Peuce, VII, 1979, Perfecționarea sistemului de evidență a patrimoniului cultural național, serie veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Sumar 7-10 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Introducere 11-12 română
articol de periodic GHEORGHE, Ion (autor) Cuvânt de deschidere a consfătuirii de la Tulcea 13-16 română
articol de periodic CÂNDEA, Virgil (autor) Cuvânt introductiv 17-18 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Cuvânt de salut la deschiderea Consfătuirii de la Tulcea 19 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Unele constatări și propuneri cu referire la evidența centralizată a patrimoniului național 20-26 română
articol de periodic PALEOLOG, Andrei (autor) Etape în realizarea evidenței centralizate a patrimoniului cultural național 27-34 română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Analiza de sistem și evidența patrimoniului cultural 35-39 română
articol de periodic BADEA, Nicolae (autor) Elemente pentru proiectarea unui sistem informatic al patrimoniului cultural național 40-44 română
articol de periodic BAGDASAR, Radu (autor) Holograma - o soluție pentru înmagazinarea informațiilor vizuale privind bunurile din Patrimoniul Cultural Național 45-50 română
articol de periodic PÂRVULESCU, Maria (autor) Prelucrarea automată a informațiilor din documentele de arhivă și regăsirea lor tematică 51-54 română
articol de periodic KLAUS, Maria (autor) Prelucrarea automată a evidenței fondurilor și colecțiilor arhivistice 55-59 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Metoda indexării coordonate în legatură cu relațiile ce se pot stabili între o bibliotecă de artă și evidența centralizată a patrimoniului cultural național 60-64 română
articol de periodic ENACHE, Emilia (autor) Premize teoretice privind evidența și organizarea patrimoniului producției cinematografice naționale 65-68 română
articol de periodic MĂRȘANU, Liliana (autor) Model de organizare al unui fond de imagini privind patrimoniul cultural national 69-76 română
articol de periodic REDLOV, Theodor (autor) Discurs și figură. Semiotica mesajului figural 77-81 română
articol de periodic BUTA, Ioana (autor) , ENE, Laurențiu (autor) Argumente privind realizarea unui tezaur de termeni iconografici 82-84 română
articol de periodic PAUL, Iuliu (autor) Propuneri privind optimizarea unei evidențe arheologic-topografice la Muzeul Brukenthal - Sibiu 85-92 română
articol de periodic OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Irina (autor) Utilizarea indexării coordonate în evidența bunurilor arheologice 93-101 română
articol de periodic MAXIM, Ruxandra (autor) Unele probleme referitoare la întocmirea și prelucrarea fișei analitice de evidență a cahlelor medievale 102-104 română
articol de periodic FILIPESCU, Bogdan (autor) Evidența și ocrotirea stațiunilor arheologice 105-107 română
articol de periodic EMANDI, Emil Ioan (autor) Elemente tehnice și metodologie necesare întocmirii fișei de topografie arheologică 108-114 română
articol de periodic CUCU, Ștefan (autor) Principii și coordonate în elaborarea unui vocabular controlat de epigrafie greacă și latină 115-121 română
articol de periodic GODEA, Ioan (autor) , CHIRIAC, Alexandru (autor) , GRIGORESCU, E. (autor) , TOTH, S. (autor) , MUREȘAN, I. (autor) Catalogul științific al unui muzeu de etnografie 122-133 română
articol de periodic PÂRÂU, Steluța (autor) , ZAHARIA, Petru (autor) Codificarea fișelor de teren în cercetarea etnografică 134-136 română
articol de periodic DINUȚĂ, Gheorghe (autor) Câteva considerații privind întocmirea unui vocabular controlat al instrumentarului tradițional privind ocupațiile și meșteșugurile populare 137-142 română
articol de periodic ARBORE, Virginia (autor) , PAVEL, Jean (autor) Pentru elaborarea vocabularului controlat în domeniul etnografiei vrâncene 143-155 română
articol de periodic NEGOIȚĂ, Jana (autor) Modalități de clasificare și codificare a ceramicii populare românești 156-159 română
articol de periodic BÎRCA, Ana (autor) Sistematizare și terminologie în evidența științifică a stării de conservare a obiectelor texitile 160-168 română
articol de periodic IUGA, Georgeta Maria (autor) Premize pentru elaborarea unui vocabular controlat privind uneltele manuale miniere 169-182 română
articol de periodic LEHRER, Z. Andy (autor) Mijloace moderne de înregistrare și cartografiere ale patrimoniului natural 183-199 română
articol de periodic ARTIN, Luciana (autor) Sistemul de organizare informațională a colecțiilor paleontologice 200-209 română
articol de periodic MIHALCIUC, Mihai (autor) Evidența științifică bazată pe fișe cu perforații marginale în muzeele de științele naturii 210-213 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Masa rotundă cu privire la realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 217-222 română
articol de periodic DOBRIN, Tamara (autor) Din cuvântul participanților - Prof. dr. Tamara Dobrin, Vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste 223-226 română
articol de periodic ANGHEL, Gheorghe (autor) Din cuvântul participanților - ing. Gheorghe Anghel, Director al Institutului Național pentru informare și documentare 227-228 română
articol de periodic GĂVENEA, Ștefan (autor) Din cuvântul participanților - Ștefan Găvenea, Muzeul Deltei Dunării - Tulcea - Oficiul pentru patrimoniul cultural 228-229 română
articol de periodic MIHĂILĂ, Nicolae (autor) Din cuvântul participanților - Nicolae Mihăilă, Institutul pentru proiectări de secții și uzine metalurgice 229-230 română
articol de periodic COMOROVSCHI, Constantin (autor) Din cuvântul participanților - Constantin Comorovschi, Institutul de cercetări pedagogice și psihologice București 230-231 română
articol de periodic PALEOLOG, Andrei (autor) Din cuvântul participanților - Andrei Paleolog, Consiliul Culturii și Educației Socialiste 231-233 română
articol de periodic ARHIP, Ion (autor) Din cuvântul participanților - Ion Arhip, Director al Complexuui muzeistic Iași 233 română
articol de periodic OBERLANDER-TÂRNOVEANU, Irina (autor) Din cuvântul participanților - Irina Oberlander-Târnoveanu, Muzeul Deltei Dunării, Oficiul pentru patrimoniul cultural național 233-234 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Din cuvântul participanților - Cezara Mucenic. Institutul de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu” 235 română
articol de periodic BAGDAZAR, Radu (autor) Din cuvântul participanților - Radu Bagdazar, Muzeul literaturii Române, București 236-237 română
articol de periodic DINUȚĂ, Gheorghe (autor) Din cuvântul participanților - Gheorghe Dinuță, Muzeul Județean Ilfov, Oficiul pentru patrimoniul cultural Național 237-239 română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Din cuvântul participanților - dr. Radu Florescu, Centrul special pentru perfecționarea cadrelor de pe lângă Consiliul Culturii și Educației Socialiste 239 română
articol de periodic FILIPESCU, Bogdan (autor) Din cuvântul participanților - Bogdan Filipescu, Muzeul județean Ilfov - Oficiul pentru patrimoniul cultural Național 240-241 română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Din cuvântul participanților - Mihai Brudiu, Muzeul județean de istorie Galați 241-242 română
articol de periodic BAUMANN, Victor-Henrich (autor) Din cuvântul participanților - dr. Victor H. Baumann, Muzeul Deltei Dunării - Tulcea 242 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Din cuvântul participanților - arh. dr. Cristian Moisescu, Consiliul Culturii și Educației Socialiste 243-244 română
articol de periodic ARAMĂ, Dalila (autor) Din cuvântul participanților - Dalila Aramă, Biblioteca Academiei Republicii Socialiste România 244-245 română
articol de periodic LEHRER, Z. Andy (autor) Din cuvântul participanților - dr. Andy Z. Lehrer, Centrul de cercetări biologice, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” Iași 245-246 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Din cuvântul participanților - Gavrilă Simion, Director al Muzeului Deltei Dunării Tulcea 246-248 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Din cuvântul participanților - Ioan Opriș, Consiliul Culturii și Educației Socialiste 248-250 română
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Afterword 253-255 engleză
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Summary 256-259 engleză
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Postface 260-263 franceză
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Sommaire 264-267 franceză
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Nachwort 268-271 germană
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Inhalt 272-275 germană
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Posleslovie 276-279 rusă
articol de periodic REDACȚIA, revistei Peuce (autor) Soderzhanie 280-283 rusă