Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 4 volume
  • 31 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, anul 2004, seria Istorie ZAVULOVICI, Dan (traducător), Dr., BĂLAN, Constantin (redactor), Dr., CONSTANTINESCU, Nicolae (redactor), acad., BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin (redactor), lect. univ. dr., CRISTOCEA, Spiridon (redactor responsabil), Dr., MOISESCU, Cristian (redactor), Conf. Dr., NOVAC, Vasile (redactor), prof. univ. dr., PETOLESCU, Constantin (redactor), Dr., REZACHEVICI, Constantin (redactor), prof. univ. dr., STANCU, Radu (redactor șef), Drd., MĂNDESCU, Dragoș (secretar de redacție), Dr., NICOLAESCU, Sergiu (redactor), DOBRE, Ionel (tehnoredactor)
volum de periodic 2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, anul 2008, seria Istorie ZAVULOVICI, Dan (traducător), acad., BĂLĂCEANU-STOLNICI, Constantin (redactor), Dr., CONSTANTINESCU, Nicolae (redactor), Conf. Dr., CRISTOCEA, Spiridon (redactor responsabil), prof. univ. dr., VERGATTI, Radu-Ștefan (redactor), Dr., MOISESCU, Cristian (redactor), Dr., REZACHEVICI, Constantin (redactor), Dr., MĂNDESCU, Dragoș (secretar de redacție), Drd., PĂDURARU, Marius (tehnoredactor), DOBRE, Ionel (redactor)
volum de carte 1967 Biserica Curtea Veche, 1967 MOISESCU, Cristian (autor)
volum de carte 1968 Biserica Stelea, anul 1968 MOISESCU, Cristian (autor), CANTACUZINO, Gh. I. (autor)
articol de periodic 1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie MOISESCU, Cristian (autor) Unde a funcționat primul lăcaș al Mitropoliei Țării Românești Arheologie, istorie medie 55-61 română
articol de periodic 2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie MOISESCU, Cristian (autor) O ctitorie necunoascută din vremea domniei lui Șerban Cantacuzino - Biserica din Valea Mare-Pofgoria, com. Ștefănești (jud. Argeș) Arheologie, istorie medie 241-246 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. 1 MOISESCU, Cristian (autor) Prima Curte domnească de la Târgoviște 11-15 română
articol de periodic 1985 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, I Dr., MOISESCU, Cristian (autor) Ansamblul monumental Codreni de pe Valea Mostiștei Istorie - Arheologie 123-128 română
articol de periodic 1967 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 11 CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) , MOISESCU, Cristian (autor) , NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Dardu (autor) Considérations sur le tombes princières de Târgoviste 301-320 franceză
articol de carte 2000 Istro-Pontica: muzeul tulcean la a 50-a aniversare (1950 - 2000) MOISESCU, Cristian (autor) Noi considerații asupra vechimii și arhitecturii bisericii Sf. Atanasie din Niculițel (jud. Tulcea) Arheologie, istorie, arhitectură 363-370 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III MOISESCU, Cristian (autor) Un monument feudal dobrogean necunoscut - biserica Sf. Atanasie de la Niculițel / Un monument féodal inconnu de â Dobroudja, l'église Saint-Athanase de Niculițel 241-248 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII MOISESCU, Cristian (autor) Biserica mănăstirii Coșuna (Bucovăț) și locul ei în evoluția arhitecturii religioase din Țara Românească / L'église du monastère Coșuna (Bucovăț) 33-45 română
articol de periodic 1979 Peuce, VII, Perfecționarea sistemului de evidență a patrimoniului cultural național, serie veche MOISESCU, Cristian (autor) Din cuvântul participanților - arh. dr. Cristian Moisescu, Consiliul Culturii și Educației Socialiste 243-244 română
articol de periodic 1995 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXIV, nr. 1-2 MOISESCU, Cristian (autor) Date noi privind vechimea și arhitectura bisericii mănăstirii Topolnița (Jud. Mehedinți) Studii şi cercetări 15-19 română
articol de periodic 1998 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXVII, nr. 1-2 MOISESCU, Cristian (autor) Noi puncte de vedere asupra dispărutei biserici domnești "Negru Vodă" din Câmpulung-Muscel Studii şi cercetări 49-61 română
articol de periodic 1974 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă MOISESCU, Cristian (autor) Decorația exterioară zugrăvită pe tencuială a monumentelor din Țara Românească (sec. XIV - XVII) 54-58 română
articol de periodic 1974 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIII, nr. 2, Revista Muzeelor și Monumentelor, seria Monumente istorice și de artă MOISESCU, Cristian (autor) Noi puncte de vedere asupra vechimii și etapelor de construcție ale bisericii mitropolitane din Tîrgoviște 52-58 română
articol de periodic 1975 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 1 MOISESCU, Cristian (autor) Un vechi monument dâmbovițean necunoscut - biserica fostei mănăstiri Gorgota 41-44 română
articol de periodic 1975 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2 MOISESCU, Cristian (autor) Originea și structura urbană a orașului Târgoviște 12-14 română
articol de periodic 1975 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2 MOISESCU, Cristian (autor) , POPA, Alba-Delia (autor) Considerații asupra zonei istorice a orașului Târgoviște 15-21 română
articol de periodic 1975 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIV, nr. 2 MOISESCU, Cristian (autor) , DAIA, Marinel (autor) “Monumentele istorice și mediul înconjurător al orașului Praga” (simpozion) -Praga, octombrie 1975 92-92 română
articol de periodic 1976 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLV, nr. 2 MOISESCU, Cristian (autor) Un monument bucureștean dispărut – biserica mănăstirii Sărindar 58-61 română
articol de periodic 1982 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIII, nr. 1 MOISESCU, Cristian (autor) A avut pronaosul Coziei un nivel superior ? Studii şi Comunicări 40-43 română
articol de periodic 1983 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XIV, nr. 2 MOISESCU, Cristian (autor) Ansamblul monumental Codreni de pe valea Mostiștei (județul Călărași) 71
articol de periodic 1984 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XV, nr. 2 MOISESCU, Cristian (autor) A VII-a Adunare generală a ICOMOS. Rostock, Dresda, 12-18 mai 1984 Cronici, recenzii, informaţii 93-94 română
articol de periodic 1985 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1 MOISESCU, Cristian (autor) Procedee tehnice, materiale și meșteri constructori români în evul mediu Studii şi Comunicări 25-29 română
articol de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 1 MOISESCU, Cristian (autor) Creația architecturală din vremea domniei lui Mircea cel Mare. Construcțiile de apărare 600 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mircea cel Mare 44-54 română
articol de periodic 1987 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVIII, nr. 1 MOISESCU, Cristian (autor) Etape evolutive din istoria ansamblului monumental Arnota, județul Vîlcea Studii şi Comunicări 17-19
articol de periodic 1989 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 1 MOISESCU, Cristian (autor) Preocupări actuale în activitatea de conservare, restaurare și punere în valoare a monumentelor de cultură în România Conservare - restaurare 6-8 română
articol de periodic 1989 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XX, nr. 2 MOISESCU, Cristian (autor) Biserica Mănăstirii Săraca – secolul al XIV-lea din Șimlacul Mic (Județul Timiș). Considerații privind arhitectura monumentului Conservare - restaurare 66-71 română
articol de periodic 1994 Revista Muzeelor: RM, nr. 2-3 MOISESCU, Cristian (autor) Biserica și protejarea valorilor culturale 15-17 română
articol de periodic 1969 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 01 MOISESCU, Cristian (autor) Considerații asupra arhitecturii bisericii Sf. Vineri din Târgoviște Studii şi cercetări 71-82 română
articol de periodic 1970 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 02 CANTACUZINO, Gh. I. (autor) , MIHĂESCU, Gabriel (autor) , MOISESCU, Cristian (autor) 325 ani de la săvârșirea bisericii Stelea. Date preliminare asupra cercetărilor arheologice efectuate la ansamblul mănăstirea Stelea (1969-1970) Studii şi cercetări 173-178 română
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 04, Scripta Valachica MOISESCU, Cristian (autor) Rolul arhitecturii unor monumente din Târgoviște și împrejurimi în stabilirea unor tipuri structurale Istoria Culturii 317-329 română
articol de periodic 2001 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 17, Lucrările Sesiunii de Comunicări Științifice "Mihai Viteazul – domn creștin, strateg militar și întregitor de neam" Târgoviște 7-8 septembrie 2001 MOISESCU, Cristian (autor) Activitatea ctitoricească a lui Mihai Viteazul COMUNICĂRI ÎN PLEN 56 română