Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. în TOM: 1, 1970


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MORARU, Ion (autor) Cuvânt înainte 3-3 română
articol de periodic DAICOVICIU, Constantin (autor) Prolegomena 4-4 română
articol de periodic TEODORU, Horia (autor) In memoriam (Nicolae Iorga) 5-5 română
articol de periodic BORDENACHE, Richard (autor) , MUNTEANU, Victor (autor) Criterii științifice în activitatea de restaurare a monumentelor istorice 6-10 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Prima Curte domnească de la Târgoviște 11-15 română
articol de periodic BENKÖ, Margareta (autor) Despre castelele transilvănene cu cornișă crenelată 16-24 română
articol de periodic CIOBANU, Radu (autor) Un monument istoric puțin cunoscut: cetatea feudală de la Hîrșova 25-30 română
articol de periodic TEODORU, Horia (autor) Contribuții la studiul originii și evoluției planului triconc în Moldova (bisericile mănăstirilor Moldovița, Humor, ruina bisericii Sf. Nicolae din Poiana, biserica Sf. Treime din Siret) 31-36 română
articol de periodic IONESCU, Grigore (autor) Necesitatea sistematizării și restaurării centrelor istorice 37-40 română
articol de periodic SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Mănăstirea Polovragi 41-47 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Puncte de vedere în legătură cu restaurarea monumentelor istorice 48-51 română
articol de periodic HOFFMANN, Herbert (autor) Monumente transilvănene într-un context modern 52-56 română
articol de periodic OLTEANU, C. Bălan Șt. (autor) Stema cu pisanie din vremea lui Ștefan cel Mare descoperită la Cetatea de Scaun a Sucevei 58-61 română
articol de periodic PĂNOIU, Andrei (autor) Contribuții la cunoașterea tipologiei bisericilor de lemn 62-64 română
articol de periodic CHIHAIA, Pavel (autor) Stema de piatră a voievodului Neagoe Basarab de la Muzeul orașului Curtea de Argeș 65-66 română
articol de periodic POPA, Corina (autor) Tabernacole gotice din zona Bistriței 67-68 română
articol de periodic CINCHEZA-BUCULEI, Ecaterina (autor) Gheorghe, zugrav la schitul Topolnița 69-69 română
articol de periodic STOICESCU, Nicolae (autor) Contracte vechi de meșteri de biserici 70-71 română
articol de periodic GIURESCU, Dinu C. (autor) Un maestru al picturii românești în sec. al XVI-lea (V. Drăguț, Dragoș Coman, maestrul frescelor de la Arbore, Ed Meridiane, București, 1969) 72-72 română
articol de periodic Principalele lucrări de restaurare a monumentelor istorice din epublica Socialistă România (1959- 1969) 73-78 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Fișier (note privind articole despre monumente din reviste de peste hotare) 79-79 română