Criterii căutate

  • An de publicare: 1970

Sumarul căutării

  • 949 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1970 Acta Musei Napocensis, VII Sub steagul leninismului VII-XI română
1970 Acta Musei Napocensis, VII Cuprins XIII-XVI română, engleză, franceză, germană, italiană
1970 Acta Musei Napocensis, VII VLASSA, Nicolae (autor) Kulturelle Beziehungen des Neolithiques Siebenburgens zum Vorderen Orient Studii şi Materiale 3-39 germană
1970 Acta Musei Napocensis, VII VASILIEV, Valentin (autor) Podoabe de metal prețios din morminte scitice în Transilvania Studii şi Materiale 41-63 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII CRIȘAN ION, Horațiu (autor), MILEA, Z. (autor) Descoperiri celtice la Papiu-Ilarian (jud. Mureș) Studii şi Materiale 65-78 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII LASCU, Nicolae (autor) Daos, Davos (Davus) - sclavi daci ? Studii şi Materiale 79-91 română (şi un rezumat în italiană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII WINKLER, Iudita (autor) Perioada emiterii monetelor și dreptului monetar la geto-daci Studii şi Materiale 93-108 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII DAICOVICIU, Hadrian (autor) Notes sur la premiere guerre dacique de Trajan Studii şi Materiale 109-124 franceză
1970 Acta Musei Napocensis, VII DAICOVICIU, Constantin (autor) Pe marginea cărților Studii şi Materiale 125-134 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII MOGA, N. (autor) Garnizoana romană de la Tibiscum Studii şi Materiale 135-144 română
1970 Acta Musei Napocensis, VII WOLLMANN, Volker (autor) Materiale epigrafice și sculpturale romane în Muzeul Sebeș Studii şi Materiale 163-183 română
1970 Acta Musei Napocensis, VII HOREDT, K. (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Tezaurul de aur din epoca migrațiilor de la Cluj - Someșeni Studii şi Materiale 185-199 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII BUNTA, Magdalena (autor) Habanii în Transilvania Studii şi Materiale 201-226 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII NEAMȚU, Alexandru (autor) Societățile pe acțiuni și proveniența capitalului în industria extractivă din Transilvania în a doua jumătate a secolului XVIII Studii şi Materiale 227-247 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII ROȘCA, M. (autor) Robota pe domeniul Bonțidei în perioada descompunerii feudalismului (1780-1820) Studii şi Materiale 249-271 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII MIREL, Maria (autor), VAJDA, Ludovic (autor) Condițiile de salarizare și revendicările minerilor de pe domeniul minier Zlatna în perioada 1849-1867 Studii şi Materiale 273-285 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII ARDOS, Alexandru (autor), KOVACS, I. (autor), MIREL, Maria (autor) Din istoria învățământului agricol în Transilvania (1849-1900) Studii şi Materiale 287-308 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII GLODARIU, Ioan (autor) Biblioteci populare ale "Astrei" (partea II) Studii şi Materiale 309-328 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII BUNEA, A. (autor) Parlamentul României pentru o politică externă favorabilă unirii Transilvaniei cu România (1892-1899) Studii şi Materiale 329-353 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII CIPĂIANU, George (autor) Idei progresiste în gândirea lui Vincențiu Babeș Studii şi Materiale 355-364 română (şi un rezumat în franceză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII EGYED, A. (autor) Problema emigrării țărănimii din Transilvania la începutul secolului al XX-lea Studii şi Materiale 365-378 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII PROTOPOPESCU, George (autor) Mari comandanți români în Primul Război Mondial Studii şi Materiale 379-404 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII SIMION, A. (autor) Opinia publică românească și Dictatul de la Viena Studii şi Materiale 405-424 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII BUNTA, Petru (autor) Întrunirile, mitingurile și demonstrațiile - forme importante ale luptei maselor pentru instaurarea guvernului revoluționar-democratic Studii şi Materiale 425-448 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII BODEA, Gheorghe (autor) Din lupta comună a maselor populare române și a naționalităților conlocuitoare din nordul Transilvaniei pentru triumful democrației (23 August 1944 - 6 martie 1945) Studii şi Materiale 449-470 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cultura Vinča A în Banat Note şi discuţii 473-488 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII CRIȘAN, Eva (autor) Ex voto-uri anatomice de la Veii în Muzeul de Istorie Cluj Note şi discuţii 489-499 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII GLODARIU, Ioan (autor) Bemerkungen über einen Dakerkönig Note şi discuţii 501-505 germană
1970 Acta Musei Napocensis, VII CHIRILĂ, Eugen (autor) Descoperiri monetare antice în Transilvania (VII) Note şi discuţii 507-509 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII SPEIDEL, M. (autor) Ranisstorum, ultimul punct de sprijin al lui Decebal Note şi discuţii 511-515 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII RUSSU, I. (autor) Note epiografice. (XIII) Note şi discuţii 517-529 română (şi un rezumat în franceză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII MITROFAN, Ioan (autor), ȚEPOSU, L. (autor) O aedicula funerară de la Potaissa Note şi discuţii 531-536 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII CULCER, Alexandru (autor), WINKLER, Iudita (autor) Vestigii romane de la Porolisum Note şi discuţii 537-548 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII ISAC, Dan (autor) Iuppiter Sarapis la Potaisa Note şi discuţii 549-553 română (şi un rezumat în engleză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII GUDEA, Nicolae (autor) O cărămidă cu ștampilă din secolul al IV-lea la Șvinița (jud. Mehedinți) Note şi discuţii 555-559 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII SOROCEANU, Tudor (autor) Tabula Imperii Romanii, L 34 L 35 Note şi discuţii 561-563 română (şi un rezumat în franceză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII FERENCZI, Istvan (autor) O descoperire slavă timpurie în Transilvania Note şi discuţii 565-573 română (şi un rezumat în engleză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII PORUMB, Marius (autor) Icoane ale unui zugrav anonim din veacul al XVI-lea Note şi discuţii 575-584 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII BITAY, I. (autor) Antichitatea în istoriografia săsească din Transilvania în sec. XVII Note şi discuţii 585-593 română (şi un rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII PAP, Francisc (autor) Despre plata tricesimei la Cluj în sec. XVII Note şi discuţii 595-598 română (şi un rezumat în franceză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII TEODOR, P. (autor) În legătură cu „Răspuns la cârtire” de Petru Maior Note şi discuţii 599-607 română (şi un rezumat în engleză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII ILOVAN, V. (autor), TANCO, T. (autor) Târgurile de la Monor (Diploma din 1841) Note şi discuţii 609-619 română (şi un rezumat în franceză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII SUCIU, Dumitru (autor) Ecouri ale situației politice românești în publicistica franceză (1856-1859) Note şi discuţii 621-632 română (şi un rezumat în franceză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII POP, Viorica (autor) Un manuscris al lui Ioan Bianu despre Samuil Micu Clain Note şi discuţii 633-636 română (şi un rezumat în franceză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII CORDOȘ, Nicolae (autor), DAN, Mihail (autor) O încercare de colaborare politică româno-sârbă în 1891 Note şi discuţii 637-649 română (şi un rezumat în franceză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII KORODI, I. (autor) Materiale plastice în serviciul restaurării obiectelor de muzeu Note şi discuţii 651-663 română (şi un rezumat în franceză)
1970 Acta Musei Napocensis, VII Prescurtări bibliografice 665-668 română
1970 Carpica, III PLATON, Gheorghe (autor) Populația orașului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea .5-32 română
1970 Carpica, III ZUB, Alexandru (autor) Nicolae Bălcescu și revoluționarii moldoveni din vremea sa 33-55 română
1970 Carpica, III ZUB, Alexandru (autor) Kogălniceanu și Hașdeu.Marginalii 57-64 română
1970 Carpica, III PĂLTĂNEA, Paul (autor) Costache Negri, corespondență inedită 65-70 română
1970 Carpica, III FLOREA, Vasile (autor) Logica istoriei în opera lui Xenopol 71-84 română
1970 Carpica, III BOTEZ, Constantin (autor), SAIZU, Ion (autor) Scurt istoric al așezării Buhuși până la înființarea fabricii de postav (1885) 85-101 română
1970 Carpica, III ZAHARIA, Dumitru (autor) Răscoala țăranilor din 1907 în județele Putna și Tecuci 103-113 română
1970 Carpica, III EȘANU, Leon (autor) Greva generală din decembrie 1919 de la Piatra Neamț 115-127 română
1970 Carpica, III MĂTASĂ, Constantin (autor) Probleme de onomastică 129-130 română
1970 Carpica, III STOICA, Georgeta (autor) Colecția de artă populară V. Heisu 131-138 română
1970 Carpica, III STOICA, Georgeta (autor) Cercetarea etnografică și muzeul de etnografie – cerințe imperioase în județul Bacău 139-143 română
1970 Carpica, III LUPU, N. (autor) Contribuții la studiul populației orașului Vaslui 145-152 română
1970 Carpica, III VĂCĂRAȘU, Iulia (autor) Industriile grele ale județului Bacău și dezvoltarea lor în anii socialismului 153-162 română
1970 Carpica, III VĂCĂRAȘU, Iulia (autor) Poiana Uzului, un sat dispărut de pe harta județului Bacău 163- română
1970 Cercetări istorice, I GRIGORIU, I. (autor) Din istoricul muzeisticii ieșene I. Cercetări de muzeografie 9-21 română
1970 Cercetări istorice, I DIACONESCU, EM. (autor) Teohari Antonescu - înaintaș al muzeografiei românești I. Cercetări de muzeografie 21-27 română
1970 Cercetări istorice, I HUMINIC, Maria (autor) Colaborarea dintre unioniștii moldoveni și munteni în lumina unor documente ale vremii aflate în Muzeul Unirii din lași I. Cercetări de muzeografie 29-42 română
1970 Cercetări istorice, I FLOREA, C. (autor) Reflectarea muzeistică a relațiilor revoluționare dintre Al. I. Cuza și Giuseppe Garibaldi I. Cercetări de muzeografie 43-50 română
1970 Cercetări istorice, I ISAC, Virginia (autor) Sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie la lași, câteva știri dintre anii 1860 și 1909 I. Cercetări de muzeografie 51-57 română
1970 Cercetări istorice, I ARHIP, I (autor) Redactia ”Vieții românești" prezentată în Muzeul literaturii din Iași. (Proiect) I. Cercetări de muzeografie 59-65 română
1970 Cercetări istorice, I SPINEI, V (autor) O psalie din corn descoperită la Băiceni II. Arheologie 67-72 română
1970 Cercetări istorice, I PALADE, V. (autor) Mormânt de înhumație din sec. al IV-lea, descoperit la Ivești (jud. Vaslui) II. Arheologie 73-76 română
1970 Cercetări istorice, I CHEPTEA, Stela (autor) Săpături arheologice de la Hlincea lași din anul 1964 II. Arheologie 77-90 română
1970 Cercetări istorice, I ANDRONIC, Al. (autor) Iașii până în secolul al XVII-lea, în lumina datelor arheologice II. Arheologie 91-108 română
1970 Cercetări istorice, I GOSTAR, N (autor) Numele și originea costobocilor III. Istorie politică şi social-economică 109-117 română
1970 Cercetări istorice, I CIHODARU, C (autor) Localizarea unor triburi din lista geografului Bavarez III. Istorie politică şi social-economică 119-132 română
1970 Cercetări istorice, I PLATON, Ghe. (autor) Complotul lui Ioniță Popovici din Moldova din anul 1839 III. Istorie politică şi social-economică 133-154 română
1970 Cercetări istorice, I ZAHARIA, Elena (autor) Istoria economică a județului lași în perioada interbelică III. Istorie politică şi social-economică 155-170 română
1970 Cercetări istorice, I BOTEZ, C. (autor) Cu privire la situația reformei agrare in județul lași în anii 1928-1930 III. Istorie politică şi social-economică 171-185 română
1970 Cercetări istorice, I ZUB, Al. (autor) A. D. Xenopol, note istoriografice III. Istorie politică şi social-economică 187-201 română
1970 Cercetări istorice, I BOLD, Em (autor) Problema reparațiilor și relațiile internaționale de la Conferința păcii la planul Dawes III. Istorie politică şi social-economică 203-218 română
1970 Cercetări istorice, I TUDORAN, Georgeta (autor) Aportul socialiștilor ieșeni la răspândirea marxsimului în România IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 219-229 română
1970 Cercetări istorice, I RUSU, D. D. (autor) Din istoricul legislației muncii în România. Legea din februarie 1916 IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 231-242 română
1970 Cercetări istorice, I SAIZU, Ion (autor) Greve ale muncitorilor textiliști din lași (februarie - aprilie 1940) IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 243-249 română
1970 Cercetări istorice, I KAREȚCHI, A (autor) Probleme ale tacticii P.C.R. în perioada luptei pentru instaurarea puterii populare IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 251-263 română
1970 Cercetări istorice, I LOGHIN, A. (autor) Contribuția organizațiilor muncitorești ieșene la crearea Partidului Unic al clasei muncitoare IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 265-274 română
1970 Cercetări istorice, I IONIȚĂ, Gh. I. (autor) Lucrețiu Pătrășcanu - gânditor social politic IV. Mişcarea muncitorească şi democratică 275-281 română
1970 Cercetări istorice, I GRIGORAȘ, N. (autor) Două monumente de artă feudală din împrejurimile Iașului: mânăstirile Hlincea și Aroneanu V. Monumente şi locuri istorice 283-304 română
1970 Cercetări istorice, I VACARIU, D (autor) Un nou și valoros obiectiv muzeistic ieșean : ”Casa Dosoftei" V. Monumente şi locuri istorice 305-308 română
1970 Cercetări istorice, I MIRIAM, K (autor) Un edificiu al mișcării muncitorești: Casa din strada Max Vexler V. Monumente şi locuri istorice 309-316 română
1970 Cercetări istorice, I CLOȘCĂ, C. (autor) Un prestigios lăcaș de cultură: ”Ateneul popular Tătărași " (1919 -1940) V. Monumente şi locuri istorice 317-328 română
1970 Cercetări istorice, I VICOVEANU, Agurița (autor) Vila Sonet ”M. Codreanu " V. Monumente şi locuri istorice 329-331 română
1970 Cercetări istorice, I M., H. (autor) Un mesaj italian de simpatie față de poporul român VI. Documente 333-335 română
1970 Cercetări istorice, I RUSU, D. D. (autor) Documente privitoare la aplicarea legii asigurărilor muncitorești din 1912 lucrătorilor din porturi VI. Documente 337-344 română
1970 Cercetări istorice, I EM., D. (autor) Muzeistica ieșeană în documente VI. Documente 345-347 română
1970 Cercetări istorice, I BUZATU, Gh. (autor) Mărturii noi despre un concurs universitar la lași din anul 1894 VI. Documente 349-355 română
1970 Cercetări istorice, I OARGĂ, C (autor) Problematica istorică locală în atenția cercetătorilor ieșeni VII. Note 357-360 română
1970 Cercetări istorice, I RAM, Alec (autor) Coordonate prezente și viitoare ale cercetării științifice în Muzeul de Istorie a Moldovei VII. Note 361-363 română
1970 Cercetări istorice, I VASILOVICI, V. (autor) 110 ani de la înființarea Muzeului de artă din Iași - Donații și donatori VII. Note 365-367 română
1970 Cumidava, IV COMȘA, Eugen (autor) Unele date referitoare în cultura Coțofeni în sud-estul Transilvaniei .3- română
1970 Cumidava, IV COSTEA, Florea (autor) Așezarea dacică de la Rîșnov 17- română
1970 Cumidava, IV SZEKELY, Zoltan (autor) Date referitoare la cucerirea sud-estul Transilvaniei de către români și persistența elementului dacic 49- română
1970 Cumidava, IV BINDER, Pavel (autor) Unde a încheiat Mircea cel Bătrîn tratatul brașovean din 1395? Considerații privind localizarea curții feudale din Brașov 59- română
1970 Cumidava, IV HAȘDEU, Titus (autor), NOAGHIA, Jenica (autor) Domeniul cetății Bran în secolele XIV-XVI 69- română
1970 Cumidava, IV MANOLESCU, Radu (autor) Cu privire la problema patriciatului în orașele Țării Românești și Moldovei (secolului al XV-lea - prima jumătate a secolului al XVI-lea) 91- română
1970 Cumidava, IV NISTOR, Minerva (autor) Lăzile de breaslă din colecția Muzeului Județean Brașov 103- română
1970 Cumidava, IV SUCIU, Alexandru (autor) F. Engels și geneza marxismului 167- română
1970 Cumidava, IV LUPU, Ion (autor) Considerații privind contribuția lui Friederich Engels în crearea economiei mpolitice marxiste 173- română
1970 Cumidava, IV MADAR, Nicolae (autor) Friederich Engels - omul și opera 181- română
1970 Cumidava, IV RABINOVICI, Herbert (autor) Opera lui Engels în documente 191- română
1970 Cumidava, IV FRIGOREANU, Costache (autor) Ecoul operei lui Friederich Engels în mișcarea muncitorească și socialistă din România 219- română
1970 Cumidava, IV BĂLTESCU, Mircea (autor) Contribuția lui George Moroianu la făurirea statului național român unitar 227- română
1970 Cumidava, IV JINGA, Victor (autor) Din publicistica economică și literară a lui George Moroianu 249- română
1970 Cumidava, IV MORARU, Olivia (autor) Din preocupările etnografice ale lui George Moroianu 269- română
1970 Cumidava, IV JURCA, Nicolae (autor) Ecoul Comunei din Paris în presa brașoveană 281- română
1970 Cumidava, IV MUȘAT, Mircea (autor) Studiu privind disparițua Partidului Conservator din România (1918-1921) 295- română
1970 Cumidava, IV ARDELEANU, Ion (autor), MUȘAT, Mircea (autor) Partidul Socialist din România în viața politică din anii 1918-1921 317- română
1970 Cumidava, IV DON, Ioan (autor) Greva generală din 1920 la Brașov 333- română
1970 Cumidava, IV MÎNDREA, Ioan (autor) Activitatea revoluționară desfășurată de organizația Blocului muncitoresc-țărănesc din județul Brașov sub conducerea P.C.R. între anii 1926-1932 351- română
1970 Cumidava, IV CUTIȘTEANU, Simion (autor) Lupta maselor muncitoare din România în primii ani ai crizei economice mondiale a capialismului (1929-1933) 361- română
1970 Cumidava, IV BUCUR, Dorica (autor) Contribuții la cunoașterea mișcării muncitorești în perioada 1929-1933. Greva tipografilor din iulie 1930 387- română
1970 Cumidava, IV SUCIU, Ștefan (autor) Revista "Spre stînga" 395- română
1970 Cumidava, IV BUCUR, Dorica (autor) Ecoul eroicelor lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933 în rîndul oamenilor muncii din județul Brașov 403- română
1970 Cumidava, IV MÎNDREA, Ioan (autor) Acțiuni ale țărănimii din județul Brașov împotriva dictaturii militaro-fasciste (1940-1944) 413- română
1970 Cumidava, IV BĂLTESCU, Mircea (autor) Brașovul în anii luptei pentru cucerirea puterii (august 1944-februarie 1945) 421- română
1970 Cumidava, IV MORARU, Olivia (autor) Considerații asupra portului din subzona Săcele 441- română
1970 Cumidava, IV VASIU, Dinu (autor) Tematica socialistă în arta plastică brașoveană în ultimii 25 de ani 453- română
1970 Cumidava, IV MICU, Emil (autor) Tiparnița lui Petcu (Petru) Șoanul din Șcheiului Brașovului și primele calendare în limba română 465- română
1970 Cumidava, IV MIHĂILESCU, Dan (autor) Rolul Astrei în editatea unor colecții și publicații 477- română
1970 Cumidava, IV CATRINA, Constantin (autor) Contribuții la cunoașterea bibliotecii muzicale a Reuniunii de Gimnastică și Cîntări din Brașov 485- română
1970 Cumidava, IV BOLOGA, Emil (autor), SUCIU, Ștefan (autor) Primii medici și introducerea învățămîntului igienei la "Școalele naționale centrale române" din Brașov 503- română
1970 Cumidava, IV ISTRATE, Petre (autor) Despre obiceiurile junilor brașoveni 529- română
1970 Cumidava, IV ISTRATE, Petre (autor) Mărturii literare și istorice despre junii Brașovului 539- română
1970 Cumidava, IV COLIBAN, Tiberiu (autor) Colecțiile de documente întocmite în trecut de arhivele brașovene 545- română
1970 Cumidava, IV NUSSBACHER, Gernot (autor) Contribuții la istoria arhivei Brașovului în secolele XV-XVIII 559- română
1970 Cumidava, IV BOLOGA, Emil (autor) "Ex-libris"-ul lui Ioan Petric pe o carte a lui Nicolae Brătescu apătută în anul 12857 (încercare de interpretare bibliologică și istorică) 581- română
1970 Cumidava, IV MARICA, George (autor) 130 de ani de la apariția Gazetei de Transilvania 1838-1963 581- română
1970 Cumidava, IV PETRIC, Aron (autor) O valoroasă lucrare de istorie 587- română
1970 Cumidava, IV BUTA, Sanda (autor), VASIU, Dinu (autor) Prezentarea Muzeului de artă din Brașov 595- română
1970 Cumidava, IV POPESCU, Constantin (autor) Muzeul de etnografie din Rupea 609- română
1970 Cumidava, IV MARCU, Mariana (autor) Muzeul sătesc din Rotbav 611- română
1970 Cumidava, IV GHIRAN, Ioan (autor) Muzeul etnografic din Săcele 615- română
1970 Cumidava, IV VASIU, Dinu (autor) Repertoriu al expozițiilor organizate în sala "Arta" în anii 1969-1970 619- română
1970 Cumidava, IV ȘELARU, Gheorghe (autor) Comunicări științifice la Muzeul județean Brașov 629- română
1970 Cumidava, IV BUCUR, Dorica (autor), MARCU, Mariana (autor) Sesiune de comunicări științifice 631- română
1970 Cumidava, IV COSTEA, Florea (autor) Săpături arheologice efectuate de Muzeul județean Brașov în anul 1970 635- română
1970 Cumidava, IV ANDREI, Constantin (autor), CONSTANTINESCU, Neculai (autor), PAVEL, Nicolae (autor) Acțiunea de octotire a naturii în județul Brașov în anul 1970 643- română
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Edifice destiné au culte découvert dans la couche Boian-Spantov de la station-tell de Cascioarele 005-024
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 SPINEI, Victor (autor) Einige Betrachtungen über äneolithische Feuersteinbeile in der Moldau 025-050
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 FLORESCU, Marilena (autor) Problèmes de la civilisation de Costisa à la lumière du sondaje de Borlesti 051-082
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 ORDENTLICH, Ivan (autor) Die chronologische Gliederung der Otomani-Kultur auf dem rumänische Gebiet und ihre wichtigsten Merkmale 083-098
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 COJA, Maria (autor) Les phases d'habitat du plateau ouest de la cité d'Histria à l'époque gréco-romaine 099-118
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 IONESCU-CÂRLIGEL, C. (autor) Contributions à l'étude de cadrans solaires antiques 119-138
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 DAICOVICIU, Hadrian (autor), TRYNKOWSKI, Jan (autor) Les rois daces de Burébista à Décébale 159-166
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 BABEȘ, Mircea (autor) Zu den Bestattungsarten im nörlichen Flachgräberfeld von Romula. Ein Beitrag zur Grabtypologie des römischen Daziens 167-206
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 GLODARIU, Ion (autor), GYULAI, Paul (autor), ZRINYI, Andrei (autor) Le dépôt d'outils romains de Marculeni 207-232
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 SANIE, Silviu (autor) L'onomastique orientale de la Dacie romaine 233-242
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 DIACONU, Gheorghe (autor) Über die scheibegedrehte Keramik in der Sântana de Mures-Tschernjachowkultur 243-250
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 BARBU, V. (autor), POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Contributions à l'histoire du Bas-Empire romain à la lumiére des deux trésor monétaiers des IVe-Ve siècles, découvertes à Celeiu 251-296
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 ARICESCU, Andrei (autor) Quelques précisions sur la carte de la Scythia Minor 297-310
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 RĂDULESCU, A. (autor) Un document proto-roumain à Capidava 311-324
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 DIACONU, Petre (autor) La problème de la localisation de l'Onglos 325-334
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 ANDRONIC, Alexandru (autor), DINU, Marin (autor), NEAMȚU, Eugen (autor) La résidence princière de Jassy 335-358
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 IRIMIA, Mihai (autor) Das mykenische Brozeschwert aus Medgidia 389-396
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 STOIAN, Iorgu (autor) Une nouvelle inscription agonistique d'Histria 397-404
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 SANIE, Silviu (autor) Inscriptio bilinguis tibicensis. A. Pars palmyrena 405-410
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 RUSSU, Ion I. (autor) Zemarchos. Ein Beitrag zur byzantinischen Prosopografie (6.Jh.) 411-418
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor), IONESCU, M. (autor) La nécropole bi-rituelle du VIIIe siècle de Fratesti-Giurgiu 419-430
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 POPESCU, Dorin (autor) Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste de Roumanie en 1969 431-464
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 MITREA, Bucur (autor) Découvertes récentes et plus anciennes des monnaies antiques et byzantines en Roumanie 465-482
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 RUSSU, Ion I. (autor) Compte rendu: ''Die Hilfstruppen in der römischen Provinz Germania Inferior'' - Geza Alföldi 483-486
1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14 SUCEVEANU, Alexandru (autor) Compte rendu: ''Römische Keramik aus Heidelberg'' - Berndmark Heukemes 487-488
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Așezările paleolitice gravetiene de la Puricani și Pleșa, județul Galați .3- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Aspectul cultural Stoicani-Aldeni. Considerații asupra ceramicii 25- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie FLORESCU, Marilena (autor) Cîteva observații referitoare la tipurile de așezare aparținînd culturii Monteoru în lumina cercetărilor din zona sud-vestică a Moldovei 93- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie GOSTAR, Nicolae (autor) Caspios Aegisos, Ovidiu, Pontica, I, 8, 13 113- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Cavalerii danubieni din castelum roman de la Tirighina-Bărboși 123- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor), SANIE, Silviu (autor) Continuitatea locuirii dacice în castrul de la Bărboși-Galați 135- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie COMAN, Ghenuță (autor) Instalații pentru foc în așezările culturii Dridu în Sudul Moldovei 161- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie ISĂCESCU, Elena (autor) Contribuții la studiul circulației monetare în orașul Galați în secolul al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea (tezauerul din str. Republicii) 185- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor) Comerțul Moldovei cu apusul Europei prin Galați în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 197- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), MIHALY, Sara (autor) Din istoricul pătrunderii și răspîndirii ideilor marxite în Galați pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea 219- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie GUZIEC, Margareta (autor) Solidarizarea brăilenilor cu "Memorandiștii" în ziarul Lupta Națională 235- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie EȘANU, L. (autor), MORĂRAȘU, Dionisie (autor) Acțiunile unor pături mijlocii din Moldova în anii 1918-1921 261- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie MUNTEANU, N. (autor) Desfășurarea grevei generale din octombrie 1920în orașele Galați și Brăila 273- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie STOICESCU, N. (autor) Bibliografie privind vechiul oraș Galați și monumentele sale 287- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor), ȚURLAN, Valentin (autor) Noi mărturii privitoare la ridicarea monumentului lui Mihai Eminescu la Galați 345- română
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 BITIRI, Maria (autor) Săpăturile paleolitice din Țara Oașului (1962 - 1966) 011-038
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 DUMITRESCU, Hortensia (autor), DUMITRESCU, Vladimir (autor) Șantierul arheologic Traian 039-058
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 HAIMOVICI, Sergiu (autor), NECRASOV, Olga (autor) Studiul resturilor de faună neolitică deshumate la șantierul argheologic Traian 059-066
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 MATEESCU, Corneliu (autor) Săpături arheologice la Vădastra (1960 - 1966) 067-076
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 GALBENU, Doina (autor) Așezarea și cimitirul de Limanu 077-086
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 CIOFLAN, Teodor (autor) Sondajele de la Izvoarele 087-090
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 HAIMOVICI, Sergiu (autor), NECRASOV, Olga (autor) Studiul resturilor de faună din așezarea neolitică de la Izvoarele 091-096
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 PAUL, Iuliu (autor) Săpăturile arheologice din vara anului 1960 de la Ocna Sibiului (jud. Sibiu) 097-106
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 DARDAN, Gianina (autor), HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor de faună provenite din așezarea neolitică de la Luncavița (jud. Tulcea) 107-112
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 BICHIR, Gheorghe (autor) Săpăturile de la Mândrișca (jud. Bacău) 113-126
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 BADER, Tiberiu (autor), DUMITRAȘCU, Sever (autor) Săpăturile arheologice la așezarea de tip Otomani de la Medieșul Aurit 127-136
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) Necropola de incinerație aparținând culturii Wietenberg-Sighișoara de la Bistrița 137-160
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 ALEXANDRESCU, A.D. (autor), POP, Ion (autor) Sondajele de la Brașov-Păticel 161-166
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 VLASSA, N. (autor) Săpăturile de salvare de la Iernut (jud. Mureș) 167-176
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 CONDURACHI, Emil (autor) Șantierul arheologic Histria 177-224
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 BASA, Beniamin (autor) Șantierul Simeria 225-232
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 LUPU, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Tilișca 233-244
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 NUBAR, H. (autor), PURCĂRESCU, P. (autor), TUDOR, Dumitru (autor) Săpăturile arheologice de la Castra Traiana 245-250
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 POPESCU, Emilian (autor), POPESCU, Eugen (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor efectuate în anii 1962 - 1967 în castrul roman de lângă Câmpulung-Muscel (Jidova) 251-264
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 URSACHI, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Văleni 265-270
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 BICHIR, Gheorghe (autor), POPESCU, Eugen (autor) Săpăturile arheologice de la Mătăsaru, jud. Dâmbovița 271-280
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 TUDOR, Dumitru (autor) Sucidava VII. Campaniile de săpături arheologice XIII-XVIII (1960 - 1961 și 1963 - 1966) de la Celei, jud. Olt 281-296
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 ZOLTAN, Szekely (autor) Săpăturile executate de Muzeul din Sf. Gheorghe (1959 - 1966) 297-316
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 DOLINESCU-FERCHE, Suzana (autor) Raport asupra săpăturilor de la Dulceanca (1963 - 1967) (jud. Teleorman) 317-324
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 TEODOR, Dan Gh. (autor) Săpăturile arheologice de la Cordeni (jud. Vaslui) 325-328
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 CHIȚESCU, M. (autor), IONESCU, M. (autor), MITREA, Bucur (autor), PREDA, Constantin (autor), RĂDULESCU, Gheorghe (autor) Necropola feudală timpurie de la Izvorul (jud. Ilfov) (Săpăturile din 1963 - 1966) 329-336
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 MATEESCU, Corneliu (autor) Un bordei din epoca lui Mircea cel Bătrân, descoperit la Vădastra 337-344
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 RAȚĂ, S. (autor) Sondajul de la Stănești 345-352
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 TEODOR, Dan Gh. (autor), ZAHARIA, Emilia (autor) Noi date arheologice referitoare la Târgul Baia 353-366
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 CHIȚESCU, Lucian (autor) Cercetările arheologice de la Cetatea Nouă și cetatea Crăciuna 367-372
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 ANDRONIC, Alexandru (autor), CONSTANTINESCU, Marius (autor), FOIT, Grigore (autor), MARTINOVICI, Trifu (autor), MATEI, M.D. (autor), NICORESCU, M. (autor), TEODOR, Dan Gh. (autor) Șantierul arheologic Suceava 373-400
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 BUSUIOC, Elena (autor) Șanțul de apărare al orașului Suceava din secolul al XV-lea 401-406
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 ANDRONIC, Alexandru (autor) Săpăturile de salvare de la Tomești 407-416
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 PERIAN, V. (autor) Noi puncte arheologice pe harta jud. Botoșani 417-420
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 BAROANĂ, Nelu (autor) Descoperiri arheologice în partea de nord a jud. Teleorman 421-424
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 DĂNILĂ, Ștefan (autor) O așezare din epoca bronzului descoperită la Livezile (jud. Bistrița-Năsăud) 425-430
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 DĂNILĂ, Ștefan (autor) Așezări vechi descoperite în jud. Bistrița-Năsăud 431-444
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 DORNER, Egon (autor) Cercetări și săpături arheologice în județul Arad 445-466
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Descoperiri arheologice din epoca fierului în jud. Vâlcea 467-490
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 STOICA, Onoriu (autor) Descoperiri arheologice și numismatice din Oltenia 491-502
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 DRAGOMIR, I.T. (autor) Descoperiri arheologice la Rogojeni, pe valea Horincii (jud. Galați) 503-510
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 CUSTUREA, Gabriel (autor) Cercetări perieghetice în sudul Moldovei 511-528
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 VLASSA, N. (autor) Descoperiri arheologice în orașul Cluj 529-532
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis Sumar - Sommaire - Contents - Inhalt 3-6 română, engleză, franceză, germană
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis CHIRICA, Vasile (autor) Ateliere paleolitice și epipaleolitice de prelucrare a uneltelor Studii şi Materiale 7-18 română, engleză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis SZEKELY, Zoltan (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Boian în sud-estul Transilvaniei Studii şi Materiale 19-23 română, germană
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis DRAGOMIR, Ioan (autor) Aspectul cultural Stoicani-Aldeni în lumina săpăturilor de la Lișcoteanca, Băneasa și Suceveni Studii şi Materiale 25-38 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis LASZLO, Attila (autor) Vase neolitice cu fețe umane, descoperite în România. Unele considerații privind tema feței umane pe ceramica neolitică a Bazinului Danubian Studii şi Materiale 39-74 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis NIȚU, Anton (autor) Reprezentările feminine dorsale pe ceramica neo-eneolitică carpato-balcanică Studii şi Materiale 75-99 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis CUCOȘ, Ștefan (autor) Reprezentări antropomorfe în decorul pictat cucutenian de la Ghelăiești (jud. Neamț) Studii şi Materiale 101-113 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis VULPE, Alexandru (autor) Archäologische Forschungen und Historische Betrachtungen über das 7 bis 5 Jg. im Donau-Karpatenraum Studii şi Materiale 115-213 germană, română
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis BABEȘ, Mircea (autor) Dacii și bastarnii Studii şi Materiale 215-236 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis BUZILĂ, Aurel (autor) Despre ceramica daco-getică lucrată cu mâna de la Bâtca Doamnei, Piatra Neamț Studii şi Materiale 237-250 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MITREA, Bucur (autor) Începuturile migrației popoarelor în regiunea est-carpatică și tezaurul de monede romane imperiale de la Racova-Chetriș, jud. Bacău Studii şi Materiale 251-280 română, engleză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Circulația monetară la triburile libere de la răsărit de Carpați (sec. II-IV) Studii şi Materiale 281-344 română, engleză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MITREA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea populației locale dintre Carpați și Siret în sec. V-VI e.n. Studii şi Materiale 345-369 română, engleză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MONAH, Dan (autor), SPINEI, Victor (autor) Așezarea prefeudală de la Brășăuți Studii şi Materiale 371-387 română, germană
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis CIHODARU, Constantin (autor) Originea unor termeni referitori la vârfurile societății feudale din țara noastră Studii şi Materiale 389-401 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Alexandru (autor) Fortificațiile medievale din Moldova Studii şi Materiale 403-416 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis ILIESCU, Octavian (autor) Monede moldovenești inedite Studii şi Materiale 417-422 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis NEAMȚU, Eugenia (autor) Aratrul fără plaz. Contribuții la cunoașterea vechilor unelte de arat pe teritoriul României Studii şi Materiale 423-438 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis ZUB, Alexandru (autor) A.D. Xenopol și M. Kogălniceanu. Marginalii Studii şi Materiale 439-448 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis TĂNASE, Gheorghe (autor) Împroprietărirea însurățeilor pe moșiile statului din județul Neamț (1878-1879) Studii şi Materiale 449-468 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis SCURTU, Ioan (autor) Țărănimea din România și Unirea Transilvaniei (august 1914-august 1916) Studii şi Materiale 469-479 română, engleză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis CUCOȘ, Ștefan (autor) O așezare neolitică în bazinul Trotușului Note şi discuţii 481-486 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis BUZDUGAN, Constantin (autor) Cîteva celturi provenite din descoperiri fortuite Note şi discuţii 487-490 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor), MITREA, Ioan (autor) Un nou depozit monetar antic descoperit lângă Zimnicea Note şi discuţii 491-498 română, engleză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MOSCALU, Emil (autor) Une tombe carpe découverte à Barați, com. de Mărgineni (dép. de Bacău) Note şi discuţii 499-503 franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis CONSTANTINESCU, Dumitru (autor) 9 documente moldovenești inedite (1834) Note şi discuţii 505-510 română
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis NEAMȚU, Eugenia (autor) Precizări arheologice și istorice cu privire la data construirii "Casei Dosoftei" Note şi discuţii 511-521 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis KARA, I. (autor) Inscripții funerare ebraice din județul Botoșani Note şi discuţii 523-531 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Alexandru (autor) Noi documente referitoare la Ion Ionescu de la Brad Note şi discuţii 533-537 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis LUCHIAN, Octavian (autor) Reminiscențe ale unei legende (Ștefan cel Mare și Oltea Doamna la Cetatea Neamțului) Note şi discuţii 539-543 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MIȚĂ, Dan (autor), VATAMANU, Ioan (autor) Președintele Poloniei, Ignaky Mosciky la Bicaz Note şi discuţii 545-549 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU, Haralambie (autor) Nume și locuri Toponimie 551-558 română, engleză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis CUCOȘ, Ștefan (autor) Expoziția permanentă a Muzeului Arheologic Piatra Neamț Muzeografie 559-576 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) Descoperiri de monede antice și bizantine (II) Cronica 577-581 română
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis LASZLO, Attila (autor) HARMATTA, JANOS, Neolitkori irásbeliség Közép -Európában ? (Elözetes közlémeny) [Scriere neolitică în Europa Centrală ? (Notă preliminară)], în Antik Tanulmányok, Budapest. XIII, 2, 1966, p. 235 -236. RECENZII 583-585 română
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) GIOVANNI GORINI, Ripostiglio del V sec. da Trecenta-Rovigo, extras din Padusa, Bollettino del Centro Polesano di studi storici archeologici ed etnografici, Rovigo, V, 1969, 2, p. 1-17. RECENZII 585-587 română
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis Harta R.S.R. cu localitățile menționate în prezentul volum 589-590 română
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 591-593 română
1970 Pontica, III FĂLTICEANU, D. (autor) În legătură cu conservarea și valorificarea monumentelor arheologice din județul Constanța .9-15 română
1970 Pontica, III IRIMIA, Mihai (autor) Unele probleme ale cercetărilor subacvatice de pe litoralul dogrogean al Mării Negre 17-21 română
1970 Pontica, III ARICESCU, Andrei (autor) Depozite de unelte, arme și podoabe de bronz din Dobrogea 25-76 română
1970 Pontica, III ALEXANDRESCU, Petre (autor) Peisajul histrian în antichitate 77-86 română
1970 Pontica, III ILIESCU, Vladimir (autor) Cu privire la coloniile grecești din Dobrogea și la data construirii teritoriului lor rural 97-98 română
1970 Pontica, III COJA, Maria (autor) Ceramica autohtonă de la Histria. Secolele V-I î.e.n. 99-124 română
1970 Pontica, III OCHEȘEANU, Radu (autor) Monedele basileului Moskon aflate în colecțiile Muzeului de Arheologie Constanța 125-129 română
1970 Pontica, III MITREA, Bucur (autor) Contribuții la studiul circulației monetare în Dobrogea în secolul I î.e.n. Tezaurul de denari romani republicani de la Costinești, jud. Constanța 131-137 română
1970 Pontica, III SCORPAN, C. (autor) Aspecte ale continuității și romanizării băștinașilor din Dobrogea, în lumina recentelor cercetări 139-187 română
1970 Pontica, III BUCOVALĂ, Mihai (autor) Descoperiri noi în zona suburbană a Tomisului 189-209 română
1970 Pontica, III MUNTEANU, Maria (autor) Cu privire la organizarea administrativă a teritoriului capisavens (sec. I-III) 211-222 română
1970 Pontica, III COVACEF, Zaharia (autor) Monumente sculpturale inedite din Muzeul de Arheologie Constanța 223-236 română
1970 Pontica, III ICONOMU, Constantin (autor) Un depozit de lucerne la Constanța 237-254 română
1970 Pontica, III RĂDULESCU, Adrian (autor) Un atestat străromânesc la Capidava 255-274 română
1970 Pontica, III DIACONU, Petre (autor) Despre localizarea Vicinei 275-295 română
1970 Pontica, III CIOBANU, Radu (autor) Aspecte ale civilizației portuare din Dobrogea la sfîrșitul secolului al XIII-lea și în secolul al XIV-lea 297-329 română
1970 Pontica, III GOSTAR, Nicolae (autor) Despre mormîntul lui Ovidiu la Tomis 333-337 română
1970 Pontica, III LASCU, Nicolae (autor) Amintirea poetului Ovidiu la Constanța 339-358 română
1970 Pontica, III IONESCU-CÎRLIGEL, Constantin (autor) Cîteva toarte de amforă ștampilate descoperite în apropierea Troesmisului 361-363 română
1970 Pontica, III CULICĂ, Vasile (autor) Cărămizi, țigle și olane cu ștampila legiunii a XI-a Claudia găsite în Canabae Aeliae 365-377 română
1970 Pontica, III ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Un portret roman în nordul Dobrogei 379-382 română
1970 Pontica, III CÎRJAN, Corneliu (autor) Un mormînt creștin descoperit la Tomis 383-389 română
1970 Pontica, III PAPUC, Gheorghe (autor) Cîteva monede feudale din Țara Românească și Moldova descoperite în Dobrogea 391-395 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis Erată - română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis Sumar 5-8 română, franceză, germană
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Vestigii dacice pe cursul mijlociu al Mureșului Istorie 11-19 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis LAZIN, Gheorghe (autor) Un depozit de unelte dacice descoperit la Luncani (Munții Orăștiei) Istorie 21-26 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis WINKLER, Iudita (autor) Tezaurul de monede grecești și romane descoperit la Tisa (județul Hunedoara) în 1872 Istorie 27-42 română, germană
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis FLOCA, Octavian (autor), MĂRGHITAN, Liviu (autor) Noi considerații privitoare la castrul roman de la Micia Istorie 43-57 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) O nouă mărturie epigrafică în legătură cu activitatea împăratului Lucius Verus în provinciile de lîngă Dunărea de Jos și în Dacia. Un nou altar roman de la Sînpaul Istorie 59-78 română, germană
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis FLOCA, Octavian (autor) Un monument sculptural al împăratului Traianus Decius la Ulpia Traiana Istorie 79-86 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis POP, Constantin (autor) Din nou despre cavalerii danubieni Istorie 87-92 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Ioan (autor) O statuetă a zeiței Diana Istorie 93-95 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis DECEI, Aurel (autor) Extrase din istoricii turci contemporani privind județul Hunedoara în anii 1659, 1660/61 și 1666 Istorie 97-119 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Liviu (autor), SCHILLING, Roland (autor) Conscripții urbariale hunedorene din anul 1785 (I) Istorie 121-133 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis BASSA, Beniamin (autor) Transportul sării pe Mureș în secolele XVIII-XIX Istorie 141-149 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Liviu (autor), ENEA, Constantin (autor) Antrenarea gospodăriilor iobăgești din comitatul Hunedoara în economia de mărfuri la începutul veacului al XIX-lea Istorie 151-161 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis NEGRUȚ, Clement (autor), POPOROGU, Ion (autor) Începuturile cocsificării cărbunelui în Valea Jiului Istorie 163-166 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis ALBU, Ion Pătru (autor), GĂINARU, Vasile (autor), WARDEGGER, Nicolae (autor) Deva la începutul secolului al XX-lea Istorie 167-174 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis BLAJ, Traian (autor), POPOROGU, Ion (autor) Din activitatea Sfatului Național Român din Petroșani în preajma Unirii Transilvaniei cu România Istorie 175-180 română, germană
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Maria (autor), CERGHEDEAN, Mihai (autor) Din acțiunile minerilor din zona Bradului și Valea Jiului pentru ieșirea revoluționară din criză (1929-1933) Istorie 181-204 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis AVRAM, Ilie (autor) Din activitatea Frontului Plugarilor în perioada anilor 1945-1947 Istorie 205-214 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis BASSA, Beniamin (autor) Semne grafice pe un fragment de vas hallstattian Note 217-218 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis VLAD, Ovidiu (autor) Aspecte din istoria învățămîntului în Municipiul Deva Note 219-223 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis CERGHEDEAN, Mihai (autor) Școala de minerit din Săcărîmb Note 225-227 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis OPRIȘU, Victor (autor) Cărticica de versuri a lui Ion Boța din Petros (județul Hunedoara) Note 229-230 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis CLEMENTE, Constantin (autor) Considerații asupra revistei "Convorbiri științifice" Note 231-234 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis VALEA, Mircea (autor) Punctul muzeistic de la Hațeg Note 235-236 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis ALBU, Ion Pătru (autor) Deva 700 Note 237-238 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis POPESCU, Dumitru (autor) Noi contribuțiuni în precizarea vîrstei stratelor de Deva ŞTIINŢELE NATURII 241-245 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis NUȚU, Anișa (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Studiul anatomic al unor trunchiuri fosile de la Boiul-de-jos, Munții Metalici ŞTIINŢELE NATURII 247-251 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis NUȚU, Anișa (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Alte tipuri de lemne din Miocenul superior de la Prăvăleni - Brad ŞTIINŢELE NATURII 253-258 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis LAZĂR, Iosif (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Date anatomice asupra unor trunchiuri din Oligocenul de la Fildul-de-Jos (NV României) ŞTIINŢELE NATURII 259-265 română, germană
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor), MARINCAȘ, Valeria (autor), NUȚU, Anișa (autor) Forme gigantice de amoniți în Cretacicul superior din regiunea Deva ŞTIINŢELE NATURII 267-273 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor), MARINCAȘ, Valeria (autor), NUȚU, Anișa (autor) Moluște tortoniene de la Buituri în colecția Muzeului Deva ŞTIINŢELE NATURII 275-279 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis MARINCAȘ, Valeria (autor), ȚINȚU, Dan (autor) Date noi la fauna de inocerami cretacici din regiunea Pianuri (Sebeș) ŞTIINŢELE NATURII 281-288 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis MARINCAȘ, Valeria (autor) Orizontarea depozitelor senoniene din regiunea Sebeș-Pianuri pe baze de micro și macrofaună ŞTIINŢELE NATURII 289-296 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis POPOROGU, Elena (autor) Contribuții la cunoșterea faunei de vertebrate fosile din peșterile situate în partea de nord - est a bazinului Petroșani ŞTIINŢELE NATURII 297-301 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis SCHREIBER, Ștefan (autor) Notă asupra quercineelor pădurii Bejan ŞTIINŢELE NATURII 303-305 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis STOICA, Cornel (autor) Considerații fizico-geografice asupra zonei Geoagiu-Băi ŞTIINŢELE NATURII 307-314 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII Sumar 3-5 română
1970 Studii Clasice, XII NOICA, Simina (autor) Aspecte ale timpului mitic la Hesiod Comunicări şi studii 7-16 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII TREU, Max (autor) Einwände gegen die Demokratie in der Literatur des 5./4. Jh. Comunicări şi studii 17-31 germană
1970 Studii Clasice, XII PETRE, Zoe (autor) Hippodamos de Milet et les problèmes de la cité démocratique Comunicări şi studii 33-38 franceză
1970 Studii Clasice, XII GARZYA, Antonio (autor) Innovation technique et message moral dans le théâtre d'Euripide Comunicări şi studii 39-47 franceză
1970 Studii Clasice, XII ILIESCU, Octavian (autor) Monnaie d'or inédite à la légende TOMI Comunicări şi studii 49-51 română
1970 Studii Clasice, XII SĂNDULESCU, C. (autor) Cicero și Homer Comunicări şi studii 53-68 română, germană
1970 Studii Clasice, XII ȘTEF, Felicia (autor) Particularități morfologice și regimul prepozițiilor la Strabon Comunicări şi studii 69-78 română
1970 Studii Clasice, XII DOBROIU, Eugen (autor) Pour une édition du Satiricon (III) Comunicări şi studii 79-93 franceză
1970 Studii Clasice, XII SLUȘANSCHI, Dan (autor) Vocabularul criticii literare și vorbirea personajelor fără cultură din 'Cena Trimalchionis' Comunicări şi studii 95-104 română
1970 Studii Clasice, XII MICHEL, Alain (autor) Tacite a-t-il une philosophie de l'histoire? Comunicări şi studii 105-115 franceză
1970 Studii Clasice, XII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Triburile la Tomis în epoca romană Comunicări şi studii 117-126 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Guvernator necunoscut al Moesiei Inferioare într-o inscripție din Callatis Comunicări şi studii 127-133 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII BORDENACHE, Gabriella (autor) Ancora su due sculture del deposito di Costanza: Glycon, la Tyche di Tomis Comunicări şi studii 135-138 italiană
1970 Studii Clasice, XII ALFONSI, Luigi (autor) Nota Cattuliana Note şi discuţii 139-140 italiană
1970 Studii Clasice, XII NOICA, Constantin (autor) În marginea unei noi ediții a Topicelor lui Aristotel Note şi discuţii 141-143 română
1970 Studii Clasice, XII PIATKOWSKI, Adelina (autor) Două manuscrise inedite aparținând lui Jean d'Ansse de Villoison Note şi discuţii 145-147 română
1970 Studii Clasice, XII ALEXANDRESCU, Petre (autor) Însemnări arheologice Note şi discuţii 149-160 română
1970 Studii Clasice, XII RUSSU, Ioan Iosif (autor) Note epigrafice. Inscripții din Apulum Note şi discuţii 161-170 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 171-190 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII GEORGESCU, Constant (autor) Arisque reponimus ignem Studiile clasice în lume 191-196 română
1970 Studii Clasice, XII BORDENACHE, Gabriella (autor) Nuova luce su vecchi problemi d'arte. Nuove scoperte Studiile clasice în lume 197-203 italiană
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Contribuții grecești la știința antichității Studiile clasice în lume 205-207 română
1970 Studii Clasice, XII BARAN, Nicolae (autor) Al IV-lea Congres Internațional pentru latina vie Studiile clasice în lume 209-212 română
1970 Studii Clasice, XII NASTA, Mihai (autor) Al V-lea Congres FIEC, Bonn 1-6 septembrie 1969 Studiile clasice în lume 213-216 română
1970 Studii Clasice, XII GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Cronica de drept roman Studiile clasice în lume 217-220 română
1970 Studii Clasice, XII GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Le droit romain de Justinien dans les Principautés danubiennes au XVIIIe siècle Studiile clasice în România 221-233 franceză
1970 Studii Clasice, XII PIATKOWSKI, Adelina (autor) Considerații asupra unui fragment din Batrachomiomachla (v. 1-43), tradus de Moise Nicoară (1784-1861) Studiile clasice în România 235-239 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Alți anticari și epigrafiști români din secolul al XIX-lea: de la Kogălniceanu la Bălcescu Studiile clasice în România 241-246 română
1970 Studii Clasice, XII MARINESCU-HIMU, Maria (autor) Contribuții la istoricul învățământului limbii latine Studiile clasice în România 247-249 română
1970 Studii Clasice, XII MARMELIUC, Dimitrie (autor) Drama satirică la Sofocle și Euripide Studiile clasice în România 251-260 română
1970 Studii Clasice, XII FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românescă (1969) Studiile clasice în România 261-280 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE PHILOLOGIQUE. Bibliographie critique et analytique de l'antiquité gréco-latine. Tome XXXVIII: Bibliographie de l'année 1967 et complément d'années antérieures. Paris, „Les Belles Lettres", 1969. 768 p. in 16°. RECENZII 281 română
1970 Studii Clasice, XII TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) PSEUDO-HOMER, Der Froschmäusekrieg. THEODOROS PRODROMOS, Der Katzenmäusekrieg. Griechisch und deutsch von Helmut Ahlborn, Berlin, Akademie-Verlag, 1968, 94 p. („Schriften und Quellen der alten Welt'', Bd. 22). RECENZII 282 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ARISTOFANE, Le Commedie, a cura di Benedetto Marzullo, Bari, Laterza, 1968, XII + 747 p. in 16°. RECENZII 283-285 română
1970 Studii Clasice, XII NASTA, Mihai (autor) LUDWIG RADERMACHER, Aristophanes' Frösche. Einleitung. Text und Kommentar, mit einem Nachwort, Zusatzen und weiteren Hinweisen besorgt von Walther Kraus - III-te Auflage, Herm. Böhlaus Nachfolger, Graz - Wien - Köln, 1967, in 8° - 377 p. RECENZII 285 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ARISTOTE, Economique. Texte établi par B. A. Van Groningen et A. Wartelle, traduit et annoté par A. Wartelle, Paris, „Les Belles Lettres'', 1968, XXVIII + 111 p. (în parte duble). RECENZII 286-287 română
1970 Studii Clasice, XII GEORGESCU, Constant (autor) MENANDRI SICYONIUS edidit Rudolfus Kassel (Kleine Texte für Vorlesungen u. Übungen, 185), Berlin, Walter de Gruyter & Co., 1965, IV + 44p. RECENZII 287-292 română
1970 Studii Clasice, XII FISCHER, Iancu (autor) CN. NAEVIUS Belli punici quae supersunt edidit, fragmentorum ordinem constituit, apparatu critico atque commentariolo metrico instruxit Wladyslaw Strzelecki. Leipzig, Teubner, 1961, XXXIX + 40 p. (Bibliotheca Teubneriana). RECENZII 292-295 română
1970 Studii Clasice, XII POPESCU, Sebastiana (autor) M. TVLLI CICERONIS Scripta quae manserunt omnia. Fasc. 8. Oratio pro Sex. Roscio Amerino. Post Alfredum Klotz recognouit Helmut Kasten. Leipzig, Teubner, 1968, XIV + 62 p. (Bibliotheca Teubneriana). RECENZII 295-297 română
1970 Studii Clasice, XII DINISCHIOTU-POPESCU, Ioana (autor) CICERON, Catilinaires I et II… . par Aimé Petit, Paris, Bordas, 1968, 127 p. (Les classiques latins Bordas.) RECENZII 297-298 română
1970 Studii Clasice, XII FISCHER, Iancu (autor) CICERON, Discours. Tome XIII, 2 (Sur la réponse des haruspices). Texte établi et traduit par P. Wuilleumier et A.-M. Tupet. Paris, Les Belles Lettres, 1966, 83 p. RECENZII 298-301 română
1970 Studii Clasice, XII BARBU, Nicolae Ion (autor) MARCI TVLLI CICERONIS, Scripta quae manserunt omnia, Fasc. 3, De oratore, edidit Kazimierz F. Kumaniecki, Leipzig, Teubner, 1969. RECENZII 301-302 română
1970 Studii Clasice, XII SLUȘANSCHI, Dan (autor) P. RVTILII LVPI Schemata dianoeas et lexeos, Saggio introduttivo, testo e traduzione a cura di Giuseppina Barabino, Genova, Istituto di Filologia Classica e Medioevale, 1967, 211 p. RECENZII 302-303 română
1970 Studii Clasice, XII FISCHER, Iancu (autor) PLINE L'ANCIEN, Histoire Naturelle, livre XX. Texte établi, traduit et commenté par J. André. Paris, Les Belles Lettres, 1965, 229 p. RECENZII 303-306 română
1970 Studii Clasice, XII COSTA, Traian (autor) ANTONINVS LIBERALIS, Les Métamorphoses. Texte établi, traduit et commenté par Manolis Papathomopoulos. Paris, Les belles lettres, 1968, XXXVII + p. 1- 70 (duble). + p. 71-185 [-188]. RECENZII 307-308 română
1970 Studii Clasice, XII TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) ALBVMASARIS De revolutionibus natiuitatum edidit David Pingree, Leipzig, Teubner, 1968, XVIII + 362 p. RECENZII 308-309 română
1970 Studii Clasice, XII SLUȘANSCHI, Dan (autor) L. ANNAEI SENECAE Operum moralium concordantia P. Grimal cura edita, Paris, Presses Universitaires de France. Fasc. IV, De prouidentia, 1969, 126 p. (Travaux de l'Institut d'Etudes Latines, fascicule 1). RECENZII 309-311 română
1970 Studii Clasice, XII FISCHER, Iancu (autor) CHRISTINE MOHRMANN, Etudes sur le latin des chrétiens. Tome III. Latin chrétien et liturgique. Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1965, 458 p. 8°. RECENZII 311-314 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE EPIGRAPHIQUE. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Année 1967. Rédigée par Jean Gagé, Marcel Leglay, H.-G. Pflaum et Pierre Wuilleumier. Paris, Presses Universitaires de France, 1969, 250 p. RECENZII 314-315 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) LOUIS ROBERT, Opera minora selecta. Epigraphie et antiquités grecques, I. Amsterdam, Hakkert, 1969, XV -720 p. in 16°, numeroase figuri în text, 16 planșe afară din text. RECENZII 315 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ, Aι επιγραφαι της Λεσβου - Συμπληρωμα (Βιβλιοθηκη της εν Αθηναις Αρχαιολογικης Εταιρείας, αριθ. 60). Εν Αθηναις, 1968. 106 p. In 4° + 46 planșe. RECENZII 316-317 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΧΡ. ΠΕΤΡΆΚΟΥ, Ο Ωρωπός και το ιερόν του Αμφιαραου (Βιβλιοθηκη της εν Αθηναις Αρχαιολογικης Εταιρείας, αρ. 63). Εν Αθηναις, 1968. 220 p. in 16°, numeroase planuri în text și 63 planșe. RECENZII 317-318 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ARIANNA UGUZZONI - FRANCO GHINATTI, Le tavole greche di Eraclea (Università degli Studi di Padova. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia antica, VII), Roma, „L'Erma" di Bretschneider, 1968, 237 p. in 16°. RECENZII 320 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) AKADEMIJA NAUK SSSR. INSTITUT ARXEOLOGII. Nadpisi Olvii (1917-1965). Izdatel'stvo Nauka - Leningrad, 1968, 132 p. + 65 planșe afară din text. RECENZII 320-322 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ISCRIZIONI STORICHE ELLENISTICHE. Testo critico, traduzione e commento a cura di Luigi Moretti. Vol. I: Attica, Peloponneso, Beozia (Biblioteca di Studi superiori, Storia antica ed epigrafia, LIII), Firenze, „La Nuova Italia" 1967, 167 p. in 16°. RECENZII 323-324 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) DEUTSCHES ARCHAOLOGISCHES INSTITUT, Altertümer von Pergamon. Band VIII, 3: Die Inschriften des Asklepieions von Christian Habicht. Mit einem Beitrag von Michael Wörrle. Berlin, Walter de Gruyter, 1969, 202 p. In 4° + 1 plan și 51 planșe afară din text. RECENZII 324-326 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) JADWIGA KUBINSKA, Les monuments funéraires dans les inscriptions de l'Asie Mineure (Travaux du Centre d'Archéologie méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences, t. 5). Warszawa, PWN - Editions Scientifiques de Pologne, 1968, 178 p. + XIX planșe. RECENZII 326-328 română
1970 Studii Clasice, XII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) JEAN MARCILLET JAUBERT, Les inscriptions d'Altava (Publications des Annales de la Faculté des Lettres Aix-en-Provence, N. S., Nr. 65, 1968, cu concursul C.N.R.S.), 243 p. și un fascicol de planșe. RECENZII 328-329 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) M. I. FINLEY, Aspects of Antiquity. Discoveries and Controversies, London, Chatto & Windus, 1968, 228 p. in 16° + mai multe hărți în text și 8 planșe afară din text. RECENZII 330-331 română
1970 Studii Clasice, XII NOICA, Simina (autor) J.-P. VERNANT, Mythe et pensée chez les Grecs. Etudes de psychologie historique. Collection „Les textes à l'appui". Paris, François Maspero, 1965, 331 p. in 8°. RECENZII 332-333 română
1970 Studii Clasice, XII FISCHER, Ladislau (autor) HANS-HELMUT u. ARMIN WOLF, Der Weg des Odysseus. Tunis-Malta-Italien in den Augen Homers. Tübingen, Verlag Ernst Wasmuth, 1968. 244 p. + 29 desene, hărți și tabele + 46 repr. fotografice (4 color) și o hartă maritimă color. RECENZII 334-335 română
1970 Studii Clasice, XII SĂNDULESCU, C. (autor) ROBERT JOLY, Le niveau de la science hippocratique. Contribution à la psychologie de l'histoire des sciences. Paris, Les Belles Lettres, 1966, 248 p. RECENZII 336-337 română
1970 Studii Clasice, XII BARBU, Nicolae Ion (autor) PIERRE HUART, Le vocabulaire de l'analyse psychologique dans l'œuvre de Thucydide, Paris, Klincksieck, 1968, 545 p. RECENZII 337-339 română
1970 Studii Clasice, XII CIZEK, Eugen (autor) JEAN-PIERRE CEBE, La caricature et la parodie dans le monde romain antique, des origines à Juvénal (Bibliothèque des Ecoles françaises d'Athènes et de Rome, fascicule 216), Paris, Editions E. de Boccard, 1966, 408 p. + XIX planșe. RECENZII 340-341 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) COLLOQUES NATIONAUX DU CENTRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, Philon d'Alexandrie (Lyon, 11-15 Septembre 1966). Paris. Édifions du CNRS, 1967, 382 in 16°. RECENZII 341-343 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) GABRIELLA LONGEGA, Arsinoe II (Università degli Studi di Padova. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia antica, VI), Roma, „L'Erma" di Bretschneider, 1968, 143 p. + 2 pl. RECENZII 343-344 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) THEODOR MOMMSEN, The Provinces of the Roman Empire. The European Provinces. (Selections from The History of Rome, vol. V, Book 8). Edited by T. Robert S. Broughton, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1968, 363 p. in 16°. RECENZII 344-345 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) FERGUS MILLAR (with D. BERCIU, RICHARD N. FRYE, GEORG KOSSACK and TAMARA TALBOT-RICE), The Roman Empire and its Neighbours, London, Weidenfeld & Nicolson, 1967, 362 p. in 16°, 3 hărți și 39 planșe afară din text. RECENZII 346-347 română
1970 Studii Clasice, XII ARICESCU, Andrei (autor) HELMUT FREIS, Die Cohortes urbanae, in Epigraphische Studien, 2, Böhlau Verlag, Köln - Graz, 1967, 166 pagini. RECENZII 347-348 română
1970 Studii Clasice, XII ARICESCU, Andrei (autor) GÉZA ALFÖLDY, Die Legionslegaten der Römischen Rheinarmeen, in Epigraphische Studien, 3, Böhlau Verlag, Köln - Graz, 1967, 139 p. RECENZII 348-349 română
1970 Studii Clasice, XII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) M. LEMOSSE, Le régime des relations internationales dans le Haut-Empire Romain (Publications de l'Institut de Droit Romain de l'Université de Paris, XXIII. Publié avec le concours du C.N.R.S.), Paris, Sirey, 1967, 215 p. RECENZII 350-353 română
1970 Studii Clasice, XII ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Prof. Dr. A. N. ZADOKS, JOSEPHUS JITTA, Dr. W. J. T. PETERS, Dr. W. A. van ES, Roman Bronze Statuettes from the Netherlands, I. Statuettes found north of the limes, Scripta archaeologica Groningana I, 1967, 140 p. RECENZII 353-355 română
1970 Studii Clasice, XII CHIȚESCU, Maria (autor) MICHAEL H. CRAWFORD, Roman Republican Coin Hoards, Royal Numismatic Society, Special publication, No. 4, Londra, 1969, 170 p. + 3 pl. în afară de text. RECENZII 355-356 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟΝ ΕΙΣ ΑΝΑΣΤΆΣΙΟΝ Κ. ΟΡΛΆΝΔΟΝ. Τόμος D (Βιβλιοθηκη της εν Αθηναις Αρχαιολογικης Εταιρείας, αρ. 54). Αθηναι, 1967-1968. 546 p., numeroase figuri în text și 124 planșe. RECENZII 356-357 română
1970 Studii Clasice, XII TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) STUDIEN ZUR GESCHICHTE UND PHlLOSOPHIE DES ALTERTÜMS herausgegeben von J. Harmatta. Budapest, Akademiai Kiadó, 1968, 409 p. RECENZII 357-359 română
1970 Studii Clasice, XII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Editura „Nauka", Leningrad, 1968, 351 p. (în l. rusă, fără rezumate). RECENZII 359-361 română
1970 Studii Clasice, XII DOBROIU, Eugen (autor) Università di Macerata. ANNALI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA, I (1968) și II (1969), Napoli, Libreria Scientifica, 1969. RECENZII 361-365 română
1970 Studii Clasice, XII Publicații primite în redacție între 1 aprilie și 31 decembrie 1969 RECENZII 367-380 română
1970 Studii Clasice, XII Societatea de Studii Clasice din Republica Socialistă România. Dări de seamă ale ședințelor Cronică 371-388 română
1970 Studii Clasice, XII Statut privind organizarea și funcționarea Societății de Studii Clasice din Republica Socialistă România Cronică 389-392 română
1970 Teatrul, nr. 1 Eminescu 1–2 română
1970 Teatrul, nr. 1 Cu academicianul Grigore Moisil: Nimic despre sufleur (interviu) 3–4 română
1970 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Dumitru Radu (autor) Tentația teatrului 5–6 română
1970 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Ileana (autor) D. R. P. - portret în perspectivă 6–8 română
1970 Teatrul, nr. 1 POPESCU, Petru (autor) Note despre Sorescu 9–12 română
1970 Teatrul, nr. 1 IONESCU-GION, Gh. (autor) Horia; Golia (versuri) 12–12 română
1970 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Titus (autor) Să-mi scrieți o comedie 13–15 română
1970 Teatrul, nr. 1 OMESCU, Ion (autor) Cronica histrionului: Metoda lui invers 15–15 română
1970 Teatrul, nr. 1 MARCIAN, Marcel (autor) "Dramă cu actor" 16–18 română
1970 Teatrul, nr. 1 ALEXANDRESCU, Sică (autor) Mișu Fotino 19–21 română
1970 Teatrul, nr. 1 TEODORESCU, Crin (autor) Roland Barthes și semiologia teatrală 22–27 română
1970 Teatrul, nr. 1 Fotoreportaj: Anca Neculce-Maximilian 28–30 română
1970 Teatrul, nr. 1 DRĂGUȘANU, Sidonia (autor) Antract 31–32 română
1970 Teatrul, nr. 1 PANTAZI-MĂGUREANU, P. (autor) Televiziunea în luptă cu timpul 33–37 română
1970 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, Miron Radu (autor) Stil și epocă 38–41 română
1970 Teatrul, nr. 1 TORNEA, Florin (autor) Cronica dramatică: Spectacol tampon 42–43 română
1970 Teatrul, nr. 1 MUNTEANU, Aurel Dragoș (autor) Cronica dramatică: "Coana Chirița" de Tudor Mușatescu (Teatrul Național) 44–47 română
1970 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu (autor) Cronica dramatică: "Puricele în ureche" de Georges Feydeau (Teatrul "Lucia Sturza Bulandra") 48–49 română
1970 Teatrul, nr. 1 ALBALA, Radu (autor) Cronica dramatică: "Floare de cactus" de Barillet și Grédy (Teatrul "Ion Vasilescu") 49–51 română
1970 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: Viraj periculos de J. B. Priestley (Teatrul "Lucia Sturza Bulandra") 51–52 română
1970 Teatrul, nr. 1 IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: "Tragedia spaniolă" de Thomas Kyd (Teatrul de Stat din Ploiești) 52–53 română
1970 Teatrul, nr. 1 POPOVICI, Alecu (autor) Cronica dramatică: Zîmbesc...Rîd... 53–54 română
1970 Teatrul, nr. 1 Victor Eftimiu la a 81-a aniversare 55–55 română
1970 Teatrul, nr. 1 CROHMĂLNICEANU, Ov. S. (autor) Dramaturgia lui Adrian Maniu 56–59 română
1970 Teatrul, nr. 1 PARASCHIVESCU, C. (autor) Omul căruia i s-a luat replica 60–63 română
1970 Teatrul, nr. 1 SEVER, Septimiu (autor) Despre zgomote, sfori și altele 64–64 română
1970 Teatrul, nr. 1 EVERAC, Paul (autor) Camera de alături (piesă în trei acte) 65–96 română
1970 Teatrul, nr. 1 STAICU, B. (autor) Teatrul modalităților combinate (reflecții pe marginea unei cărți) 97–98 română
1970 Teatrul, nr. 1 ZOLLA, R. (autor) Păpușarul 99–100 română
1970 Teatrul, nr. 1 Fotoreportaj: Mircea Andreescu 101–104 română
1970 Teatrul, nr. 1 CONSTANTINESCU, Ovidiu (autor) Stagiunea pariziană (piese moderne și spectacole experimentale) 105–108 română
1970 Teatrul, nr. 1 SCHLOCKER, Georges (autor) Planchon, noul magician al scenei 109–110 română
1970 Teatrul, nr. 1 "Patience" la Sadler's Wells Opera" 110–110 română
1970 Teatrul, nr. 1 DUCEA, Valeria (autor) Stagiunea budapestană 111–112 română
1970 Teatrul, nr. 1 TOMA, Irina (autor) Luki Galaction Passarelli 113–113 română
1970 Teatrul, nr. 1 Antracte: Cum să-i jucăm pe clasici ? 114–114 română
1970 Teatrul, nr. 1 Antracte: Pierre Cardin, director de teatru 114–115 română
1970 Teatrul, nr. 1 Antracte: O sugestie ! 115–115 română
1970 Teatrul, nr. 1 Antracte: Succesul lui Balșoi 115–115 română
1970 Teatrul, nr. 1 STAN, Radu (autor) Stagiunea muzicală 116–117 română
1970 Teatrul, nr. 1 SOLOMON, Dumitru (autor) Teatrul T. V. 119–119 română
1970 Teatrul, nr. 1 Indice bibliografic pe anul 1969 (Anul XV) 121–127 română
1970 Teatrul, nr. 2 CIOCULESCU, Șerban (autor) Eugen Ionescu la Academia Franceză 1–4 română
1970 Teatrul, nr. 2 PAS, Ion (autor) Eu, cetățean plătitor 5–6 română
1970 Teatrul, nr. 2 MUȘATES