulptur der außerkarpatischen Gebiete Rumäniens 047-058
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 FLORESCU, Adrian C. (autor) Sur le problèmes du bronze tardif carpato-danubien et nord-ouest pontique 059-094
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 THEODORESCU, Dinu (autor) Remarques sur la composition et la chronologie du kymation ionique suscitées par quelques exemplaires découverts à Histria 095-120
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 MACREA, Mihail (autor) L'organisation de la province de Dacie 121-142
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 FERENCZI, Ștefan (autor) Die Erforschung des römischen Limes aus den Höhen des Mesesgebirges 143-162
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 POPESCU, Emilian (autor) Die spätgriechischen Inschriften aus Klein-Skythien 163-176
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 BICHIR, Gheorghe (autor) La civilisation des Carpes (IIe-IIIe siècle de n.è.) à la lumière de fouilles archéologiques de Poiana Dulcesti, de Butnaresti et de Padureni 177-224
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 BARNEA, Ion (autor) Les thermes de Dinogetia 225-252
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 ȘTEFAN, Gheorghe (autor) Tomis et Toméa. A propos des luttes entre Byzantins et Avares à la fin du VIe siècle de notre ère 253-258
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 DIACONU, Gheorghe (autor) Les Petchenègues du Bas-Danube au Xe siècle 259-270
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 POPA, Radu (autor) La porte de nord de la forteresse byzantine de Pacuiul lui Soare 271-292
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 DORDEA-VOITEC, Mira (autor) L'étude de restitution de la porte de nord de la forteresse byzantine de Pacuiul lui Soare 293-300
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 CONSTANTINESCU, Nicolae (autor), MOISESCU, Cristian (autor), NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Considérations sur le tombes princières de Târgoviste 301-320
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 CHIȚESCU, Lucian (autor), MATEI, Mircea D. (autor) Nouvelles données du problème de l'apparition des fortifications de villes moldaves au Moyen Age 321-330
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 BERCIU, Dumitru (autor) Sur l'art thraco-gète 331-338
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 COMȘA, Maria (autor) Contributions à problème de la composition ethnique de la Scythie mineure au IVe siècle de notre ère 339-348
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 DIACONU, Gheorghe (autor), DÖRNER, Egon (autor) Zwei ostgotische Fibeln in Arader Museum 349-354
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 BARNEA, Ion (autor) Nouvelle contribution à l'histoire de la Dobroudja sous Anastase Ier 355-356
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 POPESCU, Dorin (autor) Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste Roumaine en 1966 357-376
1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 MITREA, Bucur (autor) Découvertes récentes et plus anciennes des monnaies antiques et byzantines en Roumanie 377-394
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie RĂUȚĂ, M. (autor) Danubius - Avant-propos .3- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Les recherches archeologiques de Moldavie et leurs principaux resultats .5- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie ANASTASIU, F. (autor), HARȚUCHIE, N. (autor) Recherches et decouvertes archeologiques danms le district de Brăila 19- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Fouilles archeologiques a Berești (district de Bujor, region de Galați) 41- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie CONSTANTINESCU, G. (autor), FLORESCU, Marilena (autor) La station de l'epoque de bronze pres de Mînăstioara - Fitionești 61- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie FLORESCU, A. (autor), RUGINĂ, S. (autor), VICOCOVEANU, D. (autor) L'habitation de la periode taridive de l'age du bronze de Gîrbovăț (district de Tecuci, region Galați) 75- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Un nouveau depot d'objets en bronze, decouvert dans la region meridionale de la Modavie 89- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie GOSTAR, Nicolae (autor) La garnison du "castellum" Romain de Barboși 107- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie BICHIR, G. (autor) Decouvertes carpiques dans la region de Galați 115- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie TEODOR, D. (autor) Les decouvertes archeologiques de Șendreni - Galați 129- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie ANASTASIU, F. (autor), BROSCĂȚEAN, I. (autor), HARȚUCHE, N. (autor) La necropole d'incineration de la haute epoque feodale de Chiscani-Sat - Brăila 137- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Decouvertes archeologique sur le territoire actuel de Galatz datant des temps les plus ancients jusqu'a la fondation de la ville 179- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor) Le recit en vers "L'histoire des malheurs de Galatz" et la guerre russo-turque de 1768-1774 213- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie CHIȚESCU, M. (autor), CONSTANTINESCU, G. (autor) Trois tresoirs monetaires feodaux decouvertes dans le district de Focșani 223- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), MIHALY, Sara (autor) Moments de l'histoire de l'industrie alimentaire de Galatz dans la seconde moitie du XIX-șe siecle 227- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie MARINESCU, C. (autor) Les luttes des ouvriers du port de Galatz entre 1900-1003 245- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie CHELCEA, I. (autor) Considerations preliminaires concernant Năruja - Vrancea 257- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie ARBORE, V. (autor) Aspects de la poteruie de Focșani, de Irești et de Făurei 269- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Une habitation taupiniere dans la zones Brateș 275- franceză
1967 Studii Clasice, IX Sumar 3-5 română
1967 Studii Clasice, IX LUPAȘ, Liana (autor) L'interprétation phonologique de l'accentuation attique Comunicări şi studii 7-18 franceză
1967 Studii Clasice, IX GRAUR, Alexandru (autor) Participe et adjectif en latin Comunicări şi studii 19-25 română
1967 Studii Clasice, IX DIACONESCU, Traian S. (autor) Însemnări despre metafora homerică Comunicări şi studii 27-40 română
1967 Studii Clasice, IX CIZEK, Alexandru (autor) Imaginea conducătorului ideal și premisele ei filozofice în concepția lui Tucidide Comunicări şi studii 41-55 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX NOICA, Simina (autor) Captive și captivitate în tragedia lui Euripide Comunicări şi studii 57-83 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX ALEXANDRESCU, Petre (autor) Ataias Comunicări şi studii 85-91 franceză
1967 Studii Clasice, IX DASCALAKIS, Apostolos (autor) La déification d'Alexandre le Grand en Egypte et la réaction en Grèce Comunicări şi studii 93-105 franceză
1967 Studii Clasice, IX ROBERT, Louis (autor) Des Carpathes à la Propontide Comunicări şi studii 107-119 franceză
1967 Studii Clasice, IX FRENKIAN, Aram M. (autor) « Deținuții » (ἐγκάτοχοι) în templul lui Sarapis din Memfis Comunicări şi studii 121-141 română
1967 Studii Clasice, IX BORDENACHE, Gabriella (autor) Nuovi documenti sui culti di Istros in epoca ellenistica Comunicări şi studii 143-151 italiană
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) « A doua întemeiere » a Histriei, în lumina unui document inedit Comunicări şi studii 153-166 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX GUȚU, Gheorghe (autor) Despre compunerea cărții a III-a a Eneidei Comunicări şi studii 167-180 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX Aspecte ale colonizării și romanizării în Dacia și Scythia în lumina unor inscripții din muzee bucureștene Comunicări şi studii 181-201 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) În jurul papirilor de la Derveni și Callatis Note şi discuţii 203-210 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX RUSSU, Ioan Iosif (autor) Domus diuina în Dacia Note şi discuţii 211-218 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX SĂNDULESCU, C. (autor) Note filologice: τέμνειν καὶ καίειν Note şi discuţii 219-222 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 223-237 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX ȘTEFAN, Alexandru-Simion (autor) Săpăturile de la Sardis Studiile clasice în lume 239-242 română
1967 Studii Clasice, IX BORDENACHE, Gabriella (autor) La moneta come documento d'arte Studiile clasice în lume 243-245 italiană
1967 Studii Clasice, IX NOICA, Constantin (autor) Două noutăți filozofice în « Collection des Universités de France » Studiile clasice în lume 247-248 română
1967 Studii Clasice, IX POPESCU, Emilian (autor) Primul Congres internațional de studii balcanice și sud-est europene Studiile clasice în lume 249-251 română
1967 Studii Clasice, IX NOICA, Constantin (autor) Aristotelismul în Principatele Române în sec. XVII-XVIII Studiile clasice în România 253-266 română
1967 Studii Clasice, IX GUȚU, Gheorghe (autor) Antichitatea clasică și învățământul liceal Studiile clasice în România 267-273 română
1967 Studii Clasice, IX FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1966) Studiile clasice în România 275-288 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine, publiée par Juliette Ernst. Tome XXXV: Bibliographie de l'année 1964, Paris, Les Belles Lettres, 1966, 662 p. În 8°. RECENZII 289 română
1967 Studii Clasice, IX ALEXANDRESCU, Petre (autor) FRITZ SCHACHERMEYR, Die ägäische Frühzeit, Forschungsbericht, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft, XIX, 1966, col. 1-32. SP. MARINATOS, La « diaspora » créto-mycénienne, în Les peuples de l'Europe du Sud-Est, Sofia, 1966, p. 60-74. RECENZII 290-291 română
1967 Studii Clasice, IX BARNEA, Ion (autor) JOHANNES B. BAUER, Christliche Antike, 4. Bericht, în Anzeiger für die Altertumswissenschaft XVIII Band, Innsbruck, Juli 1966, 3. Heft, col. 129-104. RECENZII 291-292 română
1967 Studii Clasice, IX FISCHER, Iancu (autor) QUADERNI DELL' ISTITUTO Dl FILOLOGIA GRECA, a cura di Benedetto Marzullo, I, 1966 (Università di Cagliari), 71 p. 8°. RECENZII 293 română
1967 Studii Clasice, IX POGHIRC, Cicerone (autor) VLADIMIR I. GEORGIEV, lntroduzione alla storia delle lingue indoeuropee. Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1966, 477 p. RECENZII 293-299 română
1967 Studii Clasice, IX NOICA, Simina (autor) JEAN HUMBERT, Manuel pratique de grec ancien, Ed. A. & J. Picard, Paris, 1962. RECENZII 299-300 română
1967 Studii Clasice, IX FISCHER, Iancu (autor) V. VÄÄNÄNEN, Etude sur le texte et la langue des Tablettes Albertini, Suomalanien Tiedeakatemia, 1965 (Annales Academiae Scientiarum Fennicae, Ser. B, tom. 141, 2), 66 p. 8°. RECENZII 300-302 română
1967 Studii Clasice, IX NASTA, Mihai (autor) BENEDETTO MARZULLO, Frammenti della Lirica Greca (Biblioteca Classica. Nuova collana di testi latini e greci diretta da G. Pascucci. I classici greci), Firenze, Sansoni, [1965], VIII + 201 p. RECENZII 302-305 română
1967 Studii Clasice, IX LUPAȘ, Liana (autor) EVRIPIDIS Helena, edidit Karin Alt. Leipzig, Teubner, 1964, XVI + 67 p. RECENZII 305-307 română
1967 Studii Clasice, IX ȘTEFĂNESCU, Nicolae I. (autor) MENANDRI Sententiae, ed. Siegfried Jaekel, Lipsiae, in aed. B. G. Teubneri, 1964, XXXV + 230 p. RECENZII 307-310 română
1967 Studii Clasice, IX FISCHER, Iancu (autor) T. MACCIVS PLAVTVS, Ausgewählte Komödien mit deutschem Kommentar von Brix-Niemeyer. Miles gloriosus. Unveränderter Nachdruck der 4. Auflage von Oscar Kühler. Leipzig, Teubner, 1964, 166 p. 8°. RECENZII 310 română
1967 Studii Clasice, IX COSTA, Traian (autor) APPENDIX SALLVSTIANA, ed. Alfons Kurfess. Fasc. Prior: C. Salluti Crispi epistulae ad Caesarem senem de re publica. APPENDIX SALLVSTIANA, ed. Alphonsus Kurfess. Fasc. Posterior: [Sallusti] in Ciceronem et inuicem inuectiuae. Lipsiae, B. G. Teubner, 1962. RECENZII 311-312 română
1967 Studii Clasice, IX POPESCU, S. (autor) CICERON, Discours. Tome XIV. Pour Sestius. Contre Vatinius. Texte établi et traduit par J. COUSIN. Paris, Les Belles Lettres, 1965, 289 p. RECENZII 312-315 română
1967 Studii Clasice, IX COSTA, Traian (autor) PROPERZIO, Elegie, Libro IV. Testo critico e commento a cura di Paolo Fedeli. (Pubblicazioni della Facoltà di lettere e filosofia della Università degli studi di Bari, I) Adriatica Editrice, Bari, 1965, XLVII+311(-316) p. RECENZII 315-320 română
1967 Studii Clasice, IX SLUȘANSCHI, Dan (autor) L. ANNAEI SENECAE, Operum moralium concordantia, P. Grimal cura edita. Paris, Presses Universitaires de France. Fasc. I. Ad Marciam. De consolatione. 1965, 177 p.; Fasc. II. De constantia sapientis.1966, 119 p. RECENZII 320-321 română
1967 Studii Clasice, IX FISCHER, Iancu (autor) JUVENAL, Saturae III, IV, V. Edition, introduction et commentaire de René Marache. Paris, Presses universitaires de France, 1965 (Collection « Erasme »), III + 141 p. 8°. RECENZII 321-323 română
1967 Studii Clasice, IX BARBU, Nicolae Ion (autor) PLUTARCHUS, Vitae Parallelae, ed. Konrat Ziegler, vol. I, 2, II, 1, Lipsiae, 1964. RECENZII 324-325 română
1967 Studii Clasice, IX NASTA, Mihai (autor) PLUTAHCHUS, Moralia, vol. VI, Fasc. 3 (De Musica edidit et tertium recensuit K. Ziegler; De libidine et aegritudine; Parsne an facultas animi sit uita passiua edidit M. Pohlenz, iterum reuidit Ziegler), Leipzig, Teubner, 1966, XV + 64 p. RECENZII 325-328 română
1967 Studii Clasice, IX POGHIRC, Cicerone (autor) CORNELII TACITI Libri qui supersunt iterum edidit Erich Koestermann. Tom. I Ab excessu diui Augusti (Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana), Lipsiae, 1965, XLIV + 451 p. RECENZII 328-329 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) AULUS GELLIUS, Nopțile atice. Traducere: David Popescu. Introducere și note: I. Fischer. (Scriitori greci și latini, IX) București, Editura Academiei, 1965. LXXX - 605 p. in 8°. RECENZII 329-331 română
1967 Studii Clasice, IX CREȚIA, Gabriela (autor) HYGINI Fabulae. Recensuit prolegomenis commentario appendice instruxit H. I. Rose, Leiden, A. W. Sijthoff, 1963, 219 pagini. RECENZII 332-333 română
1967 Studii Clasice, IX MARINESCU, Marina (autor) FLAVIUS ARRIANUS. Expediția lui Alexandru cel Mare în Asia. Traducere și indice de nume de Radu Alexandrescu, studiu introductiv, note, indice de termeni de Al. Suceveanu, București, Editura științifică, 1966, 487 p. RECENZII 333-334 română
1967 Studii Clasice, IX POGHIRC, Cicerone (autor) EPICTETE, Entretiens. Livre IV. Texte établi et traduit par Joseph Souilhé, avec la collaboration d'Amand Jagu. Paris, Les Belles Lettree, 1965, 93 pagini duble. RECENZII 334-335 română
1967 Studii Clasice, IX POGHIRC, Cicerone (autor) AMMONIUS, De adfinium uocabulorum differentia, edidit Klaus Nickau (Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanornm Teubneriana), Lipsiae, 1966, LXXVII + 182 p. RECENZII 335-336 română
1967 Studii Clasice, IX MIHĂESCU, Haralambie (autor) NICETA VON REMESIANA, Instructio ad competentes. Frühchristliche Katechesen aus Dacien [hg. von] Klaus Gamber (Textus patristici et liturgici quos edidit Institutum Liturgicum Ratisbonense, fasc. 1). Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 1964, VIII, 182 p. RECENZII 336-338 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) THE INSCRIPTIONS OF ROMAN BRITAIN by R.G. Collingwood and R.P. Wright. I. Inscriptions on stone. Oxford, At the Clarendon Press, 1965. XXXIV + 790 p. in 4°. 2400 desene în text și XIX planșe afară din text. RECENZII 338-339 română
1967 Studii Clasice, IX PIATKOWSKI, Adelina (autor) PIERRE GUILLON, Etudes Béotiennes, Le Bouclier d'Héraclès et l'histoire de la Grèce centrale dans la période de la première guerre sacrée (Publication des Annales de la Faculté des Lettres Aix-en-Provence, N. S., nr. 37), 1963, 101 p. RECENZII 339-341 română
1967 Studii Clasice, IX NASTA, Mihai (autor) JEAN TAILLARDAT, Les images d'Aristophane. Etudes de langue et de style. Paris, Les Belles Lettres, 1965, 553 p. in 8°. RECENZII 341-346 română
1967 Studii Clasice, IX NOICA, Simina (autor) FRANÇOIS JOUAN, Euripide et les légendes des Chants Cypriens. Des origines de la guerre de Troie a l'Iliade. Paris, Les Belles Lettres, 1966, 511 p. RECENZII 346-349 română
1967 Studii Clasice, IX MIHĂESCU, Haralambie (autor) A. DOVATUR, Политика и Политии Аристотеля. (Академия наук СССР) Ed. « Nauka ». Moscova-Leningrad, 1965, 390 p. RECENZII 349-350 română
1967 Studii Clasice, IX ȘTEFAN, Alexandra (autor) PAUL PEDECH, La méthode historique de Polybe (Collection d'Etudes Anciennes publiée sous le patronnage de l'Association Guillaume Budé). Paris, Les Belles Lettres, 1964, 644 p. RECENZII 350-354 română
1967 Studii Clasice, IX CIZEK, Eugen (autor) UGO PIACENTINI, Osservazioni sulla tecnica epica di Lucano. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft (39), Berlin, Akademie-Verlag, 1963, 72 p. RECENZII 354-356 română
1967 Studii Clasice, IX CIZEK, Eugen (autor) ALAIN MICHEL, Tacite et le destin de l'Empire (« Collection signes des temps ». XVIII), Paris, Arthaud, 1966, 284 p. RECENZII 356-357 română
1967 Studii Clasice, IX PETRE, Zoe (autor) T. V. BLAVATSKAIA, Ахейская Греция во втором тысячелетии до н.э. (Grecia aheeană în mileniul II î.e.n.), Moscova, ed. Nauka, 1966, 254 p. (168 p. text + indici + ilustrații) RECENZII 358-360 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) PAUL ROESCH, Thespies et la Confédération béotienne (Université de Lyon - Faculté des Lettres - Institut « F. Courby »). Paris, E. De Boccard, 1965. 296 p. + 20 planșe afară din text. RECENZII 360-362 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ROBERT ETIENNE, La vie quotidienne à Pompéi, Paris, Hachette, 1966. 491 p. in 16°. RECENZII 362-363 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) LES EMPEREURS ROMAINS D'ESPAGNE, Madrid-Italica, 31 Mars - 6 Avril 1964. Paris, « Editions du CNRS », 1965. 356 p. in 4°. 8 figuri în text + 12 planșe afară din text. RECENZII 363-364 română
1967 Studii Clasice, IX POPESCU, Emilian (autor) UMBERTO LAFFI, Adtributio e contributio. Problemi del sistema politico-amministrativo dello stato romano (Studi di Lettere, Storia e Filosofia pubblicati dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, XXXV), Pisa, Nistri-Lischi editori, 1961), 223 p. + 4 pl. RECENZII 365-368 română
1967 Studii Clasice, IX ANDREEV, Mihail (autor) ERNST MEYER, Römisclter Staat und Staatsgedanke. 2. durchges. u. erg. Aufl. Zürich und Stuttgart; 1961, 565 S. Kl. 8° (Erasmus-Bibliothek. Hrsg. V. Walter Rüegg), Artemis-Verlag. RECENZII 368-369 germană
1967 Studii Clasice, IX GEORGESCU, Valentin Al. (autor) ANTOINE N. BABACOS, Actes d'aliénation en commun et autres phénomènes apparentés d'après le droit de la Thessalie antique. Contribution à l'étude de la copropriété familiale chez les anciens Hellènes, Thessaloniki, 1966, VIII + 271 p. RECENZII 370-372 română
1967 Studii Clasice, IX ALEXANDRESCU, Petre (autor) ANTHONY SNODGRASS, Early Greek Armour and Weapons, Edinburgh at the University Press, 1964, XII + 280 p. și 37 pl. RECENZII 372-374 română
1967 Studii Clasice, IX BORDENACHE, Gabriella (autor) LEON LACROIX, Monnaies et colonisation dans l'Occident grec (Académie royale de Belgique, Classe des Lettres et des Sciences morales et politiques, Mémoires, Tome LVIII, 2), Bruxelles, 1965, 178 pp. + XII pl. RECENZII 374-376 italiană
1967 Studii Clasice, IX ALEXANDRESCU, Petre (autor) GLADYS DAVIDSON WEINBERG, VIRGINIA GRACE, G. ROGER EDWARDS, HENRY S. ROBINSON, PETER THROCKMORTON, ELIZABETH K. RALPH, The Antikythera Shipwrcck reconsidered, Transaction of the American Philosophical Society, new series vol. 55, part 3, 1965, 48 p. RECENZII 376-378 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) K. MICHALOWSKI, Palmyre. Fouilles polonaises de 1963 et 1964 (Université de Varsovie. Centre d'archéologie méditerranéenne au Caire). Warszawa, PWN – Editions Scientifiques de Pologne, 1966. 195 p. + 234 fig., 8 pl. RECENZII 378 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) TRAVAUX DU CENTRE D'ARCHEOLOGIE MEDITERRANEENNE DE L'ACADEMIE POLONAISE DES SCIENCES sous la direction de K. Michalowski. Tome III: Etudes et travaux. PWN - Editions Scientifiques de Pologne, Warszawa, 1966, 223 p. RECENZII 379-380 română
1967 Studii Clasice, IX GUȚU, Gheorghe (autor) REPORT OF THE COLLOQUIUM ON THE CLASSICS IN EDUCATION 1965, edited by Gerald F. Else for the American Council or Learned Societies. RECENZII 380-381 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΕΙΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΝ Κ. ΟΡΛΑΝΔΟΝ Τόμος Α’. Άθῆναι, 1965, 421 p. in 16°. RECENZII 381-382 română
1967 Studii Clasice, IX ALEXANDRESCU, Petre (autor) КУЛТУРА АНТИЧНОГО МИРА, Moscova, 1966, 300 p. RECENZII 382-384 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) MORDAKTE WINCKELMANN. Die Originalakten des Kriminalprozesses gegen den Mörder Johann Joachim Winckelmanns (Triest, 1768), aufgefunden in 1964 hgs. Von Cesare Pagnini, üb. und komm. von H. A. Stoll. Berlin, Akademie-Verlag, 1965, 181 p. In 16°. RECENZII 384 română
1967 Studii Clasice, IX Societatea de studii clasice din Republica Socialistă România. Dări de seamă ale ședințelor Cronică 385-398 română
1967 Studii și Comunicări, 13 LUPU, Nicolae (autor) Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .7- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NAGLER, Doina (autor) O casulă venețiană la Muzeul Brukenthal - importantă operă de artă din sec. XV-XVI 15- română
1967 Studii și Comunicări, 13 HALDNER, Anamaria (autor) Cîteva probleme în legătură cu podoabele săsești medievale 23- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NIEDERMAIER, Paul (autor) Un momenr important în dezvoltarea arhitecturii feudale din Țara Românească. Construirea bisericii episcopale din Curtea de Argeș 37- română
1967 Studii și Comunicări, 13 IONESCU, Teodor (autor) Renașterea germană în galeria Brukenthal 51- română
1967 Studii și Comunicări, 13 TARANGUL, Tinca (autor) Patru gravuri de Albrecht Durer la Muzeul Brukenthal 57- română
1967 Studii și Comunicări, 13 IRIMIE, Cornel (autor) Profilul, creșterea și valorificarea colecțiilor de etnografie și artă populară 63- română
1967 Studii și Comunicări, 13 HOFFMANN, Herbert (autor) Contribuții la istoricul centrului ceramic Agnita 73- română
1967 Studii și Comunicări, 13 STAHL, Paul (autor) Interioare țărănești din Romania (secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea) 85- română
1967 Studii și Comunicări, 13 BUCUR, Corneliu (autor) Importanța izvoarelor arheologice în cercetarea etnografică: fenomene din cultura materială a populațiilor din sec. III-IV e.n. de pe teritoriul Moldovei și Munteniei răsăritene 105- română
1967 Studii și Comunicări, 13 LUPU, Nicolae (autor) Activitatea cultural-științifică din Muzeul Brukenthal, cu specială privire asupra cercetărilor arheologice 123- română
1967 Studii și Comunicări, 13 HOREDT, Kurt (autor) Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat în Transilvania 137- română
1967 Studii și Comunicări, 13 DUMITRAȘCU, Sever (autor) Așezarea Coțofeni - "Măgura Căpudului" 157- română
1967 Studii și Comunicări, 13 MILEA, Z. (autor), RUSSU, Ion (autor) Volkanus Augustus în Dacia 165- română
1967 Studii și Comunicări, 13 LUPU, Nicolae (autor), MUREȘAN, Alexe (autor) Sondajul arheologic de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 175- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NAGLER, Thomas (autor) În legătură cu numele "Siebenburgen" 185- română
1967 Studii și Comunicări, 13 CHIRILĂ, Eugen (autor), FENEȘAN, V. (autor) Tezaurul de monede feudale de la Mihai Viteazul (Turda), sec. XVI-XVII 197- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NAGLER, Thomas (autor) O colecție de documente ale breslei pielarilor din Siviu, donată Muzeului Brukenthal 209- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NAGLER, Doina (autor) Colecția de lazi de breaslă a Muzeului Brukenthal 212- română
1967 Studii și Comunicări, 13 DOLTU, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea organizării și dezvoltării zonelor verzi sibiene 221- română
1967 Studii și Comunicări, 13 PLATTNER, Hans (autor) Asupra speciei Lestes barbarus FABR. (Odonada) 239- română
1967 Studii și Comunicări, 13 RUSSU, Ion (autor) Despre influența românească asupra limbii maghiare. Cuvinte românești la populația din raionul Huedin 247- română
1967 Studii și Comunicări, 13 JUGĂREANU, Veturia (autor) Identificarea unor noi incunabule în Biblioteca Muzeului Brukenthal 263- română
1967 Studii și Comunicări, 13 CRISTEA, Marina (autor) Primul ziar românesc "Fama Lipschii", o valoroasă contribuție la istoria presei române 273- română
1967 Studii și Comunicări, 13 JUGĂREANU, Veturia (autor) Cărți prețioase din secolul XVI în Biblioteca Muzeului Brukenthal 285- română
1967 Studii și Comunicări, 13 SOFRONIE, Mihai (autor) Ideile social-politice ale poetului George Coșbuc 305- română
1967 Studii și Comunicări, 13 SOFRONIE, Mihai (autor) Muzeul Astrei (1905-1950) 313- română
1967 Studii și Comunicări, 13 HOFFMANN, Herbert (autor), WIENER, R. (autor) Unele probleme pe marginea muncii expoziționale în muzeu 329- română
1967 Studii și Comunicări, 13 PAUL, Iuliu (autor) Cu privire la organizarea și planificarea activității la Secția de istorie a Muzeului Brukenthal 341- română
1967 Studii și Comunicări, 13 CRISTEA, Marina (autor) Activitatea Muzeului Brukenthak în publicații și presă 347- română
1967 Studii și Materiale, II FUCHS, Herman (autor), KONYA, Istvan (autor) Noi fosile de rinocer lînos (Coelodonta antiquitatis Blumenbach) din cuaternarul Văii Tîrnavei Mici .11- română
1967 Studii și Materiale, II KIS, Bela (autor), KONYA, Istvan (autor) Contribuții la cunoașterea ortopterelor din împrejurimile orașului Tîrgu Mureș 23- română
1967 Studii și Materiale, II KOHL, Ștefan (autor) Studii ornitocenologice în apropierea Reghinului 29- română
1967 Studii și Materiale, II JANOS, Paul (autor), KOVACS, Dionisie (autor) Periegheză arheologică în Bazinul Ciucului 43- română
1967 Studii și Materiale, II FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice cu caracter informativ executate între anii 1962-1965 de Muzeul din Ororhei 53- română
1967 Studii și Materiale, II ZRINYI, Andrei (autor) Materiale în legătură cu cultul lui Mitra în Muzeul din Tîrgu Mureș 63- română
1967 Studii și Materiale, II ZRINYI, Andrei (autor) Două gutti-biberoane romane din ceramică în colecțiile Muzeului din Tîrgu Mureș 73- română
1967 Studii și Materiale, II BOGDAN, Alexandru (autor) Date noi privind ansambul cetății din Tîrgu Mureș 79- română
1967 Studii și Materiale, II DANKANITS, Adam (autor) Începuturile urbanizării Tîrgu Mureșului 91- română
1967 Studii și Materiale, II GYULAI, Paul (autor) În legătură cu un tipar de sigiliu considerat pierdit 99- română
1967 Studii și Materiale, II MOLNAR, Ștefan (autor) Doua tezaure monetare feudale 105- română
1967 Studii și Materiale, II RANCA, Ioan (autor) Frămîntări orășenești în Tîrgu Mureș în timpul răscoalei lui Horea 109- română
1967 Studii și Materiale, II PAL-ANTAL, Alexandru (autor) Date referitoare la istoricul morilor de hîrtie din Ciuc 121- română
1967 Studii și Materiale, II DEZSI, Iosif (autor), SZABO, Nicolae (autor) Greva muncitorilor constructori din Tîrgu Mureș din aprilie-mai 1906 135- română
1967 Studii și Materiale, II GAL, Cornelia (autor) Greva muncitorilor lemnari din Tîrgu Mureș din anul 1911 147- română
1967 Studii și Materiale, II FUCHS, Simion (autor) Primele gazete muncitorești din Tîrgu Mureș 155- română
1967 Studii și Materiale, II TURZAI, Maria (autor) Un ziar al Apărării Proletare din anii 1928-1930 "Proletar-Vedelem" 177- română
1967 Studii și Materiale, II DRAGOMAN, Paul (autor) Un mijloc al expoziției moderne: proiecția de diafilme 189- română
1967 Teatrul, nr. 1 Pe agenda fenomenului teatral 1–4 română
1967 Teatrul, nr. 1 MIRODAN, Alexandru (autor) Patimi durabile 5–5 română
1967 Teatrul, nr. 1 ȘELMARU, Traian (autor) "Moartea lui Danton" - O treaptă spre monumental 6–14 română
1967 Teatrul, nr. 1 NARTI, Ana Maria (autor) Richard II - Prima montare 15–26 română
1967 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana (autor) Încotro se îndreaptă teatrul "Barbu Delavrancea" ? 27–31 română
1967 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Al. (autor) Piesa polițistă în acțiune 32–34 română
1967 Teatrul, nr. 1 GANĂ, George (autor) Cronica textului dramatic 35–39 română
1967 Teatrul, nr. 1 BARBU OPRIȘAN, Horia (autor) Text și costumație în textul popular 40–46 română
1967 Teatrul, nr. 1 NARTI, Ana Maria (autor) Brăila: "Act venețian" de Camil Petrescu, "Hedda Gabler" de Henrik Ibsen, "Sînziana și Pepelea" de Vasile Alecsandri 47–51 română
1967 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Arad: "Avarul" de Moliére, "Moartea unui artist" de Horia Lovinescu 52–54 română
1967 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria (autor) Oradea: "Io, Mircea Voievod" de Dan Tărchilă, "Simple coincidențe" de Paul Everac, "Vînătoarea regală a soarelui" de Peter Shaffer 54–58 română
1967 Teatrul, nr. 1 CRIVĂȚ, Dana (autor) Bacău: "Porunca a 7-a: fură ceva mai puțin" de Dario Fo, "Omul de la miezul nopții" de Virgil Nistor 59–62 română
1967 Teatrul, nr. 1 RUSU, Ilie (autor) Craiova: "Casa Bernardei Alba" de Federico Garcia Lorca, "Țărăncuța din Getafee" de Lope de Vega 62–65 română
1967 Teatrul, nr. 1 CAZABAN, Ion (autor) Ploiești: "Funcționarul de la Domenii" de Petre Locusteanu 65–68 română
1967 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Petroșani: "Burlacii" de George Carabin, "Visul unei nopți de iarnă" de Tudor Mușatescu, "Cîinele grădinarului" de Lope de Vega 68–70 română
1967 Teatrul, nr. 1 RUSU, Ilie (autor) Bîrlad: "Harap Alb" de George Vasilescu (după Ion Creangă) 70–71 română
1967 Teatrul, nr. 1 CAZABAN, Ion (autor) Bîrlad: "O mișcare greșită" de Virgil Stoenescu 71–72 română
1967 Teatrul, nr. 1 CRIVĂȚ, Dana (autor) Pe scena mică a păpușilor 73–75 română
1967 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin (autor) Turneul teatrului "Jozsef Attila" 76–78 română
1967 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru (autor) Noi experiențe 79–81 română
1967 Teatrul, nr. 1 GIURCHESCU, Lucian (autor) Permanența unor căutări 81–84 română
1967 Teatrul, nr. 1 BANU, George (autor) Un volum de teatru latin 84–85 română
1967 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, N. C. (autor) Vasile Toneanu 86–86 română
1967 Teatrul, nr. 1 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 87–87 română
1967 Teatrul, nr. 1 Indice bibliografic - Anul 1966 (anul XI) 88–95 română
1967 Teatrul, nr. 2 Marea problemă a micului spectator (dezbatere: Ion Pas, Marin Iorda, Ion Lucian, Viniciu Gafița, Tita Chiper, Victor Eftimiu, Margareta Bărbuță, D.D.Neleanu, Nina Cassian, Gica Iuteș, Ion Hobană, Mioara Cremene, Ion Cojar, Lucia Olteanu, Victor Popa) 1–14 română
1967 Teatrul, nr. 2 EVERAC, Paul (autor) Patimi - piesă în trei acte (opt tablouri) 15–48 română
1967 Teatrul, nr. 2 GANĂ, George (autor) Viziune artistică și meșteșug 49–53 română
1967 Teatrul, nr. 2 Miracolul unei capodopere 54–55 română
1967 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Ileana (autor) Cehov inedit 56–61 română
1967 Teatrul, nr. 2 POPOVICI, Ileana (autor) Intenții la o reluare 62–64 română
1967 Teatrul, nr. 2 MIRODAN, Alexandru (autor) Teatrul care vine la public 65–65 română
1967 Teatrul, nr. 2 ALEXANDRESCU, Sică (autor) Ion Iancovescu 66–66 română
1967 Teatrul, nr. 2 FLEGONT, Olga (autor) Manifestări de artă teatrală în antichitate 67–73 română
1967 Teatrul, nr. 2 BARBU OPRIȘAN, Horia (autor) Cuvînt, gest, mimică în satiră 74–78 română
1967 Teatrul, nr. 2 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Festivalul Naționalelor la Iași: "Despot Vodă" de Vasile Alecsandri (Teatrul Național din Iași) 79–81 română
1967 Teatrul, nr. 2 IOSIF, Mira (autor) Festivalul Naționalelor la Iași: "Viforul" de Barbu Delavrancea (Teatrul Național din Craiova), "Vara imposibilei iubiri ?" de D.R.Popescu (Teatrul Național din Cluj) 81–86 română
1967 Teatrul, nr. 2 KIVU, Dinu (autor) "Castiliana" de Lope de Vega la Teatrul Național "I.L.Caragiale" 87–89 română
1967 Teatrul, nr. 2 DUCEA, Valeria (autor) Sibiul în turneu: "Stana" dramatizare după Ion Agîrbiceanu de Dumitru Stan Petruțiu și Nicolae Pîrvu, "Ondine" de Jean Giraudoux 90–93 română
1967 Teatrul, nr. 2 SOLOMON, Dumitru (autor) Color-incolor 94–95 română
1967 Teatrul, nr. 2 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 95–96 română
1967 Teatrul, nr. 3 PAS, Ion (autor) Dramaticul 1907 1–3 română
1967 Teatrul, nr. 3 EFTIMIU, Victor (autor) Atunci, în acele zile 4–5 română
1967 Teatrul, nr. 3 GANĂ, George (autor) O permanență care obligă 6–11 română
1967 Teatrul, nr. 3 NARTI, Ana Maria (autor) "Procesul Horia" văzut de regizorii: Liviu Ciulei și Crin Teodorescu 12–15 română
1967 Teatrul, nr. 3 TEODORESCU, Crin (autor) "Procesul Horia" văzut de regizorii: Liviu Ciulei și Crin Teodorescu 15–16 română
1967 Teatrul, nr. 3 LOVINESCU, Horia (autor) "Petru Rareș" (piesă) 17–49 română
1967 Teatrul, nr. 3 WEIGEL, Helene (autor) Mesaj lumii teatrale (Ziua mondială a teatrului) 52–52 română
1967 Teatrul, nr. 3 NARTI, Ana Maria (autor) 20 tineri despre eficiența spectacolului 53–64 română
1967 Teatrul, nr. 3 FLOREA, Mihai (autor) Privind afișul teatrului "Ion Creangă" 65–68 română
1967 Teatrul, nr. 3 BELIGAN, Radu (autor) Teatrul și educația adulților 69–71 română
1967 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira (autor) Confruntări multiple 72–76 română
1967 Teatrul, nr. 3 MÎNDRA, Vicu (autor) Noi paralele scenice la comediile lui Caragiale 77–85 română
1967 Teatrul, nr. 3 POPOVICI, Ileana (autor) O formulă nouă: spectacolul lectură 86–89 română
1967 Teatrul, nr. 3 CĂLIMAN, Călin (autor) Antiteze ("Patimi" de Paul Everac la teatrul "C.I.Nottara") 90–93 română
1967 Teatrul, nr. 3 KIVU, Dinu (autor) "Hanul de la răscruce" de Horia Lovinescu (Teatrul Mic) 95–97 română
1967 Teatrul, nr. 3 DUCEA, Valeria (autor) Brașov: Realizări și perspective 98–101 română
1967 Teatrul, nr. 3 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Reșița: File de cronică 102–104 română
1967 Teatrul, nr. 3 SOLOMON, Dumitru (autor) Teatrul radiofonic: "Monopolul alcoolului" și "Filodendron" 105–107 română
1967 Teatrul, nr. 3 IOSIF, Mira (autor) "US" - Spectacol împotriva agresiunii imperialiste în Vietnam 108–112 română
1967 Teatrul, nr. 4 ARGHEZI, Tudor (autor) "Seringa" (piesă în trei acte) cu un cuvînt introductiv al autorului 1–36 română
1967 Teatrul, nr. 4 NARTI, Ana Maria (autor) Spre Cehov - "Un Hamlet de provincie" de Platonov la Teatrul de Comedie 37–46 română
1967 Teatrul, nr. 4 MÎNDRA, Vicu (autor) "Acest animal ciudat" de G. Arout, după A. P. Cehov - Teatrul "C. I. Nottara" 47–50 română
1967 Teatrul, nr. 4 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cîtă luciditate atîta dramă ("Domnii Gemblay" de Miroslav Krleza pe scena Teatrul Național "I. L. Caragiale") 51–55 română
1967 Teatrul, nr. 4 IOSIF, Mira (autor) Pespectiva Shaw ("Candida" la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra" și "Cocioabele Londrei" la Teatrul de Stat din Ploiești) 56–60 română
1967 Teatrul, nr. 4 GANĂ, George (autor) ...Și piesa într-un act 63–69 română
1967 Teatrul, nr. 4 MARINESCU-NOUR, Arcadiu (autor) Locul valorilor folclorice în dramaturgia națională 70–75 română
1967 Teatrul, nr. 4 KIVU, Dinu (autor) Criteriile studioului 76–79 română
1967 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana (autor) Tîrgu Mureș: Efortul - catalizator de energii 80–82 română
1967 Teatrul, nr. 4 POPOVICI, Ileana (autor) Cluj: Problemele unui moment de salt 82–85 română
1967 Teatrul, nr. 4 SOLOMON, Dumitru (autor) Simple note 86–86 română
1967 Teatrul, nr. 4 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 87–89 română
1967 Teatrul, nr. 4 MAZILU, Teodor (autor) Bătrînul lup de mare 90–90 română
1967 Teatrul, nr. 4 SILVESTRU, Valentin (autor) Corespondențe 92–94 română
1967 Teatrul, nr. 5 MANCAȘ, Mircea (autor) 1877: O pagină de istorie vie 1–6 română
1967 Teatrul, nr. 5 RUSU, Ilie (autor) Slujitorii scenei și publicul din 1877 (mărturii de epocă) 7–16 română
1967 Teatrul, nr. 5 BARBU OPRIȘAN, Horia (autor) "Curcanii" în teatrul popular 17–18 română
1967 Teatrul, nr. 5 "Halim" (scenetă) 19–20 română
1967 Teatrul, nr. 5 FLOREA, Mihai (autor) "Fotoliul" lui Ion Ghica 21–22 română
1967 Teatrul, nr. 5 ȘTEFĂNESCU, Mircea (autor) "Romanța" (piesă în două părți - cinci tablouri) 23–51 română
1967 Teatrul, nr. 5 TEODORESCU, Crin (autor) Prolegomenă la o interpretare autentică a dramaturgiei lui Camil Petrescu sau reabilitarea lui Gelu Ruscanu 53–57 română
1967 Teatrul, nr. 5 MÎNDRA, Vicu (autor) Hașdeu și drama istorică ("Răzvan și Vidra" la Teatrul Național "I. L. Caragiale") 60–66 română
1967 Teatrul, nr. 5 MIRODAN, Alexandru (autor) De la teatru la film 68–69 română
1967 Teatrul, nr. 5 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Adevărul vieții și adevărul artistic... ("Calea laptelui" de Mircea Ștefan Cioroiu la Teatrul Național din Craiova) 70–71 română
1967 Teatrul, nr. 5 NARTI, Ana Maria (autor) Calitatea subiectului și indeciziile regiei ("Al 7-lea, trădătorul" de Maria Földes la Teatrul Maghiar de Stat din Satu Mare) 71–73 română
1967 Teatrul, nr. 5 KIVU, Dinu (autor) Un exercițiu de teatru intelectual ("Parabole" de Dumitru Solomon la Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoșani) 73–74 română
1967 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria (autor) Constanța - Exigențele unei noi etape 77–81 română
1967 Teatrul, nr. 5 ALEXANDRESCU, Sică (autor) Muzeul Teatrului Național 82–82 română
1967 Teatrul, nr. 5 DUCEA, Valeria (autor) Reînvierea unui personaj 83–84 română
1967 Teatrul, nr. 5 NARTI, Ana Maria (autor) Un debut excelent 84–84 română
1967 Teatrul, nr. 5 IOSIF, Mira (autor) Cinci spectacole pariziene 85–90 română
1967 Teatrul, nr. 5 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 91–91 română
1967 Teatrul, nr. 5 SILVESTRU, Valentin (autor) Ajutoarele cronicarului 93–95 română
1967 Teatrul, nr. 6 P., I. (autor) Ce ar trebui să fie A. T. M. 1–7 română
1967 Teatrul, nr. 6 ȘELMARU, Traian (autor) Acuzarea acuzatorilor ("Procesul Horia" de Alexandru Voitin la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra", Teatrul Național din Cluj, Teatrul Național din Craiova) 8–14 română
1967 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Ileana (autor) "Petru Rareș" de Horia Lovinescu la Teatrul "C. I. Nottara" 15–19 română
1967 Teatrul, nr. 6 CĂLIMAN, Călin (autor) Rîsul meditativ ("Opinia publică" de Aurel Baranga la Teatrul de Comedie) 20–26 română
1967 Teatrul, nr. 6 FÖLDES, Maria (autor) "Al 7-lea, trădătorul" (tragedie în două acte; traducător Florin Tornea) 27–60 română
1967 Teatrul, nr. 6 GANĂ, George (autor) Premiul Uniunii Scriitorilor: "Satul fără dragoste" de Radu Boureanu 61–63 română
1967 Teatrul, nr. 6 MÎNDRA, Vicu (autor) Note disparate cu privire la dramaturgia lui Camil Petrescu 65–70 română
1967 Teatrul, nr. 6 MIRODAN, Alexandru (autor) Întrebări și răspunsuri 71–71 română
1967 Teatrul, nr. 6 RÎPEANU, B. T. (autor) Piatra Neamț: "Tristan și Isolda" de Jean de Beer 73–75 română
1967 Teatrul, nr. 6 KIVU, Dinu (autor) Timișoara: Parametrii valorici ai Teatrului "Matei Millo" 76–79 română
1967 Teatrul, nr. 6 POPOVICI, Alecu (autor) Colibri 80–81 română
1967 Teatrul, nr. 6 P., C. (autor) Măsură și omogenitate 82–83 română
1967 Teatrul, nr. 6 P., C. (autor) "Meritata găzduire…" 82–82 română
1967 Teatrul, nr. 6 SOLOMON, Dumitru (autor) Micul ecran și marele repertoriu 84–86 română
1967 Teatrul, nr. 6 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 87–88 română
1967 Teatrul, nr. 6 SILVESTRU, Valentin (autor) Debut cu munți 88–91 română
1967 Teatrul, nr. 6 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) "Marea cu degetul" 93–94 română
1967 Teatrul, nr. 7 IOSIF, Mira (autor) Actorul - la periferia actului teatral ? (comentariu cu martori) 1–10 română
1967 Teatrul, nr. 7 AMARU, Bogdan (autor) "Goana după fluturi" (comedie în trei acte) 11–48 română
1967 Teatrul, nr. 7 HANDOCA, Mircea (autor) Un dramaturg necunoscut: Bogdan Amaru 12–19 română
1967 Teatrul, nr. 7 TEODORESCU, Crin (autor) Spre o poezie scenică - profiluri și tendințe în noua regie 50–53 română
1967 Teatrul, nr. 7 MÎNDRA, Vicu (autor) Reevaluarea unui dramaturg liric ("Luceafărul" de B. Șt. Delavrancea la Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 54–61 română
1967 Teatrul, nr. 7 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Menirea și măsura creatorului ("Meșterul Manole" de Octavian Goga la Teatrul "C. I. Nottara") 62–66 română
1967 Teatrul, nr. 7 DUCEA, Valeria (autor) Din repertoriul uitat (Două piese de Ion Luca: "Rachierița" și "Morișca") 67–71 română
1967 Teatrul, nr. 7 TORNEA, Florin (autor) Turneul "Deutsches Theater" la București 73–77 română
1967 Teatrul, nr. 7 Stagiunea noastră peste hotare 80–82 română
1967 Teatrul, nr. 7 NICULESCU, Miron (autor) O săptămînă prin teatrele din R. P. Bulgaria 82–84 română
1967 Teatrul, nr. 7 CRIVĂȚ, Dana (autor) Teatre și spectatori în Republica Federală a Germaniei 84–87 română
1967 Teatrul, nr. 7 CONSTANTINESCU, Ovidiu (autor) Ion Sava în lumina actualității 88–90 română
1967 Teatrul, nr. 7 SILVESTRU, Valentin (autor) Discuție pe note 90–92 română
1967 Teatrul, nr. 8 EFTIMIU, Victor (autor) Mărășești 1917 1–2 română
1967 Teatrul, nr. 8 ALEXANDRESCU, Sică (autor) Actori în război 3–5 română
1967 Teatrul, nr. 8 Mărturii, pagini de arhivă, fotografii (texte de Alexandru Kirițescu, Olimpia Bîrsan, Mihai Sorbul, Corneliu Moldovanu, Maria Giurgea, Victor Malcoci) 4–21 română
1967 Teatrul, nr. 8 ȘTEFĂNESCU, Mircea (autor) Cîteva siluete, 1916 - 1918 6–11 română
1967 Teatrul, nr. 8 TĂUTU, Nicolae (autor) Pe urmele Ecaterinei Teodoroiu 12–13 română
1967 Teatrul, nr. 8 MÎNDRA, Vicu (autor) Primul război mondial și dramaturgia română 14–21 română
1967 Teatrul, nr. 8 Stagiunea - prilej de reflecții 22–29 română
1967 Teatrul, nr. 8 MIRODAN, Alexandru (autor) Arghezi 30–31 română
1967 Teatrul, nr. 8 RUSU, Ilie (autor) Tudor Arghezi, critic teatral "un martor de fotoliu…" 32–38 română
1967 Teatrul, nr. 8 BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) O promoție nouă și cîteva probleme mai vechi 39–44 română
1967 Teatrul, nr. 8 NARTI, Ana Maria (autor) Trei debuturi regizorale 45–52 română
1967 Teatrul, nr. 8 GANĂ, George (autor) Cronica textului dramatic 53–54 română
1967 Teatrul, nr. 8 KIVU, Dinu (autor) Teatrul adolescenței ("Corigență la dragoste" de Dorel Dorian) 55–59 română
1967 Teatrul, nr. 8 TORNEA, Florin (autor) Prin teatrele din țară: Bacău 60–61 română
1967 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Ileana (autor) Prin teatrele din țară: Bîrlad 61–64 română
1967 Teatrul, nr. 8 IOSIF, Mira (autor) Prin teatrele din țară: Constanța 64–66 română
1967 Teatrul, nr. 8 CAZABAN, Ion (autor) Prin teatrele din țară: Galați 66–68 română
1967 Teatrul, nr. 8 DUCEA, Valeria (autor) Prin teatrele din țară: Sf. Gheorghe 68–70 română
1967 Teatrul, nr. 8 NARTI, Ana Maria (autor) Prin teatrele din țară: Tg. Mureș 70–72 română
1967 Teatrul, nr. 8 RUSU, Ilie (autor) Prin teatrele din țară: Turda 73–73 română
1967 Teatrul, nr. 8 CĂLIMAN, Călin (autor) Ciudat sfîrșit de stagiune la București 74–76 română
1967 Teatrul, nr. 8 POPOVICI, Al. (autor) Despre și cu Marcel Marceau 77–79 română
1967 Teatrul, nr. 8 IOANID, Ștefan (autor) Despre și cu Marcel Marceau 79–80 română
1967 Teatrul, nr. 8 SOLOMON, Dumitru (autor) Lada 81–82 română
1967 Teatrul, nr. 8 SOLOMON, Dumitru (autor) Woyzzeck 82–83 română
1967 Teatrul, nr. 8 Fișă tehnică despre "Cartelul Internațional al Teatrului" 83–84 română
1967 Teatrul, nr. 8 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Imaginea vie și obiectivă a unui cititor 85–87 română
1967 Teatrul, nr. 8 CRISTEA, Dan (autor) Rigoare și subtilitate analitică 87–89 română
1967 Teatrul, nr. 8 ARLECHIN (autor) Piesa fără pretenții 90–91 română
1967 Teatrul, nr. 8 P., C. (autor) Pelerinul 92–93 română
1967 Teatrul, nr. 8 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 94–94 română
1967 Teatrul, nr. 9 DORIAN, Dorel (autor) Corigență la dragoste (piesă în 8 tablouri) 1–30 română
1967 Teatrul, nr. 9 GANĂ, George (autor) Lucian Blaga - poet dramatic 33–45 română
1967 Teatrul, nr. 9 TEODORESCU, Crin (autor) Cuvinte...existențe...semnificații 48–56 română
1967 Teatrul, nr. 9 BORTNOVSCHI, Paul (autor) Sensurile unei expoziții de scenografie 58–61 română
1967 Teatrul, nr. 9 MANOLESCU, Dorin (autor) Acustica spectacolului 62–67 română
1967 Teatrul, nr. 9 NEACȘU, G. (autor) Antrenamentul psihofizic și dezvoltarea talentului scenic 68–72 română
1967 Teatrul, nr. 9 MARCUS, S. (autor) Antrenamentul psihofizic și dezvoltarea talentului scenic 68–72 română
1967 Teatrul, nr. 9 KIVU, Dinu (autor) Înșelătorul joc al aparențelor 73–75 română
1967 Teatrul, nr. 9 NARTI, Ana Maria (autor) Prin teatrele din țară: Arad 75–76 română
1967 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Ileana (autor) Prin teatrele din țară: Brăila 76–78 română
1967 Teatrul, nr. 9 CAZABAN, Ion (autor) Prin teatrele din țară: Petroșani 78–79 română
1967 Teatrul, nr. 9 DUCEA, Valeria (autor) Prin teatrele din țară: Piatra Neamț 80–81 română
1967 Teatrul, nr. 9 RUSU, Ilie (autor) Prin teatrele din țară: Pitești 81–84 română
1967 Teatrul, nr. 9 POPOVICI, Alecu (autor) Prin teatrele din țară: Ploiești 84–86 română
1967 Teatrul, nr. 9 NARTI, Ana Maria (autor) Prin teatrele din țară: Reșița 86–88 română
1967 Teatrul, nr. 9 PASCADI, Ion (autor) O istorie a spectacolelor 88–90 română
1967 Teatrul, nr. 9 DELEANU, Horia (autor) La teatrul națiunilor... 91–92 română
1967 Teatrul, nr. 9 DIMIU, Mihai (autor) Din "Învățăturile lui Neagoe Basarab către…" directorii de teatre 93–96 română
1967 Teatrul, nr. 10 Teatrul revoluției 1–6 română
1967 Teatrul, nr. 10 NARTI, Ana Maria (autor) Stanislavski: "Însăși pasiunea umană" 7–12 română
1967 Teatrul, nr. 10 MILETINEANU, Gheorghe (autor) Meyerhold: "Adevărul dilatat pînă la limita suportabilului" 13–20 română
1967 Teatrul, nr. 10 TEODORESCU, Crin (autor) Voci din trecut 21–34 română
1967 Teatrul, nr. 10 CALBOREANU, George (autor) Verșinin și ceilalți 35–36 română
1967 Teatrul, nr. 10 CIULEI, Liviu (autor) Dialectica omenescului fără granițe 36–37 română
1967 Teatrul, nr. 10 CIUBOTĂRAȘU, Ștefan (autor) Omagiu 37–38 română
1967 Teatrul, nr. 10 RĂCHIȚEANU-ȘIRIANU, Irina (autor) Tatiana, Oxana, femeia-comisar 38–40 română
1967 Teatrul, nr. 10 TOMA, Sanda (autor) Emoția ceasurilor de început 40–41 română
1967 Teatrul, nr. 10 COJAR, Ion (autor) Izvorul: poemul lui octombrie 41–42 română
1967 Teatrul, nr. 10 FĂRCĂȘAN, Sergiu (autor) Lovitura (dramă în trei acte) 43–79 română
1967 Teatrul, nr. 10 POPOVICI, Ileana (autor) Prefață la noi spectacole: "Lovitura" de Sergiu Fărcășan (Teatrul "C.I.Nottara"); "Sfîntul" de Eugen Barbu, "Nepotul lui Rameau" de Diderot (Teatrul de Comedie); "Livada cu vișini" de Cehov, "Iuliu Cezar" de Shakespeare (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 80–89 română
1967 Teatrul, nr. 10 GANĂ, George (autor) Lucian Blaga - Poet dramatic 90–95 română
1967 Teatrul, nr. 11 Ce vom vedea în stagiunea 1967 - 1968 1–6 română
1967 Teatrul, nr. 11 NARTI, Ana Maria (autor) Teatrul activ 7–12 română
1967 Teatrul, nr. 11 ȘELMARU, Traian (autor) "Seringa" de Tudor Arghezi (Teatrul Național "I.L.Caragiale") 13–15 română
1967 Teatrul, nr. 11 CAZABAN, Ion (autor) "Apus de soare" de B.Șt.Delavrancea (Teatrul Național "I.L.Caragiale") 16–17 română
1967 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Ileana (autor) "Privește înapoi cu mînie" de John Osborne (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 17–21 română
1967 Teatrul, nr. 11 ȘELMARU, Traian (autor) "Kean" de J.P.Sartre după Al. Dumas (Teatrul "Lucia Sturdza Bulandra") 21–22 română
1967 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira (autor) "Insula" de Gellu Naum (Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara) 23–26 română
1967 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Alecu (autor) "Vioara timpului fugar" de Charpentier și Mayan (Teatrul din Ploiești) 26–27 română
1967 Teatrul, nr. 11 POPOVICI, Ileana (autor) Cu Horia Lovinescu despre noua sa lucrare: "O casă onorabilă" 28–29 română
1967 Teatrul, nr. 11 IOSIF, Mira (autor) Real și fictiv în drama istorică - de vorbă cu Alexandru Voitin 29–30 română
1967 Teatrul, nr. 11 NICULESCU, Miron (autor) Sunet și lumină 32–33 română
1967 Teatrul, nr. 11 CRIȘAN, Mihai (autor) 125 de ani de teatru românesc la Lugoj 34–37 română
1967 Teatrul, nr. 11 CRIVĂȚ, Dana (autor) Seri gruzine (Turneul Teatrului Academic Gruzin de Stat "Șota Rustaveli") 38–40 română
1967 Teatrul, nr. 11 MILETINEANU, Gheorghe (autor) Vahtangov: "Numai de sărbătoare e vorba" 41–44 română
1967 Teatrul, nr. 11 MIRODAN, Alexandru (autor) Jocuri și jucării (două piese într-un act) 45–68 română
1967 Teatrul, nr. 11 TEODORESCU, Crin (autor) Programul artistic al unui mare animator: Ion Sava 69–73 română
1967 Teatrul, nr. 11 GANĂ, George (autor) Lucian Blaga - Poet dramatic 75–80 română
1967 Teatrul, nr. 11 SILVESTRU, Valentin (autor) Există un teatru experimental 81–93 română
1967 Teatrul, nr. 11 DIMIU, Mihai (autor) Poșta redacției 96–96 română
1967 Teatrul, nr. 12 EFTIMIU, Victor (autor) Teatrul în Republică 1–2 română
1967 Teatrul, nr. 12 TORNEA, Florin (autor) Celor care nu mai sînt... 3–7