Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. în TOM: 1, 1985


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic DEAC, Mircea (autor) 9 Mai 1945 – 9 Mai 1985. Monumentele victoriei 3-7 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) , SARAFOLEAN, Gavrilă (autor) Valorificare monumentelor în activitatea cultural- educativă desfășurată în muzee (Dezbatere) 8-24 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Procedee tehnice, materiale și meșteri constructori români în evul mediu Studii şi Comunicări 25-29 română
articol de periodic IONESCU, Corneliu (autor) Complexul istoric și de arhitectură Stelea din zona centrală a municipiului Tîrgoviște Studii şi Comunicări 30-52 română
articol de periodic HOINĂRESCU, Călin (autor) Ctitoriile cantacuzine din Prahova – premisă fundamentală a arhitecturii brâncovenești Studii şi Comunicări 53-69 română
articol de periodic BODEA, Mihaela (autor) , OPRIȘ, Ioan (autor) Valori istorice și artistice în cîteva așezări de pe platoul Dîngăului Studii şi Comunicări 70-73 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Patriciatul și monumentele de arhitectură urbană din Botoșani și Pitești înainte de 1800 Opinii 74-81 română
articol de periodic SIMIONESCU, Gheorghe (autor) , SIMIONESCU, Petre (autor) Considerații referitoare la datarea monumentului de lemn din comuna Leleasca, județul Olt (biserica de lemn Păroși) Opinii 82-86 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Novgorodul și monumentele sale Monumente de peste hotare 87-89 română
articol de periodic Lucrări de conservare și punere în valoare a monumentelor de cultură, efectuate în anul 1984 Cronici, recenzii, informaţii 90-91 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) A XIX-a Sesiune anuală de rapoarte privind rezultatele cercetărilor arheologice din anul 1984 Cronici, recenzii, informaţii 91-92 română
articol de periodic DEAC, Mircea (autor) Vasile Drăguț, Dobrovăț, Ed. Meridiane, București, 1984 Cronici, recenzii, informaţii 92-93 română
articol de periodic POPA, Radu (autor) Mihail Mihalcu, Valori medievale românești, Ed. Sport-turism, București, 1984 Cronici, recenzii, informaţii 93-93 română
articol de periodic ANCUȚA-RUȘINARU, Elisabeta (autor) Mihai Ispir, Clasicismul în arta românească, Ed. Meridiane, București, 1984 Cronici, recenzii, informaţii 93-94 română
articol de periodic HOINĂRESCU, Călin (autor) Constantin Joja, Actualitatea tradiției arhitecturale românești, Ed. Tehnică, București, 1984 Cronici, recenzii, informaţii 94-94 română
articol de periodic GRIGORESCU, Ion (autor) Aurelia Mincă, Mihail Butoi, Monumente istorice și de artă din județul Olt, Ed. Meridiane, București,1984 Cronici, recenzii, informaţii 94-95 română
articol de periodic MARCU, Daniela (autor) Sara Champion, Lexicon Archäologischer Fachbegriffe und Techniken, Colecția du Mont, 116, Köln, 1982 Cronici, recenzii, informaţii 95-95 română