Peuce, VII, 1979, seria patrimoniu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GHEORGHE, Ion (autor) Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt de deschidere 13- română
articol de periodic CÎNDEA, Virgil (autor) Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt introductiv 17- română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Peuce VII - patrimoniu- Cuvînt de salut 19- română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Unele constatări și propuneri cu referire la evidența centralizată a patrimoniului național 20-26 română
articol de periodic PALEOLOG, Andrei (autor) Etape în realizarea evidenței centralizate a patrimoniului cultural național 27-34 română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Analiza de sistem și evidența patrimoniului cultural 35-39 română
articol de periodic BADEA, Nicolae (autor) Elemente pentru proiectarea unui sistem informatic al patrimoniului cultural național 40-44 română
articol de periodic BAGDASAR, Radu (autor) Holograma - o soluție pentru înmagazinarea informațiilor vizuale privind bunurile din patrimoniul național 45-50 română
articol de periodic PÎRVULESCU, Maria (autor) Prelucrarea automată a informațiilor din documentele de arhivă și regăsirea lor tematică 51-54 română
articol de periodic KLAUSS, Maria (autor) Prelucrarea automată a evidenței fondurilor și colecțiilor arhivistice 55-59 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Metoda indexării coordonate în legatură cu relațiile ce se pot stabili între o bibliotecă de artă și evidența centralizată a patrimoniului cultural național 60-64 română
articol de periodic ENACHE, Emilia (autor) Cîteva probleme în legătură cu evidența și organizarea patrimoniului producției cinematografice naționale 65-68 română
articol de periodic MARȘANU, Liliana (autor) Model de organizare a unui fond de imagini privind patrimoniul cultural national 69-76 română
articol de periodic REDLOV, Theodor (autor) Radioteleviziunea Rommană: Discurs și figura. 77-80 română
articol de periodic BUTA, Ioana (autor) , ENE, Laurențiu (autor) Oficiul pentru patrimoniul cultural național Argeș: Argumente privind realizarea unui tezaur de termeni iconografici 82-84 română
articol de periodic PAUL, Iuliu (autor) Propuneri privind optimizarea unei evidențe arheologic-topografice la muzeul Brukenthal Sibiu 85-92 română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina (autor) Utilizarea indexării coordonate în evidența bunurilor arheologice 93-101 română
articol de periodic MAXIM, Ruxandra (autor) Unele probleme referitoare la întocmirea și prelucrarea fișei analitice de evidență a cahlelor medievale 102-104 română
articol de periodic FILIPESCU, Bogdan (autor) Evidența și ocrotirea stațiunilor arheologice 105-107 română
articol de periodic EMANDI, Emil (autor) Elemente de metodologie topografico-arheologică, documentară și tehnica pentru întocmirea fișei de topografie arheologică 108-114 română
articol de periodic CUCU, Ștefan (autor) Principii și coordonate în elaborarea unui vocabular controlat de pigrafie greacă și latină 115-121 română
articol de periodic CHIRIAC, Alexandru (autor) , GODEA, I. (autor) , GRIGORESCU, E. (autor) , MUREȘAN, I. (autor) , TOTH, S. (autor) Catolgul științific al unui muzeu de etnografie 122-133 română
articol de periodic PETRU, Zaharia (autor) , PÎRÎU, Steluța (autor) Codificarea fișelor de teren în cercetarea etnografică 134-136 română
articol de periodic DINUȚĂ, Gheorghe (autor) Cîteva considerații privind întocmirea unui vocabular controlat al instrumentarului tradițional privind ocupațiile meșteșugărești populare 137.142 română
articol de periodic ARBORE, Virginia (autor) , PAVEL, Jean (autor) Pentru elaborarea vocabularului controlat în domeniul etnografiei vrîncene 143-155 română
articol de periodic NEGOIȚĂ, Jana (autor) Modalități de clasificare și codificare a ceramicii populare românești 156-159 română
articol de periodic BÎRCA, Ana (autor) Sistematizare și terminologie în evidența științifica a stării de conservare a obiectelor texitice 160-168 română
articol de periodic IUGA, Georgeta (autor) Premise pentru elaborarea unui vocabular controlat privind uneltele manuale miniere 169-182 română
articol de periodic LEHRER, Andy (autor) Mijloace moderne de înregistrare și cartografiere a patrimobiului natural 183-199 română
articol de periodic ARTIN, Luciana (autor) Sistemul de organizare informațională a colecțiilor paleontologice 200-209 română
articol de periodic MIHALCIUC, Mihai (autor) Evidența științifică bazată pe file cu perforații marginale în muzeele de științele naturii 210-213 română
articol de periodic Masa rotundă cu privire la realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 217-222 română
articol de periodic DOBRIN, Tamara (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 223- română
articol de periodic ANGHEL, Gheorghe (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 227- română
articol de periodic GAVENEA, Ștefan (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 228- română
articol de periodic MIHĂILĂ, Nicolae (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 229- română
articol de periodic COMOROVSCHI, Constantin (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 230- română
articol de periodic PALEOLOG, Andrei (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 231- română
articol de periodic ARHIP, Ion (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 233- română
articol de periodic OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 234- română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 235- română
articol de periodic BAGDASAR, Radu (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 236- română
articol de periodic DINUȚĂ, Gheorghe (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 237- română
articol de periodic FLORESCU, Radu (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 239- română
articol de periodic FILIPESCU, Bogdan (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 240- română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 241- română
articol de periodic BAUMANN, Victor (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 242- română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 243- română
articol de periodic ARAMA, Dalila (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 244- română
articol de periodic LEHRER, Andy (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 245- română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 246 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Realizările obținute și perspectivele sistemului de evidența a patrimoniului cultural național 248- română
articol de periodic afterword 253-255 englez
articol de periodic nachwort 268-271 germană
articol de periodic IIOCJIECJIOBHE 276-279 rusă