Din cuvântul participanţilor - Cezara Mucenic. Institutul de Arte Plastice ”Nicolae Grigorescu”