Din cuvântul participanţilor - Ştefan Găvenea, Muzeul Deltei Dunării - Tulcea - Oficiul pentru patrimoniul cultural